BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 128. Aantal = 68.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJorissteeg.018-020
50/03
Adriaen Gerritsz {poppenmaker}
/
Adriaan Gerritsz poppenmakerpoppenmaker
1563-10-30
Adriaan Gerritsz poppenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Doezastraat.023
1108/1

2/5-4-0
Adriaen Gerrytsz poppenmaker
2 kamers
poppenmaker
1561-12
Adriaen Gerrytsz poppenmaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)SintJorissteeg.016
321/09
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/
Adriaen Thijssen poppemaeckerpoppemaecker
1582-05-25
Adriaen Thijssen poppemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.086
96/07
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Aeltgen Willemsdr popemaecsterpopemaecster
1581-11-24
Aeltgen Willemsdr popemaecster
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.086
95/07
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Aeltgen Willemsdr poppemaecsterpoppemaecster
1581-11-24
Aeltgen Willemsdr poppemaecster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.086
69/1
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
3/
Aeltgen Willemsdr weduwe van Jan Lenaertsz poppemaecksterpoppenmaeckster
1581-09
Aeltgen Willemsdr weduwe van Jan Lenaertssen poppemaeckster uuyten Haege
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.086
185/09
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Alijdt Willemsdr poppemacsterpoppemacster
1583-04-29
Alijdt Willemsdr poppemacster
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.086
181/07
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Alyd Willemsdr poppemaecsterpoppemaecster
1583-04-29
Alyd Willemsdr poppemaecster
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelweg.003
96/1
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/0-6-0
Anna Henricxdr poppemaeckster inde Waertsteech
Waertsteech?
poppemaeckster
1573
Anna Henricxdr poppemaeckster, jaerlicxe pachte staende op haer huys gelegen binnen Leyden inde Waertsteech
Waarboek-67 L-1584 (belending)Middelweg.003
28/10
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/
Anna Henricxdr poppemaecsterpoppemaecster
1584-02-06
Anna Henricxdr poppemaecster
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelweg.003
185/12
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/
Anna Heynricxdr pupmaecksterpupmaeckster
1569-04-14
Anna Heynricxdr pupmaecksters erve
Grachtenboek-69 (eigenaar)Haarlemmerstraat.086
60/1

/
Anna Jansdr poppemaec[ster]poppemaecster
1586-06-26
Anna Jansdr poppemaec[ster]
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.003
1699/1
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/6-10-0
Annetgen Heyndricxdrpoppenmaakster
1561-12
Annetgen Heyndricxdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJorissteeg.018-020
136/2
Adriaen Gerritsz {poppenmaker}
/10/0-20
Arien poppemackerpoppemacker
1558-06-08
Arien poppemacker
Volkstelling-1574 (bewoner)SintJorissteeg.031
153/1
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
5/
Bastiaen poppemaker
Hogewoerd
poppemaker
1574-08-07
Bastiaen poppemaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.070
60/1

4/8-9-0/6-0-0
De erffgenamen van Maria poppemaecksterpoppemaeckster
1606-08
De erffgenamen van Maria, poppemaeckster, bewoont bij Pieter van Peene opt aengeven van de voornoemde Van Peenen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koenesteeg.010-012
1285/1
Dirck Willeboortsz {voller, poppenmaker}
/4-0-0
Dirck Willeboortsz poppemakerpoppemaker
1561-12
Dirck Willeboortsz poppemaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwebrugsteeg.010
328/04
Dirck Willeboortsz {voller, poppenmaker}
/
Dirck Willeboortsz poppenmakerpoppenmaker
1570-04-04
Dirck Willeboortsz poppenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
337/03
Dirck Willeboortsz {voller, poppenmaker}
/
Dirck Wollebrantsz poppenmakerpoppenmaker
1570-04-14
Dirck Wollebrantsz poppenmaker (met Cornelis Wollebrantsz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.088-090
297/05
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Franck Gillisz poppenmakerpoppenmaker
1563-03-10
Franck Gillisz poppenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.111-115
298/03
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Franck Gillisz poppenmakerpoppenmaker
1563-03-10
Franck Gillisz poppenmaker (met Dirck Jansz Nusin linnenwever als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Krauwelsteeg.000.10
197/1
Gerlof Joostenz {schoorsteenveger}
5/
Geerloff Joostensz puppemaekerpuppemaeker
1581-09
Geerloff Joostensz puppemaeker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Krauwelsteeg.000.10
430/06
Gerlof Joostenz {schoorsteenveger}
/
Gerlog Joostensz poppenmakerpoppenmaker
1570-08-07
Gerlog Joostensz poppenmaker
TiendePenning-1557 (huurder)SintJorissteeg.016
135/1

/5/0-0
Huych Jansz poppemackerpoppemacker
1558-06-08
Huych Jansz poppemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.070
96/1
Jacob Hendricksz {poppenmaker}
/
Jacop Heyndricxsz poppemackerpoppemacker
1558-06-08
Jacop Heyndricxsz poppemacker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Korevaarstraat.028.2
105/05
Jan Vincentenz {poppenmaker}
/
Jan Centenz poppenmakerpoppenmaker
1568-05-21
Jan Centenz poppenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJorissteeg.016
134/1
Jan Jansz van Eyck {poppenmaker}
/0/0-0
Jan Jansz van Eyck poppemacker
te wec 1 st
poppemacker
1558-06-08
Jan Jansz van Eyck poppemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.016
1343/1
Jan Jansz van Eyck {poppenmaker}
/6-0-0
Jan Jansz van Eyck poppenmakerpoppenmaker
1561-12
Jan Jansz van Eyck poppenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJorissteeg.016
135/2
Jan Jansz van Eyck {poppenmaker}
/5/0-0
Jan Jansz voirspoppemacker
1558-06-08
Jan Jansz voirs
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwebrugsteeg.015
48/06
Jan Jansz van Eyck {poppenmaker}
/
Jan van Eyck poppenmakerpoppenmaker
1563-10-19
Jacob Janzs messenmaker als man van Annetgen Wiggertsdr eertijds weduwe van Cornelis Jansz schoenlapper (met Jan van Eyck poppenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintJorissteeg.016
50/05
Jan Jansz van Eyck {poppenmaker}
/
Jan van Eyck poppenmakerpoppenmaker
1563-10-30
Jan van Eyck poppenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Korevaarstraat.028.2
285/05
Jan Vincentenz {poppenmaker}
/
Jan Vincentensz poppemaeckerpoppemaecker
1574-01-18
Jan Vincentensz poppemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Krauwelsteeg.004.03
383/06
Joost Engelbrechtsz {schoorsteenveger}
/
Joost Engelbrechtsz mede poppemakerpoppemaker
1570-07-11
Joost Engelbrechtsz mede poppemaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.055-057
9/1
Louris Adriaensz {poppenmaker}
/2-11-0
Laurens Adriaensz poppemaeckerpoppemaecker
1601
Laurens Adriaensz poppemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Krauwelsteeg.004.01
383/05
Lodewijck Pietersz {poppenmaker, schoorsteenveger}
/
Lodewijck Pietersz poppemakerpoppemaker
1570-07-11
Lodewijck Pietersz poppemaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Krauwelsteeg.002
538/04
Lodewijck Pietersz {poppenmaker, schoorsteenveger}
/
Lodewijck Pietersz poppenmakerpoppenmaker
1571-04-15
Lodewijck Pietersz poppenmaker
Kaart-PV1042.4 (eigenaar)Levendaal.055-057
4/1
Louris Adriaensz {poppenmaker}
/
Louweris Adriaensz poppemakerpoppemaker
1605 circa
Louweris Adriaensz poppemaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.049
12/1
Louris Adriaensz {poppenmaker}
/1-0-0
Louwerts Adriaensz poppemaeckerpoppemaecker
1601
Louwerts Adriaensz poppemaecker
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.070
60/1a
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
4/8-9-0/6-0-0
Maria poppemaecksterpoppemaeckster
1606-08
De erffgenamen van Maria, poppemaeckster, bewoont bij Pieter van Peene opt aengeven van de voornoemde Van Peenen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Korevaarstraat.028.2
443/13
Marie Jacobsdr {poppenmaakster}
/
Marie de poppemaecksterpoppemaeckster
1577-10-04
Marie de poppemaeckster
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.070
11/1
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/2/15
Marie de poppemaecsterpoppemaecster
1574-06-18
Marie de poppemaecster
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.070
46/1
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/18
Marie Jansdr poppemaecksterpoppemaeckster
1585
Marie Jansdr poppemaecksters huys, es getaxeert op 18 gulden
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.070
208/09
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/
Marie Jansdr poppemaecster weduwe van Jacob Heyndricxz corendragerpoppemaecster
1582-03
Marie Jansdr poppemaecster weduwe van Jacob Heyndricxz corendrager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Korevaarstraat.028.2
354/13
Marie Jacobsdr {poppenmaakster}
/
Marije de poppemaecksterpoppemaeckster
1577-10-04
Marije de poppemaeckster
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.070
10/08
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/
Marije Jansdr poppemaeckester weduwe van Jacob Hendricxz coorndragerpoppemaeckster
1584-01-14
Marije Jansdr poppemaeckester weduwe van Jacob Hendricxz coorndrager
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.070
564/11
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/
Maritgen Jansdr popmaecksterpopmaeckster
1575-07-03
Maritgen Jansdr popmaeckster
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.070
280/1
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/
Marya Jansdr poppemaecksterpoppemaeckster
1583-08-30
Marya Jansdr poppemaeckster
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.070
63/1a
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/
Marye Jansdr poppemaecksters erffgenamenpoppemaeckster
1601
Marye Jansdr poppemaecksters erffgenamen
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.070
201/08
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/
Marye Jansdr poppemaecster weduwe van Jacob Heyndricx coorndragerpoppemaecster
1582-03-16
Marye Jansdr poppemaecster weduwe van Jacob Heyndricx coorndrager
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.070
34/1
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/6
Marytgen Jansdr poppemaecsterpoppemaecster
1583-07-14
Marytgen Jansdr, poppemaecster
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.070
2522/1
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/9-0-0
Marytgen Jansdr poppenmaaksterpoppenmaakster
1561-12
Marytgen Jansdr poppenmaakster
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.070
34/1
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/6
Marytgen Jansdr weduwe van Jacop Heyndricxz poppemaecksterpoppemaeckster
1581-12
Marytgen Jansdr weduwe van Jacop Heyndricxz poppemaeckster
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.036
138/4
Pieter Jansz {poppenmaker}
0/
Pieter Jansz van Zircze puppemaeker hier gewoont een vierendeels jaerspuppemaeker
1581-09
Pieter Jansz van Zircze puppemaeker hier gewoont een vierendeels jaers
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.03
179/1

1/1-6-0/1-0-0
Rombout Janss poppemaeckerpoppemaecker
1606-08
Rombout Janss poppemaecker dat hij bewoondt
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)SintJorissteeg.031
361/03
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Sebastiaan Pietersz poppenmakerpoppenmaker
1574-05-21
Sebastiaan Pietersz poppenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintJorissteeg.031
528/06
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Sebastiaen Pietersz poppenmaickerpoppenmaicker
1566-05-19
Sebastiaen Pietersz poppenmaicker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Levendaal.006
132/06
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Sebastiaen Pietersz, poppenmakerpoppenmaker
1579-01-05
Sebastiaen Pietersz, poppenmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Levendaal.006
133/03
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Sebastiaen Pietersz, poppenmaker
beiden poorters
poppenmaker
1579-01-05
Sebastiaen Pietersz, poppenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.088-090
112/07
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Vranck Gielisz poppemakerpoppemaker
1564-02-07
Vranck Gielisz poppemaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.111-115
25/07
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Vranck Gielisz puppemaickerpuppemaicker
1562-02-06
Vranck Gielisz puppemaicker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.111-115
149/08
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Vranck Gilliss poppemakerpoppemaker
1562-07-17
Vranck Gilliss poppemaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.088-090
548/07
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Vranck Gillisz poppemaickerpoppemaicker
1566-07-22
Vranck Gillisz poppemaicker
Grote-Bewijzen-B (overledene)OudeRijn.070
869/06
Jacob Hendricksz {poppenmaker}
/
wijlen Jacob Heynricksz poppenmakerpoppenmaker
1562-10-08
kinderen van wijlen Jacob Heynricksz poppenmaker en Marytgen Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.023
209/1

/1-6-0
Willem Beyersz poppemaeckerpoppemaecker
1601
Willem Beyersz, poppemaecker
Waarboek-67 D-1567 (borg)
112/06

/
Willem Cornelisz poppenmakerpoppenmaker
1568-06-11
met Willem Cornelisz poppenmaker als borg
GedwongenLening-1599 (bewoner)OudeRijn.070
15/1
Willem Reyersz {schrijnwerker}
/25/50
Willem Reijersz poppemaeckerpoppemaecker
1599
Willem Reijersz poppemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.117.1
29/1
Wolphert Cornelisz {lantaarnmaker}
/14
Wolphert Cornelisz poppemaeckerpoppemaecker
1585
Wolphert Corneliszoon poppemaeckers huys; es getacxeert op 14 gulden
Bonboek-02B (eigenaar)Rapenburg.117.1
63/001
Wolphert Cornelisz {lantaarnmaker}
/
Wolphert Cornelisz poppemaecker
Vet, 103v
poppemaecker
1586 na
Wolphert Cornelisz poppemaecker