Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 3414. BronId = 180. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF076470551576-07-13Breestraat.137TerugVerder
een bedrag van 505 guldenBreestraat 1373414
onderpand: die huysinge ende erve staende ende gelegen aen die Bredestraet. Ende belegen hebbende aen d'een sijde Jan Marcusz van Ypren ofte de huysinge van Synt Joris ende aen d'ander sijde Lijsbeth Berchey, uytdraechster. Streckende voor van de Breedestraet tot achter aen Jan Marcusz achterhuys.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
76/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
76/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
76/03schuldeiserWillem Claesz van OudevlietWillem Claesz Oudevliet notaris
Willem Claesz Oudevliet notaris als curator over de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp
76/04overledenePieter Bouwensz van DorpPieter Bouwensz van Dorp
de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp
76/05schuldenaarDirck Pietersz Pot {timmerman}Dirck Pietersz Pot timmerman
Dirck Pietersz Pot timmerman poorter van Leiden wonende op de Vliet (met Adriaen Dircksz scheepmaker nu zeemtouwer als borg)
76/06borgAdriaen Dircksz {scheepmaker}Adriaen Dircksz scheepmaker nu zeemtouwer
met Adriaen Dircksz scheepmaker nu zeemtouwer als borg
76/07belending (Breestraat.135)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}Jan Marcusz van Ypren ofte de huysinge van Synt Joris
Jan Marcusz van Ypren ofte de huysinge van Synt Joris
76/08belending (Breestraat.139)Lysbeth Adriaensdr Berchey {vrouw van Aelbrecht Willemsz, Claes Jacobsz}Lijsbeth Berchey uytdraechster
Lijsbeth Berchey uytdraechster