BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 124. Aantal = 41.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 G-1578 (koper)Vrouwensteeg.003
340/05
Aeltgen Hillebrantsdr {kraamster}
/
Aeltgen Hillebrantsdr craemstercraemster
1579-08-07
heeft verkocht aan Aeltgen Hillebrantsdr, craemster
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Vrouwensteeg.003
341/05
Aeltgen Hillebrantsdr {kraamster}
/
Aeltgen Hillebrantsdr craemstercraemster
1579-08-07
Aeltgen Hillebrantsdr, craemster
Volkstelling-1581 (overledene)Nieuwsteeg.027
61/4a
Marytgen Cornelisdr {vroedvrouw, vrouw van Pieter Florisz}
0/
des voorscr Pieters voorzoon gewonnen bij Marytgen de vroedvrouwevroedvrouwe
1581-09
Cornelis Pietersz des voorscr Pieters voorzoon gewonnen bij Marytgen de vroedvrouwe
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.109
296/06
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Lourisdochter vroevrouwevroevrouwe
1574-02-08
Dirckgen Lourisdochter vroevrouwe
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.109
250/04
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtszvroedvrouw
1564-12-07
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
372/06
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtszvroedvrouw
1574-06-10
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.127
231/05
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtszvroedvrouw
1562-11-24
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.127
244/03
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtszvroedvrouw
1563-01-08
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz met haar zoon Louweris Cornelisz als haar voogd in deze zaak
Omslag-1573 (bewoner)Rapenburg.109
14/1
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/0-1
Dirrickgen Moer, vroetvrouwvroetvrouw
1573-12-19
Dirrickgen Moer, vroetvrouw
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.088-090
400/04

/
Elisabeth Gerritsdr vroedvrouwvroedvrouw
1565-09-06
Elisabeth Gerritsdr vroedvrouw zijn schoonmoeder
TiendePenning-1561 (huurder)Wolsteeg.005
313/1

/7-0-0
Grietgen vroumoeders
half jaar, gerryt korstantsz half jaar
vroumoeder
1561-12
Grietgen vroumoeders
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooglandsekerkgracht.043
394/04
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Ida Jacobsdr vrouwvrouwevrouwvrouwe
1582-07-14
Ida Jacobsdr vrouwvrouwe
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.028.6
35/1
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/2
Joesgen Cornelisdr vroedevrouwevroedevrouwe
1581-12
Joesgen Cornelisdr vroedevrouwe
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.101
375/03
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/
Joosgen Cornelisdr Schenaert vroedvrouwvroedvrouw
1579-09-22
Joosgen Cornelisdr Schenaert vroedvrouw
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.028.6
179/1
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/2-11-0
Joosgen Cornelisdr vroetmoedervroetmoeder
1601
Joosgen Cornelisdr vroetmoeder
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.034.1
173/1
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/10
Joosgen Cornelisdr vroetmoervroetmoer
1585
Joosgen Cornelisdochter vroetmoers huys, es getacxeert op 10 gulden
Bonboek-01C (eigenaar)Rapenburg.034.1
286/001
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/
Joosgen Cornelisdr vroetmoer
Vet, 76v
vroetmoer
1586 na
Joosgen Cornelisdr vroetmoer
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.028.6
35/1
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/2
Joosgen Cornelisdr vroetvrouwevroetvrouwe
1583-07-14
Joosgen Cornelisdr, vroetvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (koper)Rapenburg.028.6
220/16
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/
Joosgen Cornelisdr vroevrouwevroevrouwe
1580-10-24
Joosgen Cornelisdr vroevrouwe
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.028.6
53/1
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
2/
Joosgen Cornelisdr wed v Pieter Willemsz vroedvrouwevroedvrouwe
1581-09
Joosgen Cornelisdr wed v Pieter Willemsz vroedvrouwe
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Rapenburg.101
576/11
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/
Jooste Cornelisdr vroedvrouwvroedvrouw
1578-06-10
Jooste Cornelisdr vroedvrouw (met Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer als voogd) haar broer Louris Cornelisz kleermaker en haar zwager Cornelis Symonsz metselaar als borg
Waarboek-67 F-1576 (koper)Rapenburg.101
577/11
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/
Jooste Cornelisdr vroedvrouwvroedvrouw
1578-06-10
Jooste Cornelisdr vroedvrouw
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.101
377/03
Joosgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/
Jooste Cornelisdr vroetvrouwevroetvrouwe
1579-09-22
Jooste Cornelisdr Jooste Cornelisdr vroetvrouwe
TiendePenning-1561 (huurder)Hogewoerd.093-095
1253/1

/0-0-0
Lysbeth vormersvormers?
1561-12
Lysbeth vormers
Omslag-1575 (eigenaar)Rapenburg.109
18/2
Marytgen Cornelisdr {vroedvrouw, vrouw van Pieter Florisz}
/
Marijtgen, vroetwijffvroetwijff
1575-09-01
Marijtgen, vroetwijff
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Rapenburg.109
309/09
Marytgen Cornelisdr {vroedvrouw, vrouw van Pieter Florisz}
/
Maritgen Cornelisdrvroedvrouw
1581-02-22
weeskinderen van Pieter Florisz schoenmaker gewonnen bij zijn huisvrouw Maritgen Cornelisdr zaliger in haar leven ordinaris vroedvrouw
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.040.2
56/2
Marytgen Maes {vroedvrouw}
0/
Maritgen Maes t vroetwijf zijn huysvrouwevroetwijf
1581-09
Maritgen Moer t vroetwijf zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Rapenburg.109
308/08
Marytgen Cornelisdr {vroedvrouw, vrouw van Pieter Florisz}
/
Marrytgen Cornelisdr zaligevroedvrouw
1581-02-22
weeskinderen van Pieter Florysz schoenmaker gewonnen bij Marrytgen Cornelisdr zaliger in haar leven ordinaris vroedvrouw
TiendePenning-1561 (huurder)Middelweg.001
1700/1

/6-10-0
Maximiliaen Engebrechtsdr vroedvrouwvroedvrouw
1561-12
Maximiliaen Engebrechtsdr vroedvrouw
TiendePenning-1557 (huurder)Middelweg.001
73/1

/6,6/0-13
Maximilian vrumoedervrumoeder
1558-06-08
Maximilian vrumoeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Rapenburg.109
1078/07
Marytgen Cornelisdr {vroedvrouw, vrouw van Pieter Florisz}
/
wijlen Maritgen Cornelisdr vroevrouwe hun moedervroedvrouw
1578-04-22
wijlen Maritgen Cornelisdr vroevrouwe hun moeder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Burchtgracht.000.09
411/11
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Yda Jacobsdochter vroetvrouwevroetvrouwe
1583-09-27
Yda Jacobsdochter vroetvrouwe
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hooglandsekerkgracht.047
51/11
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Yda Jacobsdr vroedevrouwevroedevrouwe
1585-01-18
Yda Jacobsdr vroedevrouwe
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooglandsekerkgracht.043
318/04
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Yda Jacobsdr vroedvrouwevroedvrouwe
1582-05-22
Yda Jacobsdr vroedvrouwe
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)NieuweRijn.041
120/05
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Yda Jacobsdr vroudvrou wedue van Harman Gerytszvroudvrou
1584-05-19
Yda Jacobsdr vroudvrou wedue van Harman Gerytsz voor hen haren erven ende nacomelingen
Volkstelling-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.09
83/1
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
4/
Yda Moer vroetvrouvroetvrou
1581-09
Yda Moer vroedevrou
Grote-Bewijzen-C (belending)Hooglandsekerkgracht.035-041
234/23
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Yde Jacobsdr van den Bel vroedvrouwevroedvrouwe
1592-06-26
Yde Jacobsdr van den Bel vroedvrouwe
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burchtgracht.000.09
502/11
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Yde Jacobsdr vroe vrouvroe vrou
1578-03-24
Yde Jacobsdr deser stadt vroe vrou
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooglandsekerkgracht.047
70/07
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/
Yde Jacobsdr vroedvrouwvroedvrouw
1572-03-17
Yde Jacobsdr vroedvrouw
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.09
97/1
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/10
Yde Moer vroevrouvroevrou
1581-12
Yde Moer vroevrou
Omslag-1583 (bewoner)Burchtgracht.000.09
103/1
Ida Jacobsdr van der Bel {vroedvrouw}
/10
Yde Moer vroevrouwevroevrouwe
1583-07-14
Yde Moer, vroevrouwe