BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 130. Aantal = 10.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-06 (overledene)Breestraat.119
10/1a
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Barber Cornelisd Dirck Arentsz cock wedcock
1588-07-02
Barber Cornelisd Dirck Arentsz cock wed
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.068
184/04
Claes Cornelisz Cock
/
Claes Cornelisz Cock zijn vader
1546-02-24
Claes Cornelisz Cock zijn vader
TiendePenning-1557 (huurder)LangeMare.072
15/1

/6/0-0
Cornelies Claesz kockkock
1558-06-08
Cornelies Claesz kock
Stratenboek-04 (overledene)Breestraat.119
330/1a
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
De wed van Dirck Arentssoon cockcock
1588
De wed van Dirck Arentssoon cock
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.119
3/20
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirck Aerntsz Cortenbosh de cockcock
1582-08-15
Dirck Aerntsz Cortenbosh de cock
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.119
12/1
Dirck Arentsz Cortenbosch
7/
Dirck Arentsz Cortenbosch cock bonmrcock
1581-09
Dirck Arentsz Cortenbosch cock bonmr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.119
23/20
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirck Arentsz Cortenbosch de kockkock
1582-04-06
Dirck Arentsz Cortenbosch de kock
Voogdenboek-A (voogd)Langebrug.113.06
73/03
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirck Kock Cortenbosch AerntszKock
1576-05-11
Claes Franckensz van Dorp gewonnen in echte bij Anna Jansdr
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Nieuwstraat.040-044
573/04
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
weduwe van Jan Cornelisz Cock
1566-10-07
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock met Cornelis Jansz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.028.6
530/05

/
weduwe van Jan de Cock
1561
Maritgen Jacobsdr weduwe van Jan de Cock wonende te Rijnsburg als erfgename van Hillegont Jansdr haar moeder met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak