BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 116. Aantal = 25.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.060
3/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
/20
Aernt Dircxz van Gruythuysen eertijts colonel ende capitein van de burgerie deser stedecapitein
1585
Arent Dircxz van Gruthuysens huys, verhuyert, es getacxeert op 20 gulden
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.041
264/7a
Hans Beeck {kapitein (leger)}
0/
alle kinderen van Hans Beeck capiteyn geteelt bij Yffgen Jansdr sijn huysvroucapiteijn
1581-09
alle kinderen van Hans Beeck capiteyn geteelt bij Yffgen Jansdr sijn huysvrou
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Steenschuur.015
121/09
Louis du Boys {kapitein}
/
als gecocht hebbende de huysinge van Loys du Bois capiteyncapiteyn
1580-06-08
Pietertgen Jansdr huysvrouwe van Reyer Janssen van Naerden, als gecocht hebbende de huysinge van Loys du Bois capiteyn
Ondertrouw-NH-D (attestatie)Mirakelsteeg.020
173/01aa

/
bruidegom heeft attestatie van zijn kapitein Balfortkapitein
1602-03-25
bruidegom heeft attestatie van zijn kapitein Balfort
Volkstelling-1581 (vermelding)Hogewoerd.036
22/1a
NN Scapelraes {kapitein (leger)}
0/
capiteyn Scapelraes huysvroucapiteyn
1581-09
capiteyn Scapelraes huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.184
93/2
Claes Gillisz {kapitein}
3/8-0-0/4-10-0
Claes Gillisz capiteyncapiteyn
1606-08
Claes Gillisz., capiteyn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.196
112/2
Claes Gillisz {kapitein}
1/2-0-0/1-5-0
Claes Gillisz capiteyncapiteyn
1606-08
Claes Gillisz., capiteyn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.198
113/1
Claes Gillisz {kapitein}
4/7-10-0/6-0-0
Claes Gillisz capiteyncapiteyn
1606-08
Claes Gillisz., capiteyn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Lobbesteeg.000.3
118/2
Claes Gillisz {kapitein}
1/1-0-0/1-0-0
Claes Gillisz capiteyncapiteyn
1606-08
Claes Gillisz., capiteyn
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.077
469/03
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis (Quirijnsz) CapiteijnCapiteijn
1588-08-03
Cornelis (Quirijnsz) Capiteijn en Marie Meltensdr beide zaliger
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.140
136/1

/3-0-0
Cornelis Meess van Dijck capiteyncapiteyn
1601
Cornelis Meess van Dijck capiteyn
Ondertrouw-NH-D (bruidegom)Breestraat.167-169
98/08a
Dirck Adriaensz van Nierop
/
Dirck Adriaensz van Nierop
ondertrouw
kapitein schutterij
1600-05-05
Dirck Adriaensz van Nierop
Volkstelling-1581 (bewoner)Hoogstraat.003
52/1
Gillis Dircksz van Heussen
4/
Gielis van Heussen cappiteyncappiteyn
1581-09
Gielis van Heussen cappiteyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.066-070
186/1
Jan Pietersz Capiteyn/Sanguyn {landman}
/2-17-0
Jan Pietersz capiteyncapiteyn
1601
Jan Pietersz capiteyn
Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Plaatsteeg.000.12
417/05
Alexander van Haulain {kapitein (leger)}
/
kapitein Alexander van Haulainkapitein
1574-11-22
Jan Cornelisz, soldaat van de lijfwacht van de Prins van Oranje onder kapitein Alexander van Haulain en Hendrick Cornelisz, soldaat onder kapitein Tongerloo in garnizoen verblijvend te Woerden, beide poorters van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Steenschuur.015
428/03
Louis du Boys {kapitein}
/
Kapitein Loys Du Boyskapitein
1579-11-07
Kapitein Loys Du Boys
Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Apothekersdijk.028.1
430/07

/
kapitein Maljaertkapitein
1575-01-14
Gerrit Bouwensz schrijnwerker voor zichzelf maar tevens voor hun broer Cornelis Bouwensz perkamentmaker die dient in het vendel van kapitein Maljaert
Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Plaatsteeg.000.12
417/07

/
kapitein Tongerlookapitein
1574-11-22
Jan Cornelisz, soldaat van de lijfwacht van de Prins van Oranje onder kapitein Alexander van Haulain en Hendrick Cornelisz, soldaat onder kapitein Tongerloo in garnizoen verblijvend te Woerden, beide poorters van Leiden
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.001
152/6
Machteld Vere
0/
Machtelt Vere huysvrouwe van capiteyn garde
1581-09
Machtelt Beren huysvrouwe van capiteyn Garde
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.018
12/06
Mees Havicksz {tinnegieter/kapitein}
/
Mees Havicksz in zijn leven kapitein van een schuttersvendelkapitein
1576-03-06
Hendrick Joostenz tingieter en Jan van Hout secretaris als executeurs-testamentair van Mees Havicksz in zijn leven kapitein van een schuttersvendel en als voogden van zijn erfgenamen
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Steenschuur.015
404/03
Louis du Boys {kapitein}
/
Monseur Loys de Bois capiteyncapiteyn
1579-11-07
Monseur Loys de Bois capiteyn
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Uiterstegracht.096
176/1a
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/2-0-0
Symon Quyringsz capiteyns erffgenamencapiteyn
1601
Symon Quyringsz capiteyns erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelstegracht.081.1
90/1a
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/5-16-0
Symon Quyringsz capiteyns erffgenamencapiteyn
1601
Symon Quyringsz capiteyns erffgenamen
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.019
60/1
Thiman Jansz van der Graft
3/
Thyman van der Graft capiteyncapiteyn
1581-09
Thyman van der Graft van Leyden capiteyn
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Vliet.043
194/10
Quirijn Dircksz Capiteyns
0/
weduwe van Quyrijn Pietersz capiteyncapiteyn
1561-03-14
Katherijn Pietersdr, die weduwe van Quyrijn Pietersz, capiteyn