Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 318. BronId = 176. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA1941141201561-03-14Vliet.041TerugVerder
schepenschuldbriefbelastingen: op het voorhuis: 16 schellingen en 6 penningen gg pj mh en op het achterhuis:Vliet318
Een huys ende erve staende ende gelegen op de Vliet met de helft van een stege dairtoe behoirende ende met noch een huys ende erve dairafter an staende. Belegen hebbende aen d'een zijde voer Adriaen Pieterszoon, coman met zijn huys ende erve ende met de wederhelfte van de voors. stege ende dairan Neeltgen Cornelis Mouwerijnsdr met hair erve ende aen d'ander zijde deurgaende Katherijn Pietersdr, die weduwe van Quyrijn Pietersz, capiteyn met haer huys ende erve. Streckende voer uuyte Vlyet after an een thuyn toebehoirende Clara Garbijnsdr, weduwe van wijlen Oude Cornelis Jansz, tymmerman.
Met voirwaerden dat de voirs. stege lanck wesen ende blijven zal vijff roedevoeten, t'eynden d'aftergevel van 't voors. voorhuys. Welcke stege de besitters van desen huyse noch Adriaen Pietersz voirs. of hairen erven of nacomelingen nyet en zullen mogen betymmeren, besetten noch beletten in gheenre manieren. Mer zullen die t'samen gemeen gebruycken ende besigen met in ende uyt te gaen ende heur dingen wes zij behoeven dairdeur dragen, ende die t'samen onderhouden mette straete ende voirpoirte elcx halff ende halffals redelick en weselick is.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
194/01schepenJacob Jansz van der GraftJacob Jansz van der Graft
Jacob Jansz van der Graft
194/02schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
194/03verkoperBelytgen Pietersdr {van Dorp}Belie Pietersdr weduwe van Bouwen van Dorp
Belle Pietersdr weduwe van Bouwen van Dorp (bijgestaan door Pieter Bouwensz van Dorp haar zoon)
194/04overledeneBouwen Gerritsz van Dorpweduwe van Bouwen van Dorp
Belle Pietersdr weduwe van Bouwen van Dorp (bijgestaan door Pieter Bouwensz van Dorp haar zoon)
194/05voogdPieter Bouwensz van DorpPieter Bouwensz van Dorp haar zoon
Belle Pietersdr weduwe van Bouwen van Dorp (bijgestaan door Pieter Bouwensz van Dorp haar zoon)
194/06koperWillem Huigenz van Bijlevelt {schoenmaker}Willem Huygensz schoenmaker
Willem Huygensz schoenmaker
194/07belending (Vliet.037)Adriaen Pietersz BoeytgenAdriaen Pieterszoon coman
Adriaen Pieterszoon coman
194/08belending (Vliet.035)Neeltgen Cornelisdr {vrouw van Anthonis Claesz}Neeltgen Cornelis Mouwerijnsdr met hair erve
Neeltgen Cornelis Mouwerijnsdr met hair erve
194/09belending (Vliet.043)Trijntgen Pietersdr {Capiteyns}Katherijn Pietersdr, die weduwe van Quyrijn Pietersz, capiteyn
Katherijn Pietersdr, die weduwe van Quyrijn Pietersz, capiteyn
194/10overledene (Vliet.043)Quirijn Dircksz Capiteynsweduwe van Quyrijn Pietersz capiteyn
Katherijn Pietersdr, die weduwe van Quyrijn Pietersz, capiteyn
194/11belending (Bakkersteeg.022.1)Clara Garbijnsdr {vrouw van Cornelis Jansz}Clara Garbijnsdr, weduwe van wijlen Oude Cornelis Jansz, tymmerman
Clara Garbijnsdr, weduwe van wijlen Oude Cornelis Jansz, tymmerman