BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 106. Aantal = 34.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Maarsmansteeg.005
215/10
Adriaen Jansz {viskoper}
/
Adriaen Jansz vischcopervischcoper
1580-10-02
Adriaen Jansz vischcoper
Omslag-1573 (bewoner)Maarsmansteeg.005
49/1
Adriaen Jansz {viskoper}
/0-4
Adriaen Jansz viscooperviscooper
1573-12-19
Adriaen Jansz, viscooper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.005
76/09
Adriaen Jansz {viskoper}
/
Adriaen Jansz viscoperviscoper
1572-04-04
Adriaen Jansz viscoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Maarsmansteeg.005
39/04
Adriaen Jansz {viskoper}
/
Adriaen Jansz viskoperviskoper
1563-10-11
Adriaen Jansz viskoper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.005
185/07
Adriaen Jansz {viskoper}
/
Adriaen Janszoon viscooperviscooper
1572-04-04
Adriaen Janszoon viscooper
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.005
8/1
Adriaen Jansz {viskoper}
4/
Aryen Janz wyscopper
Gasthuis
viskoper
1574-08-07
Aryen Janz wyscopper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Clarensteeg.014-016
280/07
Barbara Gerritsdr {visvrouw}
/
Barbara Gherritsdr vischcoopster weduwe van Willem Claeszvischcoopster
1583-06-16
Barbara Gherritsdr vischcoopster weduwe van Willem Claesz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Clarensteeg.014-016
269/08
Barbara Gerritsdr {visvrouw}
/
Barbere Gerytsdr vischcoopster weduwe van Willem Claeszvischcoopster
1583-06-06
Barbere Gerytsdr vischcoopster weduwe van Willem Claesz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.135.1
170/04
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertensz zalmcoperzalmcoper
1583-04-12
Arent Dirck van Gruthuysen ende Cornelis Maertensz zalmcoper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Caeciliastraat.018.3
605/09
Adriaen Jansz {viskoper}
/
de wedue van Adriaen Janss viscoperviscoper
1575-10-07
de wedue van Adriaen Janss viscoper
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.147-149
189/02
Dirck Willemsz {viskoper}
/
Dirc Willemsz vischcooper tot Leiden behuwde omenvischcooper
1580-04-15
Jacob Dammasz wonende tot Noordwijk en Dirc Willemsz vischcooper tot Leiden behuwde omen en voogden
Bonboek-07C (eigenaar)Haarlemmerstraat.094
136/001
Geertgen Damendr {viskoper, vrouw van Pieter Aelbrechtsz}
/
Geertgen Damen viscoopster Pieter Aelbrechtsz wedue
Vet 362v
viscoopster
1586 na
Geertgen Damen viscoopster Pieter Aelbrechtsz wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.094
85/1
Geertgen Damendr {viskoper, vrouw van Pieter Aelbrechtsz}
/4-17-0
Geertgen Damen viscoopsters erffgenamen (doorgehaald)viscoopsters
1601
Geertgen Damen viscoopsters erffgenamen (doorgehaald)
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.094
76/1
Geertgen Damendr {viskoper, vrouw van Pieter Aelbrechtsz}
/14
Geertgen Damen visvercoopster Pieter Aelbrechtss weduevisvercoopster
1585
Geertgen Damen visvercoopster Pieter Aelbrechtss weduen huys getaxeert op 14 gulden
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Caeciliastraat.018.2
499/09
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerrit Jacobsz van der Bouchorstviskoper
1575-05-09
Gerrit Jacobsz van der Bouchorst als haar voogd
Volkstelling-1581 (bewoner)Diefsteeg.006.1
16/1
Griete Stevensdr {viskoper}
1/
Griete Stevens wed v Jan Harmansz schoemaker vischcoopstervischcoopster
1581-09
Griete Stevens wed v Jan Harmansz schoemaker vischcoopster
Waarboek-67 J-1581 (curator)Papengracht.012-014
297/10

/
Jacob Jansz viscoperviscoper
1582-05-13
Jacob Jansz viscoper curateur van 't sterffhuys van Reynou Pietersdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.015
98/1
Petronella Symonsdr {viskoper}
4/
Nel Symonsdr vischcoopstervischcoopster
1581-09
Nel Symonsdr vischcoopster van Catwijck hier gewoont zedert de beroerte
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
63/1
Pieterwal {viskoopster}
1/
Pieterwal wed v Jan Willemsz van Tetroe vischcoopstervischcoopster
1581-09
Pieterwal wedue van Jan Willemsz van Tetroe vischcoopster
Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Paradijssteeg.038-044
67/1b
Symon Willemsz {viskoper}
/1-12-0
Symon Willemszoonen gebroeders viscopersviscoper
1601
Willem ende Symon Willemszoonen, gebroeders, viscopers
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.026.1
11/1
Tete Pouwelsdr {viskoopster}
3/
Teesgen Pouwelsdr vischcoopster weduwe van Jan Adriaensz van Leeuwenvischcoopster
1581-09
Teesgen Pouwelsdr vischcoopster weduwe van Jan Adriaenszn van Leeuwen
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.073-075
65/1
Trijntgen Lubbrantsdr {viskoper}
2/
Trijn Lubbrantsdr vischcoopster bij tijden bij tijdenvischcoopster
1581-09
Trijn Lubbrantsdr vischcoopster bij tijden bij tijden
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Maarsmansteeg.005
214/10
Adriaen Jansz {viskoper}
/
wijlen Adriaen Jansz vischcopervischcoper
1580-10-02
wijlen Adriaen Jansz vischcoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.026.1
86/2
Willeboortgen Florisdr {visvrouw}
/0/0-0
Willebort vischcoepervischcoeper
1558-06-08
Willebort vischcoeper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Mirakelsteeg.008-018
461/05
Willem Dircksz Buys {viskoper}
/
Willem Dircksz Buys viskoperviskoper
1563-01-17
Willem Dircksz Buys viskoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Mirakelsteeg.008-018
559/03
Willem Dircksz Buys {viskoper}
/
Willem Dircksz Buys viskoperviskoper
1566-09-09
Willem Dircksz Buys viskoper
Waarboek-67 C-1563 (borg)LangeMare.079
612/04
Willem Dircksz Buys {viskoper}
/
Willem Dircksz Buys viskoperviskoper
1567-01-21
Jacob Mathijsz wolwever (met Willem Dircksz Buys viskoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Mirakelsteeg.008-018
82/05
Willem Dircksz Buys {viskoper}
/
Willem Dircxz Buys viscoperviscoper
1563-12-18
Willem Dircxz Buys viscoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vismarkt.003
20/1
Willem Willemsz {viskoper}
/9-7-0
Willem Willemsz vischcopervischcoper
1601
Willem Willemsz vischcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.073-077
88/1
Willem Willemsz {viskoper}
/1-6-0
Willem Willemsz vischcopervischcoper
1601
Willem Willemsz vischcoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vismarkt.003
20/1
Willem Willemsz {viskoper}
3/11-5-0/4-10-0
Willem Willemsz viscooperviscooper
1606-08
Willem Willemszoon viscooper eygen ende bruicker zelfs, opte broers aengeven
Stratenboek-32 (eigenaar)OudeVest.073-077
210/1
Willem Willemsz {viskoper}
/
Willem Willemsz viscoperviscoper
1588~1597
Willem Willemsz viscoper
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.014-016
330/1
Willem Willemsz {viskoper}
/
Willem Willemsz viscoperviscoper
1588~1597
Willem Willemsz viscoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.038-044
67/1
Willem Willemsz {viskoper}
/1-12-0
Willem Willemszoonen gebroeders viscopersviscoper
1601
Willem ende Symon Willemszoonen, gebroeders, viscopers