BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 1. Aantal = 372.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (belending)Paradijssteeg.038-044
292/06
Aaron Claesz {goudsmid}
/
Aaron Claess goudtsmitgoudtsmit
1574-02-01
Aaron Claess goudtsmit
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
303/11
Cornelis Gerritsz {goudsmid}
/
Adriane Pietersdr Cornelis Gherrytsz goutsmidt weduwegoutsmidt
1554-01-12
Adriane Pietersdr Cornelis Gherrytsz goutsmidts weduwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.116.2
67/2
Arent Gerritsz {goudsmid}
1/0-0-0/1-10-0
Aerent Gerritsz goutsmit achterhuisgoutsmit
1606-08
Aerent Gerritsz goutsmits achterhuis eygen ende gebruyckt wert bij Helena Hendricxz die op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.116.2
147/2
Arent Gerritsz {goudsmid}
4/5/6
Aerent Gerritsz goutsmithgoutsmit
1606-08
Aerent Gerritsz goutsmiths huis eygen ende gebruickt wert bij Lambert Pieters, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.116.2
150/1
Arent Gerritsz {goudsmid}
/4-0-0
Aernt Gerytsz goutsmithgoutsmith
1601
Aernt Gerytsz goutsmith
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Paradijssteeg.038-044
201/04
Aaron Claesz {goudsmid}
/
Aron Claasz goudsmidgoudsmid
1569-05-04
Aron Claasz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
201/08
Aaron Claesz {goudsmid}
/
Aron Claasz goudsmidgoudsmid
1569-05-04
Aron Claasz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (koper)Paradijssteeg.046-50
202/04
Aaron Claesz {goudsmid}
/
Aron Claesz goudsmidgoudsmid
1569-05-05
Aron Claesz goudsmid
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Steenschuur.008
198/03
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Christiaen Dircxz goudtsmit als man ende voochdt van Maritgen Ottendrgoudtsmit
1584-02-22
Christiaen Dircxz goudtsmit als man ende voochdt van Maritgen Ottendr eenighe erfgenaem van Erckgen Jansdr haer moeye weduwe wijlen Dirck Willemsz snijder beyde zaliger gedachten
Waarboek-67 M-1584 (koper)Papengracht.022
218/07

/
Christiaen Dircxz goutsmitgoutsmit
1585-05-28
Christiaen Dircxz goutsmit ende Steffen Dircxz van Haerlem tezamen
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Papengracht.022
219/06

/
Christiaen Dircxz goutsmit inwonende poorter der vroos. stedegoutsmit
1585-05-28
Christiaen Dircxz goutsmit inwonende poorter der voors stede tezamen met Steffen Dircxz van Haerlem elcx d'een voor d'ander hemzelve stellende als borge
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Nieuwsteeg.043.2
6659/81a
Christoffel van Langerak
/3,15
Christoffel van Langeraeck
Utrecht
goudsmid
1581-11-15
Christoffel van Langeraeck
Waarboek-67 K-1582 (koper)Nieuwsteeg.043.2
191/05
Christoffel van Langerak
/
Christoffel van Langeraeck goutsmitgoutsmit
1583-04-22
Christoffel van Langeraeck goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Nieuwsteeg.043.2
192/04
Christoffel van Langerak
/
Christoffel van Langeraeck goutsmitgoutsmit
1583-04-22
Christoffel van Langeraeck goutsmit
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.135.1
237/05
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claas Cornelisz goudsmidgoudsmid
1569-08-13
Claas Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.003
421/04
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
/
Claas Gijsbrechtsz goudsmidgoudsmid
1574-12-13
Claas Gijsbrechtsz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.003
422/04
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
/
Claas Gijsbrechtsz goudsmidgoudsmid
1574-12-13
Claas Gijsbrechtsz goudsmid
TiendePenning-1543 (eigenaar)Breestraat.131
15/1
Claes Aelbrechtsz Gel {goudsmid}
/13
Claes Aelbrechtsz ghoudtsmitghoudtsmit
1544
Claes Aelbrechtsz. ghoudtsmit een huijs, siaers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.095-099
214/2
Claes Andriesz {goudsmid}
/0/0-0
Claes Anderiesz goudtsmit 3 huysen (1 van 3)
te weck elck 1 s 1 gr
goudsmid
1558-06-08
Claes Anderiesz goudtsmit 3 huysen (1 van 3)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.095-099
214/22
Claes Andriesz {goudsmid}
/0/0-0
Claes Anderiesz goudtsmit 3 huysen (2 van 3)
te weck elck 1 s 1 gr
goudsmid
1558-06-08
Claes Anderiesz goudtsmit 3 huysen (2 van 3)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.095-099
214/32
Claes Andriesz {goudsmid}
/0/0-0
Claes Anderiesz goudtsmit 3 huysen (3 van 3)
te weck elck 1 s 1 gr
goudsmid
1558-06-08
Claes Anderiesz goudtsmit 3 huysen (3 van 3)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwstraat.000.2
137/09
Claes Andriesz {goudsmid}
/
Claes Andriesz goutsmits weduwegoudsmid
1572-09-02
Jannetgen Claes Andriesz goutsmits weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.090
275/09
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelis goutsmitgoutsmit
1581-01-20
Claes Cornelis goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Haarlemmerstraat.135.1
134/10
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelis van Noordt goudtsmithgoudtsmith
1583-02-26
Claes Cornelis van Noordt goudtsmith
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.145
110/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/8
Claes Corneliss goudtsmitgoudtsmit
1585
Claes Corneliss goudtsmits huys, verhuyret, es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.032-036
89/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/6
Claes Corneliss goutsmitgoutsmit
1585
Claes Corneliss goutsmits huysken verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.032-036
88/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/6
Claes Corneliss goutsmithgoutsmith
1585
Claes Corneliss goutsmiths schuyer die hij gebruyckt es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.010
79/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/25
Claes Corneliss van Noorde goudtsmitgoudtsmit
1585
Claes Corneliss van Noorde goudtsmits huys, dat hij bewoont, es getaxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
159/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/12
Claes Corneliss van Noorde goutsmitgoutsmit
1585
Claes Corneliss van Noorde goutsmits huys es getaxeert op 12 gulden
Grachtenboek-62 (eigenaar)Mirakelgracht.000.14
130/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelissoon goutsmit
Maeliaert Burchgraef doorgehaald
goutsmit
1586-06-27
Claes Cornelissoon goutsmit
Aflezingsboek-E (vermelding)Donkersteeg.010
107/2.1.7.0
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Corneliszgoudsmit
1580-11-22
Claes Cornelisz
Voogdenboek-A (curator)Rapenburg.107
52/01
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz ghoutsmitghoutsmit
1576-01-27
Claes Cornelisz ghoutsmit mede curator
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.135.1
53/03
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goudsmidgoudsmid
1576-05-25
Claes Cornelisz goudsmid (met zijn moeder Annetgen Allertsdr als borg bijgestaan door Lenaert Cornelisz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.135.1
95/03
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goudsmidgoudsmid
1576-08-18
Claes Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.090
167/08
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goudsmidgoudsmid
1577-02-13
Claes Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 H-1580 (meester)Haarlemmerstraat.149
77/05
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goudsmit Heilige Geesthuis meestergoudsmit
1580-05-24
Jonge Garbrant Meesz Adriaen Willemsz van Wermen en Claes Cornelisz goudsmit (vervangt Pieter Hendricksz Wassenaer Heilige Geesthuis meester) met Neeltgen Lenaertsdr weduwe van Florys Jansz zoutdrager
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.090
11/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/8
Claes Cornelisz goudtsmitgoudtsmit
1585
Claes Corneliss goudtsmits huys vehruyert es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vliet.035
174/03
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goutsmitgoutsmit
1580-08-21
Claes Cornelisz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.090
274/09
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goutsmitgoutsmit
1581-01-20
Claes Cornelisz goutsmit
Waarboek-67 M-1584 (belending)Clarensteeg.032-036
44/07
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goutsmitgoutsmit
1585-01-14
Claes Cornelisz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Stadsvrijdom.006
159/03
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goutsmit als man en voogd van zijn huysvrouwegoutsmit
1580-07-07
Claes Cornelisz goutsmit als man en voogd van zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vliet.035
173/03
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz goutsmithgoutsmith
1580-08-21
Claes Cornelisz goutsmith
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.010
66/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
6/
Claes Cornelisz van Noord goudsmitgoudsmid
1581-09
Claes Cornelisz van Noord goudtsmit schutter
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.035
370/06
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Noorde goudsmidgoudsmid
1577-11-12
Claes Cornelisz van Noorde goudsmid
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.123
355/02
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Noorde goutsmitgoutsmit
1584-12-21
Antonis Adriaensz tinnegieter oom en Claes Cornelisz van Noorde goutsmit zijn voogden verordend
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.010
3/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/25
Claes Cornelisz van Noorde goutsmit mit zijn muedergoutsmit
1576
Claes Cornelisz van Noorde goutsmit mit zijn mueder
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
56/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/0-12
Claes Cornelisz van Noorden , goutsmitgoudsmit
1573-12-19
Claes Cornelisz van Noorden , goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (koper)Clarensteeg.032-036
247/04
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Noordt goudsmidgoudsmid
1581-01-01
Claes Cornelisz van Noordt goudsmid
Waarboek-67 H-1580 (curator)Vliet.037
238/05
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Noort goudsmidgoudsmid
1580-11-26
Claes Cornelisz van Noort goudsmid
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.090
272/24
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Noort goudtsmitgoudtsmit
1581-01-20
Claes Cornelisz van Noort goudtsmit
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.010
52/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/33
Claes Cornelisz van Noort goutsmitgoutsmit
1581-12
Claes Cornelisz van Noort goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Donkersteeg.010
299/08
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Noort goutsmit
Claes Cornelis van Noorde ontvangt losrenten
goutsmit
1582-05
Claes Cornelis van Noort goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.143.2
136/03
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Noort goutsmithgoutsmith
1582-01-05
Claes Cornelisz van Noort goutsmith
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
37/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/4/15
Claes Cornelisz van Noort, goutsmitgoutsmit
1574-06-18
Claes Cornelisz van Noort, goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vliet.039
233/03
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Cornelisz van Nout goudsmid goudsmid
1580-11-22
Claes Cornelisz van Nout goudsmid
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
12/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/6
Claes Cornelisz, goutsmitgoutsmit
1572-11-28
Claes Cornelisz, goutsmit
Grote-Bewijzen-C (voogd)Haarlemmerstraat.123
111/09
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Corneliszn van Noorden goutsmitgoutsmit
1585-01-30
Claes Corneliszn van Noorden goutsmit
Waarboek-67 G-1578 (meester)Kaiserstraat.014
402/08
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Corneliszoon van Noorde goutsmit meester van den armen wesengoutsmit
1579-10-16
Claes Corneliszoon van Noorde goutsmit meester van den armen wesen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Clarensteeg.032-036
392/07
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
Claes Corneliszoon van Noort goutsmitgoutsmit
1582-05-02
Claes Corneliszoon van Noort goutsmit
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.010
225/03
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florisz goudsmidgoudsmid
1561-04-29
Claes Florisz goudsmid
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)Breestraat.051
269/09
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florisz goudsmidgoudsmid
1567-10-29
Claes Florisz goudsmid
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.051
347/10
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florisz goutsmitgoutsmit
1563-07-10
Claes Florisz goutsmit
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.010
57/1
Claes Florisz {goudsmid}
/6
Claes Florisz goutsmithgoutsmith
1581-12
Claes Florisz goutsmith
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.010
74/1
Claes Florisz {goudsmid}
/10/0-20
Claes Florysz goudtsmhgoudtsmh
1558-06-08
Claes Florysz goudtsmh
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.010
49/10
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florysz goudtsmidtgoudtsmidt
1560-08-09
Claes Florysz goudtsmidt
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.010
13/05.1.4.1
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florysz goutsmitgoutsmit
1578-10-25
Claes Florysz goutsmit
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.010
34/1
Claes Florisz {goudsmid}
4/
Claes Florysz goutsmitgoutsmit
1581-09
Claes Florysz goutsmit
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.010
58/1
Claes Florisz {goudsmid}
/6
Claes Florysz goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Claes Florysz, goutsmit
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Breestraat.010
161/03
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florysz goutsmitgoutsmit
1585-05-01
Claes Florysz goutsmit
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Breestraat.010
179/03
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florysz goutsmitgoutsmit
1585-05-03
Claes Florysz goutsmit
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.010
53/1
Claes Florisz {goudsmid}
/10
Claes Floryszoon goudtsmits huys genaemt De Palsgraeffgoudtsmit
1585
Claes Floryszoon goudtsmits huys genaemt De Palsgraeff, es getacxeert op 10 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Vismarkt.009
48/02a
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
/
Claes Ghijsbrechtszgoudsmid
1577-01-12
Claes Ghijsbrechtsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
41/1
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
/12
Claes Ghijsbrechtsz Coopal goutsmitgoutsmit
1576
Claes Ghijsbrechtsz Coopal goutsmit
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.009
21/1
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
5/
Claes Ghijsbrechtsz van Campen goutsmithgoutsmith
1581-09
Claes Ghijsbrechtsz van Campen goutsmith van Leyden schutter
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.011
85/2
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbertsz van Dorp goudsmitgoudsmit
1573-11-10
Claes Gijsbertsz van Dorp goudsmit loco Joost Jacobsz de Bije; tr: jan 1577 Aeltje Pietersd
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Vismarkt.009
203/03
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
/
Claes Gijsbrechtsz Coopal goutsmitgoutsmit
1577-01-25
Claes Gijsbrechtsz Coopal goutsmit
Waarboek-67 L-1584 (belending)Vismarkt.009
67/14
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
/
Claes Gysbertsz goutsmitgoutsmit
1584-03-14
Claes Gysbertsz goutsmit
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.001-003
6/1
Claes Gijsbrechtsz van Campen {Copal}
4/
Claes Gysbrechtz goutsmit
Gasthuis
goutsmit
1574-08-07
Claes Gysbrechtz goutsmit
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Maarsmansteeg.006
15/1
Claes Jansz {goudsmid}
3/12-0-0/4-10-0
Claes Jans goutsmithgoutsmith
1606-08
Dirck Jansz van Potterloo's huis eygen; ende gebruycker Claes Jans goutsmith, op zijn aengeven
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.09
239/03
Claes Symonsz {goudsmid, wisselaar}
/
Claes Simonsz goudsmidgoudsmid
1561-05-24
Claes Simonsz goudsmid
Grote-Bewijzen-B (belending)Donkersteeg.001
365/10
Claes Symonsz {goudsmid, wisselaar}
/
Claes Symonsz goutsmitgoutsmit
1531-11-24
Claes Symonsz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.001
11/1
Claes Symonsz {goudsmid, wisselaar}
/7/0-14
Claes Symonsz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Claes Symonsz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.09
145/2
Claes Symonsz {goudsmid, wisselaar}
/4,5/0-0
Claes Symonsz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Claes Symonsz goutsmit
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.082
155/11
Claes Symonsz {goudsmid, wisselaar}
/
Claes Symonsz goutsmitgoutsmit
1564-04-17
Claes Symonsz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.086
2/1
Cornelis Claesz van Aken
/18/1-16
Cornelies Claesz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Cornelies Claesz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.011
6/1
Cornelis Woutersz van Santen
/14/0-28
Cornelies Woutersz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Cornelies Woutersz goutsmit
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.143
373/2
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
1/2-10-0/1-5-0
Cornelis Centen goutsmitgoutsmit
1606-08
Cornelis Centen, goutsmit, bewoont bij Jan Jansz. Put opt aengeven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.143
374/2
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
1/2-10-0/1-5-0
Cornelis Centen goutsmitgoutsmit
1606-08
Dezelve, bewoont bij Pyeter Willemsz. opt aengeven van zijn vrou
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.097
82/05
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claasz goudsmidgoudsmid
1560-10-16
Cornelis Claasz goudsmid
Waarboek-67 C-1563 (koper)5eBinnenvestgracht.000.08
362/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claasz goudsmidgoudsmid
1565-05-21
Cornelis Claasz goudsmid
Waarboek-67 C-1563 (borg)Breestraat.029
244/04
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claasz van Aken goudsmidgoudsmid
1564-11-08
Cornelis Claasz van Aken goudsmid
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.086
6052/25Vb
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claeszgoudsmid
1542-07-26
Cornelis Claesz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.006
27/06
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claeszgoutsmith
1581-07-28
Cornelis Claesz goutsmith
Waarboek-67 J-1581 (belending)
28/08

/
Cornelis Claesz
Ik denk dat goutsmith achter Cornelis Claesz en precies boven Hobbe Florisz ( is zeker goudsmid) dus verkeerd staat. Dan is Cornelis Claesz lijndraaiersknecht wonende op Nonnenveststeeg 6
goutsmith
1581-07-28
Cornelis Claesz goutsmith
Waarboek-67 B-1562 (borg)Papengracht.013-017
278/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goudsmidgoudsmid
1563-02-19
Jkvr. Isabella van Diemen weduwe van Dirck van Waardenburg met Peter Eliasz Colijn als haar voogd in deze zaak (met Jan van Adrichem en Cornelis Claesz goudsmid als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
324/04
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goudsmidgoudsmid
1563-04-20
Pieter Jansz apotheker (met Cornelis Claesz goudsmid als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.086
222/19
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goutsmitgoutsmit
1560-07-04
Cornelis Claesz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.08
334/05
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goutsmitgoutsmit
1581-03-20
Cornelis Claesz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (belending)5eBinnenvestgracht.000.08
336/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goutsmitgoutsmit
1581-03-20
Cornelis Claesz goutsmit
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.110
651/06
Cornelis Claesz van Noorde {goudsmid}
/
Cornelis Claesz van Noerden goutsmit gebroeders als omengoutsmit
1545-11-24
Cornelis Claesz van Noerden goutsmit Kerstant Claesz van Noerde schoemaecker en Gommer Claesz van Noerden glaesscrijver gebroeders als omen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.086
2/1
Cornelis Claesz van Aken
/25-0-0
Cornelis Claesz [van Aecken]goudsmid
1561-12
Cornelis Claesz [van Aecken]
TiendePenning-1561 (huurder)OudeRijn.053
1873/1
Cornelis Jansz {goudsmid}
/10-0-0
Cornelis Jansz goudsmidgoudsmid
1561-12
Cornelis Jansz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Botermarkt.016
149/05
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis Pietersz van Noordt goudtsmithgoudtsmith
1581-04-05
Cornelis Pietersz van Noordt goudtsmith
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.052
299/08
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis Pietersz van Noort goutsmitgoutsmit
1577-08-02
Cornelis Pietersz van Noort goutsmit
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.031-033
81/1
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
8/
Cornelis Pietersz van Noort goutsmit schuttergoutsmit
1581-09
Cornelis Pietersz van Noort goutsmit schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.052
39/11
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis Pietersz, ghoutsmitghoutsmit
1578-08-11
Cornelis Pietersz ghoutsmit
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.006
197/05
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/
Cornelis Sentenzoon goutsmitgoutsmit
1583-05-02
Cornelis Sentenzoon goutsmit
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooglandsekerkgracht.031-033
41/1.3.2.5
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde goutsmitgoutsmit
1579-05-25
Cornelis van Noorde goutsmit
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooglandsekerkgracht.031-033
108/2.3.6.0
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde goutsmitgoutsmit
1580-11-22
Cornelis van Noorde goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.099
313/11
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde goutsmitgoutsmit
1582-05-19
d'ander zyde Cornelis van Noorde goutsmit
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.099
4/1
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/32
Cornelis van Noorde goutsmit mit zyn kinderengoutsmit
1583-07-14
Cornelis van Noorde, goutsmit, mit zyn kinderen
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.005-007
18/02
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz ghoutsmit wonende te Rotterdamghoutsmit
1575-07-08
Foij van Brouchoven schout van Leiden en baljuw van Rijnland en Cornelis van Noorde Pietersz. ghoutsmit wonende te Rotterdam oom en neef respectievelijk en voogden
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.052
337/06
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmitgoutsmit
1579-08-03
Cornelis van Noorde Pietersz, goutsmit
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.052
389/15
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmitgoutsmit
1579-10-02
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)NieuweRijn.052
63/03
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmitgoutsmit
1580-05-11
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit, verkoper voor d'eene helfte, als voocht van Janneken Mahieu Niclaesdochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.081.1
23/1
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
4/5-13-0/6-0-0
Cornelis Vincens goutsmithgoudsmid
1606-08
Gerrebrecht Florisdochters huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Cornelis Vincens, goutsmith
Ondertrouw-NH-F (getuige)Rapenburg.090
125/03c
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/
Cornelis Vincentens neef goudsmid
ondertrouw
goudsmid
1607-01-16
Cornelis Vincentens neef goudsmid
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.081.1
44/1
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/12-10/37-10
Cornelis Vincentensz goutsmith
gestelt op 12 gulden 10 st hier opgehoocht voor de verdoubleringe 25 comt tsamen
goutsmith
1599
Cornelis Vincentensz goutsmith
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.081.1
17/1
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/15/niet
Cornelis Vincentensz silversmith
gestelt sijnde op 15 gulden ende hem mit eede geexpurgeert hebbende hier
silversmith
1599
Cornelis Vincentensz silversmith
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.013.2
106/1.1.6.2
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/
Cornelis Vincentenz goutsmitgoutsmit
1580-11-22
Cornelis Vincentenz goutsmit
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.013.2
52/1
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
2/
Cornelis Vincentenz goutsmit schuttergoutsmit
1581-09
Cornelis Vincentenz goutsmit schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.013.2
43/3.1.3.7
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/
Cornelis Vincentsz goutsmit int Rapenburchgoutsmit
1579-05-25
Cornelis Vincentsz goutsmit int Rapenburch
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwstraat.029-031
1623/2
Cornelis Woutersz van Santen
/8-0-0
Cornelis Woutersz goudsmidgoudsmid
1561-12
Cornelis Woutersz goudsmid
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.069-071
841/08
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santengoutsmit
1564-04-29
Cornelis Woutersz van Santen voogd en borg
Waarboek-67 A-1560 (koper)Nieuwstraat.029-031
342/04
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goudsmidgoudsmid
1561-10-24
Cornelis Woutersz van Santen goudsmid
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.122-126
243/04
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goutsmitgoutsmit
1551-07-10
Cornelis Woutersz van Santen goutsmit
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.044
293/15
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goutsmitgoutsmit
1563-02-27
Cornelis Woutersz van Santen goutsmit
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.044
284/13
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goutsmitgoutsmit
1563-02-27
Cornelis Woutersz van Santen goutsmit
Waarboek-67 C-1563 (koper)Donkersteeg.021
428/06
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Zancten goudsmidgoudsmid
1565-10-26
Cornelis Woutersz van Zancten goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Donkersteeg.021
3/03
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmidgoudsmid
1567-06-23
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.135.1
145/04
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Zanten goutsmitgoutsmit
1547-01-15
Cornelis Woutersz van Zanten goutsmit
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.106
2722/1
Cornelis Woutersz van Santen
/12-0-0
Cornelis Woutersz [van Santen] goudsmidgoudsmid
1561-12
Cornelis Woutersz [van Santen] goudsmid
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Donkersteeg.011
195/03
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Wouterszoon van Zanten goutsmitgoutsmit
1561-03-16
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid (met Foy van Zijl priester Filips van Noorde en Adriaen Pietersz van der Heyden als borgen)
Aflezingsboek-D (vermelding)Papengracht.028
193/1.2.2.5
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Cors Dircksz goutsmitgoutsmit
1578-04-25
Cors Dircksz goutsmit
Voogdenboek-A (vermelding)Hooigracht.022
173/06
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Cors Dircxsz goudtsmithgoudtsmith
1579-08-21
mits het overlijden van de voogden in deze genoemd zijn in plaats van dezelve tot voogden geordonneerd Cors Dircxsz goudtsmith en Pieter Aerntsz Schouten cuijper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Papengracht.028
146/06a
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Cors Dircxz
ondertrouw
goudsmid
1583-06-11
Cors Dircxz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.028
112/2
Cors Dircksz {goudsmid}
2/2-0-0/2-10-0
Cors Dircxz goudtsmithsgoudtsmith
1606-08
Cors Dircxz goudtsmiths huys eygen ende in huyer gebruyckt wert bij Jan Malan, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.028
113/2
Cors Dircksz {goudsmid}
2/2-0-0/2-10-0
Cors Dircxz goudtsmithsgoudtsmith
1606-08
deselve zijn huys eygen ende in huyr gebruyct wert bij Jan Lecluyse, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.028
129/2
Cors Dircksz {goudsmid}
4/6-10-0/6-0-0
Cors Dircxz goudtsmitsgoudtsmit
1606-08
Cors Dircxz goudtsmits huys eygen ende in huyere gebruyct bij Samuel Michielsz, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.028
121/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/5-4-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Burgsteeg.008
141/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/4-10-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
215/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/2-0-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lokhorststraat.016-024
138/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/2-10-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz, goutsmith
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.064.2
111/4.3.2.1
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Cors Dircxzn goutsmitgoutsmit
1580-11-22
Cors Dircxzn goutsmit
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.013
105/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
5/
Crijn Jansz goutsmitgoutsmit
1581-09
Crijn Jansz goutsmit
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Steenschuur.008
199/03
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Cristiaen Dircxz goudtsmit man ende voocht van Maritgen Ottendrgoudtsmit
1584-08-10
Cristiaen Dircxz goudtsmit man ende voocht van Maritgen Ottendr eenige erfgenaem van Ercgen Jansdr haer moeye weduwe wijlen Dirc Willemsz snijder beyde zaliger gedachten
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
110/1
Christoffel van Langerak
/15
Cristoffel v Langerac goudtsmitgoudtsmit
1585
Cristoffel van Langerac, goudtsmits huys; es getacxeert op 15 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwsteeg.043.2
74/1
Christoffel van Langerak
/4
Cristoffel van Langeraec goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Cristoffel van Langeraec, goutsmit
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Vrouwensteeg.006
308/08
Cornelis Symonsz {goudsmid}
/
d'erfgenamen van wijlen Cornelis Symonsz goutsmitgoutsmit
1565-03-16
d'erfgenamen van wijlen Cornelis Symonsz goutsmit
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vrouwensteeg.006
469/18
Cornelis Symonsz {goudsmid}
/
de erffgenamen van Cornelis Symonsz goutsmitgoutsmit
1578-02-27
de erffgenamen van Cornelis Symonsz goutsmits schuyre ende erve
Omslag-1575 (eigenaar)Vliet.039
34/2
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
de goudtsmidt in de Donckersteechgoudtsmidt
1575-09-01
de goudtsmidt in de Donckersteech
Omslag-1575 (eigenaar)Vliet.039
35/2
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/
de goudtsmidt voorn.goudtsmidt
1575-09-01
de goudtsmidt voorn.
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vrouwensteeg.006
115/07
Cornelis Symonsz {goudsmid}
/
de kinderen van za Cornelis Symonsz goutsmitgoutsmit
1568-06-25
de kinderen van za Cornelis Symonsz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwstraat.000.2
141/11
Claes Andriesz {goudsmid}
/
de weduwe van Claes Andriess goutsmitgoutsmit
1572-09-13
de weduwe van Claes Andriess goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.113.05
143/08
Dirck Maertensz Dou
/
Dirc Martijnsz goudtsmitgoudtsmit
1583-03-07
Dirc Martijnsz goudtsmit outlandich zijnde kinderen van Maerten Symonsz Dou ende Maritgen Florisdr beyde z.g.;alle kinderen zijn gemachtigde voor het weeskind
Waarboek-67 B-1562 (koper)Burgsteeg.002
277/05
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritsz goudsmidgoudsmid
1563-02-18
Dominicus Gerritsz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (belending)Burgsteeg.002
388/06
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritsz goutsmidtgoutsmidt
1570-07
de helft van een huys
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.002
444/08
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritsz goutsmitgoutsmit
1565-12-17
Dominicus Gerritsz goutsmit
TiendePenning-1561 (huurder)Warmoesmarkt.011
146/1
Dominicus Gerritsz Doe
/32-0-0
Dominicus Gerrytszgoudsmid
1561-12
Dominicus Gerrytsz
Grote-Bewijzen-B (voogd)OudeRijn.063-065
815/12
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerrytsz goutsmitgoutsmit
1561-12-31
Dominicus Gerrytsz goutsmit
TiendePenning-1557 (huurder)Warmoesmarkt.011
25/1
Dominicus Gerritsz Doe
/32/3-4
Domynekus Gherytsz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Domynekus Gherytsz goutsmit
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vrouwensteeg.006
477/18
Cornelis Symonsz {goudsmid}
/
d’erfgenamen van Cornelis Symonsz goutsmitgoutsmit
1578-03-04
d’erfgenamen van Cornelis Symonsz goutsmits schuyre
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.20
235/2
Cors Dircksz {goudsmid}
/
ende Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cornelis Joostensz ende Cors Dircxz goutsmith
TiendePenning-1543 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
4/1

/10
Gerijt Cornelisz goudtsmitgoudtsmit
1544
Gerijt Cornelisz. goudtsmit een huijs, siaers
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
327/08
Gerrit Cornelisz {goudsmid}
/
Gerryt Cornelisz goutsmidtgoutsmidt
1555-10-22
Gerryt Cornelisz goutsmidt
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.001
363/03
Gerrit Cornelisz {goudsmid}
/
Gerryt Cornelisz goutsmidtgoutsmidt
1557-12-01
Gerryt Cornelisz goutsmidt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/1
Gerrit Cornelisz {goudsmid}
/7,5/0-15
Gheryt Corneliesz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Gheryt Corneliesz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.029.1
93/1
Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}
/5/0-0
Ghijsbrecht Corneliesz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Ghijsbrecht Corneliesz goutsmit
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Papengracht.029.1
131/03
Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}
/
Gijsbrecht Cornelisz goudsmidgoudsmid
1568-08-24
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid (met Adriaan Harmansz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Papengracht.029.4
376/03
Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}
/
Gijsbrecht Cornelisz goudsmidgoudsmid
1574-06-12
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid tegenwoordig wonende in het armenhuis van Sion
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Papengracht.036
287/11
Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}
/
Gijsbrecht Cornelisz goudsmidgoudsmid
1577-07-17
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Langebrug.001-007
376/04
Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}
/
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid tegenwoordig wonende in het armenhuis van Siongoudsmid
1574-06-12
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid tegenwoordig wonende in het armenhuis van Sion
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.029.1
490/1
Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}
/5-0-0
Gysbert Cornelisz goudsmidgoudsmid
1561-12
Gysbert Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 H-1580 (koper)Mandenmakerssteeg.013
285/07
Hendrick Gerritsz Doe
/
Hendrick Gerritsz Doe goudsmidgoudsmid
1581-01-25
Hendrick Gerritsz Doe goudsmid
Vetus-1585 (eigenaar)Mandenmakerssteeg.013
16/1
Hendrick Gerritsz Doe
/10
Henric Gerritsz Doe goutsmitgoutsmit
1585
Henric Gerritszoon Doe goutsmits huy, es getacxeert op 10 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Mandenmakerssteeg.013
102/1
Hendrick Gerritsz Doe
/4
Henric Gerytsz Doe goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Henric Gerytsz Doe, goutsmit
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Mandenmakerssteeg.013
233/03
Hendrick Gerritsz Doe
/
Henric Gerytsz Doe goutsmithgoutsmith
1585-07-07
Henric Gerytsz Doe goutsmith
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Steenschuur.022.12
224/25
Hendrick Gerritsz Doe
/
Henrick Gerritsz Doe goutsmitgoutsmit
1577-04-01
zijne uuytlandige broeder woonende in Spalsgravenlandt
Bonboek-01B (eigenaar)Mandenmakerssteeg.013
186/001
Hendrick Gerritsz Doe
/
Henrick Gerritsz Doe goutsmits huys
Vet, 46
goutsmit
1585 na
Henrick Gerritsz Doe goutsmits huys
Kerven-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.013
97/1
Hendrick Gerritsz Doe
/4
Heyndric Gerritsz goutsmithgoutsmith
1581-12
Heyndric Gerritsz goutsmith
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.013
85/1
Hendrick Gerritsz Doe
6/
Heyndrick Gerytsz Doe goudtsmit schuttergoudtsmit
1581-09
Heyndrick Gerytsz Doe goudtsmit schutter
Grachtenboek-19 (eigenaar)Rapenburg.012.1
10/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Floorisz Goutsmitgoutsmit
1583-07-15
Hobbe Floorisz Goutsmit
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
100/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Floorisz goutsmitgoutsmit
1583-08-30
Hobbe Floorisz goutsmit
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.011
93/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/30
Hobbe Floriss goudtsmitgoudtsmit
1585
Hobbe Floriss goudtsmits huys, verhuyert, es getaxeert op 30 gulden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kolfmakerveststeeg.000.7
316/06
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz
of Kolfmakerveststeeg.000.2

1579-03-07
Hobbe Florisz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Warmoesmarkt.016
513/05
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmidgoudsmid
1575-05-20
Hobbe Florisz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Warmoesmarkt.016
638/04
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmidgoudsmid
1576-01-27
Hobbe Florisz goudsmid poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Nonnenveststeeg.002
499/04
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmidgoudsmid
1578-03-22
Hobbe Florisz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (koper)Warmoesmarkt.016
515/05
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmid haar schoonzoongoudsmid
1575-05-20
Hobbe Florisz goudsmid haar schoonzoon
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)GeenPerceel.000
304/03
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmid haar zwagergoudsmid
1574-03-06
Hobbe Florisz goudsmid haar zwager
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Houtstraat.000.10
336/05
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmid kerkmeestergoudsmid
1579-08-03
Allert Willemsz van Sassenheim, Bouwen Jansz Keyser, Hobbe Florisz, goudsmid en Jacob Anthonisz, houtkoper, allevier kerkmeesteren van de drie Leidse parochiekerken
Rijckhuisen (vermelding)Warmoesmarkt.016
89/4
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudsmitgoudsmit
1575-08-01
Hobbe Florisz goudsmit loco Olivier Philipsz; tr: Marytje Louwerijsdr en
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.012.1
118/09
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudtsmitgoudtsmit
1583-02-05
Hobbe Florisz goudtsmit
Waarboek-67 K-1582 (belending)Warmoesmarkt.016
38/12
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudtsmitegoudtsmite
1582-11-01
Hobbe Florisz goudtsmite
Waarboek-67 D-1567 (belending)Donkersteeg.011
536/09
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goutsmidtgoutsmidt
1571-05-19
Hobbe Florisz goutsmidt
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.000.2
0/0d
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goutsmidt veertichgoutsmidt
1581-09
Hobbe Florisz goutsmidt veertich
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.016
583/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goutsmitgoutsmit
1578-06-20
Hobbe Florisz goutsmit
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
33/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/40
Hobbe Florisz goutsmitgoutsmit
1585
Hobbe Floriszoons goutsmits huys getacxeert op 40 gulden
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Warmoesmarkt.016
222/09
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goutsmit oome ende medevoochtgoutsmit
1583-05-17
Hobbe Florisz goutsmit oome ende medevoocht over Cornelis Nanningsz out omtrent 24 ende Yslandt Nanningsdr 28 jaren naergelaten weeskinderen van Nannings Ghijsbrechtsz ende Ida Florisdr
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.016
35/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/40
Hobbe Florisz goutsmithgoutsmith
1581-12
Hobbe Florisz goutsmith
Omslag-1575 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
27/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/25/4-0-0
Hobbe Florisz, goudtsmitgoudtsmit
1575-09-01
Hobbe Florisz, goudtsmit
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.023
108/13
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Floriszn goutsmitgoutsmit
1584-11-24
Johan Marcus van Ypre waerdt in den hollandschen vechtende Leeuw alhier en Hobbe Floriszn goutsmit
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
1012/14
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz ghoutsmitghoutsmit
1574-06-20
Hobbe Florysz ghoutsmit
Waarboek-67 A-1560 (koper)Donkersteeg.011
195/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoudsmid
1561-03-16
Hobbe Florisz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (belending)Donkersteeg.011
630/05
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1571-11-03
Hobbe Florysz goutsmit
Grote-Bewijzen-B (voogd)Nonnenveststeeg.002
960/10
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1575-06-02
Hobbe Florysz goutsmit
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
231/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/20
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1576
Hobbe Florysz goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Raamlanden.000
293/17
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (meester)Raamlanden.001
309/43
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit kerckmeester vervangende zijn medebroederen in dienste
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.012.1
116/09
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1583-02-07
Hobbe Florysz goutsmit
Omslag-1583 (bewoner)Warmoesmarkt.016
36/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/36
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Hobbe Florysz goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (meester)Raamlanden.001
288/45
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmit kerkmeestergoutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit veertich deser stede als kerckmeester
Waarboek-67 J-1581 (meester)Raamlanden.001
290/25
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmit veertich als kerckmeestergoutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit veertich als kerckmeester
Waarboek-67 J-1581 (meester)Raamlanden.001
289/23
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmit veertich als kerckmeestergoutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit veertich als kerckmeester
Waarboek-67 J-1581 (meester)Raamlanden.001
291/23
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmit veertich deser stede als kerckmeestergoutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit veertich deser stede als kerckmeester
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.016
27/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
6/
Hobbe Florysz goutsmithgoutsmith
1581-09
Hobben Florysz goutsmith van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Raamlanden.001
307/28
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmith
Hobbe Florisz goudsmid compareerde als kerkmeester ten behouve van de kerk, die aanspraak heeft gehad op het ledige erf
goutsmith
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmith veertich
TiendePenning-1561 (eigenaar)Donkersteeg.011
2432/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/16-0-0
Hobbe Florysz [Pot] goudsmitgoudsmit
1561-12
Hobbe Florysz [Pot] goudsmit
Omslag-1573 (bewoner)Donkersteeg.011
66/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/0-8
Hobbe Florysz, goudsmitgoudtsmit
1573-12-19
Hobbe Florysz, goudsmit
Stratenboek-14 (eigenaar)Nonnenveststeeg.002
410/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobben Florisz goutsmitgoutsmit
1593~1597
Hobben Florisz goutsmit
Waarboek-67 G-1578 (koper)Donkersteeg.011
130/04
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobben Florisz, goudsmid
poorter / huis als onderpand van de gekochte land
goudsmid
1579-01-14
Hobben Florisz, goudsmid
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nonnenveststeeg.002
152/06
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobben Floryss goutsmitgoutsmit
1577-01-29
Hobben Floryss goutsmit
GedwongenLening-1599 (bewoner)Donkersteeg.011
34/1

/15/30
Huijch Maertsz van Hoevelen goutsmithgoutsmith
1599
Huijch Maertsz van Hoevelen goutsmith
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Steenschuur.022.12
224/13
Dominicus Gerritsz Doe
/
huisvrouwe van Dominicus Gerritsz Dou ghoutsmitghoutsmit
1577-04-01
huisvrouwe van Dominicus Gerritsz Dou ghoutsmit
Waarboek-67 C-1563 (belending)Langebrug.063
138/19
Huig Barentsz {goudsmid}
/
Huych Baerntsz goutsmitgoutsmit
1564-03-14
Huych Baerntsz goutsmit
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.044
71/3
Huig Claesz Gael
/
Huych Claesz Gael goudsmitgoudsmit
1559-07-29
Huych Claesz Gael goudsmit loco Willem Aelbrechtsz; tr: Marytje Cornelisd Paedts
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.102
94/03
Jacob Willemsz {goudsmid}
/
Jacop Willemsz goutsmitgoutsmit
1544-06-23
Jacop Willemsz goutsmit
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5978/20Vb

/
Jan Claesz alias Noerdevaergoudsmid
1542-07-20
Jan Claesz alias Noerdevaer
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.110
643/11
Jan Claesz van Noorde
/
Jan Claesz goutsmit alias noerdevaergoutsmit
1545-08-08
Jan Claesz goutsmit alias noerdevaer
Grote-Bewijzen-B (belending)Botermarkt.013
471/11
Jan Cornelisz den Deen
/
Jan Cornelisz goutsmitgoutsmit
1537-02-01
Jan Cornelisz goutsmit
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.120
143/1
Jan Gerritsz {zilversmid}
5/9-13/7-10
Jan Gerritsz goutsmitgoutsmit
1606-08
Jan Gerritsz goutsmits huis eygen ende bruycker selfs, op 't wijfs aengeven
Bonboek-01B (eigenaar)Mandenmakerssteeg.011
185/001

/
Jan Gerritsz Ruts goutsmith
A, 87
goutsmith
1601 na
Jan Gerritsz Ruts goutsmith
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
106/06
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Henricxz Knijf goutsmitgoutsmit
1560-12-11
Jan Henricxz Knijf goutsmit
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.016
27/6
Jan Huigenz {goudsmid}
0/
Jan Hugen van Alcmaer out xvi (16) jaeren bij haer woonende zijnde een goutsmithgoutsmith
1581-09
Jan Hugen van Alcmaer out xvi (16) jaeren bij haer woonende zijnde een goutsmith
Waarboek-67 B-1562 (belending)Botermarkt.017
154/13
Jan Jansz van Rouanen
/
Jan Janss goudtsmitgoudtsmit
1562-03-04
Jan Janss goudtsmit
Volkstelling-1574 (bewoner)Botermarkt.017
46/1
Jan Jansz van Rouanen
4/
Jan Janssen goutsmit
Wanthuis
goutsmit
1574-08-07
Jan Janssen goutsmit
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2691/2
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
/1-12-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 1
1ste kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (huurder)Caeciliastraat.022.2
2691/1

/1-12-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 1 (onbekende huurder)
1ste kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2692/2
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
/1-12-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 2
2de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (huurder)Caeciliastraat.022.2
2692/1

/1-12-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 2 (onbekende huurder)
2de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2693/2
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
/3-11-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 3
3de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (huurder)Caeciliastraat.022.2
2693/1

/3-11-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 3 (onbekende huurder)
3de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2694/2
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
2/5-4-0
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 4
4de en 5de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (huurder)Caeciliastraat.022.2
2694/1

2/5-4-0
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 4 (onbekende huurder)
4de en 5de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2694/22
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
2/5-4-0
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 5
4de en 5de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2695/2
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
/2-18-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 6
6de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (huurder)Caeciliastraat.022.2
2695/1

/2-18-6
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 6 (onbekende huurder)
6de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2696/2
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
/3-5-0
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 7
7de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (huurder)Caeciliastraat.022.2
2696/1

/3-5-0
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 7 (onbekende huurder)
7de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2697/1
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
2/6-10-0
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 8
8ste en 9de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.2
2697/22
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
2/6-10-0
Jan Jansz Blaespap goudsmid kamer 9
8ste en 9de kamer
goudsmid
1561-12
Jan Jansz Blaespap goudsmid
TiendePenning-1543 (eigenaar)Breestraat.102
76/1

/14
Jan Jansz ghoudtsmitghoudtsmit
1544
Jan Jansz. ghoudtsmit een huijs, siaers
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.017
178/1
Jan Jansz van Rouanen
/18-0-0
Jan Jansz goudsmidgoudsmid
1561-12
Jan Jansz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Caeciliastraat.022.2
202/03
Jan Jansz Blaespap {goudsmid}
/
Jan Jansz goudsmidgoudsmid
1562-10-31
Jan Jansz goudsmid (met Reyer Adriaensz wantsnijder als borg)
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.017
55/1
Jan Jansz van Rouanen
/18-0/36-0
Jan Jansz goudsmidgoudsmid
1564
Jan Jansz goudsmid
Waarboek-67 B-1562 (belending)Botermarkt.017
328/07
Jan Jansz van Rouanen
/
Jan Jansz goudtsmitgoudtsmit
1563-04-28
Jan Jansz goudtsmit
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.017
48/1
Jan Jansz van Rouanen
/0-4
Jan Jansz goudtsmitgoudtsmit
1573-12-19
Jan Jansz goudtsmit
Grote-Bewijzen-B (belending)Botermarkt.017
902/14
Jan Jansz van Rouanen
/
Jan Jansz goutsmidtgoutsmidt
1570-09-05
Jan Jansz goutsmidt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.017
57/1
Jan Jansz van Rouanen
/18/1-16
Jan Jansz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Jan Jansz goutsmit
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.064
802/07
Jan Jansz van Rouanen
/
Jan Jansz goutsmitgoutsmit
1559-01-10
Jan Jansz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (belending)Botermarkt.017
199/06
Jan Jansz van Rouanen
/
Jan Jansz goutsmitgoutsmit
1573-04-10
Jan Jansz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Botermarkt.017
504/06
Jan Jansz van Rouanen
/
Jan Jansz van Rouanen goudsmid (hun oom)goudsmid
1575-05-13
Jan Jansz van Rouanen goudsmid (hun oom)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Botermarkt.017
7/06
Jan Jansz van Rouanen
/
Jan Jorisz goutsmitgoutsmit
1571-11-23
Jan Jorisz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
331/07
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijf Henricxz goutsmit fugitivegoutsmit
1574-04-26
Jan Knijf Henricxz goutsmit fugitive
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
364/08
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijff Heyndricxz goudtsmit fugitivegoudtsmit
1574-05-21
Jan Knijff Heyndricxz goudtsmit fugitive
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
327/10
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijff Heynricxz goutsmidtgoutsmidt
1555-10-22
Jan Knijff Heynricxz goutsmidt
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
581/08
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijff Heynricxz goutsmitgoutsmit
1571-08-04
Jan Knijff Heynricxz goutsmit
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
608/07
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijff Heynricxz goutsmitgoutsmit
1571-09-11
Jan Knijff Heynricxz goutsmit
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
234/07
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Kuyf Henricxz goutsmitgoutsmit
1562-12-15
Jan Kuyf Henricxz goutsmit
Omslag-1573 (bewoner)Maarsmansteeg.006
9/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/0-25
Jan Lucas goutsmitgoutsmit
1573-12-19
Jan Lucas goutsmit
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.006
6/1
Jan Lucasz van Wassenaer
4/
Jan Lucas goutsmit
Wanthuis
goutsmit
1574-08-07
Jan Lucas goutsmit
Waarboek-67 D-1567 (koper)Donkersteeg.021
3/04
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz goudsmidgoudsmid
1567-06-23
Jan Lucasz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (borg)Maarsmansteeg.008.1
18/05
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz goudsmidgoudsmid
1567-08-30
Gerrit Willemsz kramer (met Jan Lucasz goudsmid als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Stadsvrijdom.006
75/53
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz goudsmidgoudsmid
1568-03-10
Jan Lucasz goudsmid
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.006
8/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/12
Jan Lucasz goutsmitgoutsmit
1572-11-28
Jan Lucasz goutsmit
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.006
85/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer goudsmitgoudsmit
1573-11-10
Jan Lucasz van Wassenaer loco Jacob IJsbrantsz; tr: Neeltje Roelofsd
Volkstelling-1574 (bewoner)Kaiserstraat.045-049
301/1
Jan Willemsz {goudsmid}
1/
Jan Willemsz goutsmit
Rapenburg
goutsmit
1574-08-07
Jan Willemsz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
2/1
Jan Hendricksz Knijf
/13/0-26
JanKnijf goudtsmitgoudtsmit
1558-06-08
JanKnijf goudtsmit
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.000.2
329/18
Jannetgen Willemsdr {vrouw van Claes Andriesz}
/
Jannetgen de wedue van Claes Andriesz goutsmitgoudsmid
1577-09-09
Jannetgen de wedue van Claes Andriesz goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
237/11

/
jonge Geryt Cornelis goutsmitgoutsmit
1551-04-15
jonge Geryt Cornelis goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
310/08

/
Jonge Geryt Cornelisz goutsmit zijn broedergoutsmit
1554-03-21
Jonge Geryt Cornelisz goutsmit zijn broeder
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.041
42/1
Joost Houthals
/2
Joost van Looven goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Joost van Looven, goutsmit
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.041
44/1
Joost Houthals
/2
Joost van Loven goutsmithgoutsmith
1581-12
Joost van Loven goutsmith
Kerven-1581 (overledene)Rapenburg.028.1
37/1a
Louris Symonsz {goudsmid}
/
Louris Symonsz goutslager's weduwegoutslagers
1581-12
Anna Jansdr Louris Symonsz goutslager's weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Rapenburg.028.1
173/1a
Louris Symonsz {goudsmid}
/
Louris Symonsz goutslagers wedgoutslager
1601
Anna Jansdr Louris Symonsz goutslagers wed
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.028.1
507/1
Louris Symonsz {goudsmid}
/9-0-0
Lourys Symonszgoudslager
1561-12
Lourys Symonsz
Vetus-1585 (overledene)Rapenburg.028.1
153/1a
Louris Symonsz {goudsmid}
/
Lourys Symonsz goutslagers wedgoutslager
1585
Anna Jansdr Lourys Symonsz goutslagers wed
Omslag-1583 (overledene)Rapenburg.028.1
37/1a
Louris Symonsz {goudsmid}
/
Lourys Symonsz goutslagers weduegoutslager
1583-07-14
Lourys Symonsz goutslagers wedue
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.028.1
109/1
Louris Symonsz {goudsmid}
/9/0-18
Louwerys Symonsz goutslagergoutslager
1558-06-08
Louwerys Symonsz goutslager
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Rapenburg.028.1
56/1
Louris Symonsz {goudsmid}
//0-2-0
Louys Symonszoon goutslagergoutslager
1568
Louys Symonszoon, goutslager, 2 sc. van pacht, staende op zijn huysinghe ende erve ende was verscheenen anno [15]68 – 2 s.
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)OudeRijn.009
17/03
Oth Gerritsz {goudsmid}
/
Meester Otte Gerytsz goutsmitgoutsmit
1541-04-15
Meester Otte Gerytsz goutsmit
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.041
31/1
Joost Houthals
6/
Mr Joost Houtshals goutsmitgoutsmit
1581-09
Mr Joost Houtshals van Loeven goutsmit heeft hier gewoont iii Jaere
Inbrengboek-1540-1559 (vorig-eigenaar)OudeRijn.009
199/06
Oth Gerritsz {goudsmid}
/
mr Otto Gerytsz goutsmitgoutsmit
1550-02-04
mr Otto Gerytsz goutsmit
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.008
61/1
Neeltgen Jansdr {vrouw van Willem Adriaensz}
/2
Neeltgen Jansdr wedue van Willem Adriaensz goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Neeltgen Jansdr, wedue van Willem Adriaensz, goutsmit
Bonboek-01B (eigenaar)Mandenmakerssteeg.005
183/001

/
Niclaes Bellee goudtsmith
AA, 88v
goudtsmith
1617 na
Niclaes Bellee goudtsmith
TiendePenning-1561 (huurder)Hogewoerd.085-087
1259/1

/7-0-0
Ogier goudsmid
half jaar, half jaar leeg
goudsmid
1561-12
Ogier goudsmid
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.111
308/06

/
Oth Cornelisz goudsmidgoudsmid
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
TiendePenning-1561 (huurder)Pieterskerkgracht.011-013
453/1
Oth Gerritsz {goudsmid}
/11-10-0
Oth Gerrytsz goudsmidgoudsmid
1561-12
Oth Gerrytsz goudsmid
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
310/07

/
Oude Geryt Cornelisz goutsmitgoutsmit
1554-03-21
Oude Geryt Cornelisz goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
237/10

/
Oude Geryt Cornelisz goutsmit wonende ter Goudegoutsmit
1551-04-15
Oude Geryt Cornelisz goutsmit wonende ter Goude
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.026
80/1
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/6/0-0
Pieter Corneliesz goutsmytgoutsmyt
1558-06-08
Pieter Corneliesz goutsmyt
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.026
471/1
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/7-0-0
Pieter Corneliszgoudsmid
1561-12
Pieter Cornelisz
Grote-Bewijzen-B (belending)Vrouwensteeg.006
963/11
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz ghoutsmitghoutsmit
1575-06-29
Pieter Cornelisz ghoutsmit
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Papengracht.026
556/03
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goudsmidgoudsmid
1571-06-26
Pieter Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
268/53

/
Pieter Cornelisz goudsmidgoudsmid
1573-11-06
Pieter Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (borg)Caeciliastraat.018.2
498/05
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goudsmidgoudsmid
1575-05-09
Lijsbeth Wiggersdr hekelster met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak (met Pieter Cornelisz goudsmid als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Papengracht.026
211/07
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goutsmitgoutsmit
1561-04-12
Pieter Cornelisz goutsmit
Omslag-1574 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
8/1
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/3/10
Pieter Cornelisz goutsmitgoutsmit
1574-06-18
Pieter Cornelisz, goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Noordeinde.044
134/10
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goutsmitgoutsmit
1580-05-15
Pieter Cornelisz goutsmit
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Noordeinde.046
133/13
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goutsmitgoutsmit
1580-06-07
Pieter Cornelisz goutsmit hare oome
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/05
Pieter Cornelisz {goudsmid}
0/
Pieter Cornelisz goutsmitgoudsmit
1581-09
Pieter Cornelisz goutsmit van Leyden
Omslag-1583 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
49/1
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/6
Pieter Cornelisz goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Pieter Cornelisz, goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Rapenburg.133
396/06
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goutsmit als voocht gecoren ende geordineert over Neeltgen Vincentendr onmondige weeskintgoutsmit
1559
Pieter Cornelisz goutsmit als voocht gecoren ende geordineert over Neeltgen Vincentendr onmondige weeskint
Kerven-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
53/1
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/6
Pieter Cornelisz goutsmithgoutsmith
1581-12
Pieter Cornelisz goutsmith
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Garenmarkt.000.11
267/04

/
Pieter Davidsz goudsmidgoudsmid
1577-06-12
Pieter Davidsz goudsmid als man van Maritgen Pietersdr tevens voor Aagte Pietersdr hun zuster wonende te A'dam
Poorterboeken-E-1588 (borg)
10079/95c

/3,2
Pieter Faesgoudsmid
1616-06-03
Pieter Faes
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Levendaal.066
105/03
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maartensz goudsmidgoudsmid
1572-05-22
Pieter Maartensz goudsmid
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.023
47/1
Pieter Maertensz de Zwart
/20
Pieter Maertsz de Zwart goutsmitgoutsmit
1576
Pieter Maertsz de Zwart goutsmit
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.052
46/02
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertsz goutsmitgoutsmit
1575-12-09
Adriaen Gerijtsz coman en Hobbe Florijsz ghoutsmit voogden
Waarboek-67 F-1576 (voogd)NieuweRijn.052
110/04
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Martijnsz goudsmidgoudsmid
1576
Gijsbrecht Dircksz Gool en Pieter Martijnsz, goudsmid als voogden van genoemde kinderen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.107
250/06
Pieter Pietersz Boeytgen {de jonge}
/
Pieter Pietersz goutsmitgoutsmit
1564-12-07
Pieter Pietersz goutsmit
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
80/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quierin Janssoon goutsmitgoutsmit
1588
Quierin Janssoon goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (borg)Ketelboetersteeg.017.5
257/04
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quiryn Jansz goudsmit zijn vadergoudsmit
1582-04
Quiryn Jansz goudsmit, zijn vader
Vetus-1585 (eigenaar)Vispoort.000.14
142/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/-
Quyrijn Jans goutsmits achterhuysgoutsmit
1585
Quyrijn Jans goutsmits achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.013
113/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/4
Quyryn Jansz goutsmitgoutsmit
1581-12
Quyryn Jansz goutsmit
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.013
119/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/4
Quyryn Jansz goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Quyryn Jansz, goutsmit
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vrouwensteeg.016
267/04
Zweer Vincentenz {goudsmid}
/
Sweer Vincentsz goudsmidgoudsmid
1563-02-12
Sweer Vincentsz goudsmid
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.010
103/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
/-
t achterhuys van Claes Corneliss goudsmitgoudsmit
1585
't achterhuys van Claes Corneliss goudsmits, es met 't voorhuys getaxeert, hier niet
Waarboek-67 B-1562 (belending)
165/07

/
Vincent Cornelisz goudtsmitgoudtsmit
1562-08-20
Vincent Cornelisz goudtsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkstraat.006-010
19/1
Frederick Jansz {goudsmid}
/
Vreryck Jansz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Vreryck Jansz goutsmit
Volkstelling-1581 (overledene)Rapenburg.028.1
57/1a
Louris Symonsz {goudsmid}
0/
wed v Louris Symonsz goutslagergoutslager
1581-09
Anna Jansdr wed v wijlen Louris Symonsz goutslager
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.008
36/1a
Willem Adriaensz {goudsmit}
0/
wed v Willem Adriaensz goutsmitgoutsmit
1581-09
Neeltgen Jansdr wed v Willem Adriaensz goutsmit
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.000.2
329/19
Claes Andriesz {goudsmid}
/
wedue van Claes Andriesz goutsmitgoutsmit
1577-09-09
Jannetgen de wedue van Claes Andriesz goutsmit
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.008
61/1
Willem Adriaensz {goudsmit}
/
wedue van Willem Adriaensgoutsmit
1583-07-14
wedue van Willem Adriaens
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Uiterstegracht.095-099
215/04
Claes Andriesz {goudsmid}
/
weduwe van Claes Andriesz goudsmidgoudsmid
1561-04-14
Jannetgen Willemsdr weduwe van Claes Andriesz goudsmid (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Levendaal.034
13/04
Gerrit Cornelisz {goudsmid}
/
weduwe van Gerrit Cornelisz goudsmidgoudsmid
1562-01-24
Maritgen Pietersdr weduwe van Gerrit Cornelisz goudsmid (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met haar broer Jan Pietersz van der Heyden apotheker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Botermarkt.017
521/05
Jan Jansz van Rouanen
/
weduwe van Jan Jansz van Rouanen goudsmidgoudsmid
1575-05-24
Andries Jansz Heynoom als man en voogd van Volckgen Jansdr weduwe van Jan Jansz van Rouanen goudsmid
Grachtenboek-19 (overledene)Rapenburg.028.1
100/1a
Louris Symonsz {goudsmid}
/
weduwe van Louris Symonsz goutslagergoutslager
1583-07-15
Anne Jansdr weduwe van Louris Symonsz goutslager
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.017
392/04
Cornelis Gerritsz {goudsmid}
/
weduwe van wijlen Cornelis Gerrytsz goutsmitgoutsmit
1558-12-30
Adriane Pietersdr weduwe van wijlen Cornelis Gerrytsz goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.008
127/05
Willem Adriaensz {goudsmit}
/
weduwe van Willem Ariensz goudtsmitgoudtsmit
1583-02-15
weduwe van Willem Ariensz goudtsmit
Kerven-1581 (overledene)Breestraat.008
59/1a
Willem Adriaensz {goudsmit}
/
weduwe Willem Ariensz goutsmithgoutsmith
1581-12
Neeltgen Jansdr weduwe Willem Ariensz goutsmith
Grote-Bewijzen-B (overledene)Nieuwstraat.028
415/07
Cornelis Jansz {goudsmid, de oude}
/
wijlen Cornelis Jansz goutsmitgoutsmit
1534-04-29
kinderen van wijlen Cornelis Jansz goutsmit en Meynsgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.064
802/05
Cornelis Jansz van Rouanen {goudsmid, lakenkoopman}
/
wijlen Cornelis Jansz van Rowaen goutsmitgoutsmit
1559-01-10
kinderen van wijlen Cornelis Jansz van Rowaen goutsmit en Meynsgen Ruttendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Pieterskerkstraat.006-010
835/06
Frederick Jansz {goudsmid}
/
wijlen Vrerick Jansz goutsmitgoutsmit
1563-06-17
kinderen van wijlen Vrerick Jansz goutsmit en Katrijna Jansdr nu gehuwd met Jan van Doren Govertsz
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.008
12/02.2.1.0
Willem Adriaensz {goudsmit}
/
Willem Adriaensz goutsmitgoutsmit
1578-10-25
Willem Adriaensz goutsmit
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.008
79/10a
Willem Adriaensz {goudsmit}
/
Willem Arienszgoudsmid
1579-07-04
Willem Ariensz
TiendePenning-1561 (huurder)Zonneveldstraat.000.06
917/1

/7-10-0
Willem Dircxz goudsmidgoudsmid
1561-12
Willem Dircxz goudsmid
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.095
6160/39a
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nicasius goudsmid
Den Haag Later (?) voerde hij de achternaam Van Flory (Fleury e.d.)
goudsmid
1551-08-22
Willem Nicasius
Waarboek-67 K-1582 (belending)Ketelboetersteeg.027-029
132/07
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quierijnsz goudtsmithgoudtsmith
1583-02-21
Willem Quierijnsz goudtsmith
Waarboek-67 J-1581 (belending)Ketelboetersteeg.017.5
76/08
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quierinsz goutsmitgoutsmit
1581-10-19
Willem Quierinsz goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Ketelboetersteeg.017.5
257/03
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quierynsz goudsmitgoudsmit
1582-04
Willem Quierynsz goudsmit
Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.5
111/4.2.5.0
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quierynsz goutsmitgoutsmit
1580-11-22
Willem Quierynsz goutsmit
Grachtenboek-37 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029
150/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quirensz goutsmitgoutsmit
1583~1588
Willem Quirensz goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (belending)Ketelboetersteeg.027-029
133/07
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quirijnsz goudtsmithgoudtsmith
1583-02-21
Willem Quirijnsz goudtsmith
Waarboek-67 J-1581 (koper)Ketelboetersteeg.027-029
399/04
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quirijnsz goutsmithgoutsmith
1582-07-28
Willem Quirijnsz goutsmith
Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.5
23/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
3/
Willem Quirincxz goutsmit schuttergoutsmit
1581-09
Willem Quirincxz goutsmit schutter
Glippers-1574 (huurder)Haarlemmerstraat.053
25/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/13-0-0
Willem Quyerincxz goudsmidtgoudsmidt
1574
Willem Quyerincxz goudsmidt
Waarboek-67 C-1563 (koper)Ketelboetersteeg.017.5
629/04
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrijnsz goudsmidgoudsmid
1567-02
Willem Quyrijnsz goudsmid
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
26/53

/
Willem Quyrijnsz goudsmidgoudsmid
1567-10-04
Willem Quyrijnsz goudsmid en zijn borg Govert Govertsz spoelmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029
134/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/16
Willem Quyrijnsz goudtsmits huys dat hij zelfer bewoontgoudtsmit
1585
Willem Quyrijnsz goudtsmits huys dat hij zelfer bewoont, es getacxeert op 16 gulden
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Ketelboetersteeg.017.5
312/03
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrijnsz goutsmitgoutsmit
1582-05-10
Willem Quyrijnsz goutsmit
Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.5
13/04.1.1.0
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrinsz goutsmitgoutsmit
1578-10-25
Willem Quyrinsz goutsmit
Aflezingsboek-D (vermelding)Ketelboetersteeg.017.5
193/1.1.3.1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrynsz goutsmitgoutsmit
1578-04-25
Willem Quyrynsz goutsmit
Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.5
3/1.1.3.1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrynsz goutsmitgoutsmit
1578-09-29
Willem Quyrynsz goutsmit
Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.5
44/4.1.3.1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrynsz goutsmitgoutsmit
1579-05-25
Willem Quyrynsz goutsmit
Omslag-1583 (bewoner)Ketelboetersteeg.027-029
28/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/10
Willem Quyrynsz goutsmitgoutsmit
1583-07-14
Willem Quyrynsz, goutsmit
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029
163/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/5-3-0
Willem Quyrynsz goutsmitgoutsmit
1601
Willem Quyrynsz goutsmit
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.5
24/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/10
Willem Quyrynsz goutsmithgoutsmith
1581-12
Willem Quyrynsz goutsmith
Waarboek-67 K-1582 (vorig-eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
161/05
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/
Willem Quyrynsz goutsmithgoutsmith
1583-04-16
Willem Quyrynsz goutsmith
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.029
21/05
Zweer Vincentenz {goudsmid}
/
Zweer Centenz goudsmidgoudsmid
1562-01
Zweer Centenz goudsmid
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.133
396/03
Zweer Vincentenz {goudsmid}
/
Zweer Vincentenz goutsmitgoutsmit
1559
Zweer Vincentenz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (borg)Groenesteeg.016
79/04
Zweer Vincentenz {goudsmid}
/
Zweer Vincentsz goudsmidgoudsmid
1572-03-22
Claas Anthonisz stoeldraaier (met Zweer Vincentsz goudsmid als borg)