BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 137. Aantal = 84.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (koper)
226/53

/
Adriaan Huygensz steenplaatsersteenplaatser
1569-08-06
Adriaan Huygensz steenplaatser
Inbrengboek-1540-1559 (borg)StilleRijn.012-013
390/07

/
Cornelis Adriaensz 't Graen steenplaetsersteenplaetser
1558-12-19
Cornelis Adriaensz 't Graen steenplaetser
Waarboek-67 C-1563 (koper)
354/53

/
Cornelis Claasz steenplaatsersteenplaatser
1565-06-06
Cornelis Claasz steenplaatser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.024.2
74/1

/2-11-0
Cornelis Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1601
Cornelis Jacobsz steenplaatser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.011-013
200/1

/1-6-0
Cornelis Jacobsz steenplaetsersteenplaetser
1601
Cornelis Jacobsz steenplaetser
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
75/03

/
Cornelis Thomasz steenplaatsersteenplaatser
1560-09-30
Cornelis Thomasz steenplaatser
Waarboek-67 A-1560 (koper)
325/53

/
Cornelis Thomasz steenplaatsersteenplaatser
1561-09-25
Cornelis Thomasz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (borg)SintJorissteeg.029
528/04
Cornelis Thomasz {steenplaatser}
/
Cornelis Thomasz steenplaatsersteenplaatser
1566-05-19
Jacob Pietersz voller (met Cornelis Thomasz steenplaatser als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Korevaarstraat.032-036
188/08

/
Cornelis Tonisz steenplaetsersteenplaetser
1564-07-03
Cornelis Tonisz steenplaetser
Waarboek-67 A-1560 (koper)
240/53

/
Cors Corsz steenplaatsersteenplaatser
1561-05-24
Cors Corsz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (koper)
210/53

/
Cors Corsz steenplaatsersteenplaatser
1564-08-09
Cors Corsz steenplaatser
Vetus-1585 (overledene)Kaiserstraat.057.4
80/1a
Hendrick Jansz {steenplaatser}
/
de weduwe van Henric Janszoon steenplaetsersteenplaetser
1585
de weduwe van Henric Janszoon steenplaetsers huys; es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)Kaiserstraat.057.3
96/1a
Hendrick Jansz {steenplaatser}
/8
de weduwe van Henric Janszoon steenplaetsersteenplaetser
1585
de weduwe van Henric Janszoon steenplaetsers huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (overledene)Sterrenwachtlaan.000.04
81/1a
Hendrick Jansz {steenplaatser}
/4
dezelve weduwe van Henric Janszoon steenplaetsersteenplaetser
1585
dezelve weduwe van Henric Janszoon steenplaetsers huys verhuyert; es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Stadsvrijdom.006
280/03

/
Dirck Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1561-07-12
Dirck Jacobsz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
540/03

/
Dirck Pietersz steenplaatsersteenplaatser
1566-06-26
Dirck Pietersz steenplaatser met Jannetgen Pietersdr zijn zuster met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Harman Dircksz ….snijder)
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.013
64/1

/4
Doe Jacobss steenplaetsersteenplaetser
1585
Doe Jacobss steenplaetsers huysken getaxeert zijnde op 4 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.013
65/1

/1-6-0
Doe Jacobss steenplaetsersteenplaetser
1601
Doe Jacobss steenplaetser
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaardesteeg.017
654/53

/
Evert Adriaansz steenplaatsersteenplaatser
1567-05
Evert Adriaansz steenplaatser
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelengracht.000.1
310/1
Focke Woutersz Burchgraaf
3/
Foeck Woutersz van Leyderdorp steenplaetsersteenplaetser
1581-09
Foeck Woutersz van Leyderdorp steenplaetser
Waarboek-67 D-1567 (belending)Sliksteeg.002-004
555/08

/
Gerryt Rochuss steenplaetsersteenplaetser
1571-07-02
Gerryt Rochuss steenplaetser
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Kaiserstraat.057.3
120/1a
Hendrick Jansz {steenplaatser}
/1-12-0
Henric Janss steenplaetsers weduesteenplaetser
1601
Henric Janss steenplaetsers wedue
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.057.4
102/1
Hendrick Jansz {steenplaatser}
6/
Heyndrick Jansz steenplaetsersteenplaetser
1581-09
Heyndrick Jansz steenplaetser
Waarboek-67 A-1560 (koper)
247/53

/
Huych Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1561-06-09
Huych Jacobsz steenplaatser
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Groenhazengracht.001
159/03

/
Huych Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1562-08-03
Huych Jacobsz steenplaatser (met Jeroen Joostensz steenplaatser als borg
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Groenesteeg.031
476/03

/
Jacob Adriaansz steenplaatsersteenplaatser
1566-02-14
Jacob Adriaansz steenplaatser (met Frans Claasz Mast als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.116
153/1
Jacob Cornelisz {steenplaatsersknecht}
/6
Jacob Cornelis steenplaetsersteenplaetser
1585
Jacob Cornelis steenplaetsers huys es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.104
470/07
Jacob Cornelisz {steenplaatser}
/
Jacob Cornelisz steenplaetsersteenplaetser
1578-02-27
Jacob Cornelisz steenplaetser
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.116
331/08
Jacob Cornelisz {steenplaatsersknecht}
/
Jacob Cornelisz steenplaetsersteenplaetser
1581-01-10
Jacob Cornelisz steenplaetser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.116
168/1
Jacob Cornelisz {steenplaatsersknecht}
/3-4-0
Jacob Corneliszoon steenplaetsersteenplaetser
1601
Jacob Corneliszoon steenplaetser
Waarboek-67 D-1567 (koper)
29/53

/
Jacob Jansz steenplaatsersteenplaatser
1567-08-03
Jacob Jansz steenplaatser
Waarboek-67 F-1576 (koper)
302/53

/
Jacob Willemsz steenplaatsersteenplaatser
1577-08-08
Jacob Willemsz steenplaatser
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.116
330/07
Jacob Cornelisz {steenplaatsersknecht}
/
Jacop Cornelisz steenplaetsersteenplaetser
1581-01-10
Jacop Cornelisz steenplaetser
Volkstelling-1574 (overledene)
100/1a

0/
Jacop Gerytsz wedewy styenplaesser
Overmare Rijnzijde
styenplaesser
1574-08-07
Jacop Gerytsz wedewy styenplaesser
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.029
588/2

/
Jan
half jaar, philips adriaensz kuiper half jaar
steenplaatser
1561-12
Jan
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.158-162
118/1
Jan Cornelisz Maes {steenplaatser}
4/
Jan Corneliszn Maes steenplaetsersteenplaetser
1581-09
Jan Corneliszn Maes steenplaetser
Waarboek-67 C-1563 (belending)WillemDanielsteeg.000.20
157/23
Jan Hendricksz {steenplaatser}
/
Jan de steenplaetsersteenplaetser
1564-03-24
Jan de steenplaetser
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Groenesteeg.020
23/03
Jan Fransz {steenplaatser}
/
Jan Franszsteenplaester
1581-07-25
Jan Fransz, steenplaetser, woonende tot Leyderdorp
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Groenesteeg.020
22/03
Jan Fransz {steenplaatser}
/
Jan Fransz steenplaetsersteenplaetser
1581-07-25
Jan Fransz, steenplaetser, wonende tot Leyderdorp
TiendePenning-1561 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.20
1154/1
Jan Hendricksz {steenplaatser}
/3-0-0
Jan Heyndricxz steenplaatsersteenplaatser
1561-12
Jan Heyndricxz steenplaatser
Waarboek-67 A-1560 (koper)
157/53

/
Jan Jorisz steenplaatsersteenplaatser
1561-02-04
Jan Jorisz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
481/03

/
Jan Jorisz steenplaatsersteenplaatser
1566-01-31
Jan Jorisz steenplaatser (met Jan Ysbrantsz Proper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
510/03

/
Jan Lambrechtsz steenplaatsersteenplaatser
1566-04-21
Jan Lambrechtsz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.111
594/03
Jan Lambrechtsz {steenplaatser}
/
Jan Lambrechtsz steenplaatsersteenplaatser
1566-11-05
Jan Lambrechtsz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.111
582/05
Jan Lambrechtsz {steenplaatser}
/
Jan Lambrechtsz steenplaatser haar zoonsteenplaatser
1566-11-02
Jan Lambrechtsz steenplaatser haar zoon
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.038
430/07

/
Jan Louwerisz steenplaatsersteenplaatser
1565-11-03
Jan Louwerisz steenplaatser
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenhazengracht.001
159/04
Jeroen Joostenz {steenplaatser}
/
Jeroen Joostensz steenplaatsersteenplaatser
1562-08-03
Huych Jacobsz steenplaatser (met Jeroen Joostensz steenplaatser als borg
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenhazengracht.003
159/07
Jeroen Joostenz {steenplaatser}
/
Jeroen Joostenz steenplaetsersteenplaetser
1562-08-03
Jeroen Joostenz steenplaetser
Waarboek-67 C-1563 (koper)
484/53

/
Joris Mathijsz steenplaatsersteenplaatser
1566-03-10
Joris Mathijsz steenplaatser
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.005
1576/1
Lambrecht Jacobsz {steenplaatser}
/10-0-0
Lambertsteenplaatser
1561-12
Lambert
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooglandsekerkgracht.005
44/05
Lambrecht Jacobsz {steenplaatser}
/
Lambrecht Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1560-08-05
Lambrecht Jacobsz steenplaatser
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Uiterstegracht.041
163/04

/
Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwesteenplaetser
1561-02-10
Adriana Aernts dochter Lambrecht Jansz steenplaetsers weduwe
Glipperhuur-1574 (huurder)OudeVest.043.2-045
30/1

/16-0-0
Lambrecht Janszoon styenplaetserstyenplaetser
1574
Lambrecht Janszoon styenplaetser
Waarboek-67 C-1563 (koper)
137/04

/
Lenaart Adriaansz steenplaatsersteenplaatser
1564-03-11
Lenaart Adriaansz steenplaatser
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
137/06

/
Lenaart Adriaansz steenplaatsersteenplaatser
1564-03-11
Lenaart Adriaansz steenplaatser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.033
48/1

/2-11-0
Lenaert Claesz steenplaetsersteenplaetser
1601
Lenaert Claesz steenplaetser
Waarboek-67 A-1560 (koper)
224/07

/
Lenaert Mathijsz steenplaatsersteenplaatser
1561-04-24
Lenaert Mathijsz steenplaatser
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.028-030
207/1
Lenaert Jansz {steenplaatser}
5/
Lenert Jansz steenplaatser wonende in de steenplaetssteenplaatser,
1581-09
Lenert Jansz steenplaatser wonende in de steenplaets met drie kinderen
Waarboek-67 E-1571 (koper)
59/53

/
Louris Cornelisz steenplaatsersteenplaatser
1572-03-10
Louris Cornelisz steenplaatser
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.127-135
297/07

/
Louris Cornelisz steenplaetsersteenplaetser
1579-06-08
Louris Cornelisz steenplaetser
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.004
47/1
Lysbeth Jacobsdr {steenplaatser}
3/
Lysbeth Jacobsdr steenplaetster wed v NNsteenplaetster
1581-09
Lysbeth Jacobsdr steenplaetster wed v ...
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.06
100/1
Maerten Aelbrechtsz {steenplaatser}
/1-0-0
Maerten Aelbrechtsz steenplaetsersteenplaetser
1601
Maerten Aelbrechtsz steenplaetser
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.164-170
166/12

/
Matheus Gysbrechtsz steenplaaetsersteenplaaetser
1580-08-15
Matheus Gysbrechtsz steenplaaetser
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Haarlemmerstraat.260
166/1a
Pieter Cornelisz {steenplaatser}
/3-17-0
Pieter Cornelisz steenplaetsers weduesteenplaetser
1601
Marytgen Ghijsbertsdt Pieter Cornelisz steenplaetsers wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.057.1
283/06
Pieter Harmensz {metselaar}
/
Pieter Harmansz steenplaetsersteenplaatser
1561-07-26
Pieter Harmansz steenplaetser
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.018
155/05

/
Pieter Pietersz steenplaatsersteenplaatser
1562-07-28
Pieter Pietersz steenplaatser
Waarboek-67 D-1567 (borg)NieuweRijn.017
370/08

/
Pieter Pietersz steenplaatsersteenplaatser
1570-06-15
Pieter Pietersz steenplaatser
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.1
147/1
Reyer Pietersz {schipper}
/6
Reyer Pieterss steenplaetsersteenplaetser
1585
Reyer Pieterss steenplaetsers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.018
109/1
Zeger Huigenz van Campen {steenplaatser}
/6-0-0
Seger Huygens van Campen steenplaetsersteenplaetser
1601
Seger Huygensz van Campen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Groenesteeg.036
298/03
Symon Dominicusz {steenplaatser}
/
Simon Dominicusz steenplaatsersteenplaatser
1561-08-07
Simon Dominicusz steenplaatser
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6234/48Va

/
Thomas Janszsteenplaatser (steenfabrikant)
1559-01-04
Thomas Jansz
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
24/01a

/
Thomas Jansz steenplaetser (vader)steenplaetser
1582
Geertgen Toomasdr out wesende anno 82 12 jaer daer vader af was Thomas Jansz steenplaetser ende de moeder ongenoempt beyde gestorven binnen Leyden
Volkstelling-1581 (overledene)Uiterstegracht.102
118/1a
Jan Willemsz {steenplaatser}
0/
wed van Jan Willemsz steenplaetssersteenplaetsser
1581-09
Ermpgen Symonsdr wed van Jan Willemsz
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.260
199/1a
Pieter Cornelisz {steenplaatser}
0/
wed van Pieter Corneliszn steenplaetser bouneringe doendesteenplaetser, bounerimge doende
1581-09
Pieter Corneliszn steenplaetser bouneringe doende
Volkstelling-1581 (overledene)Hooglandsekerkgracht.005
73/1a
Lambrecht Jacobsz {steenplaatser}
0/
wedue van Lambrecht steenplaetsersteenplaatser
1581-09
Marytgen Jansdr wedue van Lambrecht steenplaetser
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.128
440/05
Jacob Jacobsz {OudeRijn}
/
weduwe van Jacob Jacobsz … steenplaatsersteenplaatser
1575-01-27
Niesgen Dircksdr weduwe van Jacob Jacobsz ….. steenplaatser
Volkstelling-1581 (overledene)Vliet.043
31/6a
Jan Hendricksz {steenplaatser}
0/
weduwe van Jan Heyndricxsz steenplaetsersteenplaetser
1581-09
Neeltgen Jansdr weduwe van Jan Heyndricxsz steenplaetser
Volkstelling-1581 (overledene)Groenhazengracht.003
278/1a
Jeroen Joostenz {steenplaatser}
0/
weduwe van Jheroen Joostensz steenplaetsersteenplaetser
1581-09
Anna Jansdr weduwe van Jheroen Joostensz steenplaetser
Volkstelling-1581 (overledene)Nonnenveststeeg.002
166/3a
Maerten Hendricksz {steenplaatser}
0/
weduwe van Maerten Heyndricxsz steenplaetsersteenplaetser
1581-09
Weyntgen Ariensdr weduwe van Maerten Heyndricxsz steenplaetser
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.260
259/10
Pieter Cornelisz {steenplaatser}
/
weduwe van van Pieter Cornelisz meester steenplaetsermeester steenplaetser
1579-05-17
weduwe van van Pieter Cornelisz meester steenplaetser
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.098-100
494/05

/
Wichman Willemsz steenplaatsersteenplaatser
1566-03-18
Wichman Willemsz steenplaatser
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.005-007
14/1
Willem Gijsbrechtsz {steenplaatser}
2/
Willem Ghijsbrechtsz steenplaetsersteenplaetser
1581-09
Willem Ghijsbrechtsz steenplaetser van Leyderdorp omtrent vii jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Lobbesteeg.000.7
167/1
Willem Huibrechtsz {steenplaatser}
5/
Willem Huybrechtszn steenplaetsersteenplaatser
1581-09
Willem Huybrechtszn steenplaetser
Grafsteen-PTR (overledene)Boommarkt.018
184/3
Zeger Huigenz van Campen {steenplaatser}
/
Zeger Huygensz van Campen stijenplaetserstijenplaetser
1604-01-10
ZEGER HUYGENSZ VAN CAMPEN STIJENPLAETSER