BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 122. Aantal = 8.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.043-045
50/1

2/10-0-0/3-0-0
Aert pestmeesterpestmeester
1606-08
dezelve zijn huis eygen ende in huir wert gebruyckt bij meester Aert pestmeester, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Middelstegracht.016.3
24/03
Valentijn Ruysworm
/
Meester Valenthijn Reusworm medicusmedicus
1583-08-023
Meester Valenthijn Reusworm
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Middelstegracht.016.3
26/03
Valentijn Ruysworm
/
Meester Valenthijn Reusworm van Smalcald medicusmedicus
1584-01-01
Meester Valenthijn Reusworm van Smalcald medicus
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hooigracht.039-041
27/03
Valentijn Ruysworm
/
Meester Valenthijn Ruysworm van Smalcald medicusmedicus
1584-01-01
Meester Valenthijn Ruysworm van Smalcald medicus
Waarboek-67 K-1582 (borg)Rapenburg.029-031.2
289/07
Gerrit de Bont
/
Mr Gerard de Bont professor der medicineprofessor in medicine
1583-06-29
Mr Gerard de Bont professor der medicine in 1577
Omslag-1583 (bewoner)Vliet.010
9/1
Jan Adriaensz {chirurgijn}
/2
Mr Jan Aerntsz stads pestmeesterstads pestmeester
1583-07-14
Mr Jan Aerntsz, stads pestmeester
Huwelijksevw-B2 (getuige)Vismarkt.005
205/04
Gerrit de Bont
/
Mr. Gerard de B...der/des medicijnen professeur ende doctoermedicijnen professeur ende barber
1577-06-14
Mr. Gerard de B...der/des medicijnen professeur ende doctoer
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hooigracht.037
25/03
Valentijn Ruysworm
/
Mr. Valenthijn Rusworm medicusmedicus
1584-01-01
Mr. Valenthijn Rusworm