BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 118. Aantal = 20.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.055-059
184/1

1/1-5-0/1-0-0
Balthen DeurwaerderDeurwaerder
1606-08
Dezelve, bewoondt by Balthen Deurwaerder opt aengeven van de vrou
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.047
45/45
Cornelis Dircksz {deurwaarder}
/4
Cornelis Dircxz deurwaerder van t comptoir van Claes van Montfoortdeurwaerder
1581-12
Cornelis Dircxz deurwaerder van t comptoir van Claes van Montfoort
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.047
102/1
Cornelis Dircksz {deurwaarder}
2/
Cornelis Willemsz deurwaarderdeurwaarder
1581-09
Cornelis Willemsz deurwaerder van Claes Dircxz van Haerlem alhier gewoont VIII jaeren
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.075
574/04

/
Geerlof Zybertsz Bonser/Bouser deurwaarderdeurwaarder
1578-05-31
Jacob Gijsbertsz voor zichzelf en als procuratiehouder van Geerlof Zybertsz Bonser/Bouser deurwaarder van de Financie in Holland en Jacob Woutersz van Bodegraven allen erfgenamen van Marie Bouwensdr
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.075
294/04

/
Geerloff Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollantdeurwaarders van de finantie in Hollant
1579-06-10
Geerloff Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollant
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.075
294/03

/
Jacob Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollantdeurwaarders van de finantie in Hollant
1579-06-10
Jacob Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollant
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.058.2
95/1
Joris Joostenz van Coulster
3/
Jorijs van Coulster deurwaerderdeurwaerder
1581-09
Jorijs van Coulster uyt Haghe deurwaerder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Langebrug.058.2
166/04
Joris Joostenz van Coulster
/
Joris van Coulster Joostenszdeurwaerder
1579-02-16
Joris van Coulster Joostensz, zijne zwager, deurwaerder, extraordinaris,
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Langebrug.058.2
167/04
Joris Joostenz van Coulster
/
Joris van Coulster Joostenszdeurwaerder
1579-02-16
Joris van Coulster Joostensz, zijne zwager, deurwaerder, extraordinaris,
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.084
146/02
Joris Joostenz van Coulster
/
Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnlanddeurwaerder
1578-06-25
Cornelis Meeusz van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leiden en Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnland behuwde omen en voogden
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.058.2
87/87
Joris Joostenz van Coulster
/8
Jorys van Coulster deurwaerderdeurwaerder
1581-12
Jorys van Coulster deurwaerder
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.058.2
94/1
Joris Joostenz van Coulster
/8
Jorys van Coulster deurwaerderdeurwaerder
1583-07-14
Jorys van Coulster, deurwaerder
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
258/1

1/1-0-0/1-0-0
Michiel Deurwaerderdeurwaerder
1606-08
Michiel Deurwaerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.000.07
203/1

/10-5-0
Pieter Sanguyn deurwaerderdeurwaerder
1601
Pieter Sanguyn deurwaerder
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
110/03
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Sijmon Danielsz deurwaerderdeurwaerder
1577-06-12
Sijmon Danielsz deurwaerder particulier gewonnen bij Maritgen Cornelisdr van Rotterdam zijn zaliger voorhuisvrouw
Waarboek-67 G-1578 (overledene)LangeMare.054
70/06
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Symon Danielsz deurwaerderdeurwaerder
1578-09-12
Symon Danielsz deurwaerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
90/09
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Symon Danielsz eertijts deurwaerderdeurwaerder
1580-05-28
Symon Danielsz eertijts deurwaerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
91/09
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Symon Danielsz eertijts deurwaerderdeurwaerder
1580-05-28
Symon Danielsz eertijts deurwaerder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
365/09
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
wedue van Symon Danielsz, in zijn leven deurwaerder 's Hoofs van Hollantdeurwaerder 's Hoofs van Hollant
1577-11-02
wedue van Symon Danielsz, in zijn leven deurwaerder 's Hoofs van Hollant
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.144
128/1
Willem Gerritsz van Vredenburch
/4-0-0
Willem Gerritsz van Vredenburch deurwaarderdeurwaarder
1601
Willem Gerritsz van Vredenburch deurwaarder