Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 268. BronId = 176. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA136790841560-12-13Nieuwstraat.036TerugVerder
voldaan5 stuivers pj mh aankomend het Kapittel van HogelandeNieuwstraat268
Pieter Pietersz voors. d'een helfte ende voorts deselve Pieter ende Gerryt Mathijsz uuyt de name ende vanwegen van de voors. kinderen d'ander helfte van een huysinge ende erve staende ende gelegen op de Nyeuwestraet, de voorn. Ermgaert Jansdr ende de voors. kinderen te loote ende deele gevallen in den sceydinge ende delinge van den boel ende naegelaeten guederen van wijlen Quyrijn Allertsz ende Geertruyt Gerrytsdr voorn, blijckende bij de scheybrieven daervan zijnde. Ende heeft belegen an d'een zijde mr. Maerten Willemsz ende aen d'ander zijde Pieter Mees Garbrantsz, biertapper. Streckende voor van de Nyeuwestraet tot after aen Jan Paeds Cornelisz.s schuyere ende erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
136/01schepenDirck Hendricksz van der DoesDirck van der Does
Dirck van der Does
136/02schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerryts van Poelgeest
Cornelis Gerryts van Poelgeest
136/03echtgenootPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pietersz houtkoper
Pieter Pietersz eertijds houtkoper man van Ermgaart Jansdr
136/04verkoperErmgaert Jansdr de Wijs {van Cortevelt}Ermgaart Jansdr
Pieter Pietersz eertijds houtkoper man van Ermgaart Jansdr
136/05voogdGerrit Matthijsz {kistenmaker}Gerrit Mathijsz houtkoper
Gerrit Mathijsz houtkoper en Pieter Pietersz als testamentaire voogden
136/06overledeneGeertruid Gerritsdr {de Wijs, van der Aer}Geertruyt Gerritsdr weduwe van Quyrijn Allertsz
Geertruyt Gerritsdr weduwe van Quyrijn Allertsz
136/07overledeneQuirijn Allertsz van der Aerweduwe van Quyrijn Allertsz
Geertruyt Gerritsdr weduwe van Quyrijn Allertsz
136/08verkoperde kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
de kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
136/09ouderGerrit Jansz de WijsGerrit Jansz de Wijs
de kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
136/10ouderHadewij Arentsdr {de Wijs}Hadewij Arentsdr
de kinderen van Gerrit Jansz de Wijs en Hadewij Arentsdr
136/11koperCornelis Dircksz GoolCornelis Dircksz Gool
Cornelis Dircksz Gool
136/12belending (Nieuwstraat.034)Maerten Willemsz {schoolmeester}mr Maerten Willemsz
mr Maerten Willemsz
136/13belending (Nieuwstraat.038)Pieter Meesz {biertapper}Pieter Mees Garbrantsz biertapper
Pieter Mees Garbrantsz biertapper
136/14belending (Hooigracht.016-018)Jan Cornelisz Paedts van SanthorstJan Paeds Cornelisz.s schuyere ende erve
Jan Paeds Cornelisz.s schuyere ende erve