Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 579. BronId = 194. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG071450501578-09-13Nieuwstraat.005TerugVerder
10 gulden van 40 groten ’t stuk pjNieuwstraat579
Een huys ende erve staende ende gelegen opte Nieuwestraet mitsgaders een plaetsgen daer achter leggende. Belegen hebbende aen d’een sijde Claes Sebastiaensz, smith, ende aen d’ander sijde Neel Thymansdr. Streckende voor van de voors. straet tot after aen mr. Adriaen Adamsz, chirurgijns erve.
Mit alsodaenige vrijheden ende servytuyten als d’oude waerbrieve daer dese onse op deursteecken ende getransporteert es inhout ende vermelt.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
71/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
71/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Hendrickszoon schepen
Ghijsbrecht Hendrickszoon schepen
71/03verkoperGerrit Gerritsz van EyckGerrit Gerritsz van Eijck
Gerrit Gerritsz van Eijck
71/04overledeneGerrit Andriesz van Eyckerfgenaam van Gerrit Andriesz za vader
erfgenaam van Gerrit Andriesz za. vader
71/05koperJacob Feyderbes {knopenmaker}Jacob Feyderbes
Jacob Feyderbes
71/06koperMary Jansdr zijn huysvrouwen zuster
Mary Jansdr zijn huysvrouwen zuster
71/07belending (NieuweRijn.028)Claes Sebastiaensz {smid}Claes Sebastiaensz smith
Claes Sebastiaensz smith
71/08belending (Nieuwstraat.003)Neeltgen Thimansdr {waslichter}Neel Thymansdr
Neel Thymansdr
71/09belending (Burgsteeg.005)Adriaen Adamsz {chirurgijn}mr Adriaen Adamsz chirurgijn
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn