BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 104. Aantal = 212.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.073
81/03
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaan Willemsz olieslagerolieslager
1562-04-02
Adriaan Willemsz olieslager
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Langebrug.039
8/04
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaan Willemsz olieslager als man van Neeltgen Claesdrolieslager
1563-07-16
Floris Claasz voor hemzelf; Adriaan Willemsz olieslager als man van Neeltgen Claasdr en Cornelis Barentsz als man van Zijburch Claasdr; tesamen vervangend hun zuster Grietgen Claasdr (met Floris van Oy als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.015-017
669/1
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/15-0-0
Adriaen Willemsz olieslagerolieslager
1561-12
Adriaen Willemsz olieslager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vliet.015-017
320/03
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz olieslagerolieslager
1563-04-17
Adriaen Willemsz olieslager als erfgenaam van zijn vader Willem Pietersz (met Jasper Gerritsz bakker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.073
314/04
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz olieslager zijn zwagerolieslager
1561-08-30
Adriaen Willemsz olieslager zijn zwager
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.110
813/08
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz olyslagerolyslager
1561-09-30
Adriaen Willemsz olyslager
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.117.1
237/07
Adriaen Willemsz van Veen
/
Adriaen Willemsz olyslagerolyslager
1564-10-30
Adriaen Willemsz olyslager
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hogewoerd.092-096
60/2a
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
5/14-9-0/7-10-0
Aelwijn Meess olyslagerolyslager
1606-08
D'erffgenamen van Aelwijn Meess olyslager dat bewoont wert bij de zoon ende dochter
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.092-096
107/1.3.3.0
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meessenzolyslager
1580-11-22
Aelwijn Meessenz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
58/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/11-11-0
Aelwijn Meesz olyslagerolyslager
1601
Aelwijn Meesz, olyslager
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
150/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meeusz olislagerolislager
1588
Aelwijn Meeusz olislager
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.092-096
2/06
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meeuszoon olieslaegerolieslaeger
1580-02-26
Aelwijn Meeuszoon olieslaeger als principaele schuldenare ende Mees Aelwijnsz zijnen vaeder als borge, beyde inwoonende poorteren deser stadt Leyden
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.092-096
1/06
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meeuszoon olislaegerolislaeger
1580-02-26
Aelwijn Meeuszoon olislaeger als principaele schuldenaere ende Meeus Aelwijnsz zijnen vaeder als borge, beyde inwonende poorteren deser stat Leyden
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.092-096
38/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/45
Aelwyn Meesz olyslagerolyslager
1583-07-14
Aelwyn Meesz, olyslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.092-096
52/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
8/
Alewijn Meesz olijslager schutterolijslager
1581-09
Alewijn Meesz olijslager schutter
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.092-096
36/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/40
Alewyn Meessen olyslagerolyslager
1581-12
Alewyn Meessen olyslager
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
332/03

/
Claas Anthonisz olieslagerolieslager
1574-04-27
Claas Anthonisz olieslager
Omslag-1573 (eigenaar)Hogewoerd.076-078
27/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/0-18
Claes Anthonis olyslagherolyslagher
1573-12-19
Claes Anthonis , olyslagher
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
7/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/40
Claes Anthoniss olyslagerolyslager
1585
Claes Anthoniss olyslagers huys es getaxeert op 40 gulden
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.086-087
107/1.3.4.4
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthoniszolyslager
1580-11-22
Claes Anthonisz
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.022
68/02
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olieslager schoonbroederolieslager
1576-04-06
Jonge Dirc Dircsz Steen thinnegieter broeder en Claes Anthonisz olieslager schoonbroeder voogden
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Breestraat.022
182/10
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olieslager schoonbroederolieslager
1576-07-10
Jonge Dirc Dircsz Steen broeder en Claes Anthonisz olieslager schoonbroeder van de voorsz weeskinderen
Waarboek-67 K-1582 (borg)NieuweRijn.086-087
42/08
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olislagerolislager
1582-10-10
Claes Anthonisz olislager
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)NieuweRijn.086-087
42/03
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olislager poorterolislager
1582-10-10
Claes Anthonisz olislager poorter der voors. stede
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.028-030
357/12
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olislagers erveolislager
1581-04-06
Claes Anthonisz olislagers erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.028-030
356/12
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olislagers erveolislager
1581-04-06
Claes Anthonisz olislagers erve
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.022
132/05
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olyeslaegerolyeslaeger
1580-06-20
Claes Anthonisz olyeslaeger
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hogewoerd.076-078
9/04
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Claes Anthonisz olyslaegher
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vismarkt.006
10/04
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Claes Anthonisz olyslaegher
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.076-078
8/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/6
Claes Anthonisz olyslagerolyslager
1572-11-28
Claes Anthonisz, olyslager
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Pieterskerkchoorsteeg.020
111/04
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olyslagerolyslager
1583-02-10
Claes Anthonisz olyslager ende Dirck Dirckz Steen olyslager als gevolmachtigde ende speciale procuratie hebbende van de kinderen ende erffgenamen van Wouter Dircxz Steen
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)
46/03
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olyslager poorter deser stedeolyslager
1582
Claes Anthonisz olyslager poorter deser stede
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.086-087
56/20
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthoniszoon olieslaeghereolieslaeghere
1584-02-29
Claes Anthoniszoon olieslaeghere
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.086-087
52/20
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthoniszoon olieslagerolieslager
1584-02-29
Claes Anthoniszoon olieslager
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Breestraat.022
131/04
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonis olyslaegerolyslaeger
1580-06-21
Claes Antonis olyslaeger
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.022
187/09
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz olislager gezwagersolislager
1580-11-04
Jonge Dirc Steen en Claes Antonisz olislager gezwagers
Grachtenboek-54 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
200/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz olyslagerolyslager
1584-07-09
Claes Antonisz olyslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
85/09
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz, olieslagerolieslager
1580-05-27
Claes Antonisz, olieslager
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.076-078
94/10
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Antonisz, olieslagerolieslager
1580-05-27
Claes Antonisz, olieslager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
107/1
Claes Jansz de Goede
/25/2-10
Claes Jansz olyslagerolyslager
1558-06-08
Claes Jansz olyslager
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Garenmarkt.010.1
104/2a
Claes Meesz {olieslager}
3/8-15-0/4-10-0
Claes Meeszn olyslagerolyslager
1606-08
De weeskinderen van Claes Meeszn olyslager dat bewoont wert bij Jacques Versloyten
Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Hogewoerd.080-082
183/09a
Claes Meesz {olieslager}
/
Claes Meusz
ondertrouw
olieslager
1587-12-23
Claes Meusz
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
197/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/6
Claes Thoniss olyslagerolyslager
1585
Claes Thoniss olyslagers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.086-087
6/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/32
Claes Thonisz olyslagerolyslager
1581-12
Claes Thonisz olyslager
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.086-087
7/1
Claes Anthonisz {olieslager}
4/
Claes Thonisz schutterolyslaeger
1581-09
Claes Thoniszoon olyslaegher schutter
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.086-087
6/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/32
Claes Tonisz olyslagerolyslager
1583-07-14
Claes Tonisz, olyslager
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
140/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Tonisz olysslagerolysslager
1584-07-09
Claes Tonisz olysslager
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.176-178
4/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/24
Cornelis Jacobss olyslagerolyslager
1585
Cornelis Jacobss olyslagers huys ende erff daer den barch op staet, t'samen getaxeert zijnde op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.176-178
179/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/-
Cornelis Jacobss olyslagerolyslager
1585
Cornelis Jacobss olyslagers huys, es met 't voorhuys op den Rijn getaxeert, daeromme hier niet
Bonboek-05B (eigenaar)OudeRijn.176-178
339/001
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobss olyslagers huys ende erff
Vet, 286v
olyslager
1586 na
Cornelis Jacobss olyslagers huys ende erff
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.176-178
58/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
4/
Cornelis Jacobssen olijslager
Marendorp Rijnzijde
olijslager
1574-08-07
Cornelis Jacobssen olijslager
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.073
1071/05
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz eertyts olieslagerolieslager
1577-12-31
Cornelis Jacobsz eertyts olieslager
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.174.1
149/11
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1568-12-21
Cornelis Jacobsz olieslager
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.176-178
88/04
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1572-05-03
Cornelis Jacobsz olieslager
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)OudeRijn.176-178
23/05
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1576-04-02
Cornelis Jacobsz olieslager (poorter van Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.073
578/06
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1578-06-11
met Steven Dircksz als voogd en Cornelis Jacobsz olieslager als borg
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)OudeRijn.174.1
107/03
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1578-12-06
Cornelis Jacobsz, olieslager, poorter
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.174.1
108/03
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1578-12-06
Cornelis Jacobsz, olieslager, poorter
Grachtenboek-12 (eigenaar)OudeRijn.176-178
150/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olislagerolislager
1585-04-03
Cornelis Jacobsz olislager
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.176-178
246/05
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olyslaegerolyslaeger
1580-12-31
een sijde Cornelis Jacobsz olyslaeger
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.176-178
5/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
2/
Cornelis Jacobsz olyslagerolyslager
1581-09
Cornelis Jacobsz olyslaeger
Waarboek-67 L-1584 (borg)Hooigracht.083
65/06
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz wijlen olieslager zijne vaederolieslager
1584-03-31
Jacob Corneliszoon warmoesman weduenaer van Quijrijntgen Claesdr wedue van Pieter Dirxzoon drapier mit zijne vader Cornelis Jacobsz wijlen olieslager zijne vaeder als waerborge voor d'eene helfte
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.066
819/11
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobszoon olyslagerolyslager
1562-01-19
Cornelis Jacobszoon olyslager
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.176-178
5/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/4
Cornelis Jacopsz olyslagerolyslager
1583-07-14
Cornelis Jacopsz, olyslager
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.199-201
856/11
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacopsz olyslager haar broerolyslager
1565-03-16
kinderen van wylen Mouwerijn Cornelisz bouman en Katerina Jacopsdr met Cornelis Jacopsz olyslager haar broer
Grachtenboek-55 (eigenaar)OudeRijn.176-178
50/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis olyslagerolyslager
1586-06-25
Cornelis olyslager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
60/2

5/14-9-0/7-10-0
D'erffgenamen van Aelwijn Meess olyslagerolyslager
1606-08
D'erffgenamen van Aelwijn Meess olyslager dat bewoont wert bij de zoon ende dochter
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hogewoerd.080-082
51/2a
Claes Meesz {olieslager}
5/13-3-0/7-10-0
De kinderen van Claes Meeszn olyslagerolyslager
1606-08
De kinderen van Claes Meeszn olyslager dat bewoont wert bij Willem Aelwijnszn
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.080-082
456/06
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
de kinderen van Mees Claesz eertijts olyslaegerolyslaeger
1580-01-02
de kinderen van Mees Claesz eertijts olyslaeger
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.080-082
31/1
Dirck Cornelisz de Haes
/20
Dirc Cornelisz de Haes olyslagerolyslager
1583-07-14
Dirc Cornelisz de Haes, olyslager
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hogewoerd.076-078
9/03
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirc Dircxz Steen olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Dirc Dircxz Steen olyslaegher
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vismarkt.006
10/03
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirc Dircxz Steen olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Dirc Dircxz Steen olyslaegher
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
14/03
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirc Dircxz Steen olyslagerolyslager
1582-09-23
Dirc Dircxz Steen olyslager
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Pieterskerkchoorsteeg.020
111/03
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirc Dircxz Steen olyslagerolyslager
1583-02-10
Dirc Dircxz Steen olyslager en Claes Anthonisz olyslager als gevolmachtigde ende speciale procuratie hebbende van de kinderen ende erffgenamen van Wouter Dircxz Steen
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.022
84/1
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirc Dircxz Stien olyslager brouwerolyslager brouwer
1573-05-01
Dirc Dircxz Stien olyslager daerna brouwer in t Houfijzer loco Jonge Garbrant Meesz
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)SintJorissteeg.022-026
74/1
Dirck Willemsz van den Burch
/0-4-6
Dirc Willemssen olyslager
E029 --> verkoop aan Gerrit Adriaansz Knotter {snijder}
olyslager
1573
Dirc Willemssen olyslager, jaerlicxe pacht staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden inde Crauwelsteech
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.092-096
70/4
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirc Willemsz van den Burch olyslagerolyslager
1558-07-22
Dirc Willemsz van den Burch olyslager loco Willem Dirksz van der Burch zijn vader; tr: Maertje IJsbrands
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.080-082
30/1
Dirck Cornelisz de Haes
/16
Dirck Cornelisz de Haes olyslagerolyslager
1581-12
Dirck Cornelisz de Haes olyslager
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hogewoerd.058-060
194/07
Dirck Cornelisz de Haes
/
Dirck Cornelisz de Haes olyslagerolyslager
1583-05-03
Dirck Cornelisz de Haes olyslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.080-082
43/1
Dirck Cornelisz de Haes
5/
Dirck Cornelisz de Haes olyslager schutterolyslager
1581-09
Dirck Cornelisz de Haes olyslager schutter
Waarboek-67 B-1562 (borg)KortRapenburg.005-009.1
102/05
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1562-05-02
Cornelis Jansz bouwman en Willem Arentsz leidekker (met Dirck Dircksz Steen olieslager als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.071
196/04
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1562-10-20
Joost Pietersz bakker (met Dirck Dircksz Steen olieslager; Gijsbrecht Joostensz brouwer en Engebrecht Joostensz bakker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)GeenPerceel.000
356/03

/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1565-06-08
Dirck Dircksz Steen olieslager
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.135.4
403/06
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1565-10-17
Engebrecht Joostensz backer (met mr. Adriaan van der Heyden chirurgijn en Harman Dircksz schuitvoerder als borgen); op 17 oktober stelt ook Dirck Dircksz Steen olieslager zich nog borg (zie fol. 228v)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)NieuweRijn.070
163/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1572-11-20
Dirck Dircksz Steen olieslager
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.022
461/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1575-02-25
Dirck Dircksz Steen olieslager
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.135.4
421/04
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Stien olyslagerolyslager
1565-10-17
Dirck Dircksz Stien olyslager
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.106
174/07
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircxsz Steen olyslagerolyslager
1571-02-11
Dirck Dircxsz Steen olyslager
Waarboek-67 J-1581 (koper)NieuweRijn.020
122/05
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirck Dircxz Steen olyslagerolyslager
1581-11-20
Dirck Dircxz Steen olyslager
Huwelijksevw-B2 (getuige)Apothekersdijk.001-003
118/07
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircxz Stien olyslager haer vaderolyslager
1565-01-28
Dirck Dircxz Stien olyslager haer vader
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.008
875/09

/
Dirck Jansz olyslagerolyslager
1568-02-03
Dirck Jansz olyslager ende Jan Jansz wonende in Delflant als gecoren voochden
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.092-096
50/1
Dirck Willemsz van den Burch
2/
Dirck Willemssen olijslager
Hogewoerd
olijslager
1574-08-07
Dirck Willemssen olijslager
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.028
98/04
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirck Willemsz olieslagerolieslager
1560-11-16
Dirck Willemszolieslager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
45/1
Dirck Willemsz van den Burch
/30/3-0
Dirck Willemsz olyslagerolyslager
1558-06-08
Dirck Willemsz olyslager
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.090
291/03

/
Dirck Willemsz van Homade olyslagerolyslager
1553-02-17
Dirck Willemsz van Homade olyslager
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hogewoerd.077-079
53/04
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirck Willemsz zijn broeder olyslaegerolyslaeger
1559-01-26
Dirck Willemsz zijn broeder olyslaeger
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.111
1241/1
Dirck Willemsz van den Burch
/34-0-0
Dirck Willemsz [van der Burch]olieslager
1561-12
Dirck Willemsz [van der Burch]
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.077-079
574/12

/
d’erffgenamen van za. Willem Dircxsz olislager
1578-05-31
d’erffgenamen van za. Willem Dircxsz olislagers erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.077-079
574/13
Willem Dircksz van den Burch
/
d’erffgenamen van za. Willem Dircxsz olislagerolislager
1578-05-31
d’erffgenamen van za. Willem Dircxsz olislagers erve
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.149
285/03
Evert Claesz van Leeuwen
/
Evert Claesz van Leeuwen olislaegerolislaeger
1583-06-12
Evert Claesz van Leeuwen olislaeger
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.149
283/03
Evert Claesz van Leeuwen
/
Evert Claesz van Leeuwen olyslaeger en poorterolyslaeger
1583-06-12
Evert Claesz van Leeuwen olyslaeger en poorter
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hogewoerd.058-060
263/03
Floris Willemsz van den Burch
/
Floris Willem Dircksz eertijds olieslagerolieslager
1577-06-07
Floris Willem Dircksz eertijds olieslager en zijn vrouw Marie Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.058-060
264/03
Floris Willemsz van den Burch
/
Floris Willem Dircksz eertijts olislagereertijts olislager
1577-06-08
Floris Willem Dircksz gehuwd met Marie Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.062
264/12
Floris Willemsz van den Burch
/
Floris Willem Dircksz eertijts olislagereertijts olislager
1577-06-08
Floris Willem Dircksz gehuwd met Marie Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.064
264/14
Floris Willemsz van den Burch
/
Floris Willem Dircksz eertijts olislagereertijts olislager
1577-06-08
Floris Willem Dircksz gehuwd met Marie Bouwensdr
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.058-060
33/1
Floris Willemsz van den Burch
3/
Floris Willems olyslager
Hogewoerd
olyslager
1574-08-07
Floris Willems olyslager
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.058-060
7/1
Floris Willemsz van den Burch
/15
Floris Willemsz olyslagerolyslager
1572-11-28
Floris Willemsz, olyslager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.013-015
312/09
Floris Willemsz van den Burch
/
Floris Willemsz olyslagerolyslager
1577-08-22
Floris Willemsz olyslager
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.058-060
25/1
Floris Willemsz van den Burch
/0-2
Florys Willem Diricxsz olyslagherolyslagher
1573-12-19
Florys Willem Diricxsz, olyslagher
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
1226/1
Floris Willemsz van den Burch
2/34-0-0
Florys Willem olieslager 2 huizen (1 van 2)
2 huizen
olieslager
1561-12
Florys Willem olieslager
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.062
1226/21
Floris Willemsz van den Burch
2/34-0-0
Florys Willem olieslager 2 huizen (2 van 2)
2 huizen
olieslager
1561-12
Florys Willem olieslager
TiendePenning-1561 (vermelding)Hogewoerd.064
1226/31
Floris Willemsz van den Burch
2/34-0-0
Florys Willem olieslager 2 huizen (wellicht een derde)
2 huizen
olieslager
1561-12
Florys Willem olieslager
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
1276/2
Floris Willemsz van den Burch
/3-18-0
Florys Willemsz olieslagerolieslager
1561-12
Florys Willemsz olieslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
8/1
Floris Willemsz van den Burch
/25
Florys Willemsz olyslagerolyslager
1576
Florys Willemsz olyslager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
32/1
Floris Willemsz van den Burch
/33/3-6
Florys Willemsz olyslager mit 2 huysenolyslager
1558-06-08
noch Florys Willemsz, olyslager, eygenair, mit 2 huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.064
32/21
Floris Willemsz van den Burch
/33/3-6
Florys Willemsz olyslager mit 2 huysenolyslager
1558-06-08
noch Florys Willemsz, olyslager, eygenair, mit 2 huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.062
32/11
Floris Willemsz van den Burch
/33/3-6
Florys Willemsz olyslager mit 2 huysenolyslager
1558-06-08
noch Florys Willemsz, olyslager, eygenair, mit 2 huysen
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.012
531/09
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
/
Gerrit Gerritsz olieslagerolieslager
1571-05-12
Gerrit Gerritsz olieslager
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.012
179/06
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
/
Gerrit Gerytsz olyslagerolyslager
1585-05-03
Gerrit Gerytsz olyslager
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Breestraat.012
204/19
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
/
Geryt Gerytsz olieslagerolieslager
1577-03-19
Geryt Gerytsz olieslager
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.012
161/05
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
/
Geryt Gerytsz olyslaegerolyslaeger
1585-05-01
Geryt Gerytsz olyslaeger
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.012
58/1
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
4/
Geryt Gerytz olyslager
Gasthuis
olyslager
1574-08-07
Geryt Gerytz olyslager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.015-017
531/03
Jan Maertensz Meesters
/
Hans Maartensz olieslagerolieslager
1566-06-20
Hans Maartensz olieslager (met Jacob Ysbrantsz wantsnijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.015-017
325/10
Jan Maertensz Meesters
/
Hans Maertsz olyslagerolyslager
1565-04-25
Hans Maertsz olyslager
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Hogewoerd.068
1/03
Harmen Lucasz {olieslager}
/
Harman Lucasz olyslaegerolyslaeger
1583-03-22
Harman Lucasz echtgenoot van Lysbeth Symonsdr
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Hogewoerd.068
20/04
Harmen Lucasz {olieslager}
/
Harmen Lucasz olyslager als man ende voochtolyslager
1584-12-10
Harmen Lucasz olyslager als man ende voocht
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJacobsgracht.002
261/1

4/3-4-0/6-0-0
Heynrick Andrieszn olislagerolislager
1606-08
Heynrick Andrieszn olislager dat hij bewoont door 't aengeven van zijn huysvrouwe met het huys opte graft
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.102
60/1
Jacob Jansz {olieslager}
/12
Jacob de olyslager in Den Helmolyslager
1576
Jacob de olyslager in Den Helm
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Breestraat.102
163/03
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jacob Jan, olyslagerolyslager
1579-02-16
Jacob Jan, olyslager (?), als man ende voogt van Geerten (?) Pietersdr
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.144
18/1
Jacob Jansz {olieslager}
/28
Jacob Janss olyslagerolyslager
1585
Jacob Janss olyslagers huys, getaxeert zijnde op 28 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.144
166/1
Jacob Jansz {olieslager}
/-
Jacob Janss olyslagerolyslager
1585
Jacob Janss olyslagers achterhuys, es getaxeert met 't voorhuys, alhier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.144
205/1
Jacob Jansz {olieslager}
/0-0-0
Jacob Janss olyslagers achterhuysolyslager
1601
Jacob Janss olyslagers achterhuys
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeRijn.144
431/04
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jacob Jansz olieslagerolieslager
1579-12-01
Jacob Jansz olieslager die het nu op last van de gemeente moet kopen
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.144
270/1
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jacob Jansz olislagerolislager
1591-11-11
Jacob Jansz olislager
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.144
19/1
Jacob Jansz {olieslager}
3/
Jacob Jansz olyslaeger van Woerdenolyslager
1581-09
Jacob Jansz olyslaeger van Woerden heeft hier gewoont xvi jaeren
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.102
148/1
Jacob Jansz {olieslager}
/28
Jacob Jansz olyslagerolyslager
1585
Jacob Jansz olyslager
Grachtenboek-12 (eigenaar)OudeRijn.144
50/1
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jacob Janszoon olislagerolislager
1585-04-03
Jacob Janszoon olislager
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
1277/1
Jacob Willemsz van den Burch
/30-0-0
Jacob Willem [Dircxz van der Burch]olieslager
1561-12
Jacob Willem [Dircxz van der Burch]
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Noordeinde.004
544/04
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacob Willemsz olieslagerolieslager
1575-03-14
Jacob Willemsz olieslager als haar voogd in deze zaak met Evert Jansz brandewijnman aan de Hooigracht als borg
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.176-178
568/10
Jacob Gerritsz {olieslager}
/
Jacop Gerytsz olyslagerolyslager
1542-02-04
Jacop Gerytsz olyslager
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.144
163/08
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jacop Jansz olyslagerolyslager
1583
daeraen Jacop Jansz olyslager
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.144
16/1
Jacob Jansz {olieslager}
/18
Jacop Jansz olyslagerolyslager
1583-07-14
Jacop Jansz, olyslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.102
159/1
Jacob Jansz {olieslager}
/9-0-0
Jacop Jansz olyslagerolyslager
1601
Jacop Jansz olyslager
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.144
16/1
Jacob Jansz {olieslager}
/18
Jacop Jansz olyslager van Wuerdenolyslager
1581-12
Jacop Jansz olyslager van Wuerden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.069
97/1
Jan Adriaensz {olieslager}
/13-7-0
Jan Adriaensz olyslagerolyslager
1601
Jan Adriaensz olyslager
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.069
5/1
Jan Adriaensz {olieslager}
/
Jan Arensz olyslager
1601-03-28
Jan Arensz olyslager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.069-071
34/1
Jan Dirck Jaspersz {olieslager}
6/11-5-0/7-10-0
Jan Dirck Jaspersz olislagerolislager
1606-08
Jan Dirck Jaspersz., olislager,eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.022
48/1
Jan Dircksz Steen
/12
Jan Dircxs Steen olyslagerolyslager
1581-12
Jan Dircxs Steen olyslager
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.022
220/001
Jan Dircksz Steen
/
Jan Dircxsz Stien olyslager
A, 91
olyslager
1601 na
Jan Dircxsz Stien olyslager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.022
96/1
Jan Dircksz Steen
0/
Jan Dircxz Steen olymolenolymolen
1606-08
Jan Dircxz Steen olymolen es mettet voorhuys gereeckent, ergo hier
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.022
28/1
Jan Dircksz Steen
4/
Jan Dircxz Steen olyslagerolyslager
1581-09
Jan Dircxz Steen olyslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.022
48/1
Jan Dircksz Steen
/12-0-0
Jan Dircxz Steen olyslagerolyslager
1601
Jan Dircxz Steen, olyslager
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.022
48/1
Jan Dircksz Steen
/
Jan Dirxz Steen olyslagerolyslager
1583-07-14
Jan Dirxz Steen, olyslager
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hogewoerd.107-109
115/05
Jan Jansz {olieslager, de oude}
/
Jan Jansz olieslagerolieslager
1564-02-10
Jan Jansz olieslager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.057.6
115/1
Jan Jansz {olieslager, de jonge}
2/2-4-0/2-10-0
Jan Jansz olyslagerolyslager
1606-08
Jan Jansz olyslager dat hij bewoont
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.102
277/06
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jan Jansz olyslager in Den Helmolyslager
1573-12-16
Jan Jansz olyslager in Den Helm
Waarboek-67 H-1580 (koper)Breestraat.022
132/16
Jan Dircksz Steen
/
Jan Steen Dircxsz olyslaegerolyslaeger
1580-06-20
Jan Steen Dircxsz olyslaeger
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.022
131/13
Jan Dircksz Steen
/
Jan Steen Dircxsz olyslaeger
broer
olyslaeger
1580-06-21
Jan Steen Dircxsz olyslaeger
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.076-078
1231/1
Jannetgen Dircksdr {vrouw van Anthonis Claes Joostenz}
/20-0-0
Jannetgen olieslagersweduwe van Thonis Claes Joostenzolieslagersweduwe
1561-12
Jannetgen olieslagersweduwe van Thonis Claes Joostenz
TiendePenning-1561 (overledene)Hogewoerd.076-078
1231/1a
Anthonis Claes Joostenz {Hogewoerd}
/
Jannetgen olieslagersweduwe van Thonis Claes Joostenzolieslager
1561-12
Jannetgen olieslagersweduwe van Thonis Claes Joostenz
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.020
34/1
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
7/
Jonge Dirck Dircxz Steen olyslager schutterolyslager
1581-09
Jonge Dirck Dircxz Steen olyslager schutter
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.020
43/1
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/36
Jonge Dircxz Steen olyslagerolyslager
1581-12
Jonge Dircxz Steen olyslager
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.058-060
190/03
Carel Jansz {olieslager}
/
Kaerl Jansz olieslagerolieslager
1583-05-03
Kaerl Jansz olieslager
Voogdenboek-A (voogd)Koppenhinksteeg.000.15
361/02
Carel Jansz {olieslager}
/
Kaerl Jansz olieslagerolieslager
1585-02-11
Willem Jacobsz Ruich schipper en Kaerl Jansz olieslager zijn voogden geordonneerd
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)OudeRijn.058-060
196/03
Carel Jansz {olieslager}
/
Kaerl Jansz olyeslagerolyeslager
1583-05-03
Kaerl Jansz oleyslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.058-060
35/1
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
4/
Lambert Jacobsz olijslager schutterolyslager
1581-09
Lambert Jacobsz olijslager schutter
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.058-060
25/1
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
/20
Lambert Jacopsz eertyts olyslagerolyslager
1583-07-14
Lambert Jacopsz, eertyts olyslager
Waarboek-67 K-1582 (vorig-eigenaar)Hogewoerd.058-060
410/06
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
/
Lambrecht Jacobs olyslagerolyslager
1583-09-26
Lambrecht Jacobsz en zijn broers en zusters
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hogewoerd.058-060
88/10a
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
/
Lambrecht Jacobsz olieslager
ondertrouw
olieslager
1580-04-09
Lambrecht Jacobsz olieslager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.058-060
324/07
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
/
Lambrecht Jacobsz olislaegerolislaeger
1581-02-28/29
Lambrecht Jacobsz olislaeger
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.058-060
325/07
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
/
Lambrecht Jacobsz olyslaegerolyslaeger
1581-02-28
Lambrecht Jacobsz olyslaeger
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hogewoerd.058-060
194/03
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
/
Lambrecht Jacopsz olieslagerolieslager
1583-05-03
Lambrecht Jacopsz olieslager voor hem zelven ende als mede erfgenaam van Jan Coacobsz zijn broeder ... voor zijn andere broeders ende zusteren
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.058-060
25/1
Lambrecht Jacobsz {olieslager, warmoezenier}
/25
Lambrecht Jacopsz olyslagerolyslager
1581-12
Lambrecht Jacopsz olyslager
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.016.4
91/04
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Mees Claasz olieslagerolieslager
1564-01-07
Job Jansz bakker (met Mees Claasz olieslager als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
464/05
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Mees Claasz olieslagerolieslager
1566-01-22
schuldbekentenis van Mees Claasz olieslager inzake rente aan Maritgen Barentsdr weduwe van Geerlof Pietersz pottenbakker
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
497/53

/
Mees Claasz olieslagerolieslager
1566-03-20
Mees Claasz olieslager
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
498/53

/
Mees Claasz olieslagerolieslager
1566-03-20
Mees Claasz olieslager
Waarboek-67 E-1571 (begunstigde)Hogewoerd.097
415/09
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Mees Claasz olieslagerolieslager
1574-11-08
Mees Claasz olieslager
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Nieuwstraat.005
72/05
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Mees Claasz olieslager haar manolieslager
1563-12-03
Mees Claasz olieslager haar man
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.080-082
1232/1
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/24-0-0
Mees Claesz olieslagerolieslager
1561-12
Mees Claesz olieslager
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.076-078
335/06
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Mees Claesz olieslagerolieslager
1563-04-22
Mees Claesz olieslager
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.107
68/05
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Mees Claesz olieslagerolieslager
1563-12-01
Jacob Jacobsz schrijnwerker als man van Alijt Lambrechtsdr (met Mees Claesz olieslager als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.080-082
177/13
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Mees Claesz olyslagerolyslager
1562-09-18
Mees Claesz olyslager
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.080-082
80/1
Mees Claesz {olieslager, de oude}
/
Meeus Claesz olislagerolislager
1588
Meeus Claesz olislager
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.080-082
3/09

/
Niclaes Clemmentsz olyslagerolyslager
1540-11-17
Niclaes Clemmentsz olyslager
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.022
64/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Oude Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1576-07-10
Oude Dirck Dircksz Steen olieslager
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vismarkt.006
64/13
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Oude Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1576-07-10
Oude Dirck Dircksz Steen olieslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.065
106/1
Pieter Cornelisz {olieslager}
/3-11-0
Pieter Cornelisz olyslaegerolyslaeger
1601
Pieter Cornelisz, olyslaeger
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.080-082
3/03
Pieter Jacobsz {olieslager}
/
Pieter Jacobsz olyslagerolyslager
1540-11-17
Pieter Jacobsz olyslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Kuipersteeg.004
82/1
Pieter {olieslager}
4/
Pieter olyslager van Honschotenolyslager
1581-09
Pieter Olyphyr van Honschoten heeft hier gewoont twee jaeren
Bonboek-03A (eigenaar)Noordeinde.037
346/001
Rippert Jansz {bakker, olieslager}
/
Ripper Jansz olyslager
Vet, 129v
olyslager
1586 na
Ripper Jansz olyslager
Bonboek-03A (eigenaar)Noordeinde.037
363/001
Rippert Jansz {bakker, olieslager}
/
Ripper Jansz olyslagers wedue achterhuys ende uytgangh
AA, 306
olyslager
1607 na
Ripper Jansz olyslagers wedue achterhuys ende uytgangh
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.037
143/1
Rippert Jansz {bakker, olieslager}
/10-0-0
Rippert Jansz oilyslageroilyslager
1601
Rippert Jansz oilyslager
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
19/1
Ulrick Jansz van der Does
/
Ulryck Jansz olyslagerolyslager
1601-03-28
Ulryck Jansz olyslager
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Gerecht.008.2
361/04
Jan Hendricksz {olieslager}
/
weduwe van Jan Hendricksz olieslagerolieslager
1570-05-24
Machtelt Volckertsdr weduwe van Jan Hendricksz olieslager met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)BuitenLeiden.000
191/07
Willem Dircksz van den Burch
/
Willem Dircksz olyslagerolyslager
1527-09-09
kinderen van Willem Dircksz olyslager en wijlen Margriete Florysdr
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.077-079
61/2
Willem Dircksz van den Burch
/
Willem Dircksz van der Burch olyslagerolyslager
1539-07-18
Willem Dircksz van der Burch olyslager loco
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
78/1
Willem Dircksz van den Burch
/25/2-10
Willem Dircxsz olyslager 2 huysenolyslager
1558-06-08
Willem Dircxsz olyslager 2 huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
78/21
Willem Dircksz van den Burch
/25/2-10
Willem Dircxsz olyslager 2 huysen (2 van 2)olyslager
1558-06-08
Willem Dircxsz olyslager 2 huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
77/1
Willem Dircksz van den Burch
/0/0-0
Willem Dircxsz olyslager 3 huysen
te weck 1,5 st
olyslager
1558-06-08
Willem Dircxsz olyslager 3 huysen
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.077-079
294/11
Willem Dircksz van den Burch
/
Willem Dircxz olislagers
met 't voors. hoenderhuysken aen
olislagers
1579-06-10
Willem Dircxz olislagers erve.
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Korevaarstraat.012
438/03
Willem Dircksz Tellepeper
/
Willem Dircxz olyslagerolyslager
1583-11-14
Willem Dircxz olyslager
Waarboek-67 K-1582 (belending)Korevaarstraat.014
441/06
Willem Dircksz Tellepeper
/
Willem Dircxz olyslagerolyslager
1583-11-21
Willem Dircxz olyslager met zijn groote huysinge
Waarboek-67 K-1582 (belending)Levendaal.025
441/07
Willem Dircksz Tellepeper
/
Willem Dircxz olyslagerolyslager
1583-11-21
Willem Dircxz olyslager met een camertgen
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Korevaarstraat.012
441/03
Willem Dircksz Tellepeper
/
Willem Dircxz olyslager poorterolyslager
1583-11-21
Willem Dircxz olyslager poorter
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Hogewoerd.081-083
85/03
Willem Dircksz van den Burch
/
Willem Dircz olyslagerolyslager
1544-03-01
Willem Dircz olyslager ende Cornelis Jorisz wonende tot Coudekerck in den name ende als voochden
Maanboek-HGW-1560 (vorig-eigenaar)KortRapenburg.009.2
9/2

/
Willem Dirxz olieslagerolieslager
1560-12
Jacob Jansz lindewevers huus dat Willem Dirxz olieslagers was bij de stede oude vest daer Harman Willemsz ende zijn wijf op bespraecken 14(xiiii st.) s.m.h. verschynende tot meye
Maanboek-HGW-1560 (vorig-eigenaar)Breestraat.001
12/2

/
Willem Dirxz olieslagerolieslager
1560-12
Dirc Jacobsz. timmermans huus dat Willem Dirxz olieslagers was op ten houc van Thonis brugge over de straet 22/xxII s. payment tsjaers
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.077-079
182/07
Willem Dircksz van den Burch
/
Willem Dyrcksz olyslagherolyslagher
1569-03-22
Willem Dyrcksz olyslagher
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.226-228
180/03
Willem {olieslager}
/
Willem olieslagerolieslager
1572-12-24
Willem olieslager van Antwerpen
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.226-228
354/04
Willem {olieslager}
/
Willem olieslagersz van Antwerpenolieslager
1570-05
Willem olieslagersz van Antwerpen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.015-017
105/1
Willem Pietersz {olieslager}
/14/0-28
Willem Pietersz olyslagerolyslager
1558-06-08
Willem Pietersz olyslager