BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 11. Aantal = 625.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (borg)Levendaal.026
128/04
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aart Gerritsz brouwerbrouwer
1562-06-08
Arent Gerritsz (met Aart Gerritsz brouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hooigracht.062
269/04
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaan Dirck Ottensz brouwerbrouwer
1563-02-15
Adriaan Dirck Ottensz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.084
222/17
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwer
1560-07-04
Adriaan Gerritsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.020
307/06

/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwers
1565-03-31
Adriaan Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Groenesteeg.020
322/03

/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwer
1565-04-16
Adriaan en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.084
90/04
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwer
1572-05-01
Adriaan Gerritsz eertijds brouwer poorter van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Papengracht.018-020
475/05

/
Adriaan Gerritsz eertijds brouwerbrouwer
1566-02-13
Jonkvrouwe Catharina van der Graft weduwe van jhr. Lieven van Boschuysen in zijn leven hoogheemraad van Rijnland met Adriaan Gerritsz eertijds brouwer als haar voogd in deze zaak
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.090-102
96/1
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
4/
Adriaen Adriaensdr de wedewe van Claes Lambrechtssen brouster
Marendorp Rijnzijde
brouster
1574-08-07
Adriaen Adriaensdr de wedewe van Claes Lambrechtssen brouster
Waarboek-67 H-1580 (overledene)SintJorissteeg.033
100/05
Adriaen Claesz de Wilde {brouwer}
/
Adriaen Claesz vroeger brouwerbrouwer
1580-05-27
Adriaen Claesz, vroeger brouwer
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.012-014
72/2
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dirc Ottensz van Meerburch brouwerbrouwer
1559-01-15
Adriaen Dirc Ottensz van Meerburch brouwer loco Gillis Dircksz van Meerburch
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.012-014
109/06
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dirck Ottenz brouwerbrouwer
1560-12-17
Adriaen Dirck Ottenz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Steenschuur.006
215/04
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dircksz brouwerbrouwer
1564-08-18
Adriaen Dircksz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)LangeMare.081.1
59/04
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz brouwerbrouwers
1562-03-03
Adriaen Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.084
217/06
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerrytsz brouwerbrouwer
1561-04-18
Adriaen Gerrytsz brouwer
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.153
202/08
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Adriaen Gerytsz brouwer haar neefbrouwer
1549-01-17
Adriaen Gerytsz brouwer haar neef
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5813/3b

/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1535-06-02
Adriaen Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Donkersteeg.007
37/08

/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1541-09-10
Adriaen Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.012.1
89/06
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1544-04-11
Adriaen Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Garenmarkt.002
103/04
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1544-10-23
Adriaen Jansz brouwer
Huwelijksevw-B1 (getuige)Maarsmansteeg.023
180/08
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1546-02-09
Adriaen Jansz brouwer gehuwd met Agnyse Huygensdr zijn oudmoeie
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.015
57/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Adriaen Jansz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.070-072
10/11
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz eertijts brouwerbrouwer
1560-06-26
Adriaen Jansz eertijts brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.070-072
21/11
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz eertijts brouwerbrouwer
1560-06-27
Adriaen Jansz eertijts brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.070-072
260/05
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz wijlen brouwerwijlen brouwer
1552-01-19
Adriaen Jansz wijlen brouwer mit zijn poerte ende stege
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.090-102
17/1
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/75
Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonenbrouwer
1576
Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonen
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
298/03

/
Adriana Adriaansdr brouwerbrouwer
1574-02-19
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)
449/53

/
Adriana Adriaansdr brouwerbrouwer
1574-12-28
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
48/03

/
Adriana Adriaensdr brouwerbrouwer
1576-05-23
Adriana Adriaensdr weduwe van Claes Lambrechtsz brouwer zijn zuster
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.113.10
56/1

2/3-15-0/3-0-0
Aelbert cammercammer
1606-08
Deselve zijn huys en in huyere gebruyct wert bij Aelbert cammer, op zijn aengeven
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Koppenhinksteeg.000.05
343/10
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
allen erfgenamen van Gerrit Egbertsz brouwer hun (schoon)vaderbrouwer
1565-05-16
allen erfgenamen van Gerrit Egbertsz brouwer hun (schoon)vader
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
29/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
als voren [Willem Arentsz brouwer fugityve]brouwer
1574
als voren [Willem Arentsz brouwer fugityve, upte Vuyterstegraft]
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.110
43/3.1.0
Andries Jacobsz {brouwer}
/
Andries Jacobsz brouwerbrouwer
1579-05-25
Andries Jacobsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.049
427/04
Andries Jacobsz {brouwer}
/
Andries Jacobsz brouwerbrouwer
1579-12-03
Henrick Egbertsz en Andries Jacobsz, brouwers, als gevolg van geleverd bier
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.110
34/34
Andries Jacobsz {brouwer}
/28
Andries Jacobsz brouwerbrouwer
1581-12
Andries Jacobsz brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.110
80/1
Andries Jacobsz {brouwer}
6/
Andries Jacobsz brouwer van Leyden schutterbrouwer
1581-09
Andries Jacobsz brouwer van Leyden schutter
Aflezingsboek-D (vermelding)Haarlemmerstraat.110
194/3.0.4
Andries Jacobsz {brouwer}
/
Andries Jacopsz brouwerbrouwer
1578-04-25
Andries Jacopsz brouwer
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.110
6/3.0.4
Andries Jacobsz {brouwer}
/
Andries Jacopsz brouwerbrouwer
1578-09-29
Andries Jacopsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.003
275/03
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Anthonis Fransz brouwerbrouwer
1561-06-11
Anthonis Fransz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.022.03
145/1
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/60/6-0
Anthonys Fransz brouwerbrouwer
1558-06-08
Anthonys Fransz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.012-014
6/1
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/60/6-0
Arien Dirck Ottensz brouwerbrouwer
1558-06-08
Arien Dirck Ottensz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
65/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/122/12-4
Arien Gherytsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Arien Gherytsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)
302/53

/
brouwerbrouwer
1563-03-18
zijn broer Cornelis Gerritsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
21/03

/
brouwerbrouwer
1571-12-14
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
386/03

/
brouwerbrouwer
1574-07-08
de nagelaten kinderen en erfgenamen van Egbert Gerritsz brouwer en Marie Dircksdr beiden †
Waarboek-67 F-1576 (koper)
375/53

/
brouwerbrouwer
1577-11-29
aan Hendrick Egbertsz brouwer
Grachtenboek-64 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
220/1

/
Brouweriebrouwerie
1585-05-04
Brouwerie
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.020
46/1a
Charles Bochart
/
Charles Boucharts wed ende erffgenamen brouwerijebrouwerije
1601
Charles Boucharts wed ende erffgenamen brouwerije
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.179
75/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-03-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Aalmarkt.017-018
85/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-01-05
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Duizenddraadsteeg.004
148/05
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-03-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Duizenddraadsteeg.002
148/07
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-03-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
167/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-05-09
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
199/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1564-07-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)
598/53

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1566-12-23
Claas Lambrechtsz brouwer (onze medebroeder in de vroedschap)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
635/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1567-03-22
Claas Lambrechtsz, brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.070-072
648/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1567-04-16
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
34/03

/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1567-11-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Lobbesteeg.000.7
281/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1570-01-11
Claas Lambrechtsz brouwer
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
120/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaens brouwerbrouwer
1586-03-27
Claes Adriaens brouwer
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.004-006
4/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
8/
Claes Adriaenssen brouwer
Hogewoerd
brouwer
1574-08-07
Claes Adriaenssen brouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5818/4c

/
Claes Adriaenszbrouwer
1536-05-15
Claes Adriaensz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5969/20b

/
Claes Adriaenszbrouwer
1542-07-20
Claes Adriaensz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
210/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/25
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1576
Claes Adriaensz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.004-006
3/3
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/33
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1581-12
Claes Adriaensz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
3/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/100
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1585
Claes Adriaenss brouwers huys ende brouwerije es getaxeert
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
3/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/1-12-0
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1601
Claes Adriaensz, brouwer, burgermeesters huys ende brouwerije
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.004-006
3/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
7/
Claes Adriaensz brouwer schepenbrouwer
1581-09
Claes Adriaensz brouwer met Jannitgen Ariansdr sijn wijff schepen
Rijckhuisen (vermelding)Hogewoerd.004-006
84/3
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaensz van Leeuwen brouwerbrouwer
1573-11-10
Claes Adriaensz van Leeuwen brouwer loco Willem de Milde; tr Jannetje Duyck Adriaensdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
3/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
13/40-0-0/19-10-0
Claes Adriaenszn brouwerbrouwer
1606-08
Claes Adriaenszn brouwer dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
4/2
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
4/4-15-0/6-0-0
Claes Adriaenszn brouwerbrouwer
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Franchoys Cosijn backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.153-155
9/05
Claes Arentsz {brouwer}
/
Claes Aertsz brouwerbrouwer
1560-06-25
Claes Aertsz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.128
242/09
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz brouwerbrouwer
1551-07-10
Claes Jansz brouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)Garenmarkt.014
5912/15Vb
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede brouwer
an de Roede Stien
brouwer
1542-05-11
Claes Jansz de Goede
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.066-068
197/05
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambertsz brouwerbrouwer
1547-10-07
Claes Lambertsz brouwer
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeRijn.090-102
56/1
Claes Lambrechtsz van Swieten
/0-25-0
Claes Lambertsz brouwerbrouwer
1573
Claes Lambertsz brouwer, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen binnen Leyen opten Ouden Rhijn
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerkgracht.012
287/09
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtss brouwerbrouwer
1570-01-18
Claes Lambrechtss brouwer
Waarboek-67 G-1578 (ouder)OudeVest.217
266/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtszbrouwer
1579-05-19
Claes Lambrechtsz brouwer en vader van Cornelis Huych en Lambrecht
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.066-068
686/14
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1547-10-04
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
18/03

/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1560-07-11
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Doezastraat.000.20
248/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1561-06-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Doezastraat.000.20
260/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1561-06-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.203-205
249/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1561-06-11
Krijn Barentsz wonende te Delfshaven (met Claes Lambrechtsz brouwer als borg)
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.068
819/13
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-01-19
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (schuldeiser)
104/03

/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-05-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
106/03

/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-05-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.003
887/14
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1569-05-15
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Koddesteeg.040
191/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1579-03-21
Cornelis Huych ende Lambrecht, gebrueders zoonen van Claes Lambrechtsz, brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.070-072
462/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1580-01-20
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.070-072
85/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz zelver met zijn poortebrouwer
1564-01-05
Claes Lambrechtsz zelver met zijn poorte ende uuytganghe van zijn huysinge ende erve geleghen aen de Bredestraet
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeVest.217
259/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz, brouwerbrouwer
1579-05-17
zonen en erfgenamen van Claes Lambrechtsz, brouwer, in zijn leven hun vader
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.090-102
249/07
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtszoon brouwerbrouwer
1561-06-11
Claes Lambrechtszoon brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.070-072
461/08
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtszoon brouwer overleden vaederbrouwer
1580-01-20
alle kinderen ende erffgenamen van zaliger Claes Lambrechtszoon brouwer ende Adriane Adriaensdr haerluyder overleden vaeder ende moeder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doelengracht.000.3
22/1
Claes Rijckaert
/1-0-0
Claes Rijckaert, eertijts brouwereertijts brouwer
1601
Claes Rijckaert, eertijts brouwer
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.037
351/1

/14-0-0
Claes [Adriaensz] van Leeuwen brouwerbrouwer
1561-12
Claes [Adriaensz] van Leeuwen brouwer
Grachtenboek-02 (eigenaar)StilleRijn.004
1030/1
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Corneelis Yngesz brouwer sijn huisbrouwer
1583-07-27
Corneelis Yngesz brouwer sijn huis
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.008-011
48/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/6/0-0
Cornelies Ariensz brouwer een turf schuyerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Ariensz brouwer een turf schuyer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
128/2

/
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.002
198/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.004
199/1
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/70/7-0
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.010
207/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.016
212/2

/
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1561-12
Cornelies Claesz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
124/03

/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1564-02-28
Cornelis Adriaansz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
125/03

/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1564-02-28
Cornelis Adriaansz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vismarkt.004
538/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1566-05-12
Cornelis Adriaansz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
439/53

/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1575-01-25
Cornelis Adriaansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
275/05
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1552-10-02
Cornelis Adriaensz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.119
390/10
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1558-12-19
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)StilleRijn.008-011
204/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1561-03-26
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)
253/53

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1561-06-16
Cornelis Adriaensz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.119
2593/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/8-0-0
Cornelis Adriaensz brouwer
schuur
brouwer
1561-12
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)
152/53

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1562-07-21
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.019-020
85/05
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1564-01-05
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
48/53

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1576-05-23
Cornelis Adriaensz eertijds brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.119
16/05
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1578-07-19
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
79/03

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1578-10-10
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Haarlemmerstraat.093
22/13

/
Cornelis Adriaensz brouwer
waar is deze vermelding van?
brouwer
1580-03-24
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.090-102
11/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwer oombrouwer
1582-07-25
Cornelis Adriaensz brouwer
Glipperhuur-1574 (huurder)Middelstegracht.001.3
27/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/6-0-0
Cornelis Adriaensz eertijts brouwereertijts brouwer
1574
Cornelis Adriaensz eertijts brouwer
Rijckhuisen (vermelding)StilleRijn.005-006
73/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwerbrouwer
1561-07-23
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwer loco Adriaen Jansz tr Jutje Frans Adriaensdr en Agnita Huygensdr
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.101-105
262/03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwerbrouwer
1581-01-17
Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwer met Cornelis Cornelisz zijn zoon als borg
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.005-006
86/1

/0-0-0
Cornelis Aerntsz van Tethroede brouwerbrouwer
1601
Cornelis Aerntsz van Tethroede brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)StilleRijn.008-011
263/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Ariensz brouwerbrouwer
1563-02-08
Cornelis Ariensz brouwer
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Korevaarstraat.000.04
308/04
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1582-05-17
Cornelis Claes Adriaensz in zijn leven brouwer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Steenschuur.020.9
82/02a
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1575-12-03
Cornelis Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
11/53
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1576-03-10
Cornelis Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Barbarasteeg.006
613/14
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claess brouwerbrouwer
1575-11-08
Cornelis Claess brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.018.8
96/08
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claess brouwers camer ende ervebrouwer
1562-10-30
Cornelis Claess brouwers camer ende erve
Volkstelling-1574 (bewoner)Korevaarstraat.000.04
204/1

2/
Cornelis Claessen den Ruygen brouwer
Hogewoerd
brouwer
1574-08-07
Cornelis Claessen den Ruygen brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.010
1427/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claeszrugenbrouwer
1561-12
Cornelis Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Barbarasteeg.013
126/05

/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1560-12-31
Cornelis Claesz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.002
1416/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1561-12
Cornelis Claesz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.004
1417/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1561-12
Cornelis Claesz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.004
215/18
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1564-08-18
Cornelis Claesz brouwer
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Steenschuur.020.9
194/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1575-09-18
Cornelis Claesz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)
454/17

/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1578-02-01
Cornelis Claesz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.018.8
340/07
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz brouwers camer ende ervebrouwer
1563-05-10
Cornelis Claesz brouwers camer ende erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.008
1426/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz rugenbrouwerrugenbrouwer
1561-12
Cornelis Claesz rugenbrouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.016
1431/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz rugenbrouwerrugenbrouwer
1561-12
Cornelis Claesz rugenbrouwer
Omslag-1575 (eigenaar)Steenschuur.004
83/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz, brouwerbrouwer
1575-09-01
Cornelis Claesz, brouwer
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Korevaarstraat.000.04
19/1

/0-6-0
Cornelis Claeszoon den Ruyghen brouwer
1574: looproute van Hogewoerd naar Steenschuur, in Stinksteeg
brouwer
1573
Cornelis Claeszoon den Ruyghen brouwer, jaerlicxe pachte staende op zijn huys
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/01a
Cornelis Garbrantsz {brouwersknecht, bierdrager}
/
Cornelis Garbrant brouwer (vader)brouwer
1582
Mertgen Cornelisdochter int weeshuijs gecomen anno 82 out wesende 16 jaer daer vader af was Cornelis Garbrant brouwer Aechtgen Jansdochter beyde gestorven binnen Leyden
Waarboek-67 H-1580 (koper)Steenschuur.019.1
145/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1580-07-11
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Steenschuur.019.1
146/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1580-07-11
Cornelis Gerrit Egbertsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hogewoerd.093-095
150/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerritsz brouwerbrouwer
1564-04-10
Gerrit Willemsz brouwer (met Cornelis Gerritsz brouwer als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.126
242/10
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
Cornelis Gerytsz Poelgeest brouwerbrouwer
1551-07-10
Cornelis Gerytsz Poelgeest brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.004
81/1
Cornelis Ingenz {brouwer}
/-
Cornelis Ingens brouwerijebrouwerije
1585
Cornelis Ingens brouwerije, es voorgaende getaxeert, hier niet
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Noordeinde.043
5/03
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis Ingensz van Driel brouwerbrouwer
1582-09-07
Cornelis Ingensz van Driel brouwer in de Leeu
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Noordeinde.043
6/03
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis Ingensz van Driel brouwer in de Leeuwbrouwer
1582-09-10
Cornelis Ingensz van Driel brouwer in de Leeuw
Waarboek-67 K-1582 (belending)StilleRijn.004
197/10
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis Ingenz van Driel brouwerbrouwer
1583-05-02
Cornelis Ingenz van Driel brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.004
80/1
Cornelis Ingenz {brouwer}
/40
Cornelis Ingenzoons brouwwerijebrouwwerije
1585
Cornelis Ingenzoons brouwwerije, die hij bewoont, es getaxeert op 40 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.012-014
9/1

11/30-0-0/16-10-0
Cornelis Jacobss van Zweeten brouwerbrouwer
1606-08
Cornelis Jacobss van Zweeten brouwer dat hij bewoont
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5818/4a

/
Cornelis Jansz
Delft
brouwer
1536-05-15
Cornelis Jansz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8763/179Vb

/3,2
Cornelis Paedtsbrouwer
1603-05-09
Cornelis Paedts
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.015-019
73/1
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/2-11-0
Cornelis Paets brouwer een turffschuyr in de poort
dit moet een ander zijn
brouwer
1601
Cornelis Paets brouwer een turffschuyr in de poort
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
17/1
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/36-10-0
Cornelis Paets Pieterszoon brouwerijebrouwerije
1601
Cornelis Paets Pieterszoon brouwerije
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
17/1
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
11/45-13-0/16-10-0
Cornelis Pietersz Paedts brouwerbrouwer
1606-08
Cornelis Pietersz. Paedts, brouwer, dat hij bewoont opt aengeven van deselve
Waarboek-67 H-1580 (koper)Noordeinde.043
307/04
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis van Driel brouwerbrouwer
1581-02-21
Cornelis van Driel brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.004
86/1
Cornelis Ingenz {brouwer}
3/
Cornelis van Driel brouwerbrouwer
1581-09
Cornelis van Driel brouwer van Rotterdam heeft hier gewoont een jaer schutter
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.004
66/66
Cornelis Ingenz {brouwer}
/28
Cornelis van Driel brouwerbrouwer
1581-12
Cornelis van Driel brouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
142/03

/
Cunera Duystendr brouwerbrouwer
1572-09-15
Cunera Duystendr weduwe van Ysnout Jansz brouwer met haar zoon Jan Ysnoutsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
143/03

/
Cunera Duystendr brouwerbrouwer
1572-09-15
Cunera Duystendr weduwe van Ysnout Jansz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.090-102
144/1

/-
d' erffgenamen van Claes Lambertss brouwerijebrouwerije
1585
d' erffgenamen van Claes Lambertss brouwerije, es getaxeert met 't voorhuys, daeromme hier niet
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.002-016
130/1a
Frans Fransz van Dusseldorp
/0-0-0
d'erffgenamen van Frans Franss brouwers schuyrbrouwer
1601
d'erffgenamen van Frans Franss brouwers schuyr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
99/1
Marytgen Quirijn Allertsdr
/30-0-0
d'erffgenamen van Frans Franszs brouwerijebrouwerije
1601
d'erffgenamen van Frans Fransz.s brouwerije
Omslag-1575 (eigenaar)Rapenburg.135.3
80/2
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
de brouwer in Den Clauw tot Delftbrouwer
1575-09-01
de brouwer in Den Clauw tot Delft
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.090-102
370/1
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
De brouwerye met alle de huisen van Claes Lambrechtsz genaemt Douverenbrouwerye
1583-08-30
De brouwerye met alle de huisen van Claes Lambrechtsz genaemt Douveren
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.008-014
190/1
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
De brouwerye van Dirck Gerritsz van Hogeveenbrouwerye
1584-07-09
De brouwerye van Dirck Gerritsz van Hogeveen
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
80/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
De brouwerye van Jacop Tomaszbrouwerye
1583-08-30
De brouwerye van Jacop Tomasz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056
389/14
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwerbrouwer
1579-10-02
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
Vetus-1585 (overledene)OudeRijn.090-102
33/1a
Claes Lambrechtsz van Swieten
/7
de kinderen van Claes Lambrechtss brouwerbrouwer
1585
de kinderen van Claes Lambrechtss brouwers huys verhuyert es getaxeert op 7 gulden
Grachtenboek-10 (overledene)OudeRijn.003-007
30/1a
Jan Frans Gijsbrechtsz
/
De kinderen van Jan Fransz brouwerbrouwer
1583-07-27
De kinderen van Jan Fransz brouwer
Volkstelling-1574 (overledene)OudeRijn.090-102
96/1a
Claes Lambrechtsz van Swieten
0/
de wedewe van Claes Lambrechtssen brouster
Marendorp Rijnzijde
brouwer
1574-08-07
Adriaen Adriaensdr de wedewe van Claes Lambrechtssen brouster
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.057
506/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1571-04-07
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.119
168/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1572-05-06
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Middelstegracht.083
491/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de weduwe en nagelaten kinderen van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1571-03-11
de weduwe en nagelaten kinderen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Doezastraat.001.07
329/05

/
de weduwe van Barent Jansz verversknechtbrouwer
1574-04-26
Huych Claasz Gael en Jacob Thomasz brouwer als curators over de boedel achtergelaten door de weduwe van Barent Jansz verversknecht
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.090-102
51/1a
Lambrecht Jacobsz van Swieten
14/47-10-0/21-0-0
De weduwe van Lambrecht Jacobsz brouwerbrouwer
1606-08
De weduwe van Lambrecht Jacobsz., brouwer, opt aengeven van de voorn. wedue
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.090-102
52/2a
Lambrecht Jacobsz van Swieten
3/8-15-0/4-10-0
De weduwe van Lambrecht Jacobsz brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve, bewoont bij Marijtgen Jansdr. opt aengeven van de voorn. weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.004
92/1

/1-10-0
des voors Cornelis Aertsz van Tethroeden brouwerijebrouwer
1601
des voors. Cornelis Aertsz van Tethroeden brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
177/1
Lambrecht Jacobsz van Swieten
/0-0-0
deselve Lambert Jacobszs huys ende brouwerijebrouwerij
1601
deselve Lambert Jacobsz.s huys ende brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094
176/1
Pieter Adriaensz van der Werff
/30-0-0
deselve Van der Werffs brouwerijebrouwerije
1601
deselve Van der Werffs brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.105
60/1
Willem Willemsz Ouwelant
/1-12-0
deselve Willem Willemsz brouwerbrouwer
1601
deselve Willem Willemsz, brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
94/1
Frans Adriaensz van Leeuwen
/36-0-0
deselve zijn brouwerijebrouwerije
1601
deselve zijn brouwerije
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
85/1
Gerrit Egbertsz {brouwer, de jonge}
/100
dezelve 't huys met de brouweriebrouwerie
1585
dezelve 't huys met de brouwerie opten houck van de Marenbrugge verhuyert zijnde es getaxeert op 100 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.090-102
36/1

/115
dezelve Claes Lambrechtsz kinderen brouwerijebrouwerije
1585
dezelve Claes Lambrechtsz kinderen brouwerije, es getaxeert op 115 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
75/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/85
dezelve Frans Franss van Duseldorps brouwerijebrouwerije
1585
dezelve Frans Franss van Duseldorps brouwerije, es getaxeert op 85 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
234/1
Willem Arentsz Ouwelant
/6
dezelve Willem Aerntss brouwerbrouwer
1585
dezelve Willem Aerntss brouwers huysken verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Stratenboek-26 (eigenaar)OudeRijn.090-102
640/1

/
die brouwerie van Douverenbrouwerie
1591
die brouwerie van Douveren
Grote-Bewijzen-B (belending)Rapenburg.135.3
1075/11
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirc Jansz. brouwer in de Claeu tot Delftbrouwer
1578-04-01
Dirc Jansz. brouwer in de Claeu tot Delft
Grachtenboek-08 (eigenaar)NieuweRijn.084-085
100/1
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
Dirck Gerit Melisz brouwerbrouwer
1586-03-27
Dirck Gerit Melisz brouwer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.084-085
18/1
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
Dirck Gerrits van Hogeveen brouwerbrouwer
1601-03-28
Dirck Gerrits van Hogeveen brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.084-085
10/1
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/36-10-0
Dirck Gerytsz van Hogeveen zijn brouweriebrouwerie
1601
Dirck Gerytsz van Hogeveen zijn brouwerie
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaardesteeg.009
39/06
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz brouwerbrouwer
1576-05-12
Dirck Jansz brouwer te Delft en Willem Meesz houtkoper te Leiden
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Pieterskerkgracht.007
365/03
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz brouwerbrouwer
1577-11-02
Dirck Jansz brouwer te Delft als man van Lijsbeth Fredricksdr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkstraat.004
301/10
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz brouwerbrouwer
1579-06-15
Dirck Jansz brouwer tot Delf
Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieterskerkgracht.005.2
299/08
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz brouwerbrouwer
1581-02-18
Dirck Jansz brouwer in de Claeu tot Delft
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hogewoerd.003
368/03
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz Uytenhage brouwerbrouwer
1577-11-11
Dirck Jansz Uytenhage brouwer te Delft
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.172-174
369/04
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz Uytenhage brouwerbrouwer
1577-11-11
Dirck Jansz Uytenhage brouwer te Delft
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hogewoerd.107-109
486/04
Dirck Pietersz Vougen
/
Dirck Pietersz Vougenbrouwer
1578-03-14
Jonge Willem Willemsz brouwer (met Dirck Pietersz Vougen als borg)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Gerecht.010-014
58/03

/
Dirck van Ruyven brouwerbrouwer
1580-03-07
Dirck van Ruyven brouwer Inde Claeu tot Delff
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.172-174
56/03

/
Dirck van Ruyven brouwerbrouwer
1580-05-07
Dirck van Ruyven brouwer inde claeu tot Delff
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.172-174
59/03

/
Dirck van Ruyven brouwerbrouwer
1580-05-07
Dirck van Ruyven brouwer Inde Claeu tot Delff
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkstraat.004
375/03
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck van Ruyven brouwer in de Claeu tot Delftbrouwer
1581-04-24
Dirck van Ruyven brouwer in de Claeu tot Delft
Grachtenboek-02 (eigenaar)StilleRijn.005-006
1040/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Dit comt Corneelis Adryaensz brouwerbrouwer
1583-07-27
Dit comt Corneelis Adryaensz brouwer
Grachtenboek-02 (eigenaar)StilleRijn.008-011
1060/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Dit is de plaets ofte de brouwerye van Corneelis Adryaensz Berreveltbrouwer
1583-07-27
Dit is de plaets ofte de brouwerye van Corneelis Adryaensz Berrevelt
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.007
116/09

/
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1560-12-20
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.007
116/10
Jacob Huigenz {brouwer}
/
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1560-12-20
d’erffgenaemen van wijlen Jacob Huygenz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Spijkerboorsteeg.008-012
62/05
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwer
1562-03-06
Egbert Gerritsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)
141/53

/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwer
1562-08-06
Egbert Gerritsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.020
307/07

/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwers
1565-03-31
Adriaan Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Groenesteeg.020
322/04

/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwer
1565-04-16
Adriaan en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 B-1562 (koper)LangeMare.081.1
59/05
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert Gerritsz brouwersbrouwers
1562-03-03
Adriaen Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
2721/1
Egbert Gerritsz {brouwer}
/100-0-0
Egbert Gerrytsz brouwer
met brouwerij
brouwer
1561-12
Egbert Gerrytsz brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.047
214/2
Jan IJsnoutsz van der Nes
/1-6-0
ende Jan Ysbrantsz van der Nesbrouwer
1601
Frans Pietersz brouwer ende Jan Ysbrantsz van der Nes
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.087
50/11
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
erffgenamen van Jan Cornelisz Cock brouwerbrouwer
1560-08-09
wedue van Claes Cornelisz Cock met de wedue en erffgenamen van Jan Cornelisz Cock brouwer
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.070-072
648/05
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
erfgenaam van Adriaen Jansz brouwer der voorn Adrianen zalige vaderbrouwer
1567-04-16
erfgenaam van Adriaen Jansz brouwer der voorn. Adrianen zalige vader
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
36/1
Floris Reyersz {van der Graft}
12/43-15-0/18-0-0
Floris Reyersz Brouwerijbrouwerij
1606-08
Floris Reyersz. brouwerij, die hij bewoont opt aengeven van zijn vrou
Waarboek-67 C-1563 (borg)Kaiserstraat.001
262/04
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Floris van Zonnevelt brouwerbrouwer
1565-01-02
Jan Gerritsz brouwer (met Floris van Zonnevelt als borg)
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
20/1
Frans Adriaensz van Leeuwen
/
Frans Adriaensz brouwerbrouwer
1591
Frans Adriaensz brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
91/2
Frans Adriaensz van Leeuwen
4/4-0-0/6-0-0
Frans Adriaensz brouwerbrouwer
1606-08
Frans Adriaensz., brouwer, bewoont bij Hercules Ghyoen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
92/1
Frans Adriaensz van Leeuwen
14/45-0-0/21-0-0
Frans Adriaensz brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve dat hij bewoont opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
107/53

/
Frans Dircksz van Leeuwen brouwerbrouwer
1562-05-08
Frans Dircksz van Leeuwen brouwer
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.002-016
310/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Duiseldorp sijn brouweryebrouwerye
1583-07-27
Frans Duiseldorp sijn brouwerye
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.2
107/1
Frans Pietersz de Bije
6/12-0-0/9-0-0
Frans ende Jan Pietersz brouwersbrouwer
1606-08
Frans ende Jan Pietersz., brouwers, dat zij gebruycken, eygen[aers] opt aengeven van de meyt
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.06
40/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/6
Frans Franss brouwerbrouwer
1585
Frans Franss brouwers schuyer die hij zelff gebruyct es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
104/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/-
Frans Franss brouwerbrouwer
1585
Frans Franss brouwers schuyr (gemaect tot een huysinge)
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.174-180
123/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/12
Frans Franss brouwerbrouwer
1585
Frans Franss brouwers schuyer die hij zelff gebruyct es getaxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.174-180
135/1

/3-17-0
Frans Franss brouwers erffgenamen schuyr (in de poort)brouwer
1601
Frans Franss brouwers erffgenamen schuyr (in de poort)
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Fransz van Dusseldorp
13/
Frans Franssoen brouwer
Marendorp Rijnzijde
brouwer
1574-08-07
Frans Franssoen brouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.092-096
273/03
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Franszbrouwer
1579-05-26
ten gunste van Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.002-016
164/06
Frans Jansz van Dusseldorp II
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1562-05-06
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.002-016
201/05
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1562-09-25
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Mirakelsteeg.034-040
253/04
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1564-12-13
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
277/03

/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1565-01-25
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
486/53

/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1566-03-15
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hooigracht.033
415/03
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1570-09-17
Frans Fransz brouwer en Reynout van Zonnevelt voogden over Grietgen Philipsdr van Noorde
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Pieterskerkhof.002
2/07
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1576-02-13
Frans Fransz brouwer als voogd van Harck Allertsz weeskind van Allert Jacobsz schilder en Neeltgen Martijnsdr vervangende Allert Quirijnsz zijn zwager en zijn medevoogd
Waarboek-67 F-1576 (koper)
185/53

/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1577-03-04
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.151
505/06
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1578-04-01
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.151
115/03
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwer
brouwer
1578-12-11
Frans Fransz, brouwer en poorter
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.151
116/03
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwer
brouwer
1578-12-11
Frans Fransz, brouwer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.174-180
40/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1583-07-15
Frans Fransz brouwer
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.06
220/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1583-08-30
Frans Fransz brouwer
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.002-016
550/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1591
Frans Fransz brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/1
Frans Fransz van Dusseldorp
9/
Frans Fransz brouwer van Duyseldorpbrouwer
1581-09
Frans Fransz brouwer van Duyseldorp
Rijckhuisen (vermelding)OudeRijn.002-016
85/3
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz Muys van Dusseldorp brouwerbrouwer
1573-11-16
Frans Fransz Muys van Dusseldorp brouwer loco Antonis Fransz Muys zijn broeder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.002-016
26/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/25
Frans Fransz van Duyzeldorp brouwerbrouwer
1576
Frans Fransz van Duyzeldorp brouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Koppenhinksteeg.000.06
222/05
Frans Jansz van Dusseldorp II
/
Frans Janss brouwerbrouwer
1577-04-01
Frans Janss brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Jansz van Dusseldorp II
/75/7-10
Frans Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Frans Jansz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.002-016
2427/1
Frans Jansz van Dusseldorp II
/80-0-0
Frans Jansz brouwerbrouwer
1561-12
Frans Jansz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.126
106/1
Frans Jansz van Dusseldorp I
/4,5/0-0
Frans Jansz brouwer een lech erf
een lech erf
brouwer
1558-06-08
Frans Jansz brouwer een lech erf
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
110/1
Frans Pietersz de Bije
/0-0-0
Frans Pieterss de Bijes voors brouwerijebrouwerije
1601
Frans Pieterss de Bijes voors. brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.033
110/2
Frans Pietersz de Bije
/0-0-0
Frans Pieterss de Bijes voors brouwerijebrouwerije
1601
Frans Pieterss de Bijes voors. brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.047
214/1
Frans Pietersz de Bije
/1-6-0
Frans Pietersz brouwerbrouwer
1601
Frans Pietersz brouwer ende Jan Ysbrantsz van der Nes
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.043
218/1
Frans Pietersz de Bije
/3-4-0
Frans Pietersz brouwerbrouwer
1601
Frans Pietersz brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
36/1
Frans Pietersz de Bije
14/45-8-0/21-0-0
Frans Pietersz brouwerbrouwer
1606-08
Frans Pietersz., brouwer, dat hij bewoont opt aengeven van de meyt
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.002-016
140/03
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans van Duyseldorp Fransz brouwerbrouwer
1579-01-26
Frans van Duyseldorp Fransz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (borg)OudeRijn.002-016
140/05
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans van Duyseldorp Fransz brouwer
onderpand
brouwer
1579-01-26
Frans van Duyseldorp Fransz brouwer
Rijckhuisen (vermelding)
62/1
Gerrit Aelbrechtsz van Cruyningen
/
Gerrit Aelbrechtsz Cruningen brouwerbrouwer
1540-11-10
Gerrit Aelbrechtsz Cruningen brouwer loco Heynric Wolbrantsz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Koppenhinksteeg.000.05
238/05
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1561-05-23
Gerrit Egbertsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.093-095
347/06
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Gerrit Willemsz brouwerbrouwer
1561-10-30
Gerrit Willemsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)
25/53
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Gerrit Willemsz brouwerbrouwer
1563-08-09
Gerrit Willemsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hogewoerd.093-095
150/03
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Gerrit Willemsz brouwerbrouwer
1564-04-10
Gerrit Willemsz brouwer (met Cornelis Gerritsz brouwer als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
490/03
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Gerrit Willemsz brouwerbrouwer
1566-03-16
Gerrit Willemsz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.05
1776/2
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Gerryt Egbertsz brouwerbrouwer
1561-12
Gerryt Egbertsz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.112
2474/1
Gerrit Fransz Doe
/42-0-0
Gerryt Fransz Doe brouwer, [drapenier]brouwer, [drapenier]
1561-12
Gerryt Fransz Doe brouwer, [drapenier]
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.101-103
199/06
Gerrit Aelbrechtsz van Cruyningen
/
Geryt Aelbrechtsz brouwerbrouwer
1548-05-27
Geryt Aelbrechtsz brouwer
Huwelijksevw-B1 (getuige)
139/11
Gerrit Aelbrechtsz van Cruyningen
/
Geryt Aelbrechtsz brouwer haar magenbrouwer
1539-09-29
Geryt Aelbrechtsz brouwer haar magen
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.066-068
197/03
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Geryt Egbertsz brouwerbrouwer
1547-10-07
Geryt Egbertsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.066-068
371/08
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Geryt Willemsz brouwerbrouwer
1565-07-06
Geryt Willemsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.066-068
281/04
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Gherit Willemsz brouwer zijn zwagerbrouwer
1562-10-01
Gerrit Willemsz brouwer zijn zwager
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.066-068
5/1
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/75/7-10
Gheryt Aelbrechtsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Gheryt Aelbrechtsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.071
196/05
Gijsbrecht Joostenz {brouwer}
/
Gijsbrecht Joostensz brouwerbrouwer
1562-10-20
Joost Pietersz bakker (met Dirck Dircksz Steen olieslager; Gijsbrecht Joostensz brouwer en Engebrecht Joostensz bakker als borgen)
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.006
67/3
Gillis Dircksz van Meerburg
/
Gillis Dirc Ottensz van Meerburch brouwerbrouwer
1550-07-23
Gillis Dirc Ottensz van Meerburch brouwer
TiendePenning-1561 (huurder)Steenschuur.004
1417/1

/211-0-0
Gysbert Joostensz brouwer
half jaar, de eigenaar half jaar, brouwerij met huis
brouwer
1561-12
Gysbert Joostensz brouwer
Volkstelling-1581 (overledene)Steenschuur.020.3
142/3a
Huig Willemsz van Hoogstraten
0/
haer voorkinderen gewonnen bij Huyg Willemsz brouwerbrouwer
1581-09
haer voorkinderen gewonnen bij Huyg Willemsz brouwer
Aflezingsboek-D (vermelding)Steenschuur.005
196/4.3.0
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Hendric Egbertsz brouwerbrouwer
1578-04-25
Hendric Egbertsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
368/03

/
Hendrick Egbertsz brouwerbrouwer
1574-06-07
Hendrick Egbertsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Noordeinde.020
342/06
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Hendrick Egbertsz brouwerbrouwer
1577-10-02
Hendrick Egbertsz brouwer poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Clarensteeg.043
381/03
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Hendrick Egbertsz brouwerbrouwer
1577-12-19
Hendrick Egbertsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.020
117/13
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrck Egbertsz brouwerbrouwer
1578-12-16
d'ander sijde ten westen voor Henrck Egbertsz, brouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.005
276/20
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henric Egbertsz brouwerbrouwer
1577-07-01
Henric Egbertsz brouwer
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.005
69/1
Hendrick Egbertsz van der Hal
/60
Henric Egbertsz brouwerbrouwer
1583-07-14
Henric Egbertsz, brouwer
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Steenschuur.005
213/C31
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henric Egbertsz brouwerbrouwer
1584-07-14
Henric Egbertsz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.005
45/1
Hendrick Egbertsz van der Hal
/10
Henric Egbertsz brouwerbrouwer
1585
Henric Egbertszoon brouwers huysken, es getacxeert op 10 gulden
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.025.1
225/05
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henric Egbertsz brouwer men neeffbrouwer
1581-12-18
Henric Egbertsz brouwer men neeff
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.005
271/07
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertszbrouwer
1579-05-25
Henrick Egbertsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.005
243/07
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertsz brouwerbrouwer
1579-05-09
Henrick Egbertsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.049
427/03
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertsz brouwerbrouwer
1579-12-03
Henrick Egbertsz en Andries Jacobsz, brouwers, als gevolg van geleverd bier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.020
122/12
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertsz, brouwerbrouwer
1578-12-29
Henrick Egbertsz, brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.005
64/64
Hendrick Egbertsz van der Hal
/60
Heyndric Egbertsz brouwerbrouwer
1581-12
Heyndric Egbertsz brouwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.005
233/14
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndric Egbertsz brouwerbrouwer
1583-05-28
Heyndric Egbertsz brouwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.005
234/12
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndric Egbertsz brouwerbrouwer
1583-05-28
Heyndric Egbertsz brouwer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Duizenddraadsteeg.003
29/06
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertszbrouwer
1581-07-30
Heyndrick Egbertsz brouwer vervangende Aernt Jansz drapier. Een vande meesteren van de Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
30/05
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertszbrouwer
1581-07-30
Heyndrick Egbertsz brouwer een van de meesteren vande arme Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.005
227/06
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertsz brouwerbrouwer
1577-04-20
Heyndrick Egbertsz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hooigracht.023
393/05
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertsz brouwerbrouwer
1581-04-27
Heyndrick Egbertsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.005
169/07
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertsz, brouwerbrouwer
1579-02-20
straet tot after aen de huysinge van Heyndrick Egbertsz, brouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.020
253/03
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertszoon, brouwerbrouwer
1579-05-14
Heyndrick Egbertszoon, brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vismarkt.005
19/2
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huch Willemsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Huch Willemsz brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.090-102
34/1
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
5/
Huych Claes Lambrechtsz brouwer schutterbrouwer
1581-09
Huych Claes Lambrechtzoonsz brouwer schutter
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.090-102
30/30
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/48
Huych Claes Lambrechtszz brouwerbrouwer
1581-12
Huych Claes Lambrechtszz brouwer
Rijckhuisen (vermelding)Vismarkt.005
71/4
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz van Hoogstraten Bonnet brouwerbrouwer
1559-11-10
Huych Willemsz van Hoogstraten Bonnet brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
275/06
IJsnout Jansz van der Nes
/
IJsnout Jansz brouwerbrouwer
1552-10-02
IJsnout Jansz brouwer
TiendePenning-1561 (overledene)Middelweg.036.1
1750/1a
Jacob Huigenz {brouwer}
/10-0-0
Jacob brouwers (weduwe)brouwer
1561-12
Aeltgen Jacob brouwers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.036.1
126/1
Jacob Huigenz {brouwer}
/12/0-24
Jacob Huygensz brouwerbrouwer
1558-06-08
Jacob Huygensz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Weddesteeg.013-027
284/1
Jacob Huigenz {brouwer}
/0/0-0
Jacob Huygensz brouwer 3 cameren
te weck elck 1,5 st
brouwer
1558-06-08
Jacob Huygensz brouwer 3 cameren
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.007
105/10
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1544
Jacob Huygenz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.007
189/07
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1549-08-19
Jacob Huygenz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.015.2
332/05
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1555-12-23
Jacob Huygenz brouwer
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/12
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenzoon brouwer haer vadeerbrouwer
1558-01-16
Jacob Huygenzoon brouwer haer vadeer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.022.10
1180/1
Jacob Jansz van der Graft
/45-0-0
Jacob Jansz van der Graft brouwerbrouwer
1561-12
Jacob Jansz van der Graft
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.015-019
75/1
Jacob Cornelisz Paedts
/2-11-0
Jacob Paets brouwerbrouwer
1601
Jacob Paets brouwer
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Boommarkt.009-010
438/13
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomansz brouwerbrouwer
1583-10-09
Jacob Thomasz van Swieten oppervoocht van den onmondigen
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.15
54/1
Jacob Thomasz van Swieten
/10
Jacob Thomass brouwerbrouwer
1585
Jacob Thomass brouwers huys bij hem bewoont es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.21
57/1
Jacob Thomasz van Swieten
/6
Jacob Thomass brouwerbrouwer
1585
Jacob Thomass brouwers schuyer die hij gebruyckt es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.040.4
63/1
Jacob Thomasz van Swieten
/10
Jacob Thomass brouwers schuyerbrouwer
1585
Jacob Thomass brouwers schuyer die hij gebruyct es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.11
51/1
Jacob Thomasz van Swieten
/4
Jacob Thomass brouwers tuynbrouwer
1585
Jacob Thomass brouwers tuyn es getacxeert op 4 gulden
Stratenboek-23 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
310/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomassoon brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomassoon brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.15
258/13
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1561-06-20
Jacob Thomasz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
1657/1
Jacob Thomasz van Swieten
/100-0-0
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1561-12
Jacob Thomasz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.15
1769/2
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1561-12
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.040.5
386/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1561-12-23
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.040.5
296/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1563-03-10
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Koppenhinksteeg.000.21
23/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1563-08-11
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (borg)
448/04
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1565-12-23
Pieter Dircksz bierdrager (met Jacob Thomasz brouwer als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
534/53

/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1566-06-05
Jacob Thomasz brouwer en Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.092
173/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1569-03-22
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz met haar broer Andries Andriesz als haar voogd in deze zaak (met Jacob Thomasz brouwer als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.073-075
521/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1571-04-23
Cornelia Dircksdr gehuwd met Thomas Lambrechtsz met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Jacob Thomasz brouwer als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)
34/53

/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1572-01-21
Jacob Thomasz brouwer Veertigraad van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
317/03

/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1574-04-02
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (curator)Doezastraat.001.07
329/04
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1574-04-26
Huych Claasz Gael en Jacob Thomasz brouwer als curators over de boedel achtergelaten door de weduwe van Barent Jansz verversknecht
Waarboek-67 E-1571 (curator)Doezastraat.001.07
330/04
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1574-04-26
Huych Claasz Gael en Jacob Thomasz brouwer als curators over de boedel achtergelaten door de weduwe van Barent Jansz verversknecht
Waarboek-67 E-1571 (borg)Molen.130
625/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1575-11-30
Jacob Thomasz brouwer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
14/1
Jacob Thomasz van Swieten
/40
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1576
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.059
254/05
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1577-05-02
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Groenesteeg.010.3
208/04
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1579-04-08
Jacob Thomasz brouwer vervangende haar ander mede broeders, alle meesteren van Sint Catarinen gasthuys dezer stede
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Hogewoerd.032
31/13
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1580-04-25
Weesmeesteren dezer stadt Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.040.4
368/07
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1581-04-15
Jacob Thomasz brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
48/01
Jacob Thomasz van Swieten
11/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1581-09
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/15
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer
Marytgen is dochter van Marytgen Jacobsdr de Vries en van Frans Anthonisz
brouwer
1582-04-02
Jacob Thomasz brouwer meester van Sinte Cathijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
Stratenboek-23 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.21
70/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-23 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.15
100/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-23 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.11
120/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
930/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.11
1070/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.15
1090/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.4
1180/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
29/1
Jacob Thomasz van Swieten
/32-0-0
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1601
Jacob Thomasz brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.15
54/1
Jacob Thomasz van Swieten
/6-12-0
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1601
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Aalmarkt.013
376/04
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer een van de Meesteren van het St. Catrijnen Gasthuysbrouwer
1581-04-18
Jacob Thomasz brouwer een van de Meesteren van het St. Catrijnen Gasthuys
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hogewoerd.054
404/05
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer en vroedschapbrouwer
1570-08-19
Adriana Ysbrantsdr weduwe van Pol Dircksz metselaar met Jacob Thomasz brouwer en vroedschap als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.156
50/09
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer oppervoocht van den onmondigenbrouwer
1584-02-20
Jacob Thomasz brouwer oppervoocht van den onmondigen
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/08
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer oppervoogd van den onmondighenbrouwer
1584-03-09
Jacob Thomasz brouwer oppervoord van den onmondighen
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
11/05
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer, meesters van het OLV-Gasthuisbrouwer
1571-12-01
meesters van het O.L.V.-Gasthuis (Claes Jansz de Goede Jacob Thomasz brouwer Gerrit Arentsz van Dam en Willem Willem Bouwensz)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.21
57/1
Jacob Thomasz van Swieten
/3-10-0
Jacob Thomasz brouwers bierhuysbrouwer
1601
Jacob Thomasz brouwers bierhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.040.4
63/1
Jacob Thomasz van Swieten
/--0
Jacob Thomasz brouwers schuyrbrouwer
1601
Jacob Thomasz brouwers schuyr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.11
51/1
Jacob Thomasz van Swieten
/1-6-0
Jacob Thomasz brouwers thuynbrouwer
1601
Jacob Thomasz brouwers thuyn
Rijckhuisen (vermelding)Koppenhinksteeg.000.34
78/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz van Swieten brouwerbrouwer
1570-04-03
Jacob Thomasz van Swieten brouwer loco Claes Lambrechtsz van Swieten; tr: Machteld van Leeuwen Adriaensdr
Rijckhuisen (vermelding)Koppenhinksteeg.000.34
95/2
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz van Swieten brouwerbrouwer
1585-12-16
Jacob Thomasz van Swieten brouwer loco Gerrit Wiggertsz van Duyveland; tr: 1. Mee;tke Gerritsd vam der Hall 2. Machteld Adriaensdr van Leeuwen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.21
1766/1
Jacob Thomasz van Swieten
/10-0-0
Jacob Thomasz [van Swieten] brouwerbrouwer
1561-12
Jacob Thomasz [van Swieten] brouwer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
4/1
Jacob Thomasz van Swieten
/50
Jacob Thomasz, brouwerbrouwer
1572-11-28
Jacob Thomasz, brouwer
Omslag-1574 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
28/1
Jacob Thomasz van Swieten
/30/14
Jacob Thomasz, brouwer, met syn kinderenbrouwer
1574-06-18
Jacob Thomasz, brouwer, met syn kinderen
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Rapenburg.085-087.1
23/10
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomaszoon brouwerbrouwer
1580-03-10
Namen van de weesmeesteren deser stede: Jacob Thomaszoon brouwer, Jan Jansz van Baersdorp ende Jan Gerritsz Butewech, als oppervoogden van den onmondigen gebleecken bij 't schout der weescameren
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.090-102
11/07
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomaszoon brouwer neefbrouwer
1582-07-25
Jacob Thomaszoon brouwer
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.016
450/09
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thonnis brouwer oppervoogd van den onmondigenbrouwer
1583-11-26
Jacob Thonnis brouwer oppervoogd van den onmondigen
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
29/1
Jacob Thomasz van Swieten
/96
Jacob Tomass brouwerbrouwer
1585
Jacob Tomass brouwers huys met vier gevels es getacxeert op 96 gulden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.15
420/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Tomaszbrouwer
1579-11-28
Jacob Tomasz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)LangeMare.069
296/16
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Tomasz brouwer
Weesmeester
brouwer
1579-06-09
Jacob Tomasz brouwer, Jan Jansz van Baaersdorp ende Jan Geritsz Buytewech als opper voochden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.15
421/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Tomasz brouwerbrouwer
1579-11-28
Jacob Tomasz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)NieuweRijn.053-054
389/08
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Tomasz brouwer weesmeesterbrouwer
1579-10-02
Jacob Tomasz brouwer weesmeester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.040.4
138/11
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Tomasz brouwers schuyerebrouwer
1561-01-22
Jacob Tomasz brouwers schuyere
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Middelstegracht.059
41/03
Jacob Thomasz van Swieten
/
JacobThomasz brouwerbrouwer
1578-08-12
JacobThomasz, brouwer, namens Pieter Dircksz, bierdrager als enige erfgenaam van Margriete Pietersdr
Omslag-1573 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
45/1
Jacob Thomasz van Swieten
/3-0
Jacoeb Thomasz, brouwerbrouwer
1573-12-19
Jacoeb Thomasz, brouwer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Maarsmansteeg.008.2
752/12
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacop Huygensz brouwerbrouwer
1551-11-02
Jacop Huygensz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.022-024
101/1
Jacob Huigenz {brouwer}
/32/3-4
Jacop Huygensz brouwerbrouwer
1558-06-08
Jacop Huygensz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.007
292/1
Jacob Huigenz {brouwer}
/5/0-0
Jacop Huygensz brouwerbrouwer
1558-06-08
Jacop Huygensz brouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)Rapenburg.007
5894/13Vb
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacop Huygenzbrouwer
1541-06-14
Jacop Huygenz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Koppenhinksteeg.000.15
420/09
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacop Thomasz brouwerbrouwer
1570-10-17
Jacop Thomasz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)NieuweRijn.036
227/08
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacop Thomasz brouwer
weesmeester
brouwer
1580-10-03
Jacop Thomasz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Koppenhinksteeg.000.15
88/27
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacop Thomaszoon brouwerbrouwer
1576-07-17
Jacop Thomaszoon brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
35/35
Jacob Thomasz van Swieten
/12
Jacop Thomaz brouwer metbrouwer
1581-12
Jacop Thomaz brouwer met
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
27/1

/84/8-8
Jacop Tomasz brouwerbrouwer
1558-06-08
Jacop Tomasz brouwer
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Koppenhinksteeg.000.34
213/C43
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacop Tomasz brouwerbrouwer
1584-07-14
Jacop Tomasz brouwer
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.007-009
234/08
Jan Jansz Knotter
/
Jan brouwer Jansz
Jan Jansz Knotter is oom van Jan Claesz Knotter en Adriana Claesdr en broer van Adriaen Jansz Knotter
brouwer
1583-05-28
Jan brouwer Jansz
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Steenschuur.007-009
213/B20
Jan Jansz Knotter
/50
Jan brouwer Janszbrouwer
1584-07-14
Jan brouwer Jansz
Volkstelling-1581 (teller)NieuweRijn.093.1
0/0c
Jan Jansz Knotter
/
Jan brouwer Jansz burgemeesterbrouwer
1581-09
Jan brouwer Jansz burgermeester
Stratenboek-17 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.10
1800/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxsoon brouwerbrouwer
1597-07-25
Jan Dircxsoon brouwer
Stratenboek-17 (eigenaar)Garenmarkt.000.13
1960/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxsoon brouwerbrouwer
1597-07-25
Jan Dircxsoon brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)SintJacobsgracht.000.10
263/09
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxsz brouwerbrouwer
1579
Jan Dircxsz, brouwer
Glippereed (bewoner)Garenmarkt.000.13
68/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxsz eertijts brouwerbrouwer
1577-01-26
Jan Dircxsz eertijts brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Garenmarkt.000.13
222/15
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxsz, brouwerbrouwer
1579-04-17
d'een zijde Jan Dircxsz, brouwer,
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.004-006
293/06
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1561-07-28
Jan Dircxz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.004-006
141/05
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1568-10-30
Jan Dircxz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.000.13
515/06
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwer
een derde paert
brouwer
1571-04-01
Jan Dircxz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.10
176/07
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1577-02-26
Jan Dircxz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Garenmarkt.000.13
267/10
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1577-06-12
Jan Dircxz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)SintJorissteeg.033
100/07
Jan Dircksz van Rodenbeeke
/
Jan Dircxz brouwer
Hebben verkocht (elk een ¼ deel) allen erfgenamen van Mr.Claes de Wilde
brouwer
1580-05-27
Jan Dircxz, brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.13
149/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
7/
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1581-09
Jan Dircxz brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.13
90/90
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/55
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1581-12
Jan Dircxz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.13
200/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1585
Jan Dircxz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.10
223/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1585
Jan Dircxz brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.002-016
88/1

12/37-10-0/18-0-0
Jan Dircxz brouwerbrouwer
1606-08
Jan Dircxz., brouwer, eygen ende zelffs bruycker opt aengeven van de huysvrou
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Garenmarkt.000.13
50/2
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwer fugityvebrouwer
1574
eertijt gecompeteert hebbende Jan Dircxz brouwer fugityve, upte Oosterlingplaets
Rijckhuisen (vermelding)
76/5
Jan Dircksz van Rodenbeeke
/
Jan Dircxz kind van Rodenbeeke brouwerbrouwer
1569-07-19
Jan Dircxz kind van Rodenbeeke brouwer loco Claes Adriaensz; tr: Claertje Willemsd van Doornick
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
1197/1
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/80-0-0
Jan Dircxz [van der Burch]brouwer
1561-12
Jan Dircxz [van der Burch]
Waarboek-67 D-1567 (mede-eigenaar)Hogewoerd.004-006
360/08
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxzoon brouwerbrouwer
1570-05-24
Jan Dircxzoon brouwer
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Garenmarkt.000.13
213/B23
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/50
Jan Dircz brouwerbrouwer
1584-07-14
Jan Dircz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.126
242/08
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Jan Frans Fransz brouwerbrouwer
1551-07-10
Jan Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.146-148
126/13
Jan Frans Gijsbrechtsz
/
Jan Fransz brouwers weduebrouwer
1579-01-05
d'erffgenamen van Rijclandt, Jan Fransz brouwers wedue
Waarboek-67 A-1560 (borg)Aalmarkt.001-002
281/04
Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Jan Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1561-07-26
Jan Cornelisz molenaar alias Jan van Leiden
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
302/03

/
Jan Gerrit Egbertsz brouwerbrouwer
1563-03-18
Jan Gerrit Egbertsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (borg)Kaiserstraat.003
148/04
Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Jan Gerritsz brouwerbrouwer
1562-04-29
Jan Cornelisz pannenbakker (met Jan Gerritsz brouwer als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaiserstraat.001
213/04
Jan Gerritsz {brouwer}
/
Jan Gerritsz brouwerbrouwer
1564-08-07
Jan Gerritsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.001
262/03
Jan Gerritsz {brouwer}
/
Jan Gerritsz brouwerbrouwer
1565-01-02
Jan Gerritsz brouwer (met Floris van Zonnevelt als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kaiserstraat.003
380/04
Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Jan Gerryt Egbertsz brouwerbrouwer
1561-12-16
Jan Cornelisz pannenbakker (met Jan Gerryt Egbertsz brouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Kaiserstraat.003
99/04
Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Jan Gerrytsz brouwerbrouwer
1562-04-30
Jan Gerrytsz brouwer
Rijckhuisen (vermelding)
65/1
Jan Huig Andriesz van Torenvliet
/
Jan Huych Andriesz van Thoorenvliet brouwerbrouwer
1544-11-10
Jan Huych Andriesz van Thoorenvliet brouwer loco Jan Cornelisz Cock
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.073.1
55/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
6/
Jan IJsnoutsz brouwerbrouwer
1581-09
Jan IJsenoutsz brouwer
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Haarlemmerstraat.073.1
213/B26
Jan IJsnoutsz van der Nes
/50
Jan IJsnoutsz brouwerbrouwer
1584-07-14
Jan IJsnoutsz brouwer
Stratenboek-32 (eigenaar)OudeVest.079-083
200/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz brouwerbrouwer
1588~1597
Jan IJsnoutsz brouwer
Waarboek-67 L-1584 (voogd)NieuweRijn.084-085
52/12
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz brouwer in de Roscam oomebrouwer
1584-02-29
Jan IJsnoutsz brouwer in de Roscam
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.073.1
95/3
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz van der Nesse brouwerbrouwer
1587-07-23
Jan IJsnoutsz van der Nesse brouwer loco Jan Lucasz van Wassenaer; tr: sept 1577 Aegje de Bije Pietersdr
Waarboek-67 L-1584 (borg)NieuweRijn.084-085
56/11
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutszoon brouwer in de Roscammerbrouwer
1584-02-29
Jan IJsnoutszoon brouwer in de Roscammer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.007-009
203/1
Jan Jansz Knotter
/75
Jan Jans brouwerbrouwer
1576
Jan Jans brouwer
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.007-009
78/2
Jan Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1570-09-24
Jan Jansz brouwer loco Florus van Oij
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Steenschuur.023.06
225/09
Jan Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1580-11-03
Jan Jansz brouwer voor zichzelf en als vervanger van zijn broers
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.023.06
226/07
Jan Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1580-11-03
Jan Jansz brouwer en zijn broers
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.007-009
65/65
Jan Jansz Knotter
/60
Jan Jansz brouwerbrouwer
1581-12
Jan Jansz brouwer
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.007-009
245/02
Jan Adriaen Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1581-12-20
Adriaen Jansz Knotter, Jan Jansz brouwer gebroeders omen en Dirc van Zonnevelt Joosten naneef zijn voogden
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/10
Jan Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1582-04-02
Jan Jansz Knotter weesmeester uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.007-009
70/1
Jan Jansz Knotter
/60
Jan Jansz brouwerbrouwer
1583-07-14
Jan Jansz, brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.007-009
74/1
Jan Jansz Knotter
5/
Jan Jansz brouwer burgemeesterbrouwer
1581-09
Jan Jansz brouwer burgemeester
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
119/03

/
Jan Jansz brouwer wonende te Woerdenbrouwer
1568-07-09
Jan Jansz brouwer wonende te Woerden
Omslag-1573 (eigenaar)Steenschuur.020.7
19/1
Jan Jansz Knotter
/0-3/10
Jan Jansz, brouwerbrouwer
1573-12-19
Jan Jansz, brouwer
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.050-051
59/10
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz brouwerbrouwer
1518-06-08
Jan Reyersz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)
393/53

/
Jan Reyersz brouwerbrouwer
1561-12-31
Jan Reyersz brouwer
Huwelijksevw-B2 (overledene)
11/10
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz brouwer haer grootevaderbrouwer
1553-06-12
Jan Reyersz Wyburch Cornelisdochter haer grootevader
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.017
211/07
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz wijlen brouwerbrouwer
1550-06-10
Jan Reyersz wijlen brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.013-015
289/06
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz wijlen brouwerbrouwer
1553-02-11
Jan Reyersz wijlen brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.046-048
274/07
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz wijlen brouwer vaderwijlen brouwer
1552-09-22
Jan Reyersz wijlen brouwer vader van de koper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.099
49/03
Jan Willemsz van der Meer {brouwer}
/
Jan Willemsz van der Meer brouwerbrouwer
1572-02-27
Jan Willemsz van der Meer brouwer (met Hendrick van Brouchoven als borg)
Grachtenboek-01 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
2450/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan Ysenoutsz brouwerbrouwer
1583-06-17
Jan Ysenoutsz brouwer
Grachtenboek-01 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.2
2460/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan Ysenoutsz brouwerbrouwer
1583-06-17
Jan Ysenoutsz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.2
97/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/-
Jan Ysnouts brouwerbrouwer
1585
Jan Ysnoutss brouwer voors. doorgaende met zijn keldernaeren van de brouwerije, alsvooren getaxeert, hier niet
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.073.1
44/44
Jan IJsnoutsz van der Nes
/32
Jan Ysnoutsz brouwerbrouwer
1581-12
Jan Ysnoutsz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
34/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/105
Jan Ysnoutszoons huys ende brouwerijebrouwer
1585
Jan Iysnoutszoons huys ende brouwerije, es getaxeert op 105 gulden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.070
231/11
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/
Joest Pietersz brouwerbrouwer
1551-03-09
Joest Pietersz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.069
6/1
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/50/5-0
Joest Pietersz brouwerij ende backerijbrouwerij ende backerij
1558-06-08
Joest Pietersz brouwerij ende backerij
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.070
6/11
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/50/5-0
Joest Pietersz brouwerij ende backerijbrouwerij ende backerij
1558-06-08
Joest Pietersz brouwerij ende backerij
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.107-109
486/03
Willem Willemsz Ouwelant
/
Jonge Willem Willemsz brouwerbrouwer
1578-03-14
Jonge Willem Willemsz brouwer (met Dirck Pietersz Vougen als borg)
Glipperhuur-1574 (eigenaar)NieuweRijn.065-068
14/2
Willem Willemsz Ouwelant
/
Jonghe Willem Willemsz brouwer fugityvebrouwer
1574
Jonghe Willem Willemsz brouwer fugityve, een huysinge met die brouwerije genaempt die Lelie, staende opte Gansoort
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.153-155
264/04
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost Adriaensz van Zonneveltbrouwer
1563-02-06
Wouter Claesz brouwer (met Joost Adriaensz van Zonnevelt als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Levendaal.030
70/04
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/
Joost Pietersz brouwerbrouwer
1560-09-13
Adriaen Gijsbrechtsz voller (met Joost Pietersz brouwer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)NieuweRijn.071
161/06
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/
Joost Pietersz brouwerbrouwer
1561-02-07
Joost Pietersz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.050
191/04

/
Joost Pietersz brouwerbrouwer
1561-03-10
Engelbrecht Joostenz bakker (met Joost Pietersz brouwer als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.001.3
1944/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/9-0-0
Joost van Sonnevelt brouwer
Joost Maertensz is pas van 1555; dit is Joost Adriaensz
brouwer
1561-12
Joost [Maartensz] van Sonnevelt
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.001.1
1945/1a
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/0-0-0
Joost van Sonnevelt brouwer (1 van 3)
3 huizen
brouwer
1561-12
Joost [Maartensz] van Sonnevelt
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.003
1945/1b
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/0-0-0
Joost van Sonnevelt brouwer (2 van 3)
3 huizen
brouwer
1561-12
Joost [Maartensz] van Sonnevelt
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.005
1945/1c
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/0-0-0
Joost van Sonnevelt brouwer (3 van 3)
3 huizen
brouwer
1561-12
Joost [Maartensz] van Sonnevelt
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)NieuweRijn.003
299/03
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt brouwerbrouwer
1563-03-04
Joost van Zonnevelt brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.070-072
648/06
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt brouwer (zijn zwager)brouwer
1567-04-16
Joost van Zonnevelt brouwer (zijn zwager)
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.084-085
1934/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/112-0-0
Joost [Adriaansz] van Sonnevelt brouwerbrouwer
1561-12
Joost [Adriaansz] van Sonnevelt brouwer
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.090-102
106/1.1.4.0
Lambrecht Jacobsz van Swieten
/
Lambert Jacobsz brouwerbrouwer
1580-11-22
Lambert Jacobsz brouwer
Grachtenboek-84 (eigenaar)OudeVest.173-181
20/1
Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Lambrecht Claesz brouwerbrouwer
1601-03-22
Lambrecht Claesz brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
53/1
Lambrecht Jacobsz van Swieten
/38-0-0
Lambrecht Jacobsz brouwerijebrouwerije
1601
Lambrecht Jacobsz brouwerije
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)OudeRijn.090-102
250/02a
Lambrecht Jacobsz van Swieten
/
Lambrecht Jacobsz van Swieten
huwelijk
brouwer
1586-04-12
Lambrecht Jacobsz van Swieten
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
365/03

/
Machtelt Cornelisdr brouwerbrouwer
1574-02-02
Machtelt Cornelisdr weduwe van Jan van der Meer brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.066-068
1791/1
Neeltgen Cornelisdr {vrouw van Gerrit Egbertsz}
/84-0-0
Neeltgen [Jansdr] wed van Gerryt Egbertsz [van der Hal]brouwersweduwe
1561-12
Neeltgen [Jansdr] wed van Gerryt Egbertsz [van der Hal]
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
101/03

/
Philips Jansz van Zonnevelt; Balthen Jansz van Zonnevelt; Ermgaert Jansdr van Zonnevelt brouwerbrouwer
1568-05-07
Philips Jansz van Zonnevelt; Balthen Jansz van Zonnevelt; Ermgaert Jansdr van Zonnevelt weduwe van Jan Gijsbrechtsz brouwer; Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp man van Maritgen Jansdr van Zonnevelt; Maritgen Jansdr weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt en Ma
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5947/18Vb

/
Pieter Claes Adriaenszbrouwer
1542-07-15
Pieter Claes Adriaensz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
197/07
Pieter Claesz {brouwer}
/
Pieter Claesz brouwerbrouwer
1550-01-31
Pieter Claesz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)OudeRijn.030-032
275/03
Pieter Claesz {brouwer}
/
Pieter Claesz brouwerbrouwer
1552-10-02
Pieter Claesz brouwer
Grote-Bewijzen-B (curator)Steenschuur.022.12
760/13

/
Pieter Claesz brouwerbrouwer
1553-06-11
Pieter Claesz brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.004
298/1

9/27-10-0/13-10-0
Pieter Janss brouwerbrouwer
1606-08
Pieter Janss brouwer dat hij bewoont door 't aengeven van zijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.002
316/2

1/2-10-0/1-5-0
Pieter Janss brouwerbrouwer
1606-08
Pieter Janss brouwer dat bewoondt wert bij Maycken de uytdraechster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.002
295/1
Pieter Jansz van der Does {brouwer}
/2-0-0
Pieter Jansz brouwerbrouwer
1601
Pieter Jansz, brouwer
Poorterboeken-E-1588 (borg)Steenschuur.004
8458/148b
Pieter Jansz van der Does {brouwer}
/3,2
Pieter Jansz van der Does brouwerbrouwer in "De Roos"
1599-02-19
Pieter Jansz van der Does brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.004
277/1
Pieter Jansz van der Does {brouwer}
/22-0-0
Pieter Jansz van der Does brouwerijebrouwerije
1601
Pieter Jansz van der Does brouwerije
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.023.02
942/1
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/24-0-0
Pieter Pietersz Paedts [jonge] brouwerbrouwer, drapenier
1561-12
Pieter Pietersz Paedts [jonge]
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.064
115/1
Pieter Quirijnsz {bouwman}
4/
Pieter Quiringsz van Rijnsburg bouwerij houdendebouwer
1581-09
Pieter Quiringz van Reynsburch bouwerij houdende over 18 jaeren
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hoogstraat.006
529/07
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quirijn Allertsz brouwerbrouwer
1539-10-23
kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en Geertruyt Gerytsdr nu gehuwd met Quirijn Allertsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hoogstraat.006
530/09
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quirijn Allertsz brouwerbrouwer
1539-10-23
Quirijn Allertsz brouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6086/29Vb

/
Quyrijn Allertszbrouwer
1545-01-07
Quyrijn Allertsz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.002
311/05
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quyrijn Allertsz brouwerbrouwer
1554-04-19
Quyrijn Allertsz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.021
270/03
Reyertgen Cornelisdr
/
Reyertgen Cornelisdochter Symon Willemsz brouwers weduwe
1552-06-04
Reyertgen Cornelisdochter Symon Willemsz brouwers weduwe als boelhoudster van den gemeen boel van haer ende Symon Willemsz voors
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.003-007
1560/1
Rijcklant Jorisdr {vrouw van Jan Frans Gijsbrechtsz}
/54-0-0
Rycklant weduwe van Frans Jansz (sic!)brouwersweduwe
1561-12
Rycklant weduwe van Frans Jansz (sic!)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Steenschuur.006
215/16
Dirck Ottenz {van Meerburg}
/
samen erfgenamen van Dirck Ottensz, brouwer en Neeltgen Pietersdr beiden overledenbrouwer
1564-08-18
samen erfgenamen van Dirck Ottensz, brouwer en Neeltgen Pietersdr beiden overleden
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.155
223/05
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Simon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1562-12-10
Simon Jan Reyersz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.155
7/03
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Simon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1563-07-14
Simon Jan Reyersz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (vorig-schuldeiser)Hogewoerd.010.1
514/03
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Simon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1575-05-20
Simon Jan Reyersz brouwer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
705/07
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1548-05-30
kinderen van Symon Jan Reyersz brouwer en wijlen Josyne Jacopsdr
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Doezastraat.000.08
201/10
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1548-11-28
Symon Jan Reyersz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.005
261/2
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1561-12
Symon Jan Reyersz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.045.1
685/2
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1561-12
Symon Jan Reyersz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.010.1
1200/2
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/24-0-0
Symon Jan Reyersz brouwer
half jaar pieter martynsz schoolmeester, ander half leeg
brouwer
1561-12
Symon Jan Reyersz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.007-009
262/1
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/130-0-0
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] brouwerbrouwer
1561-12
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.005
41/2
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jans brouwerbrouwer
1558-06-08
Symon Jans brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.003
40/2
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Symon Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.021
270/04
Symon Willemsz {brouwer}
/
Symon Willemsz brouwers weduwebrouwer
1552-06-04
Reyertgen Cornelisdochter Symon Willemsz brouwers weduwe als boelhoudster van den gemeen boel van haer ende Symon Willemsz voors
TiendePenning-1561 (overledene)NieuweRijn.066-068
1791/1a
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
wed van Gerryt Egbertszbrouwer
1561-12
wed van Gerryt Egbertsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056
39/14
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
wedue Johans Cornelisz Kock brouwerbrouwer
1578-08-11
d'erffgenamen van Alijd Cornelisdr wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
GedwongenLening-1576 (overledene)OudeRijn.090-102
17/1a
Claes Lambrechtsz van Swieten
/75
wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonenbrouwer
1576
Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonen
GedwongenLening-1576 (overledene)StilleRijn.004
12/1a
Jan Willemsz van der Meer {brouwer}
/
wedue van Jan van der Meer brouwerbrouwer
1576
wedue van Jan van der Meer brouwer
Huwelijksevw-B2 (overledene)Steenschuur.020.9
194/05
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
wedue van za Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1575-09-18
Adriane Adriaensdr wedue van za Claes Lambrechtsz brouwer zijn moeder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056
337/09
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
0/
weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwercock ende brouwer
1579-08-03
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Gangetje.004-008
32/06
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
weduwe van Adriaan Dirck Ottenz brouwerbrouwer
1572-01-15
Cornelis Gerritsz en Jozyne Fransendr weduwe van Adriaan Dirck Ottenz brouwer met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwsteeg.018.4
311/08
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1574-03-16
Adriane Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)NieuweRijn.023
349/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1574-05-10
Adriaene Adriaensdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Kaiserstraat.013
363/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1574-05-21
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooglandsekerkgracht.012
431/08
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1575-01-17
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)NieuweRijn.003
640/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1576-02-01
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Mandemakersteeg.009
137/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1576-12-30
weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.043-045
138/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
weduwe van Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1576-12
Adriana Adriaensdr weduwe van Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Spijkerboorsteeg.006
382/06
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
weduwe van Egbert Gerritsz brouwerbrouwer
1570-07-09
Marie Dircksdr weduwe van Egbert Gerritsz brouwer
TiendePenning-1561 (overledene)OudeRijn.003-007
1560/1a
Jan Frans Gijsbrechtsz
/54-0-0
weduwe van Frans Jansz (sic!)brouwer
1561-12
weduwe van Frans Jansz (sic!)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Vismarkt.005
34/04
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
weduwe van Huych Willemsz brouwerbrouwer
1562-02-12
weduwe van Huych Willemsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Haarlemmerstraat.179
75/05
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
weduwe van Huych Willemsz brouwerbrouwer
1562-03-17
weduwe van Huych Willemsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Stadsvrijdom.006
457/21
IJsnout Jansz van der Nes
/
weduwe van IJssenout Jansz brouwerbrouwer
1580-01-01
west Cunera Duysten Dircksdr weduwe van IJssenout Jansz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Haarlemmerstraat.146-148
111/07
Jan Frans Gijsbrechtsz
/
weduwe van Jan Fransz brouwerbrouwer
1564-02-07
Rijcklant Jorisdr weduwe van Jan Fransz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.000.07
600/04
IJsnout Jansz van der Nes
/
weduwe van Ysenout Jansz brouwerbrouwer
1575-09-21
Cunera Duystendr weduwe van Ysenout Jansz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Haarlemmerstraat.058
143/04
IJsnout Jansz van der Nes
/
weduwe van Ysnout Jansz brouwerbrouwer
1561-01-27
Cunera Dircksdr weduwe van Ysnout Jansz brouwer (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
TiendePenning-1561 (overledene)Haarlemmerstraat.075-077
2579/2a
IJsnout Jansz van der Nes
/
weduwe van Ysnout Jansz brouwerbrouwer
1561-12
weduwe van Ysnout Jansz brouwer
TiendePenning-1561 (overledene)Haarlemmerstraat.073.1
2577/1a
IJsnout Jansz van der Nes
/
weduwe van Ysnout Jansz [van der Nes]brouwer
1561-12
weduwe van Ysnout Jansz [van der Nes]
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.016-018
171/07
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
wijlen Claes Lambertsz brouwerbrouwer
1579-06-24
wijlen Claes Lambertsz brouwer en Adriaena Adriaensdr het voorsz weeskinds zaliger grootvader en grootmoeder van vaderzijde
Volkstelling-1581 (teller)Hooigracht.002-004
0/0e
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Adriaensz Brouwer (bonmeester)brouwer
1581-09
Willem Adriaensz Brouwer (bonmeester)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.002-004
1/1
Willem Arent Gerritsz van Dam
6/
Willem Adriaensz brouwer bonmrbrouwer
1581-09
Willem Adriaensz brouwer bonmeester
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
410/1
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Adryaensz brouwerbrouwer
1584-07-09
Willem Adryaensz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.025-031
348/05
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerentsz, brouwerbrouwer
1579-08-14
Belent ende belegen aen deen zijde Willem Aerentsz, brouwer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.002-004
1/1
Willem Arent Gerritsz van Dam
/60
Willem Aernt Gerritsz brouwerbrouwer
1581-12
Willem Aernt Gerritsz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
231/1
Willem Arentsz Ouwelant
/12
Willem Aerntss brouwerbrouwer
1585
Willem Aerntss brouwers huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.083-087
301/1
Willem Arentsz Ouwelant
/6
Willem Aerntss brouwerbrouwer
1585
Willem Aerntss brouwers thuyn ende huysken verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.023
37/11
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerntss, brouwer, fugitivebrouwer
1576-05-14
Willem Aerntss, brouwer, fugitive
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.025-031
132/06
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1561-01-15
Willem Aerntsz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.023
2098/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1561-12
Willem Aerntsz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
2099/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1561-12
Willem Aerntsz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
2100/1
Willem Arentsz Ouwelant
/16-0-0
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1561-12
Willem Aerntsz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
2101/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1561-12
Willem Aerntsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.021
49/12
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1562-02-19
Willem Aerntsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.023
317/08
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1563-04-16
Willem Aerntsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.021
586/10
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1566-10-22
Willem Aerntsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.023
240/06
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1569-10-01
Willem Aerntsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Uiterstegracht.047
416/03

/
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1578-01-23
(1) Willem Aerntsz brouwer: een bedrag van 14 gld
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.021
213/B41
Willem Arent Gerritsz van Dam
/50
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1584-07-14
Willem Aerntsz brouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.002-004
1/1
Willem Arent Gerritsz van Dam
/42
Willem Aerntsz brouwerbrouwer
1585
Willem Arentss brouwers huys op den houc, es getacxeert op 42 gulden
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.001
268/04
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arent Gerritsz brouwerbrouwer
1561-07-15
Willem Arent Gerritsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.001
389/03
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arent Gerritsz brouwerbrouwer
1561-12-23
Willem Arent Gerritsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.110
47/03
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arent Gerritsz brouwerbrouwer
1572-02-18
Willem Arent Gerritsz brouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.021
302/06
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arent Gerytsz brouwerbrouwer
1582-04-20
Willem Arent Gerytsz brouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.021
301/08
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arent Gerytsz brouwerbrouwer
1582-04-22
Willem Arent Gerytsz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.021
31/1
Willem Arent Gerritsz van Dam
/60/6-0
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Willem Arentsz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
188/1
Willem Arentsz Ouwelant
/8/0-16
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Willem Arentsz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
189/2

/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Willem Arentsz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.042
225/2
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.025-031
140/05
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1561-01-23
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Levendaal.042
11/03
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1562-01-20
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.021
190/08
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1562-10-07
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.021
277/08
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1563-02-18
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.045
239/04

/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1564-11-03
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Ketelboetersteeg.008
398/07
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1565-09-05
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)
152/53

/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1569-01-16
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Levendaal.042
155/03
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1569-01-20
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Uiterstegracht.045
216/03

/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1569-06-26
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
235/03

/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1569-09-20
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)
278/07
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1570-01-07
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
406/03

/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1570-09-01
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.021
250/08
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1579-05-09
Willem Arentsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.045
256/07
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Arentsz brouwerbrouwer
1579-05-15
Belegen hebbende 't voors. ledigh erve aen d'een sijde Willem Arentsz, brouwer
Glipperhuur-1574 (eigenaar)NieuweRijn.021
15/2
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwer fugityvebrouwer
1574
Willem Arentsz brouwer fugityve, een huysinge ende brouwerije staende opten Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Uiterstegracht.023
28/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Arentsz brouwer fugityvebrouwer
1574
Willem Arentsz brouwer fugityve, upte voirsz Vuyterstegraft
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.122
228/06

/
Willem Evertsz brouwer te Rotterdambrouwer
1562-12-17
Willem Evertsz brouwer te Rotterdam
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.046-048
557/05
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
Willem Jan Reyerss brouwerbrouwer
1571-07-06
Willem Jan Reyerss brouwer
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.046-048
39/1
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/4-10
Willem Jan Reyersz brouwerbrouwer
1573-12-19
Willem Jan Reyersz brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
77/2
Willem Willemsz Ouwelant
1/2-10-0/1-5-0
Willem Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Willem Ouwelandt brouwer dat bewoont wert bij Jan Janss Knotter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
78/2
Willem Willemsz Ouwelant
1/2-10-0/1-5-0
Willem Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Andries Kocheljaen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
79/2
Willem Willemsz Ouwelant
1/2-10-0/1-5-0
Willem Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter Rosee
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
80/2
Willem Willemsz Ouwelant
5/6-18-0/7-10-0
Willem Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan Wollaert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
81/2
Willem Willemsz Ouwelant
4/4-8-0/6-0-0
Willem Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Joost de Heger
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
71/1
Willem Willemsz Ouwelant
/2-0-0
Willem Ouwelant brouwers thuynbrouwer
1601
Willem Ouwelant brouwers thuyn
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)NieuweRijn.065
262/10
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Ouwelant Willemsz brouwer inde Lelie dezer stedebrouwer
1582-04-28
Willem Ouwelant Willemsz brouwer inde Lelie dezer stede
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Nieuwsteeg.018.1
643/10

/
Willem Willem Bouwensz brouwerbrouwer
1576-02-06
Willem Willem Bouwensz brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.006
96/2
Willem Willemsz Ouwelant
3/4-0-0/4-10-0
Willem Willemss brouwerbrouwer
1606-08
Willem Willemss brouwer dat bewoont wert bij Bartholomees Jacobss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
61/2
Willem Willemsz Ouwelant
1/6-9-0/1-10-0
Willem Willemss Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Willem Willemss Ouwelandt brouwer dat bewoont wert bij Samuel Jacob
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.105
62/2
Willem Willemsz Ouwelant
1/2-0-0/1-5-0
Willem Willemss Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jacob Laneel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.105
63/2
Willem Willemsz Ouwelant
1/2-0-0/1-5-0
Willem Willemss Ouwelandt brouwerbrouwer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pyeter Tryoen
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.066-068
124/09
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemss Ouwelandt brouwer fugityvebrouwer
1576-11-13
Willem Willemss Ouwelandt brouwer fugityve
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.066-068
81/09
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemss Ouwelant brouwerijebrouwerije
1576-07-20
Willem Willemss Ouwelant brouwerije
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6416/68Vb

/
Willem Willemszbrouwer
1571-12-15
Willem Willemsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.066-068
127/05
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1568-07-22
Willem Willemsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.003
887/15
Willem Willemsz {brouwer}
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1569-05-15
Willem Willemsz brouwer
Volkstelling-1574 (bewoner)NieuweRijn.084-085
181/1
Willem Willemsz {brouwer}
8/
Willem Willemsz brouwer
Nicolaasgracht
brouwer
1574-08-07
Willem Willemsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
395/03

/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1574-08-12
Willem Willemsz brouwer in 'Den Engel'
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
396/03

/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1574-08-12
Willem Willemsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
467/03

/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1575-03-16
Willem Willemsz brouwer in 'Den Engel
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
65/03

/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1576-06-16
Willem Willemsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (koper)
298/53

/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1577-07-31
Willem Willemsz brouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.084-085
85/12
Willem Willemsz {brouwer}
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1580-05-27
d'ander zijde ten westen Willem Willemsz brouwer
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.065-068
40/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1586-03-27
Willem Willemsz brouwer
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
160/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1588
Willem Willemsz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.057
20/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1588~1597
Willem Willemsz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.038
270/1

/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1588~1597
Willem Willemsz brouwer
Stratenboek-17 (eigenaar)Korevaarstraat.015-019
1390/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1597-07-25
Willem Willemsz. brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.006
88/1
Willem Willemsz Ouwelant
/3-4-0
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1601
Willem Willemsz, brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.038
180/1

/7-4-0
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1601
Willem Willemsz brouwer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.065-068
4/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1601-03-28
Willem Willemsz brouwer
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.9
194/10
Willem Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Willemsz brouwer broederbrouwer
1575-09-18
Willem Willemsz brouwer broeder
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.04
650/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwer in de Lelibrouwer
1588
Willem Willemsz brouwer in de Leli
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.066-068
213/B42
Willem Willemsz Ouwelant
/50
Willem Willemsz brouwer in de Lelybrouwer
1584-07-14
Willem Willemsz brouwer in de Lely
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
59/1
Willem Willemsz Ouwelant
/5-3-0
Willem Willemsz brouwer in De Lelybrouwer
1601
Willem Willemsz, brouwer in De Lely
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.084-085
8/01
Willem Willemsz {brouwer}
10/
Willem Willemsz brouwer in den Engelbrouwer in den Engel
1581-09
Willem Willemszoon brouwer in den Engel
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.066-068
5/1
Willem Willemsz Ouwelant
8/
Willem Willemsz brouwer schutterbrouwer
1581-09
Willem Willemszn brouwer schutter
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.084-085
7/7
Willem Willemsz {brouwer}
/45
Willem Willemsz de brouwer in De Engelbrouwer
1581-12
Willem Willemsz de brouwer in De Engel
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/21
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz Ouwelant brouwerbrouwer
1582-04-02
Willem Willemsz Ouwelant brouwer vanwegen Gerytgen Jansdr zijn schoonmoeder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.1
225/1
Willem Willemsz Ouwelant
/3-4-0
Willem Willemsz Ouwelant brouwerbrouwer
1601
Willem Willemsz Ouwelant brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
263/1
Willem Willemsz Ouwelant
/3-17-0
Willem Willemsz Ouwelant brouwerbrouwer
1601
Willem Willemsz Ouwelant brouwer
Waarboek-67 J-1581 (koper)NieuweRijn.065
261/11
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz Ouwelant brouwer In de Lelie dezer stedebrouwer
1582-04-28
Willem Willemsz Ouwelant brouwer In de Lelie dezer stede
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.066-068
6/6
Willem Willemsz Ouwelant
/36
Willem Willemsz Ouwelant brouwer In de Lelybrouwer
1581-12
Willem Willemsz Ouwelant brouwer In de Lely
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)NieuweRijn.084-085
52/03
Willem Willemsz {brouwer}
/
Willem Willemsz van Warmondt brouwerbrouwer
1584-02-29
Willem Willemsz van Warmondt brouwer
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)NieuweRijn.084-085
56/03
Willem Willemsz {brouwer}
/
Willem Willemsz van Warmondt brouwerbrouwer
1584-02-29
Willem Willemsz van Warmondt brouwer
Omslag-1575 (eigenaar)NieuweRijn.084-085
7/1
Willem Willemsz {brouwer}
/38/6-1-7
Willem Willemsz, brouwerbrouwer
1575-09-01
Willem Willemsz, brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJorissteeg.033
219/2
Willem Willemsz Ouwelant
2/1-6-0/2-0-0
Willem Willemszn brouwerbrouwer
1606-08
Willem Willemszn brouwer dat bewoont wert bij Jan Daendelss
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
13/2
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemszoon brouwerbrouwer
1573
Willem Willemszoon brouwer fugitive opte Hoogewuert Die Croon
Omslag-1575 (huurder)Steenschuur.004
83/1

/27/4-6-5
Willemgen Jansdr van Leyderdorp huurt van Cornelis Claesz, brouwer
1575-09-01
Willemgen Jansdr van Leyderdorp huurt van Cornelis Claesz, brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
31/1
IJsnout Jansz van der Nes
/96/9-12
Ysenoult Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Ysenoult Jansz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
98/2
IJsnout Jansz van der Nes
/
Yssenoult Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Yssenoult Jansz brouwer