BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 126. Aantal = 57.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.113.06
30/1
Cornelis Dircksz van Nieuwkoop
2/
Cornelis Dircxz van Nieucoop voorspraecvoorspraec
1581-09
Cornelis Dircxz van Nieucoop voorspraec
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.014
178/03

/
Cornelis Fransz Stout advocaatadvocaat
1564-06-16
mr. Cornelis Fransz Stout advocaat bij het Hof van Holland erfgenaam van Immetgen Aalbrechtsdr weduwe van mr. Jan Barentsz vervangende de erfgenamen van haar vaders zijde
Waarboek-67 F-1576 (curator)Diefsteeg.016
348/03

/
Cornelis Jacobsz van Noorde advocaatadvocaat
1577-10-11
Cornelis Jacobsz van Noorde als vervanger van mr. Thibault Borckelmans advocaat te Mechelen in opdracht van Jonkvrouwe Louise Baradot weduwe van François van Dijcke
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.059
369/04
Cornelis Franckenz {voorspraak}
/
Cornelis Vranckensz voorspraak bij de Vierschaar van Leidenvoorspraak bij de Vierschaar van Leiden
1563-07-05
Jan Barentsz brouwersknecht (met Cornelis Vranckensz van Delft voorspraak bij de Vierschaar van Leiden als borg)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6140/36Vb

/
Costus Jacopsz Talmanadvocaat (taalman)
1550-03-14
Costus Jacopsz Talman
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.100
6112/33a
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz
van Dulmenhorst ?
advocaat (talman)
1547-10-27
David Egbertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.100
6156/38Vb
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertszvoorspraak (advocaat)
1551-02-22
David Egbertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.100
6230/48b
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertszvoorspraak (advocaat)
1558-07-12
David Egbertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.100
6362/62Vb
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertszvoorspraak (advocaat)
1566-07-17
David Egbertsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Boomgaardsteeg.017
216/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1562-11-28
David Egbertsz advocaat
Waarboek-67 A-1560 (voogd)JanVossensteeg.037
94/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1560-11-08
Belie Gijsbrechtsdr (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 A-1560 (curator)Rapenburg.009
116/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1560-12-20
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)StilleRijn.012-013
204/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1561-03-26
David Egbertsz voorspraak (met Marcus Marcusz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Ketelboetersteeg.008
320/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1561-09-16
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Ketelboetersteeg.008
35/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1562-02-10
David Egbertsz voorspraak (met Hendrick Engelsz bodel van het St. Pancrascollege)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.053
347/07
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1563-07-10
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Vrouwensteeg.007
99/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-01-27
Dirck Claasz schoenmaker (met David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hogewoerd.107-109
115/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-02-10
Pieter Hendricksz waard in ‘De Keyserskroon’ (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.096
160/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-04-27
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (borg)Barbarasteeg.001
207/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1564-07-31
Hendrick Ulricksz voller met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.128
286/06
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1565-02-09
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.128
329/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1565-04-05
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 C-1563 (borg)Ketelboetersteeg.008
398/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1565-09-05
Dirck Evertsz voorspraak te Woerden bekent uit naam van Jan Gijsbrechtsz scheemaker zijn neef tegenwoordig gevangen te Leiden (met David Egbertsz voorspraak en Reyer Jansz speldenmaker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Houtstraat.000.2
578/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1566-07-12
Cornelis Claasz van Voorschoten (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Nieuwstraat.009
265/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1569-12-15
Bartholomeus Hendricksz scheepmaker (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Groenesteeg.040
573/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1575-07-22
David Egbertsz voorspraak (met zijn zoon Salomon Davidsz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Boomgaardsteeg.017
233/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1562-12-23
David Egbertsz advocaat (met Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede als borg)
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.100
77/1
David Egbertsz {voorspraak}
/0-12
David Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1573-12-19
David Egbertsz voorspraeck
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Boomgaardsteeg.017
146/06
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraickvoorspraick
1547-02-12
David Egbertsz voorspraick
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.100
254/09
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraickevoorspraicke
1551-11-28
David Egbertsz voorspraicke
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
406/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz, voorspraakvoorspraak
1565-09-17
David Egbertsz voorspraak
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.128
80/1
David Egbertsz {voorspraak}
/niet
David Egbertsz, voorspraeckvoorspraeck
1575-09-01
David Egbertsz, voorspraeck
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.100
6336/59Vb
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertszvoorspraak (advocaat)
1564-05-18
Davidt Egbertsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.100
368/13
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voerspraeckevoerspraecke
1558-01-19
Davidt Egbertsz voerspraecke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.058
354/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voirspraickevoirspraicke
1557-02-25
Davidt Egbertsz voirspraicke
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.013
214/08
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1564-08-14
Davidt Egbertsz voorspraeck
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.128
420/08
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1574-11-24
Davidt Egbertsz voorspraeck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.100
61/1
David Egbertsz {voorspraak}
/6
Davidt Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1576
Davidt Egbertsz voorspraeck
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Nieuwsteeg.008
49/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voorspraeckevoorspraecke
1560-08-09
heer Arent Willemsz Thou priester (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Ketelboetersteeg.008
398/03

/
Dirck Evertsz voorspraak te Woerdenvoorspraak
1565-09-05
Dirck Evertsz voorspraak te Woerden bekent uit naam van Jan Gijsbrechtsz scheemaker zijn neef tegenwoordig gevangen te Leiden (met David Egbertsz voorspraak en Reyer Jansz speldenmaker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.014
178/06

/
erfgenamen van haar vaders zijdeadvocaat
1564-06-16
mr. Cornelis Fransz Stout advocaat bij het Hof van Holland erfgenaam van Immetgen Aalbrechtsdr weduwe van mr. Jan Barentsz vervangende de erfgenamen van haar vaders zijde
Poorterboeken-D-1532 (borg)Rapenburg.012.1
6054/25Vc
Floris Hobbesz
/
Florys Hobbenzvoorspraak (advocaat)
1542-07-26
Florys Hobbenz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.014
178/07

/
Hubrecht Sloot wonende te Rotterdamadvocaat
1564-06-16
mr. Cornelis Fransz Stout advocaat bij het Hof van Holland erfgenaam van Immetgen Aalbrechtsdr weduwe van mr. Jan Barentsz vervangende de erfgenamen van haar vaders zijde en Hubrecht Sloot wonende te Rotterdam voor hemzelf en vervangende zijn mede-erfgen
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
146/1
Jacob de Bont
3/
Jacob de Bont voorspraec bonmrvoorspraec
1581-09
Jacob de Bont voorspraec van Uytrecht gewoont vii jaren bonmeester
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
80/80
Jacob de Bont
/8
Jacob de Bont voorspraeckvoorspraeck
1581-12
Jacob de Bont voorspraeck
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.004
107/107
Jacob Jansz Bruneel {voorspraak}
/12
Jacop Bruyneel voorspraeckvoorspraeck
1581-12
Jacop Bruyneel voorspraeck
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5892/13Va

/
Jacop Cornelisz
Amsterdam
advocaat (voorspraak)
1541-03-15
Jacop Cornelisz
Volkstelling-1581 (teller)Lokhorststraat.015-029
0/0h
Jacob de Bont
/
Jacop de Bont voorspraec (bonmeesteren)voorspraec
1581-09
Jacop de Bont voorspraec bonmeesteren
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5873/11Vb

/
Jan Pietersz Talmanadvocaat (taalman)
1540-04-14
Jan Pietersz Talman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Zonneveldstraat.000.18
298/06
Joris Jansz van Bremen
/
Joris Janss van Bremen voerspraeckvoerspraeck
1570-02-01
Joris Janss van Bremen voerspraeck
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.019
324/03
Joris Jansz van Bremen
/
Joris Jansz voorspraakvoorspraak
1565-04-17
Joris Jansz voorspraak
Waarboek-67 B-1562 (belending)Zonneveldstraat.000.18
213/08
Joris Jansz van Bremen
/
Jorys Jansz voorspraeckvoorspraeck
1562-11-20
Jorys Jansz voorspraeck
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Steenschuur.022.03
6340/60a
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
meester Geryt Melisz
Dit is Gerard Amelisz. van Hogeveen, de toen benoemde stadspensionaris. Hij kreeg toestemming om tot Allerheiligen (1-11-1564) buiten de stad te mogen blijven wonen.
advocaat voor het Hof van Holland
1564-07-23
meester Geryt Melisz
Waarboek-67 F-1576 (curator)Diefsteeg.016
348/04

/
mr Thibault Borckelmans advocaat te Mechelenadvocaat
1577-10-11
Cornelis Jacobsz van Noorde als vervanger van mr. Thibault Borckelmans advocaat te Mechelen in opdracht van Jonkvrouwe Louise Baradot weduwe van François van Dijcke
Waarboek-67 F-1576 (koper)Groenhazengracht.000.3
240/05
Pouwels Aertsz Buys
/
Paulus Buys advocaatadvocaat
1577-05-09
mr. Paulus Buys advocaat bij het Hof van Holland
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.100
103/1a
David Egbertsz {voorspraak}
0/
wed Davidt Egbertsz voorspraeckvoorspraak
1581-09
wed Davidt Egbertsz voorspraeck
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Breestraat.053
347/05
Adriaen Jacobsz {voorspraak}
/
weduwe van Adriaan Jacobsz voorspraakvoorspraak
1563-07-10
weduwe van Adriaan Jacobsz voorspraak