BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 134. Aantal = 69.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeRijn.059
380/03
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaan Gerritsz lijmziederlijmzieder
1574-06-25
Adriaan Gerritsz lijmzieder mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmzieder en Eemsgen Claasdr zijn ouders beiden overleden voor zichzelf maar ook als vertegenwoordiger van Vincent Pietersz als man en voogd van Elsgen Gerritsdr mede-erfgename
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
45/03

/
Catrijne Jansdr lijmziederlijmzieder
1567-12-21
Catrijne Jansdr weduwe van Jan Claasz lijmzieder met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.099
112/05
Claes Jansz Brandt
/
Claas Jansz Brand lijmziederlijmzieder
1560-12-18
Claas Jansz Brand lijmzieder
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.099
82/4
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz Brant lijmziederlijmzieder
1572-11-09
Claes Jansz Brant lijmzieder loco ...
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.099
41/06
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz lijmziederlijmzieder
1560-08-02
Claes Jansz lijmzieder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.071-073
182/1
Claes Anthonisz {lijmzieder}
4/
Claes Thonisz lijmsiederlijmsieder
1581-09
Claes Thonisz lijmsieder
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.062-064
50/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Corneelis Gerritsz lijmsiederlijmsieder
1584-07-09
Corneelis Gerritsz lijmsieder
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.059
86/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
8/
Cornelia Gerritsz lymsieder
Gansoord
lymsieder
1574-08-07
Cornelia Gerritsz lymsieder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.247
321/07
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Geritsz lijmsiederslijmsieders
1581-03-07
Cornelis Geritsz lijmsieders
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.062-064
5/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/6
Cornelis Gerritss lijmsiederlijmsieder
1585
Cornelis Gerritss lijmsieders huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.057.1
164/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/15
Cornelis Gerritss lijmsiederlijmsieder
1585
Cornelis Gerritss lijmsieders huys es getaxeert op 15 gulden
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6605/78b

/
Cornelis Gerritszlijmzieder
1579-05-27
Cornelis Gerritsz
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.057.1
34/34
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/16
Cornelis Gerritsz lijmsiederlijmsieder
1581-12
Cornelis Gerritsz lijmsieder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeRijn.057.1
381/03
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1574-06-25
Cornelis Gerritsz lijmzieder mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmzieder en Eemsgen Claasdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeRijn.059
566/03
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1575-07-04
Cornelis Gerritsz lijmzieder
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.057.1
126/04
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1576-11-26
Cornelis Gerritsz lijmzieder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.062-064
367/06
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1577-11-11
Cornelis Gerritsz lijmzieder poorter van Leiden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Vliet.045.1
73/03
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1580-05-06
Cornelis Gerritsz lijmzieder als voogd van minderjarige Claes Huigensz (16 j.) weeskind van Huig Cornelisz warmoezier en kind van Neeltgen Dirksdr
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Pieterskerkgracht.020
21/03
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijnmzieder
1582-10-04
Cornelis Gerritsz lijmzieder en Jan Gerritsz warmoesman als voogden voor Claes Huygensz oudt omtrent 17 jaeren
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.111
111/07
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1583-02-03
Cornelis Gerritsz lijmzieder
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.111
120/04
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1583-02-09
Cornelis Gerritsz lijnzieder
Waarboek-67 D-1567 (voogd)5eBinnenvestgracht.000.24
203/05
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmzieder als oomlijmzieder
1569-05-05
Cornelis Gerritsz lijmzieder als oom
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.057.1
15/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/12/1-5-7-ob
Cornelis Gerritsz, lijmsieder, ledich, tweederde deellijmsieder
1575-09-01
Cornelis Gerritsz, lijmsieder, ledich, tweederde deel
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.057.1
409/15
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritszoon lijmsiederlijmsieder
1579-11-12
Cornelis Gerritszoon lijmsieder
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.057.1
410/14
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritszoon lijmsiederlijmsieder
1579-11-12
Cornelis Gerritszoon lijmsieder
TiendePenning-1561 (huurder)Hooigracht.111
1875/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/16-0-0
Cornelis Gerrytszlijmzieder
1561-12
Cornelis Gerrytsz
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.057.1
85/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
8/
Cornelis Gerrytsz lijmsiederlijmsieder
1581-09
Cornelis Gerrytszn lijmsieder
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.057.1
197/1a
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerytsz lijmsieders weduelijmsieder
1601
Cornelis Gerytsz lijmsieders wedue
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.059
34/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/5/4
Cornelis Gerytsz, lymsiederlymsieder
1574-06-18
Cornelis Gerytsz, lymsieder
Omslag-1573 (eigenaar)OudeRijn.057.1
43/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/0-15
Cornelis Gherritsz, lyemsiederlyemsieder
1573-12-19
Cornelis Gherritsz, lyemsieder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.08
156/1

/1-6-0
Cornelis Janss lijmsiederlijmsieder
1601
Cornelis Janss, lijmsieder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.08
171/1

2/aelmis/
Cornelis Janss lijmsiederlijmsieder
1606-08
Cornelis Janss lijmsieder dat hij bewoont
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.062-064
7/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/8
dezelve lijmsieder twee huyskens in 't poortgenlijmsieder
1585
dezelve lijmsieders twee huyskens in 't poortgen verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Koppenhinksteeg.000.24
265/10
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmsiederlijmsieder
1573-10-29
Dirck Willemsz lijmsieder
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.003
37/14
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmsiederlijmsieder
1578-08-08
Dirck Willemsz lijmsieder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Koppenhinksteeg.000.24
250/05
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1563-01-26
Dirck Willemsz lijmzieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hogewoerd.093-095
66/05
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1563-11-24
Dirck Willemsz lijmzieder zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
622/03

/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1567-02-16
Dirck Willemsz lijmzieder
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Hogewoerd.086
384/03
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1570-07-11
Dirck Willemsz lijmzieder als man van Ermgaart Lambrechtsdr (met Willem Simonsz zijn schoonvader als borg)
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Hogewoerd.086
553/03
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1571-06-20
Dirck Willemsz lijmzieder als man en voogd van Ermgaart Lambrechtsdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
424/03
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1578-01-28
Dirck Willemsz lijmzieder (met als borgen zijn broers Jan Cornelis en Hendrick Willemszonen)
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.097
38/14
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmzieder man van Ermgaert Lambertsdrlijmzieder
1578-08-08
Dirck Willemsz lijmzieder man van Ermgaert Lambertsdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hogewoerd.097
67/05
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmzieder zijn zwagerlijmzieder
1563-11-24
Dirck Willemsz lijmzieder zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.093-095
150/09
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemszoon lijmsiederlijmsieder
1564-04-10
Dirck Willemszoon lijmsieder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeRijn.059
588/03
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/
Gerrit Cornelisz lijmziederlijmzieder
1566-11-23
Gerrit Cornelisz lijmzieder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6285/54Vb

/
Geryt Corneliszlijmzieder
1562-03-19
Geryt Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.011-013
81/1
Gerrit Cornelisz {lijmzieder}
/6-8-0
Geryt Cornelisz lijmsiederlijmsieder
1601
Geryt Cornelisz lijmsieder
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.011-013
85/1a
Gerrit Cornelisz {lijmzieder}
3/8-0-0/4-10-0
Geryt Cornelisz lijmsier [lijmzieder]lijmsier
1606-08
De wedue van Geryt Cornelisz. lijmsier [lijmzieder], dat zij bewoont opt aengeven van dezelffde
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6145/37a

/
Heynrick Gerytsz
Kleve (D.) (uute Lande van Cleve)
lijmzieder
1550-06-10
Heynrick Gerytsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hoogstraat.006
49/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
8/
Heynrick Willemsz lijmsieder schutterlijmsieder
1581-09
Heynrick Willemsz lijmsieder schutter
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.226-228
26/04
Jan Claesz {lijmzieder}
/
Jan Claesz lijmzieder zijn vaderlijmzieder
1554-12-17
Jan Claesz lijmzieder zijn vader
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.226-228
156/1
Jan Claesz {lijmzieder}
/19/1-18
Jan Claesz lijnsyederlijnsyeder
1558-06-08
Jan Claesz lijnsyeder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.059
380/04
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/
mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmziederlijmzieder
1574-06-25
Adriaan Gerritsz lijmzieder mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmzieder en Eemsgen Claasdr zijn ouders beiden overleden voor zichzelf maar ook als vertegenwoordiger van Vincent Pietersz als man en voogd van Elsgen Gerritsdr mede-erfgename
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.057.1
381/04
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/
mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmziederlijmzieder
1574-06-25
Cornelis Gerritsz lijmzieder mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmzieder en Eemsgen Claasdr
Waarboek-67 H-1580 (ouder)Vliet.045.1
73/06
Neeltgen Dircksdr {warmoezenier}
/
Neeltgen Dirksdrlijmzieder
1580-05-06
Cornelis Gerritsz lijmzieder als voogd van minderjarige Claes Huigensz (16 j.) weeskind van Huig Cornelisz warmoezier en kind van Neeltgen Dirksdr
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.097
58/1a
Dirck Willemsz {lijmzieder}
0/
wed van Dirck Cornelisz lijmziederlijmzieder
1581-09
Ermtgen Lambrechtsdr wed van Dirck Cornelisz lijmzieder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.011-013
85/1

3/8-0-0/4-10-0
wedue van Geryt Cornelisz lijmsier [lijmzieder]lijmsier
1606-08
De wedue van Geryt Cornelisz. lijmsier [lijmzieder], dat zij bewoont opt aengeven van dezelffde
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Legewerfsteeg.016-022
353/07
Jan Claesz {lijmzieder}
/
wedue van Jan Claesz lijmziederlijmzieder
1565-06-06
wedue van Jan Claesz lijmzieder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)GeenPerceel.000
339/05
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/
weduwe van Gerrit Cornelisz lijmziederlijmzieder
1570-04-13
Eemsgen Claasdr weduwe van Gerrit Cornelisz lijmzieder met Vincent Pietersz, witmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Haarlemmerstraat.210
487/06
Jan Claesz {lijmzieder}
/
weduwe van Jan Claasz lijmziederlijmzieder
1566-03-15
Catherina Jansdr weduwe van Jan Claasz lijmzieder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Haarlemmerstraat.226-228
274/04
Jan Claesz {lijmzieder}
/
weduwe van Jan Claesz lijmziederlijmzieder
1563-02-17
Trijntgen Jansdr weduwe van Jan Claesz lijmzieder met Melten Quyrijnsz als haar voogd in deze zaak
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5825/5a

/
Willem Jacopsz van der Goude
Gouda
lijmzieder
1537-03-26
Willem Jacopsz van der Goude
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.006
25/1

/9/0-18
Willem Symonsz liemsiederliemsieder
1558-06-08
Willem Symonsz liemsieder
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/11
Willem Symonsz {lijmzieder}
/
Willem Symonsz lijmsieder naeste magelijmsieder
1545-10-06
Willem Symonsz lijmsieder naeste mage
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.006
1655/1

/10-0-0
Willem Symonsz lijmziederlijmzieder
1561-12
Willem Symonsz [Hasius] lijmzieder
Omslag-1573 (bewoner)Koppenhinksteeg.006
44/1

/0-23
Willem Symonsz, lyemsiederlyemsieder
1573-12-19
Willem Symonsz, lyemsieder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Koppenhinksteeg.006
7/1

/10
Willem Symonsz, lymsiederlymsieder
1572-11-28
Willem Symonsz, lymsieder
Omslag-1574 (bewoner)Koppenhinksteeg.006
27/1

/9/9
Willem Symonsz, lymsiederlymsieder
1574-06-18
Willem Symonsz, lymsieder
Waarboek-67 C-1563 (koper)OudeRijn.059
588/04
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
zijn zoon Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1566-11-23
zijn zoon Cornelis Gerritsz lijmzieder