BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 108. Aantal = 55.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vismarkt.005
612/03
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaan Geurtsz zeepziederzeepzieder
1571-10-03
Adriaan Geurtsz zeepzieder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vismarkt.005
34/05
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaan Govertsz zeepziederzeepzieder
1562-02-12
Adriaan Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Sliksteeg.003
365/15
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaan Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-06
Adriaan Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
366/53

/
Adriaan Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-07
Adriaan Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vismarkt.005
60/07
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Govertsz seepsiederseepsieder
1562-03-05
Adriaen Govertsz seepsieder
TiendePenning-1561 (huurder)Sliksteeg.003
801/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/30-0-0
Adriaen Govertsz zeepziederzeepzieder
1561-12
Adriaen Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.070
372/12
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-05
Adriaan Pietersz zeepzieder van Amsterdam
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.070
371/07
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Govertsz zeepziederzeepzieder
1565-07-06
Adriaen Govertsz zeepzieder
Grote-Bewijzen-C (overledene)Vismarkt.005
6/09
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Govertszn van Brandenborg zeepzieder hun grootvaderzeepzieder
1579-01-02
Adriaen Govertszn van Brandenborg zeepzieder hun grootvader
Omslag-1573 (bewoner)Vismarkt.005
13/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/25
Adriaen Guertsen zeepsiederzeepsieder
1573-12-19
Adriaen Guertsen zeepsieder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vismarkt.005
579/06
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Guertsz zeepsiederzeepsieder
1571-07-31
Adriaen Guertsz zeepsieder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vismarkt.005
9/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/10
Adriaen Guertsz zeepsiederzeepsieder
1572-11-28
Adriaen Guertsz zeepsieder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Vismarkt.005
6236/48Va
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Guertsz zeepzieder
Waalwijk ? ('uuyte Langestraet') patroniem ook Govertsz.
zeepzieder
1559-02-23
Adriaen Guertsz
TiendePenning-1564 (huurder)Vismarkt.005
17/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/29-0/2-18
Adriaen zeepziederzeepzieder
1564
Eygen Huych Willemsz
TiendePenning-1561 (huurder)Vismarkt.005
140/1
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/29-0-0
Adriaen [Guertsz]zeepzieder
1561-12
Adriaen [Guertsz]
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.072
321/05
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}/van Duyndam
/
Claes Claesz zoutziederzeepzieder
1577-08-31
Claes Claesz zoutzieder
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Vismarkt.005
18/06
Cornelis Cornelisz van Sanen {zeepzieder}
/
Cornelis Cornelisz van Sanen zeepzieder haer vader
1578-07-20
Diewertgen Cornelisdr oudt omtrent 8 jaer weeskindt van Cornelis Cornelisz van Sanen zeepzieder gewonnen bij wijlen Remborch Adriaensdr zijne salige voorhuysvrouwe
Voogdenboek-A (ouder)Vismarkt.005
62/03
Cornelis Cornelisz van Sanen {zeepzieder}
/
Cornelis Cornelisz van Zaenen zeepziederzeepzieder
1576-03-02
Cornelis Cornelisz van Zaenen zeepzieder gewonnen bij Remborch Adriaen Govertszdr zaliger.
Waarboek-67 G-1578 (ouder)Vismarkt.005
17/07
Cornelis Cornelisz van Sanen {zeepzieder}
/
Cornelis Cornelisz van Zanen zeepziederzeepzieder
1578-07-20
Pouwels Adriaensz bakker en Simon Arentsz van Noortwijck als voogden van Dieuwertgen Cornelisdr dochter van Cornelis Cornelisz van Zanen zeepzieder en Remburch Adriaensdr zijn eerdere vrouw
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Vismarkt.005
6/07
Cornelis Cornelisz van Sanen {zeepzieder}
/
Cornelis Corneliszn van Zanen zeepzieder tot Delffzeepzieder
1579-01-02
Johan overleden en Dieuwertgen kinderen van Cornelis Corneliszn van Zanen zeepzieder tot Delff en wijlen Remburch Adriaensdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vismarkt.005
64/22
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
d'erfgenamen van Adriaen Govertszoon, zeepziederzeepzieder
1576-07-10
Adriaen Govertszoon zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Sliksteeg.003
145/09
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
de zeepzierie toecomende Govert Adriaensszeepzieder
1577-01-11
de zeepzierie toecomende Govert Adriaenss
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vismarkt.008
313/08
Dirck Jacobsz van der Graft
/
Dirck Jacobsz van der Grafts zeepziederijezeepzieder
1577-08-24
Dirck Jacobsz van der Grafts zeepziederije
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/35
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirck Steen zeepziederzeepzieder
1582-04-02
Dirck Steen zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.004-008
536/07
Garbrant Claesz {zeepzieder}
/
Garbrant Claesz zeepsiederzeepzieder
1578-04-21
Garbrant Claesz zeepsieder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.004-008
627/09
Garbrant Claesz {zeepzieder}
/
Garbrant Claesz zeepziederzeepzieder
1567-02-26
Garbrant Claesz zeepzieder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Groenesteeg.004-008
200/07
Garbrant Claesz {zeepzieder}
/
Garbrant Claesz zeepziederzeepzieder
1573-04-14
Garbrant Claesz zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.004-008
478/09
Garbrant Claesz {zeepzieder}
/
Garbrant Claesz zeepziederzeepzieder
1578-03-04
Garbrant Claesz zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.088
489/03
Gerrit Arentsz {zoutzieder}
/
Gerrit Arentsz zoutziederzeepzieder
1578-03-17
Gerrit Arentsz zoutzieder (poorter)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.070
163/04
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaansz zeepziederzeepzieder
1572-11-20
Govert Adriaansz zeepzieder
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Noordeinde.057
343/06
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaansz zeepziederzeepzieder
1574-05-08
Govert Adriaansz zeepzieder als man en voogd van Catrijn Pietersdr en verder namens alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Noordeinde.057
344/06
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
0/
Govert Adriaansz zeepziederzeepzieder
1574-05-08
Govert Adriaansz zeepzieder als man en voogd van Catrijn Pietersdr en verder namens alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.069
81/07
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaansz zeepziederzeepzieder
1576-07-20
Govert Adriaansz zeepzieder
Waarboek-67 J-1581 (procureur)Sliksteeg.003
112/03
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaensz van Brandenburch zeepziederzeepzieder
1581-12-20
Govert Adriaensz van Brandenburch zeepzieder en Symon Aerntsz lantmeter als procuratie hebbende van Aechte Symonsdr woonende tot Noortwyck zijne moeder
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.069
7/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/40
Govert Adriaensz zeepsiederzeepsieder
1581-12
Govert Adriaensz zeepsieder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.005
10/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/40
Govert Adriaensz zeepziederzeepzieder
1576
Govert Adriaensz zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.069
124/07
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaensz zeepziederzeepzieder
1576-11-13
Govert Adriaensz zeepzieder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vismarkt.005
17/03
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaensz zeepziederzeepzieder
1578-07-20
Govert Adriaensz zeepzieder voor zichzelf
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.069
7/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/42
Govert Adriaensz zeepziederzeepzieder
1583-07-14
Govert Adriaensz, zeepzieder
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.070
16/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/0-25
Govert Adriaensz, zeepsiederzeepsieder
1573-12-19
Govert Adriaensz, zeepsieder
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Vismarkt.005
6/10
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaenszn van Brandenburg zeepzieder mede-erfgenaamzeepzieder
1579-01-02
Govert Adriaenszn van Brandenburg zeepzieder mede-erfgenaam
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.069-070
50/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaenszoon seepsiederseepsieder
1586-03-27
Govert Adriaenszoon seepsieder
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.070
5/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/6
Govert Adriaenz, zeepsiederzeepsieder
1572-11-28
Govert Adriaenz, zeepsieder
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.069
6/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
6/
Govert Ariaensz zeepziederzeepzieder
1581-09
Govert Ariaensz zeepzieder schutter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
119/2
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
1/2-0-0/1-5-0
Grovert Zeepsiederzeepsieder
1606-08
Grovert Zeepsieder dat bewoont wert bij Quyrijn Baerentsz
Bonboek-05A (eigenaar)NieuweRijn.022
46/001
Jan Claesz van der Booch
/
Jan Claess van der Booch seepsieder
B, 447
seepsieder
1619 na
Jan Claess van der Booch seepsieder
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.060
238/07

/
meester Jacob van Goodthoven zeepzieder tot Delftzeepzieder
1593-01-22
meester Jacob van Goodthoven zeepzieder en Coen Janszn beyde tot Delft
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeVarkenmarkt.014
647/04
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claasz zeepziederzeepzieder
1576-02-16
Rochus Claasz zeepzieder
Waarboek-67 E-1571 (koper)OudeVarkenmarkt.014
648/04
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claasz zeepziederzeepzieder
1576-02-16
Rochus Claasz zeepzieder
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeVarkenmarkt.000.3
467/04
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claesz zeepziederzeepzieder
1577-04-27
Rochus Claesz, zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeVarkenmarkt.000.3
390/05
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claesz zeepziederzeepzieder
1577-12-27
Rochus Claesz zeepzieder
Ondertrouw-NH-B (bruidegom)OudeVarkenmarkt.005
28/07a
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claesz zeepzieder
ondertrouw
zeepzieder
1587-02-28
Rochus Claesz
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)OudeVarkenmarkt.005
150/08
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claeszn zeepziederzeepzieder
1587-02-13
kinderen van Rochus Claeszn zeepzieder en wijlen Maria Leenaertsdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.158
116/2
Willem Willemsz {zeepzieder}
3/5/4-10
Willem Willems zeepziederzeepzieder
1606-08
Willem Willems zeepzieder eygen huis ende gebruickt wert bij Ary van Crupen, op zijn wijffs aengeven
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.015.1
73/15
Wouter Jansz {biertapper, zeepzieder}
/
Wouter de zeepziederzeepzieder
1580-05-06
Wouter de zeepzieders erve