BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 138. Aantal = 16.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Aflezingsboek-E (vermelding)Rapenburg.116
108/2.2.7.0
Claes Cornelisz van Es
/
Claes Cornelis steenhoudersteenhouder
1580-11-22
Claes Cornelis steenhouder
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Rapenburg.116
66/02a
Claes Cornelisz van Es
/
Claes Corneliszsteenhouwer
1578-04-05
Claes Cornelisz
Bonboek-05A (koper)Hooigracht.078-080
258/012

/
Dirck Mourijnsz steenhoudersteenhouder
1605-05-05
Dirck Mourijnsz steenhouder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kloksteeg.010-014
210/07
Jacob Cornelisz {steenhouwer}
/
Jacop Cornelisz stienhouderstienhouder
1550-05-31
Jacop Cornelisz stienhouder
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.031
1529/1

/14-0-0
Jan mrsteenhouwer
1561-12
Jan mr
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.031
22/1

/12/0-24
Meester Jan stienhouderstienhouder
1558-06-08
Meester Jan stienhouder
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.116
84/84
Claes Cornelisz van Es
/4
Mr Claes Corneliszsteenhouder
1581-12
Mr Claes Cornelisz
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.116
79/1
Claes Cornelisz van Es
4/
Mr Claes Cornelisz steenhoudersteenhouder
1581-09
Mr Claes Cornelisz steenhouder
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.116
83/1
Claes Cornelisz van Es
/4
Mr Claes Cornelisz steenhoudersteenhouder
1583-07-14
Mr Claes Cornelisz, steenhouder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.110
135/1
Claes Cornelisz van Es
/4-10-0
Mr Claes Cornelisz steenhoudersteenhouder
1601
Mr Claes Cornelisz steenhouder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.110
151/1
Claes Cornelisz van Es
5/5-13-0/7-10-0
Mr Claes steenhouwerssteenhouwer
1606-08
Mr. Claes steenhouwers huys eygen en zelffs bewoondt, opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.110
152/2
Claes Cornelisz van Es
2/2-10-0/2-10-0
Mr Claes steenhouwerssteenhouwer
1606-08
Dezelve Mr. Claes huys dat in huyere gebruyct wert bij Jan Victoor, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.110
153/2
Claes Cornelisz van Es
2/2-10-0/2-10-0
Mr Claes steenhouwerssteenhouwer
1606-08
Deselve zijn huys eygen dat in huyere gebruyct wert bij Mr. Lenaert, op zijn aengeven
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.013
178/07

/
Symon Dammisz steenhoudersteenhouder
1573-01-30
Symon Dammisz steenhouder
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.030-032
330/08
Anthonis Jansz {steenhouwer}
/
wedue wijlen Anthonis de stienhouwerstienhouwer
1561-10-09
Catrijn Willemsdr wedue wijlen Anthonis de stienhouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)
106/05

/
weduwe van mr Jan Jansz steenhouwersteenhouwer
1568-05-23
Jannetgen Jorisdr weduwe van mr Jan Jansz steenhouwer