BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 125. Aantal = 2.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.031-037
112/1
Adriaen Adriaensz {messenmaker}
3/
Adriaen Adriaensz messemaeckersknechtmessemaeckersknecht
1581-09
Adriaen Adriaensz messemaeckersknecht van Leyden
Volkstelling-1581 (vermelding)Papengracht.029.5
74/1a
Zacharias Cornelisz {messenmakersknecht}
0/
Sacharias Cornelis van Breda messemaeckersknechtmessemaeckersknecht
1581-09
Grietgen Jansdr van Delf huisvrou v Sacharias Corn van Breda messemaeckersknecht de welcke continuelick tot Delf werckende over zulcks zijn residentie ..hout ende tis iii maenden geleden dat zij hier metter wone est gecomen