BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 100. Aantal = 202.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.072
231/09
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz scrienwerckerscrienwercker
1551-03-09
Adriaen Engelsz scrienwercker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.001.1
274/03
Adriaen Gerritsz {schrijnwerker}
/
Adriaen Gerritsz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-07-17
Adriaen Gerritsz schrijnwerker en Philips Jansz van Zonnevelt als man van Alijdt Gerritsdr erfgenamen van Gerrit Pietersz timmerman
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.1
37/1
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
6/
Aernt Corneliszscrijnwerker
1581-09
Arent Cornelisz scrijnwercker van Leyden
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.17
1070/1
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/15-0-0
Aernt Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Aernt Jacobsz schrijnwerker
Inbrengboek-1540-1559 (gemachtigde)Noordeinde.052.2
222/03

/
Aernt Jansz scrienwerckerscrienwercker
1550-12-19
Aernt Jansz scrienwercker handelende voor Jan Pietersz metselaers kinderen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.078
78/1
Arent Pietersz {schrijnwerker}
/2-18-0
Aernt Pieterss schrienwerckerschrienwercker
1601
Aernt Pieterss schrienwercker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
130/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/14
Aernt Symonss schreynwerckerschreynwercker
1585
Aernt Symonss schreynwerckers huys es getaxeert op 14 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.128
104/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
5/
Aernt Symonss schrijnwerckerschrijnwercker
1581-09
Aernt Symonss schrijnwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
163/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/6-0-0
Aernt Symonsz schrienwerckerschrienwercker
1601
Aernt Symonsz schrienwercker
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
544/53

/
Allert Claasz schrijnwerkerschrijnwerker
1566-07-12
Allert Claasz schrijnwerker aan Marie Claasdr zijn zuster
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
545/53

/
Allert Claasz schrijnwerkerschrijnwerker
1566-07-12
Allert Claasz schrijnwerker aan Claas Allertsz zijn vader
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.054.1
73/05
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Arent Cornelisz schrijnwerkerschrijnwerker
1576-07-09
Arent Cornelisz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.092
229/06
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1564-09-30
Arent Jacobsz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.183
427/04
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1565-10-22
Jacob Lambrechtsz bakker (met Arent Jacobsz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.128
71/07
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Symonsz schrienwerckerschrienwercker
1580-03-15
Arent Symonsz schrienwercker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
158/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
3/7-10-0/4-10-0
Arent Symonsz schrijnwerckerschrijnwercker
1606-08
Arent Symonsz., schrijnwercker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.128
72/08
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Symonsz schryenwerckerschryenwercker
1580-05-19
Arent Symonsz schryenwercker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.021.1
20/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/6
Baernt Lambrechtsz scrynwerckerscrynwercker
1576
Baernt Lambrechtsz scrynwercker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.144
537/04
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barend Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-05-26
Barend Lambrechtsz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.144
564/04
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-07-13
Barent Lambrechtsz schrijnwerker
Waarboek-67 E-1571 (curator)Molen.060
649/03
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Waarboek-67 F-1576 (borg)Nieuwsteeg.010
106/06

/
Bastiaen Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1576-05-26
Sebastiaen Blasiusz van Schiedam als man van Aechgen Romboutsdr erfgenamen van Jan Romboutsz haar broer (met Bastiaen Lambrechtsz schrijnwerker als borg)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.034
45/1
Bouwen Gijsbrechtsz {schrijnwerker}
/1-12-0
Bouwen Ghijsbertsz scrienwerckerscrienwercker
1601
Bouwen Ghijsbertsz scrienwercker
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.079
994/10
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz schrijnwerckerschrijnwercker
1576-03-16
Bouwen Jansz schrijnwercker
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.042
1070/07
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz schrijnwerckerschrijnwerker
1578-01-31
Bouwen Jansz schrijnwercker
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.079
276/08
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz scrijnwerckerscrijnwercker
1565-01-10
Bouwen Jansz scrijnwercker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Korevaarstraat.028.3
192/06
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/
Bouwen Pieterss scrinwerckerscrinwercker
1573-03-20
Bouwen Pieterss scrinwercker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Korevaarstraat.028.3
474/03
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/
Bouwen Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1575-03-12
Bouwen Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Levendaal.035
305/04
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claasz schrijnwerkerschrijnwerker
1565-03-12
Gerrit Pietersz schipper (met Bruyn Claasz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kloksteeg.010-014
95/06
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claasz scrienwerckerscrienwercker
1560-11-14
Bruyn Claasz scrienwercker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.010-014
318/06
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claess schrijnwerckerschrijnwercker
1570-03-16
Bruyn Claess schrijnwercker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.010-014
499/06
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claesz schrienwerckerschrienwercker
1571-03-29
Bruyn Claesz schrienwercker
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Kloksteeg.008
499/03
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claas Bruynens schrijnwerkerschrijnwerker
1571-03-29
Claas Bruynens schrijnwerker als man en voogd van Cornelia Maartensdr (met Bruyn Claasz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Pieterskerkhof.002
318/05
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claas Bruynenz schrijnwerkerschrijnwerker
1570-03-16
Claas Bruynenz schrijnwerker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
223/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/4-10-0
Claes Bruynen scrienwerckerscrienwercker
1601
Claes Bruynen scrienwercker
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.002
8/8
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/4
Claes Bruynensz schrienwerckerschrienwercker
1581-12
Claes Bruynensz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Burgsteeg.009
288/04
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynensz schrijnwerckerschrijnwercker
1583-06-28
Claes Bruynensz schrijnwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.002
9/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
4/
Claes Bruynenz schrienwercker schutterschrienwercker
1581-09
Claes Bruynenz schrienwercker schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
193/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/12
Claes Bruynenz schrijnwerkerschrijnwerker
1585
Claes Bruynenzoon schrijnwerckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkhof.002
9/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/4
Claes Bruynenz scrynwerkerscrynwerker
1583-07-14
Claes Bruynenz, scrynwerker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/05
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schreynwerckerschreynwercker
1583-11-03
Claes Cornelisz schreynwerker
Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.008
110/3.3.7.0
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1580-11-22
Claes Cornelisz schrienwercker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Ketelboetersteeg.008
244/04
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1580-12-27
Claes Cornelisz schrienwercker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Ketelboetersteeg.008
245/05
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1580-12-27
Claes Cornelisz schrienwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.008
27/1
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
3/
Claes Cornelisz schrienwercker schutterschrienwercker
1581-09
Claes Cornelisz schrienwercker schutter
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/05
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schrijnwerckerschrijnwercker
1583-11-19
Claes Cornelisz schrijnwercker
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.008
27/27
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/4
Claes Cornelisz schrynwerckerschrynwercker
1581-12
Claes Cornelisz schrynwercker
Omslag-1583 (bewoner)Ketelboetersteeg.008
31/1
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/4
Claes Cornelisz scrynwerckerscrynwercker
1583-07-14
Claes Cornelisz, scrynwercker
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.1
208/1
Claes Lourisz {schrijnwerker}
/
Claes Laurensz scrynwerker mitte erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyderscrynwerker
1585
Claes Laurensz scrynwerker mitte erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.020.1
208/1
Claes Lourisz {schrijnwerker}
/2-0-0
Claes Louris schrienwerckerschrienwercker
1601
Claes Louris schrienwercker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.020.1
214/1
Claes Lourisz {schrijnwerker}
3/2-10-0/3-10-0
Claes Louweriszn schrienwerkerschrienwerker
1606-08
Claes Louweriszn schrienwerker dat hij bewoont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.150
124/1
Claes van Leeuwen
/6-0-0
Claes van Leeuwen scrijnwerckerscrijnwercker
1601
Claes van Leeuwen scrijnwercker
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.030-032
119/1

6/
Cornelis Arentssen scriwercker
Marendorp Rijnzijde
scriwercker
1574-08-07
Cornelis Arentssen scriwercker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.091
158/07
Cornelis Cornelisz {schrijnwerker}
/
Cornelis Cornelisz schrijnwerkerschrijnwerker
1569-02-09
Cornelis Cornelisz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
603/03

/
Cornelis Hendricksz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-09-10
Cornelis Hendricksz schrijnwerker (met Louris Fransz kuiper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
240/03

/
Cornelis Hendricksz schrijnwerkerschrijnwerker
1573-07-22
Cornelis Hendricksz schrijnwerker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.021
481/05
Cornelis Jansz {schrijnwerker}
/
Cornelis Jansz schrienwerckerschrienwercker
1575-04-16
Cornelis Jansz schrienwercker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.021
671/1
Cornelis Jansz {schrijnwerker}
/10-0-0
Cornelis Jansz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Cornelis Jansz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Zonneveldstraat.000.20
298/04
Cornelis Marcelisz {schrijnwerker}
/
Cornelis Marchelisz schrijnwerker zijn schoonvaderschrijnwerker
1570-02-01
Dirck Jansz lakenbereider (met zijn schoonvader Cornelis Marchelisz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.029
21/03
Cornelis Pietersz {kistenmaker}
/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-01
Cornelis Pietersz schrijnwerker (met zijn schoonvader mr. Jan Cornelisz brandewijnverkoper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)
15/53

/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-01-23
Cornelis Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.029
66/03
Cornelis Pietersz {kistenmaker}
/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-03-09
Cornelis Pietersz schrijnwerker (met zijn schoonvader mr. Jan Cornelisz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
465/03

/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1566-01-22
Cornelis Pietersz schrijnwerker (met Cornelis Jansz kruidenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
630/53

/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1567-03-08
Cornelis Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Burgsteeg.011
376/04
Cornelis Pietersz {kistenmaker}
/
Cornelis Pietersz schrijnwerker zijn zwagerschrijnwerker
1561-12-10
Cornelis Pietersz schrijnwerker zijn zwager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.039
161/09
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
Cornelis Vredericxsz scrienwerckerscrienwercker
1548-01-24
Cornelis Vredericxsz scrienwercker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.009
3/05
Cornelis Willemsz Cuyser
/
Cornelis Willemsz Kuyser schrijnwerkerschrijnwerker
1560-06-07
Cornelis Willemsz Kuyser schrijnwerker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.03
313/20
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/
d'erfgenamen van Pieter Quierijnsz schrienwerckerschrienwercker
1579-07-03
Pieter Quierijnsz schrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.048.1
387/10
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
d'erfgenamen van wijlen Daniel Willemsz scrienwerckerscrienwercker
1558-12-07
d'erfgenamen van wijlen Daniel Willemsz scrienwercker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6206/44Vb
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemszschrijnwerker en stadhuisbewaarder
1556-04-16
Daniel Willemsz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Langebrug.113.03
533/12
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/
de wedue ende erffgenamen van za Pieter Quyrijnsz Post, schrijnwerckerschrijnwercker
1575-05-20
de wedue ende erffgenamen van za. Pieter Quyrijnsz Post, schrijnwercker
Waarboek-67 H-1580 (borg)NieuweRijn.052
63/14
Dirck Jansz den Bont
/
Dirc Jansz Bont schrienwerkcerschrienwerkcer
1580-05-11
Dirc Jansz Bont schrienwerkcer zine zwager als borg van Cornelis van Noorde
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
91/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/14
Dirck Corneliss schrijnwerckerschrijnwercker
1585
Dirck Corneliss schrijnwerckers huys, getaxeert zijnde op 14 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
102/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/4-10-0
Dirck Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1601
Dirck Cornelisz schrienwercker
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.015.2
195/4.2.1.5
Dirck Jansz den Bont
/
Dirck Jansz Bout schrienwerckerschrienwercker
1578-04-25
Dirck Jansz Bout schrienwercker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.015.2
1/07
Dirck Jansz den Bont
/
Dirck Jansz schryenwerckerschryenwercker
1582-08-21
Dirck Jansz Schryenwercker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.03
329/20
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/
d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwerckerschrienwercker
1579-07-14
de schuyren van d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)LangeMare.050-052
418/05
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
erffgen van Pieter Gerritsz schrienwerckerschrienwercker
1579-11-17
erfgename van Pieter Gerritsz schrijnwerker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.035
423/07
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
erfgenamen van Pieter Gerytsz schrijnwerkerschrijnwerker
1579-12-02
Pieter Adriaensz voerlakenreder optredende mede namens Frans Jansz kuiper beiden als man en voogd van hun vrouw erfgenamen van Pieter Gerytsz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.000
649/03

/
Fop Gijsbrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1567-04-28
Fop Gijsbrechtsz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Raamlanden.000
120/03

/
Foy Gijsbrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1568-07-14
Foy Gijsbrechtsz schrijnwerker
Aflezingsboek-D (vermelding)Pieterskerkhof.004
195/4.1.3.4
Gideon Bruinenz
/
Gedion Bruynenz schrienwerkerschrienwerker
1578-04-25
Gedion Bruynenz schrienwerker
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkhof.004
7/4.1.3.4
Gideon Bruinenz
/
Gedion Bruynenz schrienwerkerschrienwerker
1578-09-29
Gedion Bruynenz schrienwerker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.000.6
335/05
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Gerit Bouwensz schrienwerckerschrienwercker
1579-08-03
erit Bouwensz schrienwercker, als gecoft hebbende de huysinge van Franchois Messasia
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.000.6
336/08
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Gerit Bouwensz scrienwerckerscrienwercker
1579-08-03
Gerit Bouwensz scrienwercker, als gecoft hebbende de huysinge van Fransois Messasie
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.6
299/07
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Gerrit Bouwensz schrienwerckerschrienwercker
1583-06-22
Gerrit Bouwensz schrienwercker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/05
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Gerrit Bouwensz schrijnwerkerschrijnwerker
1575-01-14
Gerrit Bouwensz schrijnwerker voor zichzelf maar tevens voor hun broer Cornelis Bouwensz perkamentmaker die dient in het vendel van kapitein Maljaert
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.000.6
356/06
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Gerrit Bouwenszoon schrienwerckerschrienwercker
1579-08-26
Gerrit Bouwenszoon, schrienwercker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.002
82/03
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gerrit Foeyenz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-04-03
Gerrit Foeyenz schrijnwerker
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.012.1
249/000

/
Gerrit Joorisz schrijnwercker
A, 94v
schrijnwercker
1601-1606
Gerrit Joorisz schrijnwercker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
129/03

/
Gerrit Splintersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-06-11
Gerrit Splintersz schrijnwerker (met zijn broer Jan Splintersz bakker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.021.3
271/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/12-0-0
Gerryt Cornelisz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Gerryt Cornelisz schrijnwerker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.6
290/06
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Geryt Bouwensz schrienwerckerschrienwercker
1583-06-29
Geryt Bouwensz schrienwercker
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.000.6
163/1
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/12
Geryt Bouwensz scrynwerckerscrynwercker
1585
Geryt Bouwenszoon scrijnwerckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.002
311/07
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gherryt Foeyensz scryenwerckerscryenwercker
1554-04-19
Gherryt Foeyensz scryenwercker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.095
326/03
Gerrit Splintersz {schrijnwerker}
/
Gherryt Splintersz scryenwerckerscryenwercker
1555-10-22
Gherryt Splintersz scryenwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.6
48/1
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
6/
Gheryt Bouwensz schrienwerckerschrienwercker
1581-09
Gheryt Bouwensz schrienwercker
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkhof.004
194/1
Gideon Bruinenz
/10
Gideon Bruynenz schrijnwerkerschrijnwerker
1585
Gedeon Bruynenzoon scrijnwerckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Voogdenboek-A (overledene)NieuweRijn.007-008
288/03
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Henric Govertsz schrijnwerckerschrijnwercker
1583-06-03
Henric Govertsz schrijnwercker gewonnen bij Margriete Engelsdr
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.007-008
107/2.1.4.2
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Heyndrick Govertszn schrienwerkerschrienwerker
1580-11-22
Heyndrick Govertszn schrienwerker
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.007-008
43/1
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
4/
Heynrick Govertsz schrijnwerker schutterschrijnwerker
1581-09
Heynrick Govertsz schrijnwerker schutter
Waarboek-67 C-1563 (koper)Botermarkt.014
240/04
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Allertsz de Haes schrijnwerkerschrijnwerker
1564-11-03
Jacob Allertsz de Haes schrijnwerker
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.019.2
55/1
Jacob Fransz van Merwen
/20
Jacob Fransz van Merwen schrijnwerckerschrijnwercker
1585
Jacob Franszoon van Merwen schrijnwerkers huys, es getacxeert op 20 gulden
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
68/03

/
Jacob Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1563-12-01
Jacob Jacobsz schrijnwerker als man van Alijt Lambrechtsdr (met Mees Claasz olieslager als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
7/53

/
Jacob Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1567-07-12
Jacob Jacobsz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
292/03

/
Jacob Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1570-01-27
Jacob Jacobsz schrijnwerker (met Barent Lambrechtsz molenaar als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Steenschuur.000.2
14/03
Jacob Jacobsz {schrijnwerker}
/
Jacob Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-12-10
Jacob Jacobsz schrijnwerker en poorter van Leiden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.177.1
42/1
Jacob Pietersz {schrijnwerker}
/7-5-0
Jacob Pietersz schrienwerckerschrienwercker
1601
Jacob Pietersz schrienwercker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Steenschuur.019.2
316/04
Jacob Fransz van Merwen
/
Jacob van Merwen Fransz schrijnwerkerschrijnwerker
1581-02-26
Jacob van Merwen Fransz schrijnwerker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.03
35/1
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/8-0-0
Jan Anthonisz scrienwerckerscrienwercker
1601
Jan Anthonisz scrienwercker
Vetus-1585 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.12
22/1
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/8
Jan Anthonisz scrijnwerckerscrijnwercker
1585
Jan Antoniszoon scrijnwerckers huys, es getacxeert op 8 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Zonneveldstraat.000.12
54/10a
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/
Jan Antonisz
ondertrouw
schrijnwerker
1577-05-04
Jan Antonisz
Waarboek-67 C-1563 (borg)Kaiserstraat.006.1
633/04

/
Jan Claas schrijnwerkerschrijnwerker
1567-03-08
Cornelis Claasz snijder (met Jan Claas schrijnwerker als borg)
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6281/54a

/
Jan Claesz
Delft
schrijnwerker
1562-01-19
Jan Claesz
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.090
5/01
Jan Claesz {schrijnwerker}
10/
Jan Claesz schrijerwerckerschrijerwercker
1581-09
Jan Claeszoon schrijenwercker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.115-117
218/05
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-04-21
Jan Claesz schrijnwerker
TiendePenning-1561 (huurder)Ketelboetersteeg.017.5
306/1

/11-0-0
Jan Claesz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Jan Claesz schrijnwerker
TiendePenning-1561 (huurder)Zonneveldstraat.000.12
920/1
Jan Claesz {schrijnwerker}
/8-0-0
Jan Claesz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Jan Claesz schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Nieuwsteeg.018.7
134/04
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz schrijnwerker
koop gaat niet door
schrijnwerker
1562-06-25
Jan Claesz schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.058.3
221/04
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-10-30
Jan Claesz schrijnwerker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.088
158/12

/
Jan Claesz scrienwerckers weduescrienwercker
1561-01-02
Jan Claesz scrienwerckers wedue
Waarboek-67 C-1563 (belending)Langebrug.058.3
621/06
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz scryenwerckerscryenwercker
1567-02-11
Jan Claesz scryenwercker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Rapenburg.127
450/04
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz
1581-05-27
Jan Cornelisz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.135.1
395/12
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont (of Bout) scrienwerckerscrienwercker
1559
Jan Cornelisz Bont (of Bout) scrienwercker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Doezastraat.000.16
341/04
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont schrijnwerkerschrijnwerker
1570-04-20
Jan Cornelisz Bont (Bout) schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Doezastraat.000.18
341/06
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont schrijnwerkerschrijnwerker
1570-04-20
Jan Cornelisz Bont (Bout) schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Doezastraat.000.20
341/08
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont schrijnwerkerschrijnwerker
1570-04-20
Jan Cornelisz Bont (Bout) schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Doezastraat.000.16
505/03
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont schrijnwerkerschrijnwerker
1571-04-07
Jan Cornelisz Bont schrijnwerker met Jan Dircksz van Dongen als borg
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.135.1
214/03
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout schrijnwerkerschrijnwerker
1561-04-14
Jan Cornelisz Bout schrijnwerker (met Jacob Gerritsz drapenier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Doezastraat.000.20
248/04
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout schrijnwerkerschrijnwerker
1561-06-06
Jan Cornelisz Bout schrijnwerker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Doezastraat.000.20
260/04
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout schrijnwerkerschrijnwerker
1561-06-06
Jan Cornelisz Bout schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Doezastraat.000.16
283/10
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz scrijnwerckerscrijnwercker
1565-02-05
Jan Cornelisz scrijnwercker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Doezastraat.000.16
505/04

/
Jan Dircksz van Dongenschrijnwerker
1571-04-07
Jan Cornelisz Bont schrijnwerker met Jan Dircksz van Dongen als borg
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.017
234/3
Jan Gerritsz {schrijnwerker}
0/
Jan Gerritsz scriewercker alias den dovenscriewercker
1581-09
Jan Gerritsz scriewercker alias den doven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nonnensteeg.005
99/1

2/1-6-0/2-0-0
Jan Pieterss schrienwerckerschrienwercker
1606-08
Jan Pieterss schrienwercker dat hij bewoont
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.095
650/1
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/8-0-0
Jan Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Jan Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaiserstraat.004
282/05
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/
Jan Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1563-02-27
Jan Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.044
553/05

/
Jan Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1566-08-14
Jan Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Apothekersdijk.005-006
12/04

/
Jan Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1571-12-01
Adriaan Jansz scheepmaker (met Jan Pietersz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Rapenburg.095
83/03
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/
Jan Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1572-04-28
Jan Pietersz schrijnwerker als man en voogd van Jannetgen Pietersdr erfgenamen van Elisabeth Pietersdr
Volkstelling-1574 (bewoner)Rapenburg.095
184/1
Jan Pietersz {schrijnwerker}
3/
Jan Pietersz scrienwercker
Rapenburg
scrienwercker
1574-08-07
Jan Pietersz scrienwercker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.095
52/07
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/
Jan Pietersz scrijnwerckerscrijnwercker
1568-01-19
Jan Pietersz scrijnwercker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Mandemakersteeg.007
51/04
Jan Jansz van Sonnevelt
/
Jan van Zonnevelt schrijnwerkerschrijnwerker
1572-02-28
Jan van Zonnevelt schrijnwerker
Waarboek-67 G-1578 (voogd)SintJorissteeg.029
282/05
Jan Willemsz {schrijnwerker}
/
Jan Willemsz schrienwerkerschrienwerker
1579-05-25
bijgestaan door Jan Willemsz schrienwerker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hogewoerd.036-038
104/15
Jan Willemsz {schrijnwerker}
/
Jan Willemsz schrijnwerkerschrijnwerker
1572-05-19
Jan Willemsz schrijnwerker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hogewoerd.036-038
130/05
Jan Willemsz {schrijnwerker}
/
Jan Willemsz schrijnwerkerschrijnwerker
1572-08-06
Jan Willemsz schrijnwerker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.036-038
271/03
Jan Willemsz {schrijnwerker}
/
Jan Willemsz schrijnwerkerschrijnwerker
1577-06-25
Jan Willemsz schrijnwerker
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004
7/7
Gideon Bruinenz
/2
Jedeon Bruynensz schrynwerckerschrynwercker
1581-12
Jedeon Bruynensz
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkhof.004
109/3.2.2.3
Gideon Bruinenz
/
Jedeon Bruynenz schrienwerkerschrienwerker
1580-11-22
Jedeon Bruynenz schrienwerker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004
8/1
Gideon Bruinenz
2/
Jedeon Bruynenz schrienwerker schutterschrienwerker
1581-09
Jedeon Bruynenz schrienwerker schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkhof.004
42/2.1.3.3
Gideon Bruinenz
/
Jedion Bruynenz schrienwerkerschrienwerker
1579-05-25
Jedion Bruynenz schrienwerker
Aflezingsboek-D (vermelding)Kloksteeg.010-014
193/1.3.3.7
Michiel Bruinenz {Kloksteeg}
/
Michiel Bruynensz schrienwerckerschrienwercker
1578-04-25
Michiel Bruynensz schrienwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.010-014
10/1
Michiel Bruinenz {Kloksteeg}
4/
Michiel Bruynensz schrienwerker schutterschrienwerker
1581-09
Michiel Bruynensz schrienwerker schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.3
51/2
Michiel Bruinenz {Houtstraat}
0/
Michiel Bruynensz schrienwerker schutterschrienwerker
1581-09
Michiel zijn kinderen geteelt aan Mynsgen Michielsdr van Leyden zijn overleden huysvrouwe
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.010-014
10/10
Michiel Bruinenz {Kloksteeg}
/2
Michiel Bruynensz schrynwerkerschrynwercker
1581-12
Michiel Bruynensz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.002.2
532/1
Oth {schrijnwerker}
/6-15-0
Oth schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Oth schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Zonneveldstraat.000.12
3/06
Paridom Barentsz
/
Paridom Barentsz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-01-07
Paridom Barentsz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.131
51/03
Paridom Barentsz
/
Paridom Barentsz schrijnwerkerschrijnwerker
1563-11-03
Paridom Barentsz schrijnwerker (met mr. Gerrit Gerritsz hoefslager als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.131
206/04
Paridom Barentsz
/
Paridon Barentsz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-03-27
Paridon Barentsz schrijnwerker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6028/24a

/
Pieter Adriaensz
Den Haag
schrijnwerker
1542-07-23
Pieter Adriaensz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6029/24b

/
Pieter Adriaensz
Den Haag
schrijnwerker
1542-07-23
Pieter Adriaensz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.124.1
41/07
Pieter Cornelisz van Noorde
/
Pieter Cornelisz Noort schrijnwerckerschrijnwercker
1584-02-15
Pieter Cornelisz Noort schrijnwercker
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.124.1
81/81
Pieter Cornelisz van Noorde
/10
Pieter Cornelisz van Noordeschrynwercker
1581-12
Pieter Cornelisz van Noorde
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.124.1
80/1
Pieter Cornelisz van Noorde
/10
Pieter Cornelisz van Noorde scrynwerckerscrynwercker
1583-07-14
Pieter Cornelisz van Noorde, scrynwercker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.043.4
191/08
Pieter Cornelisz van Noorde
/
Pieter Cornelisz van Noort schrienwerckerschrienwercker
1583-04-22
Pieter Cornelisz van Noort schrienwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.124.1
76/1
Pieter Cornelisz van Noorde
3/
Pieter Cornz van Noort schrienwerckerschrienwercker
1581-09
Pieter Cornelisz van Noort schrienwercker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
254/03

/
Pieter Florisz schrijnwerker 25 jaarschrijnwerker
1573-09-28
Pieter Florisz schrijnwerker oud 25 jaar
Waarboek-67 E-1571 (borg)LangeMare.047
214/05
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
Pieter Gerritsz Boyt schrijnwerkerschrijnwerker
1573-05-14
Floris Michielsz (met Pieter Gerritsz Boyt schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.050-052
390/07
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
Pieter Gerritsz schrijnwerkerschrijnwerker
1570-08-05
Pieter Gerritsz schrijnwerker
Waarboek-67 E-1571 (belending)LangeMare.050-052
93/06
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
Pieter Gerritszoon scrienwerckerschrijnwerker
1572-05-09
Pieter Gerritszoon scrienwercker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.097
405/08
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Janss schrienwerckerschrienwercker
1574-10-10
Pieter Janss schrienwerckers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwsteeg.039
378/06
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz schrienwerckerschrienwercker
1570-07-06
Pieter Jansz schrienwercker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.097
247/06
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz schrijnwercker met zijn poorteschrijnwercker
1564-11-24
Pieter Jansz schrijnwercker met zijn poorte ende gange
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.097
651/1
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/8-0-0
Pieter Jansz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Pieter Jansz schrijnwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.5
956/1
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/8-0-0
Pieter Jansz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Pieter Jansz schrijnwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.039
974/2
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/-
Pieter Jansz schrijnwerkerschrijnwerker
1561-12
Pieter Jansz schrijnwerker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
18/53

/
Pieter Jansz schrijnwerkerschrijnwerker
1563-08-05
Pieter Jansz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.097
52/04
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz schrijnwerkerschrijnwerker
1568-01-19
Pieter Jansz schrijnwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.018.5
215/03
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz schrijnwerkerschrijnwerker
1569-06-18
Pieter Jansz schrijnwerker (met Jacob Jansz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Nieuwsteeg.039
366/04
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz schrijnwerker zijn schoonzoonschrijnwerker
1563-06-23
Pieter Jansz schrijnwerker (zijn schoonzoon)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.097
84/06
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz scrienwercker met zijn poortscrienwercker
1560-10-19
Pieter Jansz scrienwercker met zijn poort ende gange
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwsteeg.039
37/05
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz scrijnwerckerscrijnwercker
1567-12-31
Pieter Jansz scrijnwercker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.097
633/08
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz scryenwerckers ervescryenwerckers
1567-03-08
Pieter Jansz scryenwerckers erve
Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.113.03
382/28
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/
Pieter Quyerijnsz scrienwerckerscrienwercker
1574-07-01
Pieter Quyerijnsz scrienwercker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
121/53

/
Pieter Quyrijnsz schrijnwerkerschrijnwerker
1572-06-16
Pieter Quyrijnsz schrijnwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.113.03
930/1
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/14-0-0
Pieter Quyrinszschrijnwerker
1561-12
Pieter Quyrinsz
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.124.1
117/1
Pieter Cornelisz van Noorde
/24
Pieter van Noorde Cornelisz scrijnwerckerscrijnwercker
1585
Pieter van Noorde Cornelisz scrijnwerckers huys, genaemt 'De Keyser'; es getacxeert op 24 gulden
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.139
316/06
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwerckerscrienwercker
1555-01-17
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.052
346/03
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwerckerscrienwercker
1556-08-12
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.004
333/03
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz scrienwercker in 't Gulden Cantoerscrienwercker
1556-01-14
Pouwels Willemsz scrienwercker in 't Gulden Cantoer
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.139
316/05
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoirscryenwercker
1555-01-17
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz met Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir haer gecoren voocht in deze zaicke
Volkstelling-1581 (overledene)Kloksteeg.010-014
11/1a
Bruin Claesz {schrijnwerker}
0/
wed v Bruyn Claesschrienwerker
1581-09
Fytgen Oortienravens wed v wijlen Bruyn Claesz schrienwerker
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.043
170/1
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Corneelisz schrienwerkerschrienwerker
1583-07-27
Willem Corneelisz schrienwerker
Waarboek-67 K-1582 (belending)
237/07
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1582-08-11
Willem Cornelisz schrienwercker
Waarboek-67 K-1582 (belending)
238/06

/
Willem Cornelisz schrienwerckerschrienwercker
1583-05-31
Willem Cornelisz schrienwercker
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.043
92/1
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/12
Willem Cornelisz schrijnwerckerschrijnwercker
1585
Willem Corneliss schrijnwerckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (teller)Hooigracht.002-004
0/0h
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Cornelisz schrijnwercker (bonmeester)schrijnwercker
1581-09
Willem Cornelisz schrijnwercker (bonmeester)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.043
70/1
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
5/
Willem Cornelisz schrijnwercker bonmrschrijnwercker
1581-09
Willem Cornelisz schrijnwercker bonmr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
340/53

/
Willem Cornelisz schrijnwerkerschrijnwerker
1570-04-17
Willem Cornelisz schrijnwerker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.043
85/85
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/2
Willem Cornelisz schrynwerckerschrynwercker
1581-12
Willem Cornelisz schrynwercker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
218/53

/
Willem Jacobsz schrijnwerkerschrijnwerker
1569-07-18
Willem Jacobsz schrijnwerker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.070
41/3
Willem Reyersz {schrijnwerker}
0/
Willem Reyersz scrijnwercker haer schoonzoon van Alcmaer heeft hier gewoont omtrent (??) jaerscrijnwercker
1581-09
Willem Reyersz scrijnwercker haer schoonzoon van Alcmaer heeft hier gewoont omtrent (??) jaer