BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 118. Aantal = 24.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.055-059
184/1

1/1-5-0/1-0-0
Balthen DeurwaerderDeurwaerder
1606-08
Dezelve, bewoondt by Balthen Deurwaerder opt aengeven van de vrou
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.047
45/1
Cornelis Willemsz {deurwaarder}
/4
Cornelis Dircxz deurwaerder van t comptoir van Claes van Montfoortdeurwaerder
1581-12
Cornelis Dircxz deurwaerder van t comptoir van Claes van Montfoort
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.047
102/1
Cornelis Willemsz {deurwaarder}
2/
Cornelis Willemsz deurwaarderdeurwaarder
1581-09
Cornelis Willemsz deurwaerder van Claes Dircxz van Haerlem alhier gewoont VIII jaeren
Omslag-1583 (bewoner)LangeMare.047
44/1
Cornelis Willemsz {deurwaarder}
/4
Cornelis Willemsz deurwaerderdeurwaerder
1583-07-14
Cornelis Willemsz deurwaerder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.075
574/04

/
Geerlof Zybertsz Bonser/Bouser deurwaarderdeurwaarder
1578-05-31
Jacob Gijsbertsz voor zichzelf en als procuratiehouder van Geerlof Zybertsz Bonser/Bouser deurwaarder van de Financie in Holland en Jacob Woutersz van Bodegraven allen erfgenamen van Marie Bouwensdr
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.075
294/04

/
Geerloff Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollantdeurwaarders van de finantie in Hollant
1579-06-10
Geerloff Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollant
Bonboek-03A (verkoper)Rapenburg.025
321/011
Jacob Davidsz van Dulmanhorst
/
Jacob Davidtsz deurwaerderdeurwaerder
1599-11-08
Es mitte twee huijskens hier achter als opte Groenhaesengraft bij Jacob Davidtsz deurwaerder bij executie vercoft aen Maerten Claesz bouman
GedwongenLening-1599 (bewoner)Nieuwsteeg.007
35/1
Jacob Davidsz van Dulmanhorst
/15/30
Jacob Davitsz van Dulmanshorst deurwaerderdeurwaerder
1599
Jacob Davitsz van Dulmanshorst, deurwaerder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.075
294/03

/
Jacob Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollantdeurwaarders van de finantie in Hollant
1579-06-10
Jacob Zybertsz deurwaarders van de finantie in Hollant
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.058.2
95/1
Joris Joostenz van Coulster
3/
Jorijs van Coulster deurwaerderdeurwaerder
1581-09
Jorijs van Coulster uyt Haghe deurwaerder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Langebrug.058.2
166/04
Joris Joostenz van Coulster
/
Joris van Coulster Joostenszdeurwaerder
1579-02-16
Joris van Coulster Joostensz, zijne zwager, deurwaerder, extraordinaris,
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Langebrug.058.2
167/04
Joris Joostenz van Coulster
/
Joris van Coulster Joostenszdeurwaerder
1579-02-16
Joris van Coulster Joostensz, zijne zwager, deurwaerder, extraordinaris,
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.084
146/02
Joris Joostenz van Coulster
/
Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnlanddeurwaerder
1578-06-25
Cornelis Meeusz van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leiden en Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnland behuwde omen en voogden
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.058.2
87/1
Joris Joostenz van Coulster
/8
Jorys van Coulster deurwaerderdeurwaerder
1581-12
Jorys van Coulster deurwaerder
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.058.2
94/1
Joris Joostenz van Coulster
/8
Jorys van Coulster deurwaerderdeurwaerder
1583-07-14
Jorys van Coulster, deurwaerder
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
258/1

1/1-0-0/1-0-0
Michiel Deurwaerderdeurwaerder
1606-08
Michiel Deurwaerder
GedwongenLening-1599 (bewoner)Garenmarkt.000.07
34/1
Pieter Sanguyn {deurwaarder}
/40/niet
Pieter Sanguijs deurwaerder
alhier. gestelt sijnde op 40 gulden, es in Den Hage contribuerende ende sulcx hier
deurwaerder
1599
Pieter Sanguijs, deurwaerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.000.07
203/1
Pieter Sanguyn {deurwaarder}
/10-5-0
Pieter Sanguyn deurwaerderdeurwaerder
1601
Pieter Sanguyn deurwaerder
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
110/03
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Sijmon Danielsz deurwaerderdeurwaerder
1577-06-12
Sijmon Danielsz deurwaerder particulier gewonnen bij Maritgen Cornelisdr van Rotterdam zijn zaliger voorhuisvrouw
Waarboek-67 G-1578 (overledene)LangeMare.054
70/06
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Symon Danielsz deurwaerderdeurwaerder
1578-09-12
Symon Danielsz deurwaerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
90/09
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Symon Danielsz eertijts deurwaerderdeurwaerder
1580-05-28
Symon Danielsz eertijts deurwaerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
91/09
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
Symon Danielsz eertijts deurwaerderdeurwaerder
1580-05-28
Symon Danielsz eertijts deurwaerder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkgracht.005.2
365/09
Symon Daniëlsz {deurwaarder}
/
wedue van Symon Danielsz, in zijn leven deurwaerder 's Hoofs van Hollantdeurwaerder 's Hoofs van Hollant
1577-11-02
wedue van Symon Danielsz, in zijn leven deurwaerder 's Hoofs van Hollant
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.144
128/1
Willem Gerritsz van Vredenburch
/4-0-0
Willem Gerritsz van Vredenburch deurwaarderdeurwaarder
1601
Willem Gerritsz van Vredenburch deurwaarder