BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 112. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.052
182/1
Oth Cornelisz de Man
/-
't Provenhuys dat by Oth de pedel waspedel
1585
't provenhuys dat bij Oth de pedel was wert bewoont en es niet getacxeert mits zijn armoede, hier niet
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.001
259/1
Augustijn de Waersegger
3/3-4-0/4-10-0
Augustijn de Waersegger pedelpedel
1606-08
Des stadts huys dat in huyer gebruyct wert bij Augustijn de Waersegger, pedel, op zijn aengeven
Waarboek-67 B-1562 (borg)Ketelboetersteeg.008
35/04
Hendrick Engelsz {schuitenvoerder, drapier}
/
Hendrick Engelsz bodel van het St. Pancrascollegebodel van het St. Pancrascollege
1562-02-10
David Egbertsz voorspraak (met Hendrick Engelsz bodel van het St. Pancrascollege)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.012.2
63/4
Joost Augustijnsz Stalpaert
0/
Joost Stalpert pedelpedel
1581-09
Joost Stalpert uyten Hage pedel
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Rapenburg.056.1
8107/107Va
Louis Elsevier
/
Louuis Elsevier
Gratis. Zijn zoon stelde zich ook borg.
pedel van de Universiteit
1594-08-08
Louuis Elsevier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kloksteeg.014
222/1
Louis Elsevier
/4-0-0
Loys Elsevier pedelpedel
1601
Loys Elsevier pedel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kloksteeg.010
220/1
Louis Elsevier
/0-0-0
Loys Elsevier pedelpedel
1601
Loys Elsevier, pedel
Bonboek-01C (eigenaar)Kloksteeg.014
310/001
Louis Elsevier
/
Loys Elsevier pedel
A, 144v
pedel
1601 na
Loys Elsevier pedel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.000.1
198/1
Louis Elsevier
/12-0-0
Loys Elsevier peldelpeldel
1601
Loys Elsevier peldel
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Rapenburg.069
956/1
Matthijs Louisz Elsevier
/
Mathijs Elsevier pedelpedel
1617 na
Mathijs Elsevier pedel
Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.034.1
212/1
Oth Cornelisz de Man
/6
Ot Corneliss pedels
HG Weeshuis: 0-9-4 pj/HG Weeshuis: 0-15-0 pj mh
pedel
1585
Ot Corneliss pedels, verhuyert, es getaxeert op 6 gulden