BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 14. Aantal = 978.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)Noordeinde.053
254/04
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaan Gerritsz kuiperkuiper
1564-12
Adriaan Gerritsz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.074
297/03
Adriaen Gerritsz {kuiper-Uiterstegracht}
/
Adriaan Gerritsz kuiperkuiper
1565-02-23
Adriaan Gerritsz kuiper (met Jan Jansz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.074
315/04
Adriaen Gerritsz {kuiper-Uiterstegracht}
/
Adriaan Gerritsz kuiperkuiper
1565-04-05
Cornelis Jansz bouwman ( met Adriaan Gerritsz kuiper)
TiendePenning-1561 (huurder)Raamsteeg.014
1040/1

/4-11-0
Adriaenkuiper
1561-12
Adriaen
TiendePenning-1561 (huurder)Hogewoerd.045-047
1333/1

/8-16-0
Adriaen Cornelisz kuiperkuiper
1561-12
Adriaen Cornelisz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (koper)LangeMare.063
319/08
Adriaen Cornelisz {kuiper}
/
Adriaen Cornelisz kuiperkuiper
1562-11-18
Adriaen Cornelisz kuiper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.022
50/1

/1-6-0
Adriaen de cuypercuyper
1601
Adriaen de cuyper
Kaart-PV1042.4 (eigenaar)Korevaarstraat.022
17/1

/
Adriaen de cuypercuyper
1605 circa
Adriaen de cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.126
243/11
Adriaen Fransz {kuiper}
/
Adriaen Fransz cuypercuyper
1551-07-10
Adriaen Fransz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Haarlemmerstraat.139
378/04
Adriaen Fransz {kuiper}
/
Adriaen Fransz cuypers weduwecuyper
1558-07-07
Machtelt Jansdr Adriaen Fransz cuypers weduwe mit Euwout Jansz haer broeder ende gecoeren voecht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Haarlemmerstraat.126
378/10
Adriaen Fransz {kuiper}
/
Adriaen Fransz cuypers weduwecuyper
1558-07-07
Machtelt Jansdr Adriaen Fransz cuypers weduwe mit Euwout Jansz haer broeder ende gecoeren voecht in deze saicke
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.042
461/08
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Gerritss cuypercuyper
1571-01-14
Adriaen Gerritss cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.042
76/13
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Gerritsz cuipercuiper
1580-05-22
Adriaen Gerritsz cuiper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.042
134/16
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Gerritsz cupercuper
1580-05-15
Adriaen Gerritsz cuper
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Pieterskerkhof.024
326/04
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Gerritsz cuypercuyper
1579-07-23
Adriaen Gerritsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (vorig-eigenaar)Pieterskerkhof.024
101/05
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Gerritsz cuypercuyper
1581-12-02
Adriaen Gerritsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Noordeinde.032-034
293/05
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Gerritsz kuiperkuiper
1580-12-21
Dirck Gerritsz voerman (met Adriaen Gerritsz kuiper als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.042
838/1
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/7-0-0
Adriaen Gerrytsz kuiperkuiper
1561-12
Adriaen Gerrytsz
Omslag-1575 (eigenaar)Noordeinde.042
54/1
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/niet
Adriaen Gerytsz cuupercuuper
1575-09-01
Adriaen Gerytsz, cuuper
Omslag-1583 (overledene)Noordeinde.042
68/1a
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/0
Adriaen Gerytsz cuyper of bouman's weduecuyper of bouman
1583-07-14
Adriaen Gerytsz, wedue
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.042
69/1
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/4
Adriaen Gerytsz cuyper ofte boumancuyper ofte bouman
1581-12
Adriaen Gerytsz cuyper ofte bouman
Vetus-1585 (overledene)Noordeinde.042
398/1a
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Gerytszoon cuypers weduwencuyper
1585
Adriaen Gerytszoon cuypers weduwen huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.042
210/1
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
3/
Adriaen Gherritsz cupercuper
1581-09
Adriaen Gherritsz cuper
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.042
65/1
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/0-2
Adriaen Gherritsz, kuperkuper
1573-12-19
Adriaen Gherritsz, kuper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.042
44/05
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/
Adriaen Heyndricxz cuypercuyper
1563-10-21
De helfte van een huys ende erve
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.048
33/1
Adriaen Joostenz {kuiper}
/5-10-0
Adriaen Joosten cuypercuyper
1601
Adriaen Joosten, cuyper
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.054.3
208/03
Adriaen Wiggersz {kuiper}
/
Adriaen Wiggersz cuper zaligercuper
1581-01-13
Adriaen Wiggersz cuper en Immetgen Leenaertsdr beide zaliger
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.139
192/08
Adriaen Fransz {kuiper}
/
Adryaen Fransz cuypers ervecuyper
1549-10-18
Adryaen Fransz cuypers erve
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.054.3
263/04
Adriaen Wiggersz {kuiper}
/
Adryaen Wiggersz kuiperkuiper
1580-04-24
Adryaen Wiggersz kuiper met Lenaert Phillipsz scheepmaker als borg
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.113.07
45/1

/9/0-18
Aelbrecht Arentsz cuypercuyper
1558-06-08
Aelbrecht Arentsz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.093
8/3
Aeltgen Cornelisdr {Langebrug}
0/
Aeltgen voordochter van Dieuwer voorn gewonnen bij Cornelis Cornelisz cuyper
1581-09
Aeltgen voordochter van Dieuwer voorn. gewonnen bij Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.245
189/10
Arent Fransz {kuiper}
/
Aerent Franss cuypercuyper
1573-03-11
Aerent Franss cuyper
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Stadsvrijdom.006
133/07
Arent Claesz {kuiper}
/
Aernt Claesz cuypercuyper
1564-03-11
Aernt Claesz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.028
10/08
Arent Claesz {kuiper}
/
Aernt Claesz cuyperkuiper
1567-07-29
Aernt Claesz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.028
11/10
Arent Claesz {kuiper}
/
Aernt Claesz cuypercuyper
1567-07-29
Aernt Claesz cuyper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.028
6118/34a
Arent Claesz {kuiper}
/
Aernt Claesz kuiper
Leiderdorp
kuiper
1548-05-29
Aernt Claesz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.028
1211/1
Arent Claesz {kuiper}
/14-0-0
Aernt Claesz kuiperkuiper
1561-12
Aernt Claesz kuiper
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooigracht.006-008
66/1

/8
Aernt die cuijpercuijper
1544
Aernt die cuijper een huijs, siaers
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.112
1/05
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Franss cuypercuyper
1576-01-01
Aernt Franss cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.112
29/1
Arent Fransz {kuiper}
/32
Aernt Franss cuypercuyper
1585
Aernt Franss cuypers huys, es getaxeert op 32 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.112
152/1
Arent Fransz {kuiper}
/-
Aernt Franss cuypercuyper
1585
Aernt Franss cuypers huys, es met 't voorhuys getaxeert, daeromme hier niet
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.112
187/1a
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Franss cuypers weduecuyper
1601
Aernt Franss cuypers wedue
GedwongenLening-1599 (overledene)OudeRijn.116
9/1a
Arent Fransz {kuiper}
/15/30
Aernt Fransz cuijpers weduwecuijper
1599
Aernt Fransz cuijpers weduwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.112
147/06
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Fransz cuypercuyper
1579-02-06
Aernt Fransz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.112
25/1
Arent Fransz {kuiper}
/10
Aernt Fransz cuypercuyper
1581-12
Aernt Fransz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.112
25/1
Arent Fransz {kuiper}
/10
Aernt Fransz cuypercuyper
1583-07-14
Aernt Fransz, cuyper
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.309
0/0e
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Fransz cuyper (bonmeesteren)cuyper
1581-09
Aernt Fransz cuyper (bonmeesteren)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.112
29/1
Arent Fransz {kuiper}
3/
Aernt Fransz cuyper bonmeestercuyper
1581-09
Aernt Fransz cuyper bonmeester
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.116
39/1a
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Fransz cuypers weduecuyper
1601
Aernt Fransz cuypers wedue
TiendePenning-1561 (huurder)Donkersteeg.007
2435/1

/10-0-0
Aernt Fransz kuiperkuiper
1561-12
Aernt Fransz kuiper
Grachtenboek-08 (eigenaar)NieuweRijn.091
140/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis cuipercuiper
1586-03-27
Anthonis cuiper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.173
66/1
Anthonis Jansz {kuiper}
6/
Anthonis Jansz cuypercuyper
1581-09
Anthonis Jansz van Duynkercken cuyper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.173
437/05
Anthonis Jansz {kuiper}
/
Anthonis Jansz kuiperkuiper
1579-11-23
Anthonis Jansz, kuiper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Breestraat.173
438/04
Anthonis Jansz {kuiper}
/
Anthonis Jansz kuiperkuiper
1579-11-23
Anthonis Jansz kuiper
Waarboek-67 K-1582 (belending)NieuweRijn.091
344/08
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thijmansz cuypercuyper
1583-07-31
Anthonis Thijmansz cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.091
4/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/12
Anthonis Thijmanszoon cuypercuyper
1585
Anthonis Thijmanszoon cuypers huys es getaxeert op 12 gulden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hogewoerd.066
196/03
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thimansz cuypercuyper
1580-09-10
Anthonis Thimansz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hogewoerd.066
194/09
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thimonsz cuypercuyper
1580-09-10
Anthonis Thimonsz cuyper mede voogd met Gerrit Henricxz int Schaeck
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.091
122/06
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymanss cuypercuyper
1562-05-29
Anthonis Thymanss cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.091
1929/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/9-0-0
Anthonis Thymanszkuiper
1561-12
Anthonis Thymansz
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.091
892/14
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymansz cupercuper
1569-10-20
Anthonis Thymansz cuper
Waarboek-67 M-1584 (belending)NieuweRijn.091
248/14
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymansz cupercuper
1585-07-24
Anthonis Thymansz cuper
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.173
558/04
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymansz kuiperkuiper
1575-06-30
Anthonis Thymansz kuiper
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.091
2/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/3
Anthonis Thymansz kuperkuper
1573-12-19
Anthonis Thymansz kuper
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.091
46/09
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymonsz cuypercuyper
1580-05-03
Anthonis Thymonsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.001.2
386/08
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Tymansz cuypercuyper
1583-08-29
Anthonis Tymansz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.091
31/05
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Tymonsz cuypercuyper
1578-06-08
Anthonis Tymonsz cuypers erve
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.091
3/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/8/0-16
Antones Tymensz cuypercuyper
1558-06-08
Antones Tymensz cuyper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Duizenddraadsteeg.003
321/06

/
Antonis Adriaensz cuypercuyper
1563-04-17
Antonis Adriaensz cuyper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.173
63/08a
Anthonis Jansz {kuiper}
/
Antonis Jansz de Wachter
ondertrouw
kuiper
1578-01-11
Antonis Jansz de Wachter
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.140
256/01
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Antonis Tijmansz cupercuper
1582-06-22
Antonis Tijmansz cuper en Antonis Adriaensz lindewever zijn voogden geordonneerd
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Houtstraat.001
197/1a
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Antonis Tymansz cuypers wedcuyper
1601
Antonis Tymansz cuypers wed
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.001.2
230/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Antonis Tymonsz cuipercuiper
1584-07-09
Antonis Tymonsz cuiper
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.112
27/1
Arent Fransz {kuiper}
/6
Aren Franssen kuperkuper
1573-12-19
Aren Franssen kuper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.028
456/06
Arent Claesz {kuiper}
/
Arent Claess cuypercuyper
1570-10-10
Arent Claess cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.028
16/1
Arent Claesz {kuiper}
/12/0-24
Arent Claesz cuyperkuiper
1558-06-08
Arent Claesz cuyper
Omslag-1573 (overledene)Hogewoerd.028
12/1a
Arent Claesz {kuiper}
/
Arent Claesz kuiperkuiper
1573-12-19
Arent Claesz
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.112
48/1
Arent Fransz {kuiper}
6/
Arent Franssen cuypper
Marendorp Rijnzijde
cuypper
1574-08-07
Arent Franssen cuypper
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.112
400/1
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz cuipercuiper
1583-08-30
Arent Fransz cuiper
Stratenboek-26 (eigenaar)OudeRijn.112
660/1
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz cuipercuiper
1591
Arent Fransz cuiper
Grachtenboek-11 (eigenaar)Haarlemmerstraat.245
430/1
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz cuipers poort
uitgang
cuiper
1583-08-30
Arent Fransz cuipers poort
Waarboek-67 M-1584 (borg)OudeRijn.081
65/06
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz cuypercuyper
1585-02-06
Arent Fransz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.019
324/04
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz kuiperkuiper
1565-04-17
Arent Fransz kuiper; Arent Dircksz koopman elk voor zichzelf; Cornelis Huygensz en Anthonis Jacobsz als voogden over het onmondige weeskind van mr Cornelis Jansz chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr beiden overleden als mede-erfgenamen van Neeltgen Jorisdr weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.245
321/04
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz kuiperkuiper
1581-03-07
Arent Fransz kuiper
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.112
20/1
Arent Fransz {kuiper}
/15/2-8-0
Arent Fransz, cuijpercuijper
1575-09-01
Arent Fransz, cuijper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.042
266/1
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
/7/0-14
Arent Gherytsz cuypercuyper
1558-06-08
Arent Gherytsz cuyper
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.042
59/1

/9/0-18
Arien Corneliesz cuyppercuypper
1558-06-08
Arien Corneliesz cuypper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.139
21/1
Adriaen Fransz {kuiper}
/15/0-30
Arien Fransz cuypercuyper
1558-06-08
Arien Fransz cuyper
Volkstelling-1574 (bewoner)Noordeinde.042
16/1
Adriaen Gerritsz {kuiper, bouwman}
3/
Arien Gerrits cuper
Rapenburg
cuper
1574-08-07
Arien Gerrits. cuper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.057
130/1

2/4-8-0/3-0-0
Arien Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Arien Jacobsz., cuyper, dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.054.3
259/05
Adriaen Wiggersz {kuiper}
/
Aryen Wiggersz kuiperkuiper
1580-04-24
Aryen Wiggersz kuiper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)OudeRijn.030-032
6142/37a
Balten Dircksz van Santen
/
Baltasar Dircxz
Utrecht
kuiper
1550-03-15
Baltasar Dircxz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.030-032
276/08
Balten Dircksz van Santen
/
Balthen Dircxz cuypercuyper
1552-10-02
Balthen Dircxz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.030
184/1
Bruin Adriaensz {kuiper}
/3-4-0
Bruyn Adriaensz cuypercuyper
1601
Bruyn Adriaensz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Nieuwstraat.030
399/05
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Aerntsz cuypercuyper
1581-04-24
Bruyn Aerntsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Nieuwstraat.030
400/06
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Aerntsz cuypercuyper
1581-04-24
Bruyn Aerntsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Kaiserstraat.057
340/06
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentszcuyper
1582-05-31
Bruyn Arentsz beyde cuypers erffgenamen van Anne Vredericxdr weduwe van Jan Gerytsz Slingeland
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Kaiserstraat.057
335/07
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentsz beyde cuperscuper
1582-05-31
Bruyn Arentsz beyde cupers alle erffgenamen van Anna Vredericxcdr weduwe was van Jan Gerytsz Slingelant
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hogewoerd.091-095
157/03
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentsz cuypercuyper
1579-02-09
Bruyn Arentsz, cuyper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.091-095
158/05
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentsz cuypercuyper
1579-02-09
Bruyn (?) Arentsz, cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.030
163/1
Bruin Adriaensz {kuiper}
/6
Bruyn Arienss cuypercuyper
1585
Bruyn Arienss cuypers huys es getacxeert op 6 gulden
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.260
174/1

1/1-0-0/1-0-0
Christijntgen Cuyperscuyper
1606-08
Christijntgen Cuypers
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.036
540/03
Claes Joppenz {kuiper}
/
Claas Joppensz kuiperkuiper
1571-05-31
Claas Joppensz kuiper poorter van Leiden
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.042
24/1
Claes Claesz {kuiper}
6/
Claes Claessen cuyper
Hogewoerd
cuyper
1574-08-07
Claes Claessen cuyper
Omslag-1575 (eigenaar)Hogewoerd.042
22/1
Claes Claesz {kuiper}
/9/ niet
Claes Claesz cuijperkuiper
1575-09-01
Claes Claesz, cuijper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.042
345/10
Claes Claesz {kuiper}
/
Claes Claesz cupercuper
1570-04-26
Claes Claesz cuper
Voogdenboek-A (overledene)Hogewoerd.042
90/03
Claes Claesz {kuiper}
/
Claes Claesz cuperkuiper
1576-11-19
Claes Claesz cuper gewonnen bij Katherin Fransdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.070
119/04

/
Claes Claesz kuiperkuiper
1560-12-24
Cornelis Florisz van Koudekerk en Claes Claesz kuiper als mede-erfgenamen van Simon Florisz Tol en als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen (met David Egbertsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.042
178/05
Claes Claesz {kuiper}
/
Claes Claesz kuiperkuiper
1561-02-14
Claes Claesz kuiper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.042
1217/1
Claes Claesz {kuiper}
/11-0-0
Claes Claesz kuiperkuiper
1561-12
Claes Claesz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (koper)LangeMare.088
291/04

/
Claes Claesz kuiperkuiper
1563-03-04
Claes Claesz kuiper
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.042
21/1
Claes Claesz {kuiper}
/0-7
Claes Claesz kuperkuiper
1573-12-19
Claes Claesz, kuper
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.132.3
105/1
Claes Joachimsz {kuiper}
3/
Claes Joachimszcuyper
1581-09
Claes Joachumsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.132.1
161/1
Claes Joachimsz {kuiper}
/2-0-0
Claes Jochumsz cuypercuyper
1601
Claes Jochumsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.029.4
146/1

/?-?-0
Claes Joppensz cuyper erffgencuyper
1601
Claes Joppensz cuyper erffgen
Waarboek-67 M-1584 (koper)LangeMare.112-114
32/05
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
Claes Leenaertsz cuyper haer nevecuyper
1584-12-28
Claes Leenaertsz cuyper haer neve
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)LangeMare.112-114
33/04
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
Claes Leenaertsz cuyper poorter deser stedecuyper
1584-12-28
Claes Leenaertsz cuyper poorter deser stede
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)LangeMare.112-114
242/03a
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
Claes Lenaertsz
huwelijk
kuiper
1584-01-28
Claes Lenaertsz
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.002
239/05
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
Claes Lenaertsz cupercuper
1585-06-30
Claes Lenaertsz cuper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.112-114
150/1
Claes Lenaertsz {kuiper}
4/6-18-0/6-0-0
Claes Lenaertsz cuypercuyper
1606-08
Claes Lenaertsz., cuyper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)LangeMare.112-114
180/09
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
Claes Lenaertsz cuyper woonende op te Marencuyper
1584-07-05
Claes Lenaertsz cuyper woonende op te Maren
Grachtenboek-58 (eigenaar)LangeMare.112-114
70/1
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
Claes Lenertsz cuypercuyper
1584-08-16
Claes Lenertsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.112-114
153/1
Claes Lenaertsz {kuiper}
/5-10-0
Claes Lenertsz cuypercuyper
1601
Claes Lenertsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)SintJacobsgracht.000.14
225/1a
Claes Wiggersz {kuiper}
/
Claes Wiggersz cuypers wedcuyper
1601
Ermpgen Corn dr Claes Wiggersz cuypers wed
Ondertrouw-NH-B (bruidegom)SintJacobsgracht.000.14
176/05a
Claes Wiggersz {kuiper}
/
Claes Wiggerts
ondertrouw
kuiper
1586-10-03
Claes Wiggerts
Aflezingsboek-E (vermelding)SintJacobsgracht.000.14
110/3.3.3.5
Claes Wiggersz {kuiper}
/
Claes Wiggertsz cuypercuyper
1580-11-22
Claes Wiggertsz cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.028
1837/1
Claes Willemsz {kuiper}
/5-10-0
Claes Willemsz kuiper tot Catwyck
tot Catwyck
kuiper
1561-12
Claes Willemsz kuiper tot Catwyck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
50/1
Cornelis Pietersz {kuiper}
/8,5/0-17
Cornelies Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Cornelies Pietersz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Koppenhinksteeg.000.17
420/04
Cornelis Adriaensz {brouwersknecht}
/
Cornelis Adriaenszkuiper
1579-11-28
Cornelis Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)LangeMare.071.2
296/19
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Aernt Schouten cupercuper
1579-06-09
Cornelis Aernt Schouten cuper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.075
51/04
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-04-30
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.068
194/14
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-09-10
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.068
195/11
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-09-10
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.068
196/09
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-09-10
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.070
239/03
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-11-29
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.070
240/03
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1580-11-29
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Botermarkt.026
415/03

/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1581-05-05
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.027
415/09

/
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1581-05-05
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Botermarkt.026
416/03

/
Cornelis Cornelisz cuyper
zwager' van Gerrit Jansz den Binck
cuyper
1581-05-05
Cornelis Cornelisz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.068
26/1
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/2
Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1581-12
Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hogewoerd.068
1/09
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz cuyper overleden na 1581cuyper
1583-03-22
Cornelis Cornelisz cuyper overleden na 1581
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.068
37/1
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
5/
Cornelis Cornelisz cuyper schuttercuyper
1581-09
Cornelis Cornelisz cuyper schutter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.068
405/06
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz, cuypercuyper
1581-05-03
Belegen aen d'een zijde Cornelis Cornelisz, cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.068
108/2.2.1.5
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
Cornelis Corneliszncuyper
1580-11-22
Cornelis Corneliszn
Waarboek-67 B-1562 (borg)Uiterstegracht.088-090
297/04

/
Cornelis Dircksz kuiperkuiper
1563-03-10
Cors Dircksz klompenmaker (met Cornelis Dircksz kuiper als borg)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.004.4
124/07
Cornelis Dircksz {turfdrager, kuiper}
/
Cornelis Dircxz cuypers weduwecuyper
1578-12-28
Cornelis Dircxz cuypers weduwe
TiendePenning-1543 (overledene)NieuweRijn.063
1/1a

/
Cornelis Gerijtsz. die cuijper's weduwecuijper
1544
Neeltgen Cornelis Gerijtsz. die cuijper's weduwe een huijs, siaers
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)SintJorissteeg.016
98/11a
Cornelis Gerritsz {kuiper}
/
Cornelis Gerritsz
ondertrouw
kuiper
1581-01-07
Cornelis Gerritsz
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.016
201/1
Cornelis Gerritsz {kuiper}
3/
Cornelis Gerritsz cuypercuyper
1581-09
Cornelis Gerritsz cuyper
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)
267/05

/
Cornelis Henricxsz cuijpercuijper
1567-10-08
Cornelis Henricxsz cuijper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)KortRapenburg.014-016
79/1

1/3-4-0/1-10-0
Cornelis Jacobszoon cuypercuyper
1606-08
Cornelis Jacobszoon cuyper dat hij bewoont, op zijn zelffs aengeven
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.011.2
244/04
Cornelis Jansz {kuiper}
/
Cornelis Jansz kuiperkuiper
1569-10-17
Cornelis Jansz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Vliet.011.2
306/06
Cornelis Jansz {kuiper}
/
Cornelis Jansz kuiperkuiper
1570-02-12
Cornelis Jansz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.011.2
245/04
Cornelis Jansz {kuiper}
/
Cornelis Jansz kuiper zijn zoonkuiper
1569-10-17
Cornelis Jansz kuiper zijn zoon
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.018
223/1

/1-6-0
Cornelis Jochumsz cuypercuyper
1601
Cornelis Jochumsz cuyper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Pieterskerkchoorsteeg.006
101/09a
Cornelis Lenaertsz {kuiper}
/
Cornelis Lenaertsz
ondertrouw
kuiper
1581-06-03
Cornelis Lenaertsz
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.006
2/1
Cornelis Lenaertsz {kuiper}
/1
Cornelis Lenaertsz cuypercuyper
1581-12
Cornelis Lenaertsz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.006
2/1
Cornelis Lenaertsz {kuiper}
/2
Cornelis Lenaertsz cuyper mit zyn zustercuper
1583-07-14
Cornelis Lenaertsz, cuyper, mit zyn zuster
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.006
2/1
Cornelis Lenaertsz {kuiper}
3/
Cornelis Lenaertszoon cuypercuyper
1581-09
Cornelis Lenaertszoon cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)StilleRijn.016.2
262/08
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pieters cuypercuyper
1569-12-08
Cornelis Pieters cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.123
356/07
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pieterss cuypercuyper
1570-05-11
Cornelis Pieterss cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
2595/1
Cornelis Pietersz {kuiper}
/13-0-0
Cornelis Pieterszkuiper
1561-12
Cornelis Pietersz
Kaart-PV1042.4 (eigenaar)Korevaarstraat.012
13/1

/
Cornelis Pietersz cuipercuiper
1605 circa
Cornelis Pietersz cuiper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.123
263/07
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pietersz cupercuper
1563-02-08
Cornelis Pietersz cuper
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Stadsvrijdom.006
133/06
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pietersz cuypercuyper
1564-03-11
Cornelis Pietersz cuyper
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.122
158/04
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pietersz cuypercuyper
1569-04-16
Cornelis Pietersz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.052.1
107/14

/
Cornelis Pietersz cuypercuyper
1576
Cornelis Pietersz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
306/04
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pietersz kuiperkuiper
1565-03-14
Cornelis Pietersz kuiper
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.071.2
92/1
Cornelis Schoutenz {kuiper}
7/
Cornelis Schouten bonmrcuyper
1581-09
Cornelis Schouten cuyper van Leyden bonmeester
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.025
81/02
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten cupercuper
1576-06-01
Gerijt Quirijnsz metselaer en Cornelis Schouten cuper voogden
Waarboek-67 K-1582 (voogd)StilleRijn.001
266/03
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten cupercuper
1583-06-09
Cornelis Schouten cuper ende Ulryc Symonsz smit in den name als voochden over Pieter Aerntsz oudt omtrent 23 Schout Aertsz 19 ende Margriete Aerntsdr 17 jaren naergelaten weeskinderen van Aerent Schouten backer gewonnen bij Geertruyt Pietersdr beyde zaliger gedachten
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/07
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.071.2
152/08
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
153/04
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)LangeMare.071.2
153/05
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypercuyper
1580-07-07
Cornelis Schouten cuyper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)LangeMare.071.2
119/1a
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypers erffgenamencuyper
1601
Cornelis Schouten cuypers erffgenamen
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.113
222/10
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
Cornelis Willemsz cuypercuyper
1573-05-18
Cornelis Willemsz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.113
520/05
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
Cornelis Willemsz kuiperkuiper
1571-04-15
Cornelis Willemsz kuiper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.17
421/04
Cornelis Adriaensz {brouwersknecht}
/
Cornelisz Adriaenszkuiper
1579-11-28
Cornelisz Adriaensz, kuiper
Vetus-1585 (overledene)LangeMare.071.2
107/1a
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
d' erffgenamen van Cornelis Schouten cuypercuyper
1585
d' erffgenamen van Cornelis Schouten cuypers huys es getaxeert op 24 gulden
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Pieterskerkgracht.000.1
52/08
Heer Claesz {kuiper}
/
d'erffgenamen van Heer Claesz cuyper wijlen waert in den Buyscuyper, waert
1578-08-25
d'erffgenamen van Heer Claesz cuyper wijlen waert in den Buys
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
135/07
Heer Claesz {kuiper}
/
d'erffgenamen van wijlen Heer Claess cuypercuyper
1572-09-01
d'erffgenamen van wijlen Heer Claess cuyper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.113
216/09
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
de schuyre van Cornelis Willemss cuypercuyper
1573-05-15
de schuyre van Cornelis Willemss cuyper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.004.4
125/07
Cornelis Dircksz {turfdrager, kuiper}
/
de wedue van Cornelis Dircxszoon, cuypercuyper
1578-12-28
de wedue van Cornelis Dircxszoon, cuyper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.245
39/1a
Arent Fransz {kuiper}
2/10-10-0/3-0-0
De weduwe van Aernt Fransz cuypercuyper
1606-08
De weduwe van Aernt Fransz., cuyper, eygen ende bruyckster opt aengeven van Jan Adriaensz.
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.112
174/2a
Arent Fransz {kuiper}
3/9-4-0/4-10-0
De weduwe van Arent Fransz Cuypercuyper
1606-08
De weduwe van Arent Fransz. Cuyper, bewoont bij Steven de Pau opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.245
175/2a
Arent Fransz {kuiper}
1/3-4-0/1-10-0
De weduwe van Arent Fransz Cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoont bij Heyndrick Heyndricxz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.245
176/2a
Arent Fransz {kuiper}
1/3-4-0/1-10-0
De weduwe van Arent Fransz Cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoont bij Theus Baltensz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hogewoerd.005
291/1a
Colaert de Cuyper
3/8-15-0/4-10-0
de weduwe van Colaert de Cuypercuyper
1606-08
Augusthijn Valckier dat bewoont wert bij de weduwe van Colaert de Cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Caeciliastraat.022.1
188/1

/1-0-0
de weduwe van Jan de cuypercuyper
1601
de weduwe van Jan de cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.029
84/1
Rutger Dircksz {kuiper}
/4
dezelve Rut Dircxss cuyper noch een camerkencuyper
1585
dezelve Rut Dircxss cuyper, noch een camerken, verhuyert, es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (huurder)Burchtgracht.000.02
89/2
Pieter Arentsz Dou {kuiper}
/
dezelve verhuyeren een huysken aen Pieter Ariaenss cuypercuyper
1585
Pieter Ariaensz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.028
538/11
Arent Claesz {kuiper}
/
die wedue van Aert Claesz cupercuper
1578-04-21
ende boven die gange aen die wedue van Aert Claesz cupers erve toe
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.029
31/07
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/
Dirck Cornelis cuypercuyper
1581-07-30
Dirck Cornelis cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.050
27/1

/8/0-16
Dirck Dircxsz cuypercuyper
1558-06-08
Dirck Dircxsz cuyper
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.075-077
2579/1
Dirck Garbrantsz {kuiper}
/12-0-0
Dirck Garbrantsz kuiperkuiper
1561-12
Dirck Garbrantsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Haarlemmerstraat.075-077
142/06
Dirck Garbrantsz {kuiper}
/
Dirck Garbrantsz kuiperkuiper
1572-09-15
Dirck Garbrantsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.075-077
143/05
Dirck Garbrantsz {kuiper}
/
Dirck Garbrantsz kuiperkuiper
1572-09-15
Dirck Garbrantsz kuiper
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.102
76/1
Dirck Gerritsz {kuiper}
2/
Dirck Gerritszcuyper
1581-09
Dirck Gerritssen uuyten Haech alhier gewoont zedert meye coopman
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nonnenveststeeg.002
510/03
Dirck Gerritsz {wijnroeier}
/
Dirck Gerritsz kuiperkuiper
1571-04-20
Dirck Gerritsz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 M-1584 (koper)SintUrsulasteeg.016
82/05
Dirck Quirijnsz {kuiper}
/
Dirck Quirijnsz cuypercuyper
1585-02-19
Dirck Quirijnsz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (koper)SintUrsulasteeg.016
85/04
Dirck Quirijnsz {kuiper}
/
Dirck Quirijnsz cuypercuyper
1585-02-19
Dirck Quirijnsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintUrsulasteeg.016
22/1
Dirck Quirijnsz {kuiper}
/1-0-0
Dirck Quyringsz cuypercuyper
1601
Dirck Quyringsz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
63/11

/
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuypercuyper
1563-11-16
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
63/12
Heer Claesz {kuiper}
/
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuypercuyper
1563-11-16
d’erfgenaemen van wijlen Heer Claesz cuyper
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.088-090
89/02
Jacob Harmensz {kuiper}
/
en Jacob Harmansz cuper tot Delftcuper
1576-09-26
Claes Pietersz van Medenblick schipper poorter alhier en Jacob Harmansz cuper tot Delft voogden
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkgracht.000.1
484/09
Heer Claesz {kuiper}
/
erffgenamen van Heer Claesz, cuypercuyper
1578-03-10
erffgenamen van Heer Claesz, cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkgracht.000.1
446/2

/12-0-0
erven Claesz kuiperkuiper
1561-12
erven Claesz kuiper
TiendePenning-1561 (overledene)Pieterskerkgracht.000.1
446/2a
Heer Claesz {kuiper}
/
erven Claesz kuiperkuiper
1561-12
erven Claesz kuiper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)OudeRijn.029
60/02a
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Eut Dircksz
ondertrouw
kuiper
1577-09-14
Eut Dircksz
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.070
118/01
Floris Meesz Pot {bierdrager}
/
Floris de Cupercuper
1577-10-25
Floris de Cuper en Gerijt Lindewever Meeuszonen gebroeder en omen
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.01
25/1
Frans Lourisz {kuiper}
/2
Floris Lourisz cuypercuyper
1581-12
Floris Lourisz cuyper
TiendePenning-1561 (huurder)Koppenhinksteeg.000.15
1769/1

/6-0-0
Florys Meesz kuiperkuiper
1561-12
Florys Meesz kuiper
Bonboek-05A (overledene)OudeRijn.019
97/001a
Fop Pietersz {kuiper}
/
Fob cuypers wedue
Vet, 213v
cuyper
1586 na
Fob cuypers wedue
Vetus-1585 (overledene)OudeRijn.019
77/1a
Fop Pietersz {kuiper}
/
Fop cuypers weduencuyper
1585
Maritgen Willemsdr Jop cuypers weduen huys es getacxeert op 8 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.010.1
5/1
Fop Pietersz {kuiper}
/15/0-30
Fop Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Fop Pietersz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.019
190/21
Fop Pietersz {kuiper}
/
Fop Pietersz cuypers weduwecuyper
1579-02-13
Fop Pietersz cuyper was echtgenoot van Marie
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.010.1
109/03
Fop Pietersz {kuiper}
/
Fop Pietersz kuiperkuiper
1560-12-17
Fop Pietersz kuiper
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.019
1563/1
Fop Pietersz {kuiper}
/8-0-0
Fop Pietersz kuiperkuiper
1561-12
Fop Pietersz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.144
181/07

/
Fop Pietersz kuiperkuiper
1562-09-25
Jacob Cornelisz wolwever; Hendrick Cornelisz snijder; Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met voorn. Jacob Cornelisz als haar voogd (met Fop Pietersz kuiper als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.097
96/4

0/
Frans Cuyper (slapers)
1581-09
Frans Cuyper (slapers over)
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Koppenhinksteeg.000.06
215/09
Frans Jacobsz {kuiper}
/
Frans Jacopsz cuypercuyper
1550-08-12
Frans Jacopsz cuyper
TiendePenning-1557 (overledene)Hooglandsekerkgracht.002-004
38/1a

/10/0-20
Frans Jacopsz cuyper zijn erfgenamencuyper
1558-06-08
Frans Jacopsz cuyper zijn erfgenamen
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)LangeMare.050-052
417/03
Frans Jansz {kuiper}
/
Frans Jansz cuyper
1579-11-15
Frans Jansz cuyper als man ende voocht van Stijntgen Gerritsdr als erffgenaem van Pieter Gerritsz scrienwercker
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)LangeMare.050-052
418/03
Frans Jansz {kuiper}
/
Frans Jansz cuypercuyper
1579-11-17
Frans Jansz cuyper als man ende voocht van zijn huysvrouw erffgen van Pieter Gerritsz schrienwercker
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Middelstegracht.035
423/05

/
Frans Jansz kuiperkuiper
1579-12-02
Pieter Adriaensz voerlakenreder optredende mede namens Frans Jansz kuiper beiden als man en voogd van hun vrouw erfgenamen van Pieter Gerytsz schrijnwerker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Koppenhinksteeg.000.01
75/02a
Frans Lourisz {kuiper}
/
Frans Louriskuiper
1578-11-23
Frans Louris
Grote-Bewijzen-C (belending)Koppenhinksteeg.000.01
26/12
Frans Lourisz {kuiper}
/
Frans Louris cupercuper
1579-09-18
Frans Louris cuper
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.01
29/1
Frans Lourisz {kuiper}
2/
Frans Louris cuypercuyper
1581-09
Frans Louris cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.01
41/1
Frans Lourisz {kuiper}
/12
Frans Louriss cuypercuyper
1585
Frans Louriss cuypers huys es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 J-1581 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
254/07
Frans Lourisz {kuiper}
/
Frans Lourisz cupercuper
1582-04-28
Frans Lourisz cuper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
374/17
Frans Lourisz {kuiper}
/
Frans Lourisz cuypercuyper
1579-09-18
daar aen Frans Lourisz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
247/09
Frans Lourisz {kuiper}
/
Frans Lourisz cuypercuyper
1582-04-20
Frans Lourisz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.01
21/1
Frans Lourisz {kuiper}
/2
Frans Lourysz cuypercuyper
1583-07-14
Frans Lourysz, cuyper
Voogdenboek-A (ouder)Koppenhinksteeg.000.15
361/03
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Gerit Thomasz cuperscupers
1585-02-11
Gerit Thomasz cupers weeskind gewonnen bij Margriete Adriaensdr zijn zaliger huisvrouw
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.15
45/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
3/
Gerit Thomasz cuyper schuttercuyper
1581-09
Gerit Thomasz cuyper schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.112
148/06
Arent Fransz {kuiper}
/
Gerrit Fransz cuyper
moet Arent zijn, zie vorige akte
cuyper
1579-02-06
Gerrit Fransz cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.149-151
285/1
Gerrit Pietersz {kuiper}
/12
Gerrit Pieterss cuypercuyper
1585
Gerrit Pieterss cuypers huys es getaxeert op 12 gulden
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.149-151
600/1
Gerrit Pietersz {kuiper}
/
Gerrit Pietersz cuipercuiper
1583-07-15
Gerrit Pietersz cuiper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.149-151
286/04
Gerrit Pietersz {kuiper}
/
Gerrit Pietersz kuiperkuiper
1561-07-28
Gerrit Pietersz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (koper)
284/53
Gerrit Pietersz {kuiper}
/
Gerrit Pietersz kuiperkuiper
1574-01-13
Gerrit Pietersz kuiper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.149-151
377/2
Gerrit Pietersz {kuiper}
1/6-9-0/1-10-0
Gerrit Pyetersz cuypercuyper
1606-08
Gerrit Pyetersz., cuyper, bewoont bij Jacob van Velden opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.149-151
378/1
Gerrit Pietersz {kuiper}
2/onder 't voorgaende-0-0/3-0-0
Gerrit Pyetersz cuypercuyper
1606-08
Dezelve, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.063-065
167/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/5
Gerrit Thomass cuypercuyper
1585
Gerrit Thomass cuypers huys verhuyrt es getaxeert op 5 gulden
Bonboek-05B (eigenaar)OudeRijn.063-065
2/001
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Gerrit Thomass cuypercuyper
1601 na
Gerrit Thomass, cuyper (siet van de lasten op het principael huys opten Ouden Rijn opten houck van de graft)
Aflezingsboek-E (vermelding)Koppenhinksteeg.000.15
6/3.1.1.4
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Gerrit Thomasz cuypercuyper
1578-09-29
Gerrit Thomasz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.15
33/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/6
Gerrit Thomasz cuypercuyper
1581-12
Gerrit Thomasz cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Koppenhinksteeg.000.15
43/3.1.2.4
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Gerrit Tomasz cuypercuyper
1579-05-25
Gerrit Tomasz cuyper
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.060
60/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Gerrit Toonisz cuipercuiper
1584-07-09
Gerrit Toonisz cuiper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.040
104/17
Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}
/
Gerrit Willems cuypercuyper
1572-05-19
Gerrit Willems cuyper
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.040
18/1
Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}
/0-10
Gerrit Willemsz cupercuper
1573-12-19
Gerrit Willemsz, cuper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.036-038
130/07
Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}
/
Gerrit Willemsz cuypercuyper
1572-08-06
Gerrit Willemsz cuyper
TiendePenning-1561 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
896/1

/14-0-0
Gerryt [Huybrechtsz] Bol kuiperkuiper
1561-12
Gerryt [Huybrechtsz] Bol kuiper
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
5/1

/9/0-18
Geryt Huybrechtsz cuypercuyper
1558-06-08
Geryt Huybrechtsz cuyper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.023.11
302/09
Gerrit Jacobsz {kuiper}
/
Geryt Jacopsz cuyper out oomcuyper
1530-05-19
Geryt Jacopsz cuyper out oom
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.054
172/16
Gerrit Kerstantsz {vleeshouwer}
/
Geryt Kerstantsz cuypercuyper
1548-07-23
Geryt Kerstantsz cuyper
Poorterboeken-D-1532 (borg)Langebrug.089
6045/25b
Gerrit Kerstantsz {vleeshouwer}
/
Geryt Kerstantsz kuiperkuiper
1542-07-26
Geryt Kerstantsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.149-151
338/1
Gerrit Pietersz {kuiper}
/5-4-0
Geryt Pieterss cuypers twee huysencuyper
1601
Geryt Pieterss cuypers twee huysen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.149-151
549/07
Gerrit Pietersz {kuiper}
/
Geryt Pietersz cuypercuyper
1566-07-24
Geryt Pietersz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.149-151
88/1
Gerrit Pietersz {kuiper}
/8
Geryt Pietersz cuypercuyper
1581-12
Geryt Pietersz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Uiterstegracht.149-151
91/1
Gerrit Pietersz {kuiper}
/8
Geryt Pietersz cuypercuyper
1583-07-14
Geryt Pietersz, cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Koppenhinksteeg.000.15
106/1.1.3.4
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Geryt Thoemasz cuypercuyper
1580-11-22
Geryt Thoemasz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.108
174/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/1-15-0
Geryt Thomasz cuypercuyper
1601
Geryt Thomasz cuyper ende Cornelis Ghijsbrechtsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.108
178/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/4-0-0
Geryt Thomasz cuypercuyper
1601
Geryt Thomasz cuyper ende Cornelis Ghijsbrechtsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.063-065
200/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/1-12-0
Geryt Thomasz cuypercuyper
1601
Geryt Thomasz cuyper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Koppenhinksteeg.000.15
246/08a
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Geryt Thomasz van Swieten kuiper
huwelijk
kuiper
1585-05-17
Geryt Thomasz van Swieten
Omslag-1583 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.15
28/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/5
Geryt Tomasz cuypercuyper
1583-07-14
Geryt Tomasz, cuyper
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.040
23/1
Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}
5/
Geryt Willems cuyper
Hogewoerd
cuyper
1574-08-07
Geryt Willems cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.066-068
376/06
Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}
/
Geryt Willemszoen cuypercuyper
1558-03-21
Geryt Willemszoen cuyper
Volkstelling-1581 (overledene)Vliet.025
24/4a
Cornelis Jansz {kuiper}
0/
geteelt bij Cornelis Jansz cuper haer 1e mancuper
1581-09
Meynsgen de voornoemde Neeltgens kint geteelt bij Cornelis Jansz cuper haer 1e man
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.060
8/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/5
Gherrit Tomass cuypercuyper
1585
Gherrit Tomass cuypers huys verhuyert es getaxeert op 5 gulden
Grachtenboek-50 (eigenaar)OudeRijn.063-065
10/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/
Gherrit Tonisz cuipercuiper
1584-07-09
Gherrit Tonisz cuiper
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.091
106/1.1.6.1
Govert Anthonisz {kuiper}
/
Govert Antonisz cuypercuyper
1580-11-22
Govert Antonisz cuyper
TiendePenning-1561 (huurder)Burchtgracht.000.02
1571/1

/10-0-0
Harman Heyndricxz kuiperkuiper
1561-12
Joost Jansz kuiper
TiendePenning-1557 (huurder)Burchtgracht.000.02
65/1

/10/0-20
Harmen cuypercuyper
1558-06-08
Harmen cuyper
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooglandsekerksteeg.009-011
49/06
Hendrick Barentsz {koopman, kuiper}
/
Hendrick Barentsz kuiperkuiper
1563-10-29
gemachtigden van Louweris Pietersz in ‘Den Spiegel’ te Amsterdam (met Hendrick Barentsz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Burgsteeg.002
190/05
Hendrick Barentsz {koopman, kuiper}
/
Hendrick Barentsz kuiper haar zoonkuiper
1562-10-07
Hendrick Barentsz kuiper haar zoon
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)JanVossensteeg.067
4/03
Hendrick Harmensz {kuiper}
/
Hendrick Harmansz kuiperkuiper
1571-11-14
Hendrick Harmansz kuiper (met Simon Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.040.1
279/03
Hendrick Harmensz {kuiper}
/
Hendrick Hermansz kuiperkuiper
1561-07-23
Hendrick Hermansz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (koper)JanVossensteeg.067
574/04
Hendrick Harmensz {kuiper}
/
Hendrick Hermansz kuiperkuiper
1566-10-07
Hendrick Hermansz kuiper
Vetus-1585 (overledene)Middelweg.040.6
58/1a
Hendrick Symonsz {kuiper}
/5
Henrick Symonsz cuypers weduencuyper
1585
Niesgen Adriaenssdr Henrick Symonsz cuypers weduen huys es getacxeert op 5 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.029
62/1
Hendrick Harmensz {kuiper}
/8/0-0
Heyndrick Harmansz cuypercuyper
1558-06-08
Heyndrick Harmansz cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.029
1568/1
Hendrick Harmensz {kuiper}
/10-0-0
Heyndrick Harmansz kuiperkuiper
1561-12
Heyndrick Harmansz kuiper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.029
76/07
Hendrick Harmensz {kuiper}
/
Heynrick Harmansz cuypercuyper
1543-06-22
Heynrick Harmansz cuyper
Grote-Bewijzen-B (belending)GeenPerceel.000
317/15
Hendrick Harmensz {kuiper}
/
Heynrick Harmenz cuypercuyper
1530-11-28
Heynrick Harmenz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.002
215/07
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
huysvrouwe van Claes Leenaertsz cupercuper
1585-01-07
huysvrouwe van Claes Leenaertsz cuper
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.133-135
216/07
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
huysvrouwe van Claes Leenaertsz cupercuper
1585-01-07
huysvrouwe van Claes Leenaertsz cuper
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.133-135
225/07
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
huysvrouwe van Claes Leenaertsz cupercuper
1585-06-20
huysvrouwe van Claes Leenaertsz cuper
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)JanVossensteeg.058-060
214/14
Claes Lenaertsz {kuiper}
/
huysvrouwe van Claes Lenaertsz cupercuper
1585-01-07
huysvrouwe van Claes Lenaertsz cuper
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.052
126/1
Jacob Adriaensz {kuiper}
/12
Jacob Adriaenss cuypercuyper
1585
Jacob Adriaenss cuypers huys es getacxeert op 12 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.052
143/1
Jacob Adriaensz {kuiper}
5/2-10-0/6-5-0
Jacob Adriaensz cuypercuyper
1606-08
Jacob Adriaensz., cuyper, eygen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.073
177/2
Jacob Adriaensz {kuiper}
4/4-16-0/6-0-0
Jacob Adriaensz cuypercuyper
1606-08
Jacob Adriaensz., cuyper, bewoont bij Pyeter Jansz. opt aengeven van dezelve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.245
2475/1
Jacob Arentsz {kuiper, metselaar}
/18-0-0
Jacob Aerntsz kuiperkuiper
1561-12
Jacob Aerntsz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.106-110
207/03
Jacob Arentsz {kuiper, metselaar}
/
Jacob Arentsz kuiperkuiper
1562-11-10
Jacob Arentsz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.053
6/04
Jacob Arentsz {kuiper, metselaar}
/
Jacob Arentsz kuiper zijn zoonkuiper
1562-01-16
Arent Claesz metselaar (met zijn zoon Jacob Arentsz kuiper als borg)
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.025.2
57/06
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/
Jacob Cornelisz cuijpercuijper
1582-11-13
Jacob Cornelisz cuijper
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.019
2160/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cuipercuiper
1588
Jacob Cornelisz cuiper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.019
86/11
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cupercuper
1578-10-20
Jacob Cornelisz cuper
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.019
242/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
6/
Jacob Cornelisz cupercuper
1581-09
Jacob Cornelisz cuper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.025.2
130/04
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1580-06-20
Jacob Cornelisz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.025.2
132/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
3/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1581-09
Jacop Cornelisz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.025.2
109/10
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1583-02-04
Jacob Cornelisz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.019
356/08
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1583-08-06
Jacob Cornelisz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.019
418/05
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1583-09-01
Jacob Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Noordeinde.019
51/09
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1584-02-25
Jacob Cornelisz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.019
211/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/1-0-0
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1601
Jacob Cornelisz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hooigracht.025.2
125/1a
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
4/6-9-0/6-0-0
Jacob Cornelisz Cuypercuyper
1606-08
De wedue van Jacob Cornelisz. Cuyper opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Noordeinde.017
451/04
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cuyper haer broedercuyper
1583-10-15
Immetgen Cornelisdr ongehouwede persoen met Jacob Cornelisz cuyper haer broeder ende voocht in desen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.025.2
128/09
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/
Jacob Cornelisz cuyper van Alphencuyper
1580-06-19
Jacob Cornelisz cuyper van Alphen
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.025.2
129/09
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/
Jacob Cornelisz cuyper van Alphencuyper
1580-06-20
Jacob Cornelisz cuyper van Alphen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.019
207/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
2/1-0-0/2-0-0
Jacob Corneliszn cuypercuyper
1606-08
Jacob Corneliszn cuyper dat hij bewoont
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelstegracht.012-014
33/03
Jacob Gerritsz {kuiper}
/
Jacob Gerritsz kuiperkuiper
1576-04-24
Jacob Gerritsz kuiper (met Gerrit Fransz Mast als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Middelstegracht.012-014
34/03
Jacob Gerritsz {kuiper}
/
Jacob Gerritsz kuiperkuiper
1576-04-24
Jacob Gerritsz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.089-090
51/06
Jacob Gerritsz {kuiper}
/
Jacob Gerritsz kuiperkuiper
1576-05-26
Jacob Gerritsz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)NieuweRijn.089-090
54/06
Jacob Gerritsz {kuiper}
/
Jacob Gerritsz kuiperkuiper
1576-05-27
Jacob Gerritsz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Middelstegracht.010
85/03
Jacob Gerritsz {kuiper}
/
Jacob Gerritsz kuiperkuiper
1576-07-24
Jacob Gerritsz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelstegracht.010
86/03
Jacob Gerritsz {kuiper}
/
Jacob Gerritsz kuiperkuiper
1576-07-24
Jacob Gerritsz kuiper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.088-090
1039/12
Jacob Harmensz {kuiper}
/
Jacob Harmansz cuper te Delftcuper
1577-05-03
Jacob Harmansz cuper te Delft
Waarboek-67 E-1571 (koper)Papengracht.029.4
376/05
Jacob Harmensz {kuiper}
/
Jacob Harmansz kuiperkuiper
1574-06-12
Jacob Harmansz kuiper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.055
162/1
Jacob Jacobsz {kuiper}
/10
Jacob Jacobss cuypercuyper
1585
Jacob Jacobss cuypers huys es getaxeert op 10 gulden
Voogdenboek-A (voogd)Levendaal.042
579/02
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuijper mede oomcuijper
1591-02-22
Gerrit Sijmonsz Zuijc oom, Jacob Jacobsz cuijper mede oom en Jan Gerritsz Verburch zijn voogden
Grachtenboek-12 (eigenaar)OudeRijn.055
330/1
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cupercuper
1585-04-03
Jacob Jacobsz cuper
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.055
89/1
Jacob Jacobsz {kuiper}
6/
Jacob Jacobsz cuyper
Gansoord
cuyper
1574-08-07
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.055
413/06
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1578-01-20
Jacob Jacobsz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.055
87/01
Jacob Jacobsz {kuiper}
10/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1581-09
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.136
85/04
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1581-11-06
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.111
111/09
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1583-02-03
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (koper)Hooigracht.111
28/06
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1583-02-03
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.111
120/06
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1583-02-09
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Hooigracht.111
28/11
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1584-12-25
Jacob Jacobsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.055
195/1
Jacob Jacobsz {kuiper}
/3-4-0
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1601
Jacob Jacobsz cuyper
TiendePenning-1561 (huurder)LangeMare.069
2655/1

/12-0-0
Jacob Jacobsz kuiperkuiper
1561-12
Jacob Jacobsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.055
113/04
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz kuiperkuiper
1572-06-02
Jacob Jacobsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (koper)OudeRijn.055
114/07
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz kuiperkuiper
1572-06-02
Jacob Jacobsz kuiper (broer van Elisabeth!)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Middelstegracht.028
160/04
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz kuiperkuiper
1577-02-04
Quyrijn Jansz voller wonende in Leiden (met Jacob Jacobsz kuiper als borg)
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Middelstegracht.030-032
40/05
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz kuiperkuiper
1578-08-12
Jacob Jacobsz kuiper
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.055
17/1
Jacob Jacobsz {kuiper}
/10/0-32-0
Jacob Jacobsz, cuijpercuijper
1575-09-01
Jacob Jacobsz, cuijper
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.126
2509/1

/12-0-0
Jacob Janszkuiper
1561-12
Jacob Jansz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.121
263/03
Jacob Jansz {schoenmaker}
/
Jacob Jansz kuiper (sic)kuiper
1563-02-08
Jacob Jansz kuiper (met Jan Willemsz schoenmaker als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.042
331/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
Jacob Mathijsz cuypercuyper
1555-12-02
Jacob Mathijsz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.019
354/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
Jacob Mathijsz cuypercuyper
1557-02-08
Jacob Mathijsz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Nieuwstraat.053.3
130/06
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
Jacob Mathijsz kuiperkuiper
1560-12-09
Jacob Mathijsz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (borg)Noordeinde.052.1
95/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
Jacob Mathijsz kuiperkuiper
1562-04-23
Jan Hendricksz Buytenwech (met Jacob Mathijsz kuiper als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwstraat.053.3
1628/1
Jacob Matthijsz {kuiper}
/8-0-0
Jacob Mathysz kuiperkuiper
1561-12
Jacob Mathysz kuiper
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.027
108/1
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/10
Jacob Pieterss Sick cuypercuyper
1585
Jacob Pieterss Sick cuypers huys, es getaxeert op 10 gulden
Waarboek-67 M-1584 (belending)Apothekersdijk.027
30/19
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz cupercuper
1584-12-10
Jacob Pietersz cuper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.165
626/08

/
Jacob Pietersz cuypercuyper
1571-10-31
Jacob Pietersz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.027
374/10
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz cuypercuyper
1582-06-15
Jacob Pietersz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.043
55/08
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz cuyper met zijn zusterencuyper
1560-08-22
een zomercoocken toebehoerende Jacob Pietersz, cuyper met zijn zusteren
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.027
8/1
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
4/
Jacob Pietersz cuyper schuttercuyper
1581-09
Jacob Pietersz cuyper schutter
Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.052.1
95/05
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1562-04-23
Jacob Pietersz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.015
57/07
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1572-03-10
Jacob Pietersz kuiper als man van Clemeynse Sebastiaansdr
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.015
58/07
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
0/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1572-03-10
Jacob Pietersz kuiper als man van Clemeynse Sebastiaansdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.052.1
156/03
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1572-10-29
Jacob Pietersz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Noordeinde.052.1
157/03
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1572-10-29
Jacob Pietersz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Apothekersdijk.027
186/05
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1577-03-05
Jacob Pietersz kuiper (wonende te Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Noordeinde.052.1
191/03
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1577-03-11
Jacob Pietersz kuiper (met Cornelis Adriaensz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.043
467/04
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiper zijn broerkuiper
1578-02-26
Dammes Pietersz portier van de Rijnsburgerpoort en zijn broer Jacob Pietersz kuiper
Grote-Bewijzen-C (belending)Apothekersdijk.027
5/11
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pieterszn cupercuper
1578-04-24 circa
Jacob Pieterszn cuper
Grote-Bewijzen-C (belending)Apothekersdijk.027
21/11
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pieterszn cuypercuyper
1579-04-05
Jacob Pieterszn cuyper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.043
466/04
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietresz cuyper zijnen broedercuyper
1578-02-26
Jacob Pietresz cuyper zijnen broeder
Waarboek-67 H-1580 (borg)Uiterstegracht.067
420/07
Jacob Adriaensz {kuiper}
/
Jacop Adriaensz cuypercuyper
1581-04
Jacop Adriaensz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.052
120/1
Jacob Adriaensz {kuiper}
6/
Jacop Adriaensz cuypercuyper
1581-09
Jacob Adriaensz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.052
71/1
Jacob Adriaensz {kuiper}
/2
Jacop Adriaensz cuypercuyper
1583-07-14
Jacop Adriaensz, cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.052
79/1
Jacob Adriaensz {kuiper}
/2
Jacop Adriaensz kuyperkuyper
1581-12
Jacop Adriaensz kuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.025.2
106/1.2.1.4
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/
Jacop Corneliszcuyper
1580-11-22
Jacop Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Noordeinde.019
336/09
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacop Cornelisz cupercuper
1581-11-01
Streckende voor uyt de voors. stege tot achter aen Jacop Cornelisz cupers erve
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.025.2
75/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/7
Jacop Cornelisz cuypercuyper
1581-12
Jacop Cornelisz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.025.2
87/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/7
Jacop Cornelisz cuypercuyper
1583-07-14
Jacop Cornelisz, cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.019
361/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/6
Jacop Corneliszoon cuypercuyper
1585
Jacop Corneliszoon cuypers huys es getacxeert op 6 gulden
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.055
36/1
Jacob Jacobsz {kuiper}
/2
Jacop Jacopsz cuypercuyper
1581-12
Jacop Jacopsz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.055
39/1
Jacob Jacobsz {kuiper}
/2
Jacop Jacopsz cuypercuyper
1583-07-14
Jacop Jacopsz, cuyper
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.108
21/1

/8/0-16
Jacop Jansz cuypercuyper
1558-06-08
Jacop Jansz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.019
57/1
Jacob Matthijsz {kuiper}
/6/0-0
Jacop Matijssen cuypercuyper
1558-06-08
Jacop Matijssen cuyper
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.027
2360/1
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacop Pietersz cuipercuiper
1583-06-17
Jacop Pietersz cuiper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Apothekersdijk.027
2/05a
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacop Pietersz kuiperkuiper
1575-05-21
Jacop Pietersz
Omslag-1583 (bewoner)Apothekersdijk.027
8/1
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/7
Jacop Pietersz Sic cuypercuyper
1583-07-14
Jacop Pietersz Sic, cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.027
8/1
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/7
Jacop Pietersz Sick cuypercuyper
1581-12
Jacop Pietersz Sick cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.055
409/13
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jaep cuypercuyper
1579-11-12
Jaep cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.055
410/12
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jaep cuypercuyper
1579-11-12
Jaep cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooglandsekerkgracht.008
284/08

/
Jan ... cuypercuyper
1582-05-02
Jan ... cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooglandsekerkgracht.008
255/07

/
Jan ... zn cuyper (sic)cuyper
1582-04-22
Jan ... zn cuyper
Voogdenboek-A (voogd)Levendaal.047
225/01
Jan Adriaensz {boterkruier}
/
Jan Adriaensz cruijercruijer
1581-05-31
Jan Adriaensz cruijer en Gerit Mateeusz schipper voogden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
37/2
Jan Arentsz {kuiper}
2/3-9-0/3-0-0
Jan Adriaensz Cuypercuyper
1606-08
Jan Adriaensz. Cuyper, bewoont bij Jan Anthonisz., cleermaecker, opt aengeven van de voorn. Jan
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
38/2
Jan Arentsz {kuiper}
2/3-9-0/3-0-0
Jan Adriaensz Cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoont bij Dionys Colpaert opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.112
40/1
Jan Arentsz {kuiper}
3/als vooren, als daeronder begrepen zijnde--/4-10-0
Jan Adriaensz cuypercuyper
1606-08
Jan Adriaensz. Cuyper, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.052
135/1
Jacob Adriaensz {kuiper}
/2-0-0
Jan Adriaensz Tas cuypercuyper
1601
Jan Adriaensz Tas cuyper
GedwongenLening-1599 (bewoner)OudeRijn.112
10/1
Jan Arentsz {kuiper}
/15/30
Jan Arentsz cuijpercuijper
1599
Jan Arentsz cuijper
Waarboek-67 M-1584 (koper)OudeRijn.081
61/07
Jan Arentsz {kuiper}
/
Jan Arentsz cuypercuyper
1585-02-06
Jan Arentsz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)OudeRijn.081
65/05
Jan Arentsz {kuiper}
/
Jan Arentsz cuypercuyper
1585-02-06
Jan Arentsz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.075-079
258/04
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claasz kuiperkuiper
1569-12-01
Jan Claasz kuiper
Waarboek-67 K-1582 (borg)Steenschuur.022.08
311/05
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claes cuypercuyper
1583-06-30
Jan Claes cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.075-079
120/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/16
Jan Claess cuypercuyper
1585
Jan Claess cuypers huys dat hij bewoont es getaxeert op 16 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.075-079
90/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
8/
Jan Claeszcuyper
1581-09
Jan Claesz cuyper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.238
239/03c
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz broeder kuiper
huwelijk
kuiper
1583-05-07
Jan Claesz broeder kuiper
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.055
224/01
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuper oomcuper
1581-05-19
Jan Claesz cuper en Jan Garbrantsz vleijshouder omen en voogden
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.062
934/07
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1573-05-17
Wollebrant Cornelisz en Jan Claesz cuypers voogden
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.075-079
210/06
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1577-03-30
Jan Claesz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Hooigracht.064
99/08
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1578-11-01
Adriaen Jansz Knotter en Jan Claesz cuyper als voogden van Jannetgen Zas (?) Henricxsdr oudt
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)OudeRijn.075-079
403/05
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1579-08-17
Jan Claesz cuyper poorter
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.075-079
106/1.1.4.1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1580-11-22
Jan Claesz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.075-079
313/08
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1581-02-25
Jan Claesz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Kloksteeg.021.2
411/05
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuyper
zoon van Claes Fransz {witmaker} en Yfgen Claesdr {}
cuyper
1581-04-28
Jan Claesz cuyper haer zoon ende voocht in desen
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.075-079
62/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/2
Jan Claesz cuypercuyper
1581-12
Jan Claesz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Levendaal.049
158/04
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1583-04-14
Jannetgen Heyndricxdr ongehuwede persoon mit Jan Claesz cuyper haer gecoren voocht in desen
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)OudeRijn.075-079
270/05
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1583-06-14
Jan Claesz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.075-079
65/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/2
Jan Claesz cuypercuyper
1583-07-14
Jan Claesz. cuyper
Waarboek-67 M-1584 (borg)Burgsteeg.002
88/05
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1585-02-17
Jan Claesz cuyper
Grachtenboek-12 (eigenaar)OudeRijn.075-079
230/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz cuypercuyper
1585-04-03
Jan Claesz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.238
162/07
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz kuiperkuiper
1577-02-04
Jan Claesz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Kloksteeg.017-019
162/11
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz kuiperkuiper
1577-02-04
Jan Claesz kuiper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (borg)Zegersteeg.005
500/04
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz kuiperkuiper
1578-03-24
Claes Fransz perkamentmaker (met als borg Jan Claesz kuiper)
Kleine-Bewijzen-A (voogd)LangeMare.055
320/04
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz kuiper omenkuiper
1581-05-19
Jan Claesz kuiper omen
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.075-079
50/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/0-3
Jan Claesz kuperkuper
1573-12-19
Jan Claesz, kuper
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.075-079
406/08
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz, cuypercuyper
1581-05-03
aen d'een zijde Jan Claesz, cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.075-079
407/06
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/
Jan Claesz, cuypercuyper
1581-05-03
aen d'een zijde Jan Claesz, cuyper
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.075-079
39/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
/1/0
Jan Claesz, cuyper [doorgehaald]
[doorgehaald]
cuyper
1574-06-18
Jan Claesz, cuyper [doorgehaald]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.033
16/1
Jan Claesz van Bijwech {kuiper}
4/5-13-0/6-0-0
Jan Claeszn cuypercuyper
1606-08
Jan Claeszn cuyper dat hij bewoont door zijn aengeven
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.122
170/09
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelis cuypercuyper
1581-12-26
Jan Cornelis cuyper
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.091
22/1
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelis cuypercuyper
1601-03-28
Jan Cornelis cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.122
82/1
Jan Cornelisz {kuiper}
/6
Jan Corneliszcuyper
1581-12
Jan Cornelisz
Waarboek-67 G-1578 (borg)Pieterskerkhof.024
326/05
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1579-07-23
Jan Cornelisz cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Rapenburg.122
109/3.1.6.0
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1580-11-22
Jan Cornelisz
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.122
77/1
Jan Cornelisz {kuiper}
9/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1581-09
Jan Cornelisz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.122
7/08
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1582-09-10
Jan Cornelisz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Rapenburg.122
30/04
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1582-10-14
Jan Cornelisz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.122
81/1
Jan Cornelisz {kuiper}
/6
Jan Cornelisz cuypercuyper
1583-07-14
Jan Cornelisz, cuyper
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.122
41/03
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1584-02-15
Jan Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Rapenburg.122
123/03
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1584-05-17
Jan Cornelisz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.091
4/1
Jan Cornelisz {kuiper}
/3-17-0
Jan Cornelisz cuypercuyper
1601
Jan Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Houtstraat.000.02
217/03
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuyper in der tijt wonende binnen Weesipcuyper
1584-07-30
Jan Cornelisz cuyper in der tijt wonende binnen Weesip
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.122
343/06
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz kuiperkuiper
1570-04-15
Jan Cornelisz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.123
559/11
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz kuiperkuiper
1571-06-26
Jan Cornelisz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)StilleRijn.016.2
341/03
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz kuiperkuiper
1574-05-05
Jan Cornelisz kuiper (met zijn zwager Willem Matheusz koekenbakker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)StilleRijn.016.2
342/03
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz kuiperkuiper
1574-05-05
Jan Cornelisz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
428/03

/
Jan Cornelisz kuiperkuiper
1575-01-07
Jan Cornelisz kuiper (met Willem Matheusz koekenbakker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
429/03

/
Jan Cornelisz kuiperkuiper
1575-01-08
Jan Cornelisz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Middelweg.040.1
502/08
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz kuiperkuiper
1575-05-10
Neeltgen Jansdr van IJsselsteyn met Jan Cornelisz kuiper als haar voogd in deze zaak
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.123
2/1
Jan Cornelisz {kuiper}
/0-8
Jan Cornelisz kuperkuper
1573-12-19
Jan Cornelisz kuper
Volkstelling-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.123
44/1
Jan Cornelisz {kuiper}
5/
Jan Cornelysz cuyper
Overmare Rijnzijde
cuyper
1574-08-07
Jan Cornelysz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.069
87/4
Jan Dircksz {kuiper}
0/
Jan Dircxsz zijn zwagercuyper
1581-09
Jan Dircxz cuyper zijn zwager
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooglandsekerkgracht.046-048
657/08

/
Jan Dircxz cuypercuyper
1547-02-05
Jan Dircxz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.159
124/1

/2-0-0
Jan Dircxz cuypercuyper
1601
Jan Dircxz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.069
129/1
Jan Dircksz {kuiper}
/4-16-0
Jan Dircxz cuypercuyper
1601
Jan Dircxz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.069
138/1
Jan Dircksz {kuiper}
5/6-0-0/7-10-0
Jan Dircxz cuypercuyper
1606-08
Jan Dircxz., cuyper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6106/32Vb

/
Jan Dircxz kuiperkuiper
1547-04-29
Jan Dircxz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.011.2
36/08
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Franss cuypercuyper
1576-05-05
Jan Franss cuypers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.011.2
53/11
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz cupercuper
1568-01-25
Jan Fransz cuper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.011.2
102/1
Jan Fransz {kuiper}
/8/0-16
Jan Fransz cuypercuyper
1558-06-08
Jan Fransz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.011.2
218/10
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz cuypercuyper
1564-09-07
Jan Fransz cuypers schuyr ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.003
251/06
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz cuypercuyper
1564-12-07
Jan Fransz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.011.2
325/09
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz cuypercuyper
1565-04-25
Jan Fransz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.003
520/09
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz cuypercuyper
1566-05-07
Jan Fransz cuyper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.003
216/08
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz cuypercuyper
1573-05-15
Jan Fransz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)
150/10
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz cuypercuyper
1584-06-02
Jan Fransz cuyper haren mans schoonvaeder (feitelijk schoonvader van Pieter Adriaensz Storm)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.011.2
666/1
Jan Fransz {kuiper}
/9-0-0
Jan Fransz kuiperkuiper
1561-12
Jan Fransz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.003
237/05
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz kuiperkuiper
1564-10-30
Jan Fransz kuiper op de Vliet
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
634/53
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz kuiperkuiper
1567-03-22
Jan Fransz kuiper wonende op de Vliet
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
635/53
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz kuiperkuiper
1567-03-22
Jan Fransz kuiper wonende op de Vliet
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
129/53
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz kuiperkuiper
1568-08-07
Jan Fransz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vliet.011.2
245/03
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz kuiperkuiper
1569-10-17
Jan Fransz kuiper dezer stede
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.117.1
428/05
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz kuiper (vader van Beatrijs)kuiper
1570-11-12
Jan Fransz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vliet.011.2
244/03
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Fransz kuiper zijn vaderkuiper
1569-10-17
Jan Fransz kuiper zijn vader
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.003
116/09
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Franszoon cuypercuyper
1572-06-04
Jan Franszoon cuypers zijn zijtgevel
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.003
222/09
Jan Fransz {kuiper}
/
Jan Franszoon cuypercuyper
1573-05-18
Jan Franszoon cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.057
8/1
Jan Fredericksz {kuiper}
/6-8-0
Jan Fredericxz cuypercuyper
1601
Jan Fredericxz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
37/1
Jan Fredericksz {kuiper}
/11-11-0
Jan Fredericxz cuypercuyper
1601
Jan Fredericxz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.005.1
34/1
Jan Fredericksz {kuiper}
/3-0-0
Jan Fredericxz cuypercuyper
1601
Jan Fredericxz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
37/1
Jan Fredericksz {kuiper}
3/14-9-0/4-10-0
Jan Fredricxz cuipercuiper
1606-08
Jan Fredricxz cuipers huis eygen ende bruycker zelfs, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.057
8/2
Jan Fredericksz {kuiper}
4/8-0-0/6-0-0
Jan Fredrycxz cuypercuyper
1606-08
Jan Fredrycxz., cuyper, bewoont bij Pieter de Ridder op zijn aengeven
Waarboek-67 M-1584 (belending)Haarlemmerstraat.100
189/12
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gerits Ghool cuyper naezaetcuyper
1585-04-25
Jan Gerits Chool naezaet
Waarboek-67 M-1584 (belending)Haarlemmerstraat.100
222/11
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Geritsz Ghool cupercuper
1585-05-23
Jan Geritsz Ghool cuper
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.100
140/1
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Geritsz Gool cuipercuiper
1591
Jan Geritsz Gool cuiper
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.100
79/1
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/11
Jan Gerritss Gool cuypercuyper
1585
Jan Gerritss Gool cuypers huys getaxeert zijnde op 11 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.001-003
86/1

/1-12-0
Jan Gerritsz cuypercuyper
1601
Jan Gerritsz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.100
30/1
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/3
Jan Gerritsz Gool cuypercuyper
1581-12
Jan Gerritsz Gool cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.100
88/1
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/4-0-0
Jan Gerritsz Gool cuypercuyper
1601
Jan Gerritsz Gool cuyper
Waarboek-67 E-1571 (borg)Burgsteeg.012
137/05
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gerritsz Gool kuiper
1572-09-02
Pieter en Claas Gerritsz Gool (met Jan Gerritsz Gool kuiper als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.100
75/1
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
3/
Jan Gerritsz van Leydencuyper
1581-09
Jan Gerritssen cuyper van Leyden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
76/2
Jan Gerritsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Jan Gerrytsz cuypercuyper
1606-08
Jan Gerrytsz., cuyper, bewoont bij Pieter van Graefschap opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
77/2
Jan Gerritsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Jan Gerrytsz cuypercuyper
1606-08
Deselve, bewoondt bij Waer van Tybau opt aengeven van [niet vermeld]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
78/2
Jan Gerritsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Jan Gerrytsz cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Stijntgen [achternaam niet vermeld]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
79/2
Jan Gerritsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Jan Gerrytsz cuypercuyper
1606-08
Deselve, bewoondt bij Cornelis Cornelisz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
80/1
Jan Gerritsz {kuiper}
3/4-8-0/4-10-0
Jan Gerrytsz cuypercuyper
1606-08
Jan Gerrytsz., cuyper, dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
TiendePenning-1561 (huurder)LangeMare.102
2268/1

/14-10-0
Jan Gerrytsz kuiperkuiper
1561-12
Jan Gerrytsz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.100
419/06
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gerytsz Gool cuypercuyper
1570-10-16
Jan Gerytsz Gool cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.100
295/05
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gerytsz Gool cuypercuyper
1582-05-11
Jan Gerytsz Gool cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.100
296/05
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gerytsz Gool cuypercuyper
1582-05-11
Jan Geryts Gool cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.100
31/1
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/3
Jan Gerytsz Gool cuypercuyper
1583-07-14
Jan Gerytsz Gool, cuyper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Haarlemmerstraat.100
221/12
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gheritsz Ghool cupercuper
1585-05-23
Jan Gheritsz Ghool cuper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.028
491/07
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Hendricksz kuiperkuiper
1566-03-00
Jan Hendricksz kuiper
Grote-Bewijzen-C (voogd)Vliet.016
229/06
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Henrickszn cuypercuyper
1592-10-30
Jan Henrickszn cuyper vervangende Steven Gerits grootwercker oome
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.028
9/1
Jan Hendricksz {kuiper}
7/
Jan Henricsen cuyper bonmrcuyper
1581-09
Jan Henricxsz cuyper van Noortwijck heeft hier gewoont XXVI jaeren bonmeester
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeRijn.074
93/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/0-2-0
Jan Henricx cuypercuyper
1573
Jan Henricx cuyper, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen opten Ouden Rhijn
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.028
310/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Henricxsoon cuipercuiper
1591
Jan Henricxsoon cuiper
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.028
16/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/11
Jan Henricxss cuypercuyper
1585
Jan Henricxss cuypers huys getaxeert zijnde op 11 gulden
Grachtenboek-66 (eigenaar)Haarlemmerstraat.028
90/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Henricxz cuipercuiper
1586-06-26
Jan Henricxz cuiper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.028
14/1
Jan Hendricksz {kuiper}
3/4-15-0/4-10-0
Jan Henricxz cuypercuyper
1606-08
Jan Henricxz., cuyper, dat hij bewoondt opt aengeven van dezelve
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.000.2
0/0h
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Henricxzoon cuyper (bonmeesteren)cuyper
1581-09
Jan Henricxzoon cuyper (bonmeesteren)
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.028
7/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/6
Jan Henrixz cuypercuyper
1583-07-14
Jan Henrixz, cuyper
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.074
178/08
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Heyndricxz cuypercuyper
1577-02-25
Jan Heyndricxz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.028
16/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/3-16-0
Jan Heyndricxz cuypercuyper
1601
Jan Heyndricxz cuyper
TiendePenning-1561 (huurder)Noordeinde.035
820/1

/7-10-0
Jan Heyndricxz kuiperkuiper
1561-12
Jan Heyndricxz kuiper
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.019
2556/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/12-0-0
Jan Heyndricxz kuiperkuiper
1561-12
Jan Heyndricxz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.028
230/08
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Heynricxz cuypercuyper
1573-06-02
Jan Heynricxz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.028
7/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/6
Jan Heynricxz cuypercuyper
1581-12
Jan Heynricxz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)LangeMare.051-053
208/03

/
Jan Jacobsz kuiperkuiper
1561-04-01
Jan Jacobsz kuiper
TiendePenning-1561 (huurder)Levendaal.046
1446/1

/5-17-0
Jan Jacobsz kuiperkuiper
1561-12
Jan Jacobsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.047
438/03

/
Jan Jacobsz kuiperkuiper
1575-01-24
Jan Jacobsz kuiper en Hendrick Hendricksz als man van Marie Jansdr (met Adriaan Pietersz mandenmaker en Jan Jacob Mathijsz als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.047
451/03

/
Jan Jacobsz kuiperkuiper
1575-02-02
Jan Jacobsz kuiper en Hendrick Jacobsz (eerder Hendricksz!)
Grote-Bewijzen-C (borg)Pieterskerkchoorsteeg.005
216/08
Jan Jacobsz {kuiper}
/
Jan Jacobszn cuper zyn broercuper
1591-09-06
kinderen van Martyn Jacobszn schoenmaker en wijlen Maria Willemsdr met Jan Jacobszn cuper zyn broer
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.051-053
22/2

/5/0-0
Jan Jacopsz cuipercuiper
1558-06-08
Jan Jacopsz cuiper
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Hogewoerd.103
641/06
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Janss cuypercuyper
1576-01-31
Jan Janss cuyper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Aalmarkt.003
11/01a
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Jansz
ondertrouw
kuiper
1575-07-30
Jan Jansz
Ondertrouw-NH-E (bruidegom)Vliet.012
47/08a
Jan Jansz {kuiper-Vliet}
/
Jan Jansz
ondertrouw
kuiper
1603-03-14
Jan Jansz
Omslag-1575 (eigenaar)Aalmarkt.003
54/1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/niet
Jan Jansz cuijpercuijper
1575-09-01
Jan Jansz, cuijper
Stratenboek-01 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
2030/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
/
Jan Jansz cuipercuiper
1588
Jan Jansz cuiper
Grachtenboek-02 (eigenaar)Aalmarkt.003
20/1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Jansz cuiper huiscuiper
1583-07-27
Jan Jansz cuiper huis
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.133
223/05
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/
Jan Jansz cuperkuiper
1569-07-23
Jan Jansz cuper
Voogdenboek-A (ouder)Aalmarkt.003
362/03
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Jansz cuperscupers
1585-02-13
Jan Jansz cupers weeskind gewonnen bij Beatrix Jaspersdr zijn zaliger huisvrouw
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.133
396/09
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/
Jan Jansz cuypercuyper
1559
Jan Jansz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.133
206/07
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/
Jan Jansz cuyperkuiper
1561-03-27
Jan Jansz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.133
214/06
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/
Jan Jansz cuypercuyper
1561-04-14
Jan Jansz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.133
51/08
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/
Jan Jansz cuypercuyper
1563-11-03
Jan Jansz cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Aalmarkt.003
14/05.2.3.1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Jansz cuypercuyper
1578-10-25
Jan Jansz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (borg)OudeRijn.081
407/04

/
Jan Jansz cuypercuyper
1581-05-03
Jan Jansz, cuyper als borg
Waarboek-67 H-1580 (koper)KortRapenburg.010.2
445/04
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
/
Jan Jansz cuypercuyper
1581-05-24
Jan Jansz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)KortRapenburg.010.2
44/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
3/
Jan Jansz cuypercuyper
1581-09
Jan Jansz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)KortRapenburg.010.2
65/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
/2
Jan Jansz cuypercuyper
1581-12
Jan Jansz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.003
85/1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/8
Jan Jansz cuypercuyper
1581-12
Jan Jansz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Aalmarkt.003
88/1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/8
Jan Jansz cuypercuyper
1583-07-14
Jan Jansz, cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
61/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
/5
Jan Jansz cuypercuyper
1585
Jan Janszoon cuypers achterhuysken verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
64/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
/1-0-0
Jan Jansz cuypercuyper
1601
Jan Janss , cuyper
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.003
196/4.3.3.1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Jansz cuyper bij den Vrouwenbrugcuyper
1578-04-25
Jan Jansz cuyper bij den Vrouwenbrug
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.106.2
195/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
1/3-4-0/1-10-0
Jan Jansz cuyperscuyper
1606-08
Jan Jansz cuypers huys eygen en zelffs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
70/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
2/2-0-0/2-10-0
Jan Jansz cuyperscuyper
1606-08
Jan Jansz cuypers huys dat hij zelffs bewoont, heeft opte dochters aengeven
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.133
1174/1
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/8-0-0
Jan Jansz kuiperkuiper
1561-12
Jan Jansz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Aalmarkt.003
61/05
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Jansz kuiperkuiper
1572-03-11
Jan Jansz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.089
301/05
Jan Jansz Buys {kuiper}
/
Jan Jansz kuiperkuiper
1577-08-08
Gerrit Jansz woonachtig in Delft Cornelis Jansz schuitvoerder en Jan Jansz kuiper poorters van Leiden; allen erfgenamen van Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Willemsz Buys lijndraaier (met Claes Florisz schipper als borg)
Waarboek-67 H-1580 (borg)Mandenmakerssteeg.013
285/06

/
Jan Jansz kuiperkuiper
1581-01-25
Claes Florisz schipper gehuwd met de weduwe van Jasper Cornelisz schuytvoerder (met Jan Jansz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)SintJorissteeg.017
160/04

/
Jan Jansz kuiper zijn vaderkuiper
1562-08-06
Jan Jansz kuiper zijn vader
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.003
118/1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/20
Jan Jansz van Beec cuypercuyper
1585
Jan Janszoon (van Bree) cuyers huys verhuyrt, es getacxeert op 20 gulden
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.133
83/06
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/
Jan Jansz Zan cupercuper
1568-02-27
Jan Jansz Zan cuper
Aflezingsboek-E (vermelding)Aalmarkt.003
110/3.3.5.1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
/
Jan Janszncuyper
1580-11-22
Jan Janszn
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Noordeinde.007
115/12
Jan Jansz {kuiper-Vliet}
/
Jan Janszn cupercuper
1603-05
Jan Janszn cuper gehuwd met Magdalena
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)KortRapenburg.010.2
446/04
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
/
Jan Janszoon cuypercuyper
1581-05-25
Jan Janszoon cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.003
71/1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
4/
Jan Janszoon cuyper schuttercuyper
1581-09
Jan Janszoon cuyper schutter
Volkstelling-1574 (bewoner)Aalmarkt.003
95/1
Jan Jansz van der Beeck {de oude}
3/
Jan Janz cuyper
Gasthuis
cuyper
1574-08-07
Jan Janz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)KortRapenburg.010.2
67/1
Jan Jansz {kuiper-KortRapenburg}
/2
Jan Janz cuypercuyper
1583-07-14
Jan Janz, cuyper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hogewoerd.091-095
157/04
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachemsz cuypercuyper
1579-02-09
Jan Joachemsz mede cuyper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.091-095
158/06
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachemsz, cuypercuyper
1579-02-09
Jan Joachemsz mede cuyper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Kaiserstraat.057
340/05
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimszcuyper
1582-05-31
Jan Joachimsz beyde cuypers erffgenamen van Anne Vredericxdr weduwe van Jan Gerytsz Slingeland
Grachtenboek-08 (eigenaar)Hogewoerd.074
240/1
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuipercuiper
1586-03-27
Jan Joachimsz cuiper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwstraat.030
399/06
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuypercuyper
1581-04-24
Jan Joachimsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.074
9/08
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuypercuyper
1582-09-10
Jan Joachimsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.074
14/10
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuypercuyper
1582-09-23
Jan Joachimsz cuyper
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.074
60/1
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuypercuijper
1588
Jan Joachimsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.074
46/1
Jan Joachimsz {kuiper}
/3-0-0
Jan Joachimsz cuypercuyper
1601
Jan Joachimsz, cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.074
47/1
Jan Joachimsz {kuiper}
1/3-15-0/1-10-0
Jan Joachimszn cuipercuiper
1606-08
Jan Joachimszn cuiper dat hij bewoont
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Kaiserstraat.057
335/06
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimzcuper
1582-05-31
Jan Joachimz beyde cupers alle erffgenamen van Anna Vredericxcdr weduwe was van Jan Gerytsz Slingelant
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.074
46/1
Jan Joachimsz {kuiper}
/12
Jan Jochimss cuypercuyper
1585
Jan Jochimss cuypers huys es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.074
41/1
Jan Joachimsz {kuiper}
4/
Jan Jochimsz cuypercuyper
1581-09
Jan Jochumsz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.074
481/04
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Jochumsz kuiperkuiper
1578-03-10
Jan Jochumsz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.074
482/05
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Jochumsz kuiperkuiper
1578-03-10
Jan Jochumsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Noordeinde.007
41/05

/
Jan Marcelisz kuiper zijn zwagerkuiper
1572-02-10
Jan Marcelisz kuiper zijn zwager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.088-090
27/06
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
Jan Pieterss cuypercuyper
1572-01-05
Jan Pieterss cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.084
52/1

6/9-8-0/9-0-0
Jan Pieterss cuypercuyper
1606-08
Jan Pieterss cuyper dat hij bewoont ofte verhuyrt
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
89/03
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
Jan Pietersz cupercuper
1576-09-26
Jan Pietersz cuper gewonnen bij Aefgen Rembrantsdr
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.088-090
353/05
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
Jan Pietersz cuypercuyper
1557-01-02
Jan Pietersz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.088-090
80/1
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/8/0-16
Jan Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Jan Pietersz cuyper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.126
945/06
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
Jan Pietersz cuypercuyper
1573-12-21
Jan Pietersz cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.088-090
2739/1
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/12-0-0
Jan Pietersz kuiperkuiper
1561-12
Jan Pietersz kuiper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.015
2653/2
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/5-17-0
Jan Pietersz kuiperkuiper
1561-12
Jan Pietersz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.088-090
400/03
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
Jan Pietersz kuiperkuiper
1565-09-06
Jan Pietersz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
404/53

/
Jan Pietersz kuiperkuiper
1565-09-15
Jan Pietersz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.088-090
408/03
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
Jan Pietersz kuiperkuiper
1565-09-16
Jan Pietersz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.090
11/03
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
Jan Pietersz Verdonck kuiperkuiper
1563-07-22
Jan Pietersz Verdonck kuiper (met Willem Jansz Zuyck droogscheerder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)LangeMare.088
291/03

/
Jan Pietersz … kuiperkuiper
1563-03-04
Jan Pietersz …. kuiper
TiendePenning-1561 (huurder)KortRapenburg.015
870/1

/4-2-0
Jan thonsterkuiper
1561-12
Jan thonster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
49/1
Jan Fredericksz {kuiper}
/0-0-0
Jan Vredericxz cuypers achterhuyscuyper
1601
Jan Vredericxz cuypers achterhuys
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Vliet.012
66/14a
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsz
ondertrouw
kuiper
1578-04-12
Jan Walichsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.012
211/04
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsz cuypercuyper
1580-10-10
Jan Walichsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.012
212/07
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsz cuypercuyper
1580-10-10
Jan Walichsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.027
31/05
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsz cuypercuyper
1581-07-30
Jan Walichsz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.012
20/1
Jan Walichsz {kuiper}
5/
Jan Walichsz cuypercuyper
1581-09
Jan Walichsz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.012
8/1
Jan Walichsz {kuiper}
/4
Jan Walichsz cuypercuyper
1581-12
Jan Walichsz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Vliet.012
8/1
Jan Walichsz {kuiper}
/4
Jan Walichsz cuypercuyper
1583-07-14
Jan Walichsz, cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.012
200/1
Jan Walichsz {kuiper}
/4-0-0
Jan Walichsz cuypercuyper
1601
Jan Walichsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Vliet.012
40/04
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsz cuyper voor hem zijnen erven ende naecomelingencuyper
1582-11-02
Jan Walichsz cuyper voor hem zijnen erven ende naecomelingen
Ondertrouw-NH-E (getuige)Vliet.012
47/08c
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsz kuiper vader
ondertrouw
kuiper
1603-03-14
Jan Walichsz kuiper vader
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.012
196/1
Jan Walichsz {kuiper}
4/5-0-0/6-0-0
Jan Walichszn cuypercuyper
1606-08
Jan Walichszn cuyper dat hij bewoont door sijn aengeven
Waarboek-67 H-1580 (borg)KortRapenburg.010.2
446/05
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichszoon cuypercuyper
1581-05-25
Jan Walichszoon cuyper
Grachtenboek-28 (eigenaar)Vliet.012
390/1
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichz cuypercuyper
1585-04-03
Jan Walichz cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.012
1200/1
Jan Walichsz {kuiper}
/14
Jan Walichzoon cuypercuyper
1585
Jan Walichzoon cuypers huys es getaxceert op 14 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.020
853/1
Jasper Pietersz {kuiper}
/6-0-0
Jaspar Pietersz kuiperkuiper
1561-12
Jaspar Pietersz kuiper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.018
277/2
Jasper Pietersz {kuiper}
/9/0-18
Jasper Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Jasper Pietersz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.020
276/1
Jasper Pietersz {kuiper}
/4/0-0
Jasper Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Jasper Pietersz cuyper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Noordeinde.020
338/07
Jasper Pietersz {kuiper}
/
Jasper Pietersz cuyperkuiper
1563-04-26
Jasper Pietersz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.020
21/06
Jasper Pietersz {kuiper}
/
Jasper Pietersz cuyperkuiper
1563-08-19
Jasper Pietersz cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.056.2
108/2.2.3.5
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jereen Dircxz cuypercuyper
1580-11-22
Jereen Dircxz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.056.2
34/1
Jeroen Dircksz {kuiper}
4/
Jeroen Dircksz cuyper schuttercuyper
1581-09
Jeroen Dircksz cuyper schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.056.2
38/1
Jeroen Dircksz {kuiper}
/12
Jeroen Dircxss cuypercuyper
1585
Jeroen Dircxss cuypers huys es getaxeert op 12 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hogewoerd.056.2
71/03a
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxsz
ondertrouw
kuiper
1578-10-04
Jeroen Dircxsz
Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Hogewoerd.056.2
152/03a
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxz
ondertrouw
kuiper
1591-05-08
Jeroen Dircxz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.103
123/03
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxz cuypercuyper
1580-06-14
Jeroen Dircxz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.056.2
325/05
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxz cuypercuyper
1581-02-28
Jeroen Dircxz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.056.2
324/05
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxz cuypercuyper
1581-02-28/29
Jeroen Dircxz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.056.2
25/1
Jeroen Dircksz {kuiper}
/6
Jeroen Dircxz cuypercuyper
1581-12
Jeroen Dircxz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.056.2
194/08
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxz cuypercuyper
1583-05-03
Jeroen Dircxz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.056.2
263/07
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxz cuypercuyper
1583-06-15
Jeroen Dircxz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.056.2
24/1
Jeroen Dircksz {kuiper}
/6
Jeroen Dirxz cuypercuyper
1583-07-14
Jeroen Dirxz, cuyper
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.056.2
1420/1
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dricxz cuipercuiper
1588
Jeroen Dricxz cuiper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hogewoerd.056.2
168/06
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Pieters (sic) cuypercuyper
1585-04-30
Jeroen Pieters cuyper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hogewoerd.056.2
113/07
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Pietersz (sic) cuypercuyper
1585-04-03
Jeroen Pietersz cuyper
Voogdenboek-A (ouder)Hogewoerd.056.2
508/03
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jheroen Dircsz cuijpercuijper
1588-12-14
Jheroen Dircsz cuijper geteeld aan Annetgen Gommersdr zijn zaliger huisvrouw
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.056.2
262/06
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jheroen Dircxz cuypercuyper
1583-06-15
Jheroen Dircxz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.056.2
410/07
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jheroen Dircz cuypercuyper
1583-09-26
Jheroen Dircz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.021
200/03
Joost Jansz {kuiper}
/
Joest Jansz cuypercuyper
1550-02-04
Joest Jansz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.057
6/2
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
0/
Jonge Symon Symonsz cuyper schuttercuyper
1581-09
Jonge Symon Symonsz cuyper schutter
TiendePenning-1561 (huurder)Burchtgracht.000.02
1572/1

/8-0-0
Joost Jansz kuiperkuiper
1561-12
Joost Jansz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.038
466/08
Lambrecht {kuiper}
/
Lambrecht de cuypercuyper
1571-01-26
Lambrecht de cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
188/14
Louris Fransz {kuiper}
/
Lauris de cuypers huys ende ervecuyper
1569-04-18
Lauris de cuypers huys ende erve
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.083-087
235/6
Lenaert Cornelisz {kuiper}
0/
Leendert Cornelisz ovcuyper
1581-09
Leendert Cornelisz cuyper over
Waarboek-67 E-1571 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
44/10
Louris Fransz {kuiper}
/
Louris Franss cuypercuyper
1572-02-12
Louris Franss cuyper
Waarboek-67 D-1567 (borg)NieuweRijn.082
603/04
Louris Fransz {kuiper}
/
Louris Fransz kuiperkuiper
1571-09-10
Cornelis Hendricksz schrijnwerker (met Louris Fransz kuiper als borg)
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Middelweg.040.3
31/05

/
Louris Pietersz cuypercuyper
1584-12-07
Louris Pietersz cuyper oudt omtrent 22 jaren naergelaten zoone van Pieter Lourisz timmerman ende Maria Fransdr beyde za. ge. ende erven ende nacomelingen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
287/11
Louris Fransz {kuiper}
/
Lourys de cuypercuyper
1570-01-18
Lourys de cuypers huys ende erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.01
1778/1
Louris Fransz {kuiper}
/6-0-0
Lourys Franszkuiper
1561-12
Lourys Fransz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Stadsvrijdom.006
108/07
Louris Fransz {kuiper}
/
Louweris Franss cupercuper
1562-05-09
Louweris Franss cuper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
105/03
Louris Fransz {kuiper}
/
Louweris Fransz kuiperkuiper
1564-01-31
Louweris Fransz kuiper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.01
151/1
Louris Fransz {kuiper}
/5/0-0
Louwerys Fransz cuypercuyper
1558-06-08
Louwerys Fransz cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
2645/1
Marcelis Pietersz {kuiper}
/8-0-0
Marcelis Pietersz kuiperkuiper
1561-12
Marcelis Pietersz kuiper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.130
138/1

4/7-16/6
Maritgen cuipercuiper
1606-08
Maritgen cuipers huis eygen, bruickxter zelve, opte zoons aengeven
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Stadsvrijdom.006
558/03

/
Maritgen Dircksdr kuiperkuiper
1571-06-26
Maritgen Dircksdr weduwe van Cornelis Pietersz kuiper met Claas Simonsz wisselaar als haar voogd in deze zaak en Margriet en Geertruyt Cornelisdr met hun oom Anthonis Cornelisz timmerman als voogd
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.075-079
285/07
Martijn Pietersz {kuiper}
/
Marten Pietersz cuypercuyper
1553-01-28
Marten Pietersz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.075-079
91/1
Martijn Pietersz {kuiper}
/5/0-0
Marten Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Marten Pietersz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.130
141/1

/3-3-0
Martijntgen cuypers wedue van Michiel Cabbeljaucuyper
1601
Martijntgen cuypers wedue van Michiel Cabbeljau
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.075-079
2009/1
Martijn Pietersz {kuiper}
/6-0-0
Martyn Pietersz kuiperkuiper
1561-12
Martyn Pietersz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bouwelouwensteeg.033-039
216/06
Matthijs Jacobsz {kuiper}
/
Mathijs Jacobsz cuypercuyper
1564-08-25
Mathijs Jacobsz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)
448/08
Matthijs Jacobsz {kuiper}
/
Mathijs Jacobsz cuypercuyper
1565-12-23
Mathijs Jacobsz cuyper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Bouwelouwensteeg.033-039
116/04
Matthijs Jacobsz {kuiper}
/
Mathijs Jacobsz kuiperkuiper
1562-05-21
Mathijs Jacobsz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Bouwelouwensteeg.033-039
457/03
Matthijs Jacobsz {kuiper}
/
Mathijs Jacobsz kuiperkuiper
1566-01-13
Mathijs Jacobsz kuiper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.088.1
28/04
Matthijs Symonsz {kuiper}
/
Mathijs Symonsz cuypercuyper
1541-07-17
Mathijs Symonsz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hogewoerd.088.1
95/10
Matthijs Symonsz {kuiper}
/
Matijs de cupers weduecuper
1564-01-04
Pietertgen Matijs de cupers wedue
Vetus-1585 (overledene)Molensteeg.010
1249/1a
Mees Gerritsz {kuiper}
/6
Mees de cuypers weduencuyper
1585
Marie Claes Mees de cuypers weduen huys es getacxeert op 6 gulden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.010
45/07
Mees Gerritsz {kuiper}
/
Mees Gerritss cuypercuyper
1572-02-12
Mees Gerritss cuyper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.010
314/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
Mees Gerrytsz cuypercuyper
1581-02-24
Mees Gerrytsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.010
315/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
Mees Gerrytsz cuypercuyper
1581-02-24
Mees Gerrytsz cuyper
TiendePenning-1561 (mede-eigenaar)Molensteeg.010
1126/2
Mees Gerritsz {kuiper}
/8-0-0
Mees Gerrytsz kuiperkuiper
1561-12
Mees Gerrytsz kuiper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6052/25Va

/
Mees Gerytsz
Zoeterwoude
kuiper
1542-07-26
Mees Gerytsz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Molensteeg.010
434/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
Mees Gerytsz cuypercuyper
1582-07-31
weduwe van Mees Gerytsz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Molensteeg.010
102/13
Mees Gerritsz {kuiper}
/
Meeus Gerijtsz cupers weduecuper
1585-02-06
Meeus Gerijtsz cupers wedue
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.025
24/4
Mijnsgen Cornelisdr {Vliet}
0/
Meynsgen de voornoemde Neeltgens kint geteelt bij Cornelis Jansz cuper haer 1e man
1581-09
Meynsgen de voornoemde Neeltgens kint geteelt bij Cornelis Jansz cuper haer 1e man
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Levendaal.018
469/04

/
Meynsgen Jacobsdrkuiper
1571-02-10
Willem Arentsz kuiper als man en voogd van Meynsgen Jacobsdr (met Jan Arentsz voller als borg)
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.008
89/1

2/4-0-0/3-0-0
Michiel de Cuypercuyper
1606-08
Michiel de Cuyper, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.076
58/3

3/4-8-0/4-10-0
opt aengeven van de huysvrou van Pieter Cornelisz Cuyper
huisvrouw
cuyper
1606-08
Annetgen Jansdr., eygen ende bruyckster opt aengeven van de huysvrou van Pieter Cornelisz. Cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.057
6/1
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
7/
Oude Symon Symonsz cuypercuyper
1581-09
Oude Symon Symonsz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.057
6/1
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/3
Oude Symon Symonsz cuypercuyper
1581-12
Oude Symon Symonsz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.057
8/1
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/3
Oude Symon Symonsz cuypercuyper
1583-07-14
Oude Symon Symonsz, cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.055
89/1
Philips Pietersz Verdonck
/9/0-18
Philip Pieters cuypercuyper
1558-06-08
Philip Pieters cuyper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Clarensteeg.000.4
104/03
Philips Adriaensz {kuiper}
/
Philips Adriaansz kuiperkuiper
1564-02-04
Philips Adriaansz kuiper en Ruth Jacobsz linnenwever
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.029
190/06
Philips Adriaensz {kuiper}
/
Philips Adriaensz cuypercuyper
1564-07-10
Philips Adriaensz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.029
299/05
Philips Adriaensz {kuiper}
/
Philips Adriaensz kuiperkuiper
1561-08-08
Philips Adriaensz kuiper
TiendePenning-1561 (vermelding)Kaiserstraat.029
588/2a
Philips Adriaensz {kuiper}
/5-0-0
Philips Adriaensz kuiper (half jaar)
half jaar, philips adriaensz kuiper half jaar
kuiper
1561-12
Philips Adriaensz kuiper (half jaar)
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.055
114/06
Philips Pietersz Verdonck
/
Philips Pietersz cupercuper
1562-05-20
Pieter Pietersz cuper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)OudeRijn.055
198/06
Philips Pietersz Verdonck
/
Philips Pietersz cuypers weduecuyper
1564-07-17
Philips Pietersz cuypers wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.055
244/07
Philips Pietersz Verdonck
/
Philips Pietersz de cupercuper
1561-06-04
Philips Pietersz de cuper
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.055
1872/1
Philips Pietersz Verdonck
/10-0-0
Philips Pietersz kuiperkuiper
1561-12
Philips Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.090
34/03
Philips Pietersz Verdonck
/
Philips Pietersz Verdonck kuiperkuiper
1563-09-24
Philips Pietersz Verdonck kuiper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Clarensteeg.000.4
104/05
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
Pieter Adriaansz kuiperkuiper
1564-02-04
Pieter Adriaansz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (borg)WillemDanielsteeg.000.20
536/04
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
Pieter Adriaansz kuiperkuiper
1566-05-31
Jan Hendricksz van Weert (met Pieter Adriaansz kuiper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Clarensteeg.000.4
70/03
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
Pieter Adriaansz kuiperkuiper
1568-03-01
Pieter Adriaansz kuiper (met Jan Hendricksz brouwersknecht als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Zegersteeg.001
197/04
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
Pieter Adriaansz kuiperkuiper
1569-04-28
Pieter Adriaansz metselaar (met Pieter Adriaansz kuiper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.063
631/04
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
Pieter Adriaansz kuiperkuiper
1571-09-15
Pieter Adriaansz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Clarensteeg.000.4
26/06
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
Pieter Adriaansz kuiper haar zwagerkuiper
1563-08-12
Pieter Adriaansz kuiper haar zwager
Volkstelling-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
68/1
Pieter Arentsz Dou {kuiper}
9/
Pieter Adriaensz cuypercuyper
1581-09
Pieter Adriaensz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
84/1
Pieter Arentsz Dou {kuiper}
/2
Pieter Adriaensz cuypercuyper
1581-12
Pieter Adriaensz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Burchtgracht.000.02
91/1
Pieter Arentsz Dou {kuiper}
/2
Pieter Adriaensz cuypercuyper
1583-07-14
Pieter Adriaensz, cuyper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Stadsvrijdom.006
98/15
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
Pieter Adriaensz cuypercuyper
1585-03-09
Pieter Adriaensz cuyper
Grachtenboek-28 (eigenaar)Vliet.021
110/1
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/
Pieter Adriaensz cuypercuyper
1585-04-03
Pieter Adriaensz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Burchtgracht.000.02
102/1
Pieter Arentsz Dou {kuiper}
3/5-0-0/4-10-0
Pieter Adriaensz Cuypercuper
1606-08
Pieter Adriaensz. Cuyper dat hij bewoont opt aengeven van de selffde
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Breestraat.041
292/04
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/
Pieter Adriaensz Schoudt cuypercuyper
1582-05-10
Andries Claesz van Marechal cruydenierder ende Pieter Adriaensz Schoudt cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.021
19/1
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/6
Pieter Adriaensz schout cuypercuyper
1581-12
Pieter Adriaensz schout cuyper
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Breestraat.041
311/06
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/
Pieter Adriaensz Schout cuypercuyper
1582-05-17
Pieter Adriaensz Schout cuyper als man en voocht van Anna Claesdr
Omslag-1583 (bewoner)Vliet.021
20/1
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/6
Pieter Adriaensz Schout cuypercuyper
1583-07-14
Pieter Adriaensz Schout, cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.021
18/1
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/16
Pieter Adriaenszoon cuypercuyper
1585
Pieter Adriaenszoon cuypers huys; es getacxeert op 16 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Burchtgracht.000.02
98/1
Pieter Arentsz Dou {kuiper}
/4-0-0
Pieter Aerntsz cuypercuyper
1601
Pieter Aerntsz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.021
22/1
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
3/
Pieter Aerntsz Schout cuyper schuttercuyper
1581-09
Pieter Aerntsz Schout cuyper schutter
Voogdenboek-A (vermelding)Hooigracht.022
173/07
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/
Pieter Aerntsz Schouten cuijpercuijper
1579-08-21
mits het overlijden van de voogden in deze genoemd zijn in plaats van dezelve tot voogden geordonneerd Cors Dircxsz goudtsmith en Pieter Aerntsz Schouten cuijper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hooigracht.073
517/04

/
Pieter Arentsz kuiperkuiper
1571-04-29
Pieter Arentsz kuiper
Poorterboeken-E-1588 (borg)Vliet.021
7654/58b
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/3,2
Pieter Arentsz Schoutkuiper
1590-11-13
Pieter Arentsz Schout
Waarboek-67 M-1584 (belending)Vliet.021
117/07
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/
Pieter Ariensz cuypercuyper
1585-04-06
Pieter Ariensz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Vliet.021
118/07
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/
Pieter Ariensz cuypercuyper
1585-04-06
Pieter Ariensz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Bakkersteeg.012
178/04

/
Pieter Dircksz kuiperkuiper
1580-08-23
Claes Jansz rietdekker (met Pieter Dircksz kuiper als borg)
TiendePenning-1543 (eigenaar)Breestraat.010
40/1

/6
Pieter Dircxz cuijpercuijper
1544
Pieter Dircxz. cuijper een huijs, siaers
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.011
163/05

/
Pieter Dircxz cuypercuyper
1548-01-26
Pieter Dircxz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Caeciliastraat.018.2
97/05
Pieter Dircksz {kuiper, tapper}
/
Pieter Dircxz cuypercuyper
1580-05-28
Pieter Dircxz cuyper als man ende voocht van Lijsbeth Jansdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Caeciliastraat.018.2
98/04
Pieter Dircksz {kuiper, tapper}
/
Pieter Dircxz cuyper
man van Lijsbeth Jansdr
cuyper
1580-05-28
Pieter Dircxz, cuyper
Waarboek-67 J-1581 (vorig-eigenaar)Caeciliastraat.018.1
104/07
Pieter Dircksz {kuiper, tapper}
/
Pieter Dircxz cuypercuyper
1581-12-11
Pieter Dircxz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.018.2
172/1
Pieter Dircksz {kuiper, tapper}
6/
Pieter Dircxz cuyper van Leydencuyper
1581-09
Pieter Dircxz cuyper van Leyden
Omslag-1583 (bewoner)LangeMare.047
47/1
Pieter Dircksz {kuiper, tapper}
/3
Pieter Dirxz cuyper ten zelven huyzecuyper
1583-07-14
Pieter Dirxz, cuyper, ten zelven huyze
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.084
165/1
Pieter Harmensz {kuiper}
/8
Pieter Harmanss cuypercuyper
1585
Pieter Harmanss cuypers huys es getaxeert op 8 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.084
180/1
Pieter Harmensz {kuiper}
/2-11-0
Pieter Harmanss cuypercuyper
1601
Pieter Harmanss cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.084
125/1
Pieter Harmensz {kuiper}
6/
Pieter Harmanszcuyper
1581-09
Pieter Harmansz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.084
64/1
Pieter Harmensz {kuiper}
/3
Pieter Harmansz cuypercuyper
1581-12
Pieter Harmansz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Uiterstegracht.084
67/1
Pieter Harmensz {kuiper}
/3
Pieter Harmansz cuypercuyper
1583-07-14
Pieter Harmansz, cuyper
Bonboek-06B (eigenaar)Uiterstegracht.084
320/001
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Harmansz cuyper
B, 572v
cuyper
1601 na
Pieter Harmansz cuyper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Uiterstegracht.084
578/04
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Harmansz kuiperkuiper
1575-07-31
Pieter Harmansz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Uiterstegracht.074
578/09
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Harmansz kuiperkuiper
1575-07-31
Pieter Harmansz kuiper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.084
198/05
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Harmenszcuyper
1579-03-27
Pieter Harmensz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.084
199/07
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Harmenszcuper
1579-03-27
Pieter Harmensz cuper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.084
392/06
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Harmensz cuypercuyper
1579-10-20
Pieter Harmensz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.084
388/06
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Hermensz cuypercuyper
1579-10-20
Pieter Hermensz cuyper
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.084
290/1
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Hermensz de Cuipercuiper
1583-07-15
Pieter Hermensz de Cuiper
Stratenboek-06 (eigenaar)Breestraat.165
720/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobssoon cuipercuiper
1588-07-02
Pieter Jacobssoon cuiper
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.165
31/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/18/2-17-7-ob
Pieter Jacobsz cuijpercuijper
1575-09-01
Pieter Jacobsz cuijper
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.057
31/10
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuijpercuijper
1583-10-05
Mits het overlijden van Pieter Claesz en de weeskinderen moeder is Pieter Jacobsz cuijper de weeskinderen oom mede tot voogd geordonneerd en Jacob Geritz heeft zich daarvoor borg gesteld
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.165
4/05
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cupercuper
1562-01-07
Pieter Jacobsz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.165
585/07
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1571-08-08
Pieter Jacobsz cuyper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.165
408/05
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1574-10-26
Pieter Jacobsz cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.165
5/2.4.3.0
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1578-09-29
Pieter Jacobsz cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.165
41/1.3.2.0
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1579-05-25
Pieter Jacobsz cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.165
108/2.3.5.0
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1580-11-22
Pieter Jacobsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.165
301/06
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1582-05-02
Pieter Jacobsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.165
302/05
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1582-05-02
Pieter Jacobsz cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.165
36/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/28
Pieter Jacobsz cuypercuijper
1585
Pieter Jacobszoon cuypers huys In 't Houffijser, es getacxeert op 28 gulden
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Rapenburg.056.1
163/16
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypercuyper
1585-04-30
Pieter Jacobsz cuyper uyt zaecke der cope van het huys op Rapenburch
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.165
52/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/20
Pieter Jacobsz cuyper in 't Houffysercuyper
1581-12
Pieter Jacobsz cuyper in 't Houffyser
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.165
954/10
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz cuypers huyse genaemt t Houfijzercuyper
1575-01-10
Pieter Jacobsz cuypers huyse genaemt t Houfijzer
Ondertrouw-NH-A (getuige)Breestraat.173
63/08ba
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz kuiper
ondertrouw
kuiper
1578-01-11
Pieter Jacobsz kuiper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.165
234/14
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz van Delfft cuyper in't Gulden Houfijsercuyper
1583-05-28
Pieter Jacobsz van Delfft cuyper in't Gulden Houfijser
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.165
233/16
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz van Delft cuyper in't Gulden Houfijsercuyper
1583-05-28
Pieter Jacobsz van Delft cuyper in't Gulden Houfijser
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.165
19/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/6
Pieter Jacobsz, cuyper, in 't Houffysercuper
1572-11-28
Pieter Jacobsz, cuyper, in 't Houffyser
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.165
63/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
5/
Pieter Jacobszoen cuyper in 't Houffijser schuttercuyper
1581-09
Pieter Jacobszoen cuyper in 't Houffijser schutter
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.165
30/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/0-20
Pieter Jacoebsz cuypercuyper
1573-12-19
Pieter Jacoebsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Rapenburg.056.1
440/03
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacopsz cuypercuyper
1581-05-23
Pieter Jacopsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Rapenburg.056.1
441/03
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacopsz cuypercuyper
1581-05-23
Pieter Jacopsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.165
218/08
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacopsz cuypercuyper
1583-05-17
Pieter Jacopsz cuyper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.165
14/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/10
Pieter Jacopsz cuyper in 't Houfijsercuyper
1576
Pieter Jacopsz cuyper in 't Houfijser
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.165
53/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/20
Pieter Jacopsz cuyper in Houfyzercuyper
1583-07-14
Pieter Jacopsz, cuyper, in Houfyzer
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.165
194/2.4.3.0
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacopsz cuyper int houfijzercuyper
1578-04-25
Pieter Jacopsz cuyper int houfijzer
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.165
12/03.2.1.0
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacopszoon cuypercuyper
1578-10-25
Pieter Jacopszoon cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
111/1
Pieter Jansz {kuiper}
/
Pieter Jansz cuypercuyper
1558-06-08
Pieter Jansz cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
2772/1
Pieter Jansz {kuiper}
/6-0-0
Pieter Jansz kuiperkuiper
1561-12
Pieter Jansz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.127-135
61/03
Pieter Maertensz {kuiper}
/
Pieter Maartensz kuiperkuiper
1563-11-18
Pieter Maartensz kuiper (met zijn vader Maarten Pietersz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.084
285/09
Pieter Harmensz {kuiper}
/
Pieter Maertensz (sic) cuypercuyper
1577-07-15
Pieter Maertensz (sic) cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.127-135
2143/1
Pieter Maertensz {kuiper}
/5-0-0
Pieter Martynszkuiper
1561-12
Pieter Martynsz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
353/06
Pieter Philipsz Verdonck {kuiper}
/
Pieter Philipsz cuyper vader van Jan Pieterszcuyper
1557-01-02
Pieter Philipsz cuyper vader van Jan Pietersz voirsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.090
91/1
Pieter Philipsz Verdonck {kuiper}
/9/0-18
Pieter Phillipsz cuyperkuiper
1558-06-08
Pieter Phillipsz cuyper
TiendePenning-1543 (eigenaar)LangeMare.090
12/1
Pieter Philipsz Verdonck {kuiper}
/6
Pieter Philpsz cuijpercuijper
1544
Pieter Philpsz. cuijper een huijs, siaers
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.075-077
39/1
Pieter Roelofsz {kuiper}
/3-4-0
Pieter Roelen cuypercuyper
1601
Pieter Roelen cuyper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.019
159/13
Fop Pietersz {kuiper}
/
Pieterszoon cupercuper
1582-02-10
wedue Pieterzoon cuper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Middelstegracht.058
203/1a
Pieter Dircksz Vergeyl
5/7-4-0/7-10-0
Pyeter Dircxz cuypercuyper
1606-08
De weduwe van Pyeter Dircxz., cuyper, opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.084
192/1
Pieter Harmensz {kuiper}
2/3-4-0/3-0-0
Pyeter Harmansz cuypercuyper
1606-08
Pyeter Harmansz., cuyper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.083
12/2
Pieter Jacobsz {kuiper}
3/als voren-0-0/4-10-0
Pyeter Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Pyeter Jacobsz., cuyper, bewoont bij Arent Pyetersz. opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Clarensteeg.018
58/1

2/3-4-0/3-0-0
Reyer Gerritsz cuypercuyper
1606-08
Reyer Gerritsz., cuyper opt aengeven van denzelven ende bruycker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Noordeinde.052.1
156/04
Reyer Sandersz {bakker}
/
Reyer Sanderijnsz kuiperkuiper
1572-10-29
Reyer Sanderijnsz kuiper
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.075-077
48/1
Roelof Dammasz {kuiper}
/2
Roel Dammasz cuypercuyper
1583-07-14
Roel Dammasz, cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.075-077
45/1
Roelof Dammasz {kuiper}
/2
Roelof Dammasz cuypercuyper
1581-12
Roelof Dammasz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.075-077
508/05
Roelof Dammasz {kuiper}
/
Roelof Dammasz kuiperkuiper
1577-09-09
Roelof Dammasz kuiper
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.075-077
57/1
Roelof Dammasz {kuiper}
4/
Roeloff Damasz cuypercuyper
1581-09
Roeloff Dammasz cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.075-077
37/1
Roelof Dammasz {kuiper}
/18
Roeloff Dammass cuypercuyper
1585
Roeloff Dammass cuypers huys, getaxeert zijnde op 18 gulden
Volkstelling-1574 (bewoner)Noordeinde.018
31/1
Rutger Dircksz {kuiper}
6/
Rud Dirxz cuper
Rapenburg
cuper
1574-08-07
Rud Dirxz cuper
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.029
120/1
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rut Dirckxz cuipercuiper
1583-07-27
Rut Dirckxz cuiper
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.018
57/04
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rut Dircsz cupercuper
1576-02-22
ut Dircsz cuper gewonnen in echte bij Katrijn Jacobsdr
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Noordeinde.018
187/04
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rut Dircsz kuiperkuiper
1576-03-10
Rut Dircsz kuiper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.029
82/1
Rutger Dircksz {kuiper}
/8
Rut Dircxss cuypers huyscuyper
1585
Rut Dircxss cuypers huys, es getacxeert op 8 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.029
64/1
Rutger Dircksz {kuiper}
5/
Rut Dircxsz kuyperkuyper
1581-09
Rut Dircxsz kuyper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.029
92/2a
Rutger Dircksz {kuiper}
2/1-6-0/2-0-0
Rut Dircxz Cupercuper
1606-08
In de poorte de wedue van Rut Dircxz. Cuper opt aengeven bewoont bij Leenert Bartelmeessen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.029
93/2a
Rutger Dircksz {kuiper}
1/1-6-0/1-0-0
Rut Dircxz Cupercuper
1606-08
Deselve, bewoont bij Claes Henrycxz. opt aengeven van deselve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.029
94/1a
Rutger Dircksz {kuiper}
2/2-0-0/2-10-0
Rut Dircxz Cupercuper
1606-08
Deselve wedue, dat zij bewoont op haer aengeven
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Nieuwsteeg.043.5
543/03
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rutgaert Dircksz kuiperkuiper
1578-04-25
Rutgaert Dircksz kuiper als man van Margriete Barentsdr weduwe van Pieter Hendricksz stadsschoolmeester (met Joost Dircksz glazenmaker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (borg)Noordeinde.014
102/04
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rutgaert Dircxsz cuypercuyper
1578-11-08
Gerit Roelofsz schoemaecker poorter van Leiden (bijgestaan door Rutgaert Dircxsz cuyper borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.016
342/07
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rutgaert Dircxz cuypercuyper
1577-10-02
Rutgaert Dircxz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.018
103/09
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rutgaert Dircxz cuypercuyper
1578-11-08
Rutgaert Dircxz cuyper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6132/35Va

/
Rutgaert Jansz
Wesel (D.)
kuiper
1549-05-31
Rutgaert Jansz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Noordeinde.018
21/05
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Ruth Dircksz kuiperkuiper
1563-08-19
Ruth Dircksz kuiper
Bonboek-05A (eigenaar)OudeRijn.029
103/001
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Ruth Dircxss cuyper
Vet, 214
cuyper
1586 na
Ruth Dircxss cuyper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.016
240/03
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Ruth Dircxsz kuiperkuiper
1579-05-07
Ruth Dircxsz kuiper (met Dirck Dircxsz glasmaker Pieter Dircxsz stoeldraaier Joost Dircxsz glasmaker en Aelbrecht Florisz linnenwever als borgen)
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.029
88/1a
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Ruth Dircxz cuypers weduecuyper
1601
Ruth Dircxz cuypers wedue
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Langebrug.039
385/03
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Ruth Dircxz Grijp cuypercuyper
1583-08-28
Ruth Dircxz Grijp cuyper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.039
381/03
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Ruth Dircxz Grijp cuypercuyper
1583-08-29
Ryth Dircxz Grijp cuyper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
374/09
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
sa. Jan Pietersz cuypercuyper
1577-11-28
sa. Jan Pietersz, cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.071.1
123/1
Schout Arentsz {tapper, kuiper}
4/6-18-0/6-0-0
Schoudt Aerntsz cuypercuyper
1606-08
Schoudt Aerntsz., cuyper, dat hij bewoondt opt aengeven van de zoon
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
10704/1

/
Sijmon Sijmonsz. cuijpercuijper
1585-09-01
Dit graf heeft gecoft Sijmon Sijmonsz. cuijper, opten 1e september 1585 op conditij ist dat naemaels ijmant quam diet eijgenen wilde, sal men hem een ander graf geven, hier soe nae bij als men mach vinden
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.101-105
590/1
Symon Jansz {kuiper}
/
Simon Jansz cuipercuiper
1591
Simon Jansz cuiper
Omslag-1575 (eigenaar)NieuweRijn.057
5/1
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/10/0-32-0
Simon Simonsz cuijpercuijper
1575-09-01
Simon Simonsz cuijper
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.057
60/1
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/
Simon Simonsz cuipercuiper
1586-03-27
Simon Simonsz cuiper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)LangeMare.063
402/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steffen Dirckszkuiper
1578-01-09
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Adriaensz kuiper (bijgestaan door Steffen Dircksz en met Huybrecht Jansz kleermaker als borg)
TiendePenning-1561 (huurder)Middelweg.040
1755/1

/6-10-0
Steven Gerrytsz kuiper
eigenaar in den aerent
kuiper
1561-12
Steven Gerrytsz kuiper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.005.1
22/2
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/6/0-0
Symon cuypercuyper
1558-06-08
Symon cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.005.1
32/1
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/10
Symon de cuypercuyper
1585
Symon de cuypers huys verhuyrt es getaxeert op 10 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.057
4/1
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/10/0-20
Symon die cupercuper
1558-06-08
Symon die cuper
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.105
67/1
Symon Jacobsz {kuiper}
4/
Symon Jacobsz cuypercuyper
1581-09
Symon Jacobsz cuyper
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.105
51/1
Symon Jacobsz {kuiper}
/6
Symon Jacobsz cuypercuyper
1581-12
Symon Jacobsz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.105
54/1
Symon Jansz {kuiper}
/6
Symon Jacopsz cuypercuyper
1583-07-14
Symon Jacopsz, cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.105
50/1
Symon Jansz {kuiper}
/15
Symon Janss cuypercuyper
1585
Symon Janss cuypers huys, getaxeert zijnde op 15 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.101-103
51/1
Symon Jansz {kuiper}
/1-12-0
Symon Janss cuypercuyper
1601
Symon Janss cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.005-006
89/1
Symon Jansz {kuiper}
/1-6-0
Symon Janss cuypercuyper
1601
Symon Janss cuyper
Poorterboeken-D-1532 (borg)Haarlemmerstraat.105
7263/124b
Symon Jansz {kuiper}
/
Symon Janszkuiper
1587-06-06
Symon Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.005.1
338/07
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Jansz cuypercuyper
1556-02-29
Symon Jansz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.005.1
300/05
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Jansz cuypercuyper
1561-08-07
Symon Jansz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (koper)Haarlemmerstraat.101-103
238/08
Symon Jansz {kuiper}
/
Symon Jansz cuypercuyper
1584-10-20
Symon Jansz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.105
238/09
Symon Jansz {kuiper}
/
Symon Jansz cuypercuyper
1584-10-20
Symon Jansz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.101-103
239/05
Symon Jansz {kuiper}
/
Symon Jansz cuypercuyper
1584-10-20
Symon Jansz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.005-006
90/2
Symon Jansz {kuiper}
0/
Symon Jansz cuypercuyper
1606-08
Symon Jansz., cuyper, bewoondt bij [niet vermeld] es voor aengegeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.005-006
91/1
Symon Jansz {kuiper}
0/
Symon Jansz cuypercuyper
1606-08
Dezelve, mede voor aengegeven
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.105
262/05
Symon Jansz {kuiper}
/
Symon Jansz kuiperkuiper
1581-01-17
Symon Jansz kuiper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.105
265/04
Symon Jansz {kuiper}
/
Symon Jansz kuiperkuiper
1581-01-17
Symon Jansz kuiper met Jan Fransz smit vader en voogd
Bonboek-05A (eigenaar)NieuweRijn.057
9/001
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/
Symon Symonss cuyper
Vet, 207v
cuyper
1586 na
Arent Dircxss van Gruthuysen
Poorterboeken-D-1532 (poorter)NieuweRijn.057
5858/9Va
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Symonszkuiper
1539-06-06
Symon Symonsz
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.057
106/1.2.2.1
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/
Symon Symonszcuyper
1580-11-22
Symon Symonsz
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.005.1
260/1
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/
Symon Symonsz cuipercuiper
1584-07-09
Symon Symonsz cuiper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.005.1
264/08
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Symonsz cupercuper
1561-07-05
Symon Symonsz cuper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.005.1
1946/2
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/6-0-0
Symon Symonsz cuypercuyper
1561-12
Symon Symonsz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.005.1
492/07
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Symonsz cuypercuyper
1571-03-11
Symon Symonsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.005.1
137/07
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Symonsz cuypercuyper
1580-07-02
Symon Symonsz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.005.1
138/07
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Symonsz cuypercuyper
1580-07-02
Symon Symonsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.057
352/13
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Symonsz cuypercuyper
1582-06-08
Symon Symonsz cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.057
7/1
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/20
Symon Symonsz cuypercuyper
1585
Symon Symonss cuypers huys, es getacxeert op 20 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.057
1512/1
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/10-0-0
Symon Symonsz kuiperkuiper
1561-12
Symon Symonsz kuiper
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)NieuweRijn.057
56/03a
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/
Symon Symonsz kuiper
ondertrouw
kuiper
1577-06-15
Symon Symonsz kuiper
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.057
45/1
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/0-7
Symon Symonsz kuperkuper
1573-12-19
Symon Symonsz kuper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.063-065
1/1
Gerrit Thomasz van Swieten {kuiper}
/0-0-0
t huys van Gheryt Thonisz cuypercuyper
1601
t huys van Gheryt Thonisz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.088.1
42/1
Matthijs Symonsz {kuiper}
/8/0-16
Thijs Symonsz cuypercuyper
1558-06-08
Thijs Symonsz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.173
378/09
Anthonis Jansz {kuiper}
/
Thonis Jansz cuypercuyper
1579-09-23
Thonis Jansz cuyper
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.001.2
211/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/8
Thonis Thijmanss cuypercuyper
1585
Thonis Thijmanss cuypers huys hij verhuyert es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 L-1584 (borg)OudeRijn.166-168
153/06
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Thonis Thijmensz cuypercuyper
1584-06-05
Thonis Thijmensz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.091
136/08
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Thonis Thymanss cuypercuyper
1576-12-22
Thonis Thymanss cuyper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Barbarasteeg.011
251/1a
Anthonis Thimansz {kuiper}
/1-12-0
Thonis Thymanss cuypers weduwecuyper
1601
Thonis Thymanss cuypers weduwe
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.091
51/07
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Thonis Thymansz cuypercuyper
1576-05-26
Thonis Thymansz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.091
45/08
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Thonis Thymansz cuypercuyper
1580-05-02
Thonis Thymansz cuypers's erve
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.091
3/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/8
Thonis Thymansz cuypercuyper
1581-12
Thonis Thymansz cuyper
Bonboek-06A (eigenaar)Uiterstegracht.001.2
60/001
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Thonis Thymansz cuypercuyper
1585
Thonis Thymansz cuyper
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)SintJorissteeg.009
211/05
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Thonis Thymansz kuiperkuiper
1562-11-20
Thonis Thymansz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Uiterstegracht.001.2
288/05
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Thonis Tymansz kuiperkuiper
1577-07-16
Thonis Tymansz, kuiper poorter van Leiden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.006
280/1
Thiman Anthonisz {NieuweRijn}
1/2-0-0/1-5-0
Thyman Thoniszn cuypercuyper
1606-08
Thyman Thoniszn cuyper dat hij bewoondt
TiendePenning-1561 (huurder)LangeMare.106
2271/1
Matthijs Jacobsz {kuiper}
/12-10-0
Thys Jacobsz kuiperkuiper
1561-12
Thys Jacobsz kuiper
TiendePenning-1557 (huurder)LangeMare.076.1
17/1

/5/0-0
Thys Jacopsz cuypercuyper
1558-06-08
Thys Jacopsz cuyper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.088.1
1238/1
Matthijs Symonsz {kuiper}
/10-0-0
Thys Symonsz kuiperkuiper
1561-12
Thys Symonsz
Vetus-1585 (overledene)Hooigracht.012
156/1a
Anthonis Gerritsz {kuiper}
/6
Tomas Gerytss cuyper weduencuyper
1585
Eemsgen Adriaensdr Tomas Gerytss cuypers weduen huys es getacxeert op 6 gulden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.173
379/07
Anthonis Jansz {kuiper}
/
Tonis Jansz cuypercuyper
1579-09-23
Tonis Jansz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.091
3/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/8
Tonis Tymansz cuypercuyper
1583-07-14
Tonis Tymansz, cuyper
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.042
25/07a
Claes Claesz {kuiper}
0/
voorkinderen gewonnen bij Claes Claesz cuyperkuiper
1581-09
(voorkinderen van zijn huysvrow gewonnen bij Claes Claesz cuyper)
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hogewoerd.010.1
5/1
Fop Pietersz {kuiper}
/10
Vop Pietersz cuijpercuijper
1544
Vop Pietersz. cuijper een huija, siaers
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.010
143/1a
Jacob Matthijsz {kuiper}
0/
wed v Jacob Mathijsz cuypercuyper
1581-09
Claertgen Claesdr wed v Jacob Mathijsz cuyper
Volkstelling-1581 (overledene)Papengracht.029.4
73/2a
Jacob Harmensz {kuiper}
0/
wed v Jacop Harmansz cuypercuyper
1581-09
Jacop Hermansz cuyper
Volkstelling-1581 (overledene)OudeRijn.019
59/1a
Fop Pietersz {kuiper}
0/
wed v Jop Pietersz cuypercuyper
1581-09
Marytgen Willemsdr wed v Jop Pietersz cuyper
Volkstelling-1581 (overledene)Middelweg.040.1
57/1a
Pieter Dircksz {kuiper-Middelweg}
0/
wed v Pieter Dircxz cuypercuyper
1581-09
Neeltgen Jan Geritsz wed v Pieter Dircxz cuyper
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.012
142/1a
Anthonis Gerritsz {kuiper}
0/
wed v Thonis Geritsz cuypercuyper
1581-09
Eemsgen Adriaensdr wed v Thonis Geritsz cuyper
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Pieterskerkgracht.000.1
363/04
Heer Claesz {kuiper}
/
wed van Heer Jansz (of Claesz) kuiperkuiper
1561-11-26
wed van Heer Jansz (of Claesz) kuiper
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.088.1
49/1a
Matthijs Symonsz {kuiper}
0/
wed van Thijs Symonsz cuypercuyper
1581-09
Pietertgen Gerritsdr wed van Thijs Symonsz cuyper
TiendePenning-1557 (overledene)Uiterstegracht.118
110/1a
Willem Willemsz van der Kade
/0/0-0
wedewy van Willem cuyper
1s 1gr
cuyper
1558-06-08
Reym Claesdr wedewy van Willem cuyper
Volkstelling-1574 (overledene)Hogewoerd.028
18/1a
Arent Claesz {kuiper}
0/
wedue van Arent Claessen cuyper
Hogewoerd
kuiper
1574-08-07
wedue van Arent Claessen cuyper
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Hogewoerd.068
20/12
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
wedue van Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1584-12-10
wedue van Cornelis Cornelisz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)JanVossensteeg.037
418/07
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
wedue van Cornelis Willemsz cuypercuyper
1578-01
wedue van Cornelis Willemsz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hooigracht.031.2
131/1a
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
4/6-9-0/6-0-0
wedue van Jacob Cornelisz Cuyper (doorgehaald)kuiper
1606-08
De wedue van Jacob Cornelisz. Cuyper opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
185/07
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
wedue van Jan Pietersz cuypercuyper
1583-04-29
wedue van Jan Pietersz cuyper
Omslag-1583 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
75/1a
Matthijs Jacobsz {kuiper}
/
wedue van Matys Jacopsz cuypercuyper
1583-07-14
wedue van Matys Jacopsz, cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molensteeg.010
199/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
wedue van Mees Gerytsz cuypercuyper
1583-05-04
wedue van Mees Gerytsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molensteeg.010
198/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
wedue van Mees Gerytsz cuypercuyper
1583-05-09
wedue van Mees Gerytsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molensteeg.010
119/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
wedue van Mees Gherritsz cuypercuyper
1583-07-31
weduw van Mees Gherritsz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Breestraat.096
2/1a
Pieter Adriaensz Cruytpenning
0/
wedue van Pieter Adriaensen cuyperscuyper
1606-08
Joostgen Cagers, wedue van Pieter Adriaensen cuipers in 'De Vergulde Can', op haer aengeven
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kolfmakersteeg.004
193/07
Jacob Harmensz {kuiper}
/
wedue wijlen Jacop Hermansz cuypercuyper
1583-05-06
wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kolfmakersteeg.004
195/06
Jacob Harmensz {kuiper}
/
wedue wijlen Jacop Hermansz cuypercuyper
1583-05-06
wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.123
559/04
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
weduwe van Cornelis Pietersz kuiperkuiper
1571-06-26
Maritgen Dircksdr weduwe van Cornelis Pietersz kuiper met Claas Simonsz Wisselaar als haar voogd in deze zaak; Willem Matheusz koekenbakker als man en voogd van Katrijn Cornelisdr; Margriet en Geertruyt Cornelisdr met hun oom Anthonis Cornelisz timmerman
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.052.1
205/2a
Cornelis Willemsz {kuiper}
0/
weduwe van Cornelis Willemsz cupercuper
1581-09
Anna Jansdr haer dochter weduwe van Cornelis Willemsz cuper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.113
366/04
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
weduwe van Cornelis Willemsz kuiperkuiper
1574-06-03
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak (met haar schoonvader Willem Cornelisz kuiper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.113
384/04
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
weduwe van Cornelis Willemsz kuiperkuiper
1574-07-01
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Clarensteeg.043
381/05
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
weduwe van Cornelis Willemsz kuiperkuiper
1577-12-19
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Groenesteeg.005.2
126/08
Heer Claesz {kuiper}
/
weduwe van Heer Claesz kuiperkuiper
1562-06-09
Belytgen Jansdr weduwe van Heer Claesz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Papengracht.036
287/04
Jacob Harmensz {kuiper}
/
weduwe van Jacob Harmansz kuiperkuiper
1577-07-17
Geertgen Jansdr weduwe van Jacob Harmansz kuiper (bijgestaan door Cornelis Gerritsz)
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooigracht.030
77/18
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
weduwe van Jacob Mathijsz cuypercuyper
1582-12-24
erfgenaam van twee derderdeelen van Claertgen Claesdr weduwe van Jacob Mathijsz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Nieuwstraat.053.3
641/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
weduwe van Jacob Mathijsz kuiperkuiper
1567-04-14
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Arent Christoffelsz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooigracht.010
38/05
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
weduwe van Jacob Mathijsz kuiperkuiper
1567-12-03
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.012
335/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
weduwe van Jacob Mathijsz kuiperkuiper
1574-04-27
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.012
334/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
weduwe van Jacob Mathijsz kuiperkuiper
1574-04-27
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
368/04
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
weduwe van Jan Pietersz cuypercuyper
1579-09-15
Aefgen Rembrantsdr weduwe van Jan Pietersz cuyper tegenwoordig wonende in Delft
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
429/04
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
weduwe van Jan Pietersz kuiperkuiper
1579-11-12
Aeffgen Rembrantsdr weduwe van Jan Pietersz kuiper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
430/04
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
0/
weduwe van Jan Pietersz kuiperkuiper
1579-11-12
Aeffgen Rembrantsdr weduwe van Jan Pietersz kuiper
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.015
1039/17
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
weduwe van Jan Pietersz van der Deur cupercuper
1577-05-03
weduwe van Jan Pietersz van der Deur cuper
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
92/1a
Matthijs Jacobsz {kuiper}
0/
weduwe van Mathijs Jacobsz cuypercuyper
1581-09
Mathijs Jacobsz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hogewoerd.088.1
553/07
Matthijs Symonsz {kuiper}
/
weduwe van Mathijs Symonsz cuypercuyper
1571-06-20
Pietertgen weduwe van Mathijs Symonsz cuyper
Kerven-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
71/1a
Matthijs Jacobsz {kuiper}
/
weduwe van Mathys Jacops cuypercuyper
1581-12
Neeltgen Jansdr weduwe van Mathys Jacops cuyper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Stadsvrijdom.006
133/04
Marcelis Pietersz {kuiper}
/
weduwe van Mercelis Pietersz cuypercuyper
1564-03-11
Alijt Pietersdr weduwe van Mercelis Pietersz met Claas Pietersz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Kaiserstraat.029
108/04
Philips Adriaensz {kuiper}
/
weduwe van Philips Adriaansz kuiperkuiper
1568-05-29
Immetgen Pietersdr weduwe van Philips Adriaansz kuiper met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.055
114/05
Philips Pietersz Verdonck
/
weduwe van Philips Pietersz kuiperkuiper
1572-06-02
Hendrick Jansz houthandelaar gehuwd met Elisabeth Jacobsdr weduwe van Philips Pietersz kuiper (met Simon Jansz Suyck snijder als borg)
Volkstelling-1581 (overledene)LangeMare.062
6/1a
Pieter Adriaensz {kuiper}
0/
weduwe van Pieter Adriaenss cuypercuyper
1581-09
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Adriaenss cuyper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Vliet.021
18/1a
Pieter Arentsz Schout {kuiper}
/
weduwe van Pieter Adriaensz cuypercuyper
1601
Anna Claesdr weduwe van Pieter Adriaensz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)LangeMare.063
402/04
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
weduwe van Pieter Adriaensz kuiperkuiper
1578-01-09
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Adriaensz kuiper (bijgestaan door Steffen Dircksz en met Huybrecht Jansz kleermaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)LangeMare.063
403/04
Pieter Adriaensz {kuiper}
/
weduwe van Pieter Adriaensz kuiperkuiper
1578-01-09
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Adriaensz kuiper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.054.3
349/04
Adriaen Wiggersz {kuiper}
/
wijlen Adriaen Wiggersz
Lenaert Phillipsz heeft een dochter :Immetgen Lenaertsdr Jan Wiggersz heeft een broer Adriaen Wiggersz Immetgen en Adriaen hebben een dochter Katerijne
cuyper
1581-03-31
wijlen Adriaen Wiggersz cuyper vader van Katerijne Adriaensdr naergelaten weeskint omtrent 1 jaer out en wijlen Immetgen Lenaertsdr haar moeder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.054.3
348/04
Adriaen Wiggersz {kuiper}
/
wijlen Adriaen Wiggersz cuyper
Lenaert Phillipsz heeft een dochter :Immetgen Lenaertsdr Jan Wiggersz heeft een broer Adriaen Wiggersz Immetgen en Adriaen hebben een dochter Katerijne
cuyper
1581-03-31
wijlen Adriaen Wiggersz cuyper echtgenoot van Immetgen Lenaertsdr en vader van Katerijne Adriaensdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.054.3
347/04
Adriaen Wiggersz {kuiper}
/
wijlen Adryaen Wiggersz cuyper
Lenaert Phillipsz heeft een dochter :Immetgen Lenaertsdr Jan Wiggersz heeft een broer Adriaen Wiggersz Immetgen en Adriaen hebben een dochter Katerijne
cuyper
1581-03-31
wijlen Adryaen Wiggersz cuyper echtgenoot van wijlen Immetgen Lenaertsdr en vader van Katerijne Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.042
1024/08
Claes Claesz {kuiper}
/
wijlen Claes Claesz cuypercuyper
1577-01-01
kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hogewoerd.068
2/04
Cornelis Cornelisz {kuiper-Hogewoerd}
/
wijlen Cornelis Cornelisz cuypercuyper
1584-04-06
wijlen Cornelis Cornelisz cuyper echtgenoot van Rusgen Thonisdr
Grote-Bewijzen-C (overledene)Hogewoerd.056.2
271/06
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
wijlen Jeroen Dirckszn cuypercuyper
1595-01-27
kinderen van wijlen Jeroen Dirckszn cuyper en wijlen Anna van Noorden Gommersdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Langebrug.113.07
68/08
Willem Anthonisz {kuiper}
/
wijlen wedue Willems Anthonisz cuypercuyper
1576-06-18
wijlen wedue Willems Anthonisz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.075-079
403/04
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
wijlen Wollebrant Cornelisz cuypercuyper
1579-08-17
Salomon van der Woert notaris publyck curator van den desolaten boedel van wijlen Wollebrant Cornelisz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.052
184/12
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Willebrant Cornelisz cuyper (overleden)cuyper
1577-03-05
Willebrant Cornelisz cuyper (overleden)
TiendePenning-1561 (huurder)Uiterstegracht.085
2119/1

/7-3-0
Willem Aerntsz kuiperkuiper
1561-12
Willem Aerntsz kuiper
TiendePenning-1561 (huurder)Langebrug.113.07
934/1
Willem Anthonisz {kuiper}
/12-0-0
Willem Anthonisz kuiperkuiper
1561-12
Willem Anthonisz kuiper
TiendePenning-1561 (huurder)Steenschuur.023.02
940/1
Willem Anthonisz {kuiper}
/8-10-0
Willem Anthonisz kuiper
half jaar, jan meeusz verversknecht half jaar
kuiper
1561-12
Willem Anthonisz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Langebrug.113.07
257/08
Willem Anthonisz {kuiper}
/
Willem Antoniss cuperkuiper
1569-11-30
Willem Antoniss cuper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Langebrug.113.07
118/08
Willem Anthonisz {kuiper}
/
Willem Antonisz cuypercuyper
1576-10-15
Willem Antonisz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.036
361/05

/
Willem Arentsz kuiperkuiper
1565-06-20
Willem Arentsz kuiper
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Levendaal.018
469/03

/
Willem Arentsz kuiperkuiper
1571-02-10
Willem Arentsz kuiper als man en voogd van Meynsgen Jacobsdr (met Jan Arentsz voller als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.019
106/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/7/0-14
Willem Corneliesz cuypercuyper
1558-06-08
Willem Corneliesz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Breestraat.055
179/04

/
Willem Cornelis kuiperkuiper
1580-08-26
Quirijn Cornelisz van Montfoort (met Willem Cornelis kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.019
94/08
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Corneliss cupercuper
1562-04-23
Willem Corneliss cuper
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.010
189/1
Willem Cornelisz {kuiper-Hooglandsekerkgracht}
/9
Willem Corneliss cuypercuyper
1585
Willem Corneliss cuypers huys es getacxeert op 9 gulden
Bonboek-05A (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.010
554/001
Willem Cornelisz {kuiper-Hooglandsekerkgracht}
/
Willem Corneliss cuyper
Vet, 241v
cuyper
1586 na
Willem Corneliss cuyper
Grachtenboek-45 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.010
250/1
Willem Cornelisz {kuiper-Hooglandsekerkgracht}
/
Willem Cornelisz cuipercuiper
1586-08-08
Willem Cornelisz cuiper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Clarensteeg.038-042
261/05
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/
Willem Cornelisz cupercuper
1561-06-28
Willem Cornelisz cuper
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.019
21/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
2/
Willem Cornelisz cupercuper
1581-09
Willem Cornelisz cuper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hooglandsekerkgracht.010
174/13
Willem Cornelisz {kuiper-Hooglandsekerkgracht}
/
Willem Cornelisz cupercuper
1585-05-06
Willem Cornelisz cuper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hooglandsekerkgracht.010
175/11
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cupercuper
1585-05-06
Willem Cornelisz cuper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.019
320/08
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuyperkuiper
1563-04-17
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.019
531/07
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1566-06-20
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Kaiserstraat.024.1
415/07
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1579-11-21
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.151
471/05

/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1580-01-30
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Breestraat.159
163/04

/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1580-08-03
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.022
297/06
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1581-02-14
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.022
298/06
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1581-02-14
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooglandsekerkgracht.010
50/05
Willem Cornelisz {kuiper-Hooglandsekerkgracht}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1581-08-28
Willem Cornelisz cuyper
Volkstelling-1581 (bewoner)Vollersgracht.025-037
58/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vollersgracht}
2/
Willem Cornelisz cuypercuijper
1581-09
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Middelstegracht.016.3
24/04

/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1583-08-023
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)
250/03

/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1584-09-18
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hooglandsekerkgracht.010
90/05
Willem Cornelisz {kuiper-Hooglandsekerkgracht}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1585-02-16
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Vliet.019
117/08
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1585-04-06
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Vliet.019
118/08
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1585-04-06
Willem Cornelisz cuyper
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Kaiserstraat.024.1
119/03
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz cuypercuyper
1585-04-08
Willem Cornelisz cuyper
Omslag-1583 (bewoner)Vliet.019
19/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/6
Willem Cornelisz cuyper alias Neuscuyper
1583-07-14
Willem Cornelisz, cuyper, alias Neus
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.019
18/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/6
Willem Cornelisz cuyper alias Nuescuyper
1581-12
Willem Cornelisz cuyper alias Nues
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/04
Willem Cornelisz {kuiper-Delft}
/
Willem Cornelisz cuyper tot Delftcuyper
1583-11-03
Willem Cornelisz cuyper tot Delft
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/04
Willem Cornelisz {kuiper-Delft}
/
Willem Cornelisz cuyper tot Delft zijn broedercuyper
1583-11-19
Willem Cornelisz cuyper tot Delft zijn broeder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Stadsvrijdom.006
89/08

/
Willem Cornelisz cuypers weduwecuyper
1562-04-17
Willem Cornelisz cuypers weduwe
Waarboek-67 A-1560 (koper)Clarensteeg.038-042
226/04
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1561-04-29
Willem Cornelisz kuiper
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.027-033
226/06
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1561-04-29
Willem Cornelisz kuiper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.019
670/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/7-0-0
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1561-12
Willem Cornelisz kuiper
TiendePenning-1561 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
2219/1
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/4-0-0
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1561-12
Willem Cornelisz kuiper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Clarensteeg.038-042
2218/2
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/2-12-0
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1561-12
Willem Cornelisz kuiper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Clarensteeg.038-042
2217/2
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/3-5-0
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1561-12
Willem Cornelisz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (borg)Rapenburg.113
366/06
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1574-06-03
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak (met haar schoonvader Willem Cornelisz kuiper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaiserstraat.024.1
324/06
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1577-09-04
Willem Cornelisz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Clarensteeg.038-042
334/03
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1577-09-12
Willem Cornelisz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)JanVossensteeg.027-033
334/05
Willem Cornelisz {kuiper-Clarensteeg}
/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1577-09-12
Willem Cornelisz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.016.3
344/05

/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1577-10-08
Willem Cornelisz kuiper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.016.3
42/03

/
Willem Cornelisz kuiperkuiper
1578-08-13
Willem Cornelisz, kuiper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Molensteeg.011
127/04
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Cornelisz, cuyper
vader van Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
kuiper
1579-01-10
Willem Cornelisz, cuyper, zijn vader
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.019
159/10
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/
Willem Corneliszoon cuypers schuyrecuyper
1572-04-01
Willem Corneliszoon cuypers schuyre
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.057
409/14
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/
Willem Hillebrantsz cuypercuyper
1579-11-12
Willem Hillebrantsz mede cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.057
410/13
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/
Willem Hillebrantsz cuypercuyper
1579-11-12
Willem Hillebrantsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.027
116/1
Willem Jacobsz {kuiper}
/4-10-0
Willem Jacobsz cuypercuyper
1601
Willem Jacobsz cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.027
114/1
Willem Jacobsz {kuiper}
3/5-13-0/4-10-0
Willem Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Willem Jacobsz., cuyper, eygen[aer] dat hij bewoondt opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.027
115/2
Willem Jacobsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Willem Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Leenaer [achternaam niet vermeld] opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.027
116/2
Willem Jacobsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Willem Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Jorisgen Cornelisdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.027
117/2
Willem Jacobsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Willem Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Cornelis Jansz. opt aengeven van de buyeren
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.027
118/2
Willem Jacobsz {kuiper}
1/1-0-0/1-0-0
Willem Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Jan Jansz.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaardesteeg.007
219/1

/5-6-0
Willem Janss cuypercuyper
1601
Willem Janss, cuyper
TiendePenning-1543 (eigenaar)NieuweRijn.057
5/1

/10
Willem Jansz cuijpercuijper
1544
Willem Jansz. cuijper een huijs, siaers
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.113.05
143/10
Willem Maertensz Dou
/
Willem Martijnsz cuyper alhiercuyper
1583-03-07
Willem Martijnsz cuyper alhier kinderen van Maerten Symonsz Dou ende Maritgen Florisdr beyde z.g.;alle kinderen zijn gemachtigde voor het weeskind
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.023.02
51/1
Willem Anthonisz {kuiper}
/6,5/0-13
Willem Tonisz cuypercuyper
1558-06-08
Willem Tonisz cuyper
Omslag-1575 (eigenaar)Rapenburg.135.1
78/1

/10/0-32-0
Willem Willemsz cuijpercuijper
1575-09-01
Willem Willemsz cuijper
Omslag-1573 (bewoner)Vliet.019
6/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/0-2
Willem Willemsz kuperkuper
1573-12-19
Willem Willemsz, kuper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.017
87/1
Willem Willemsz {kuiper}
/2-5-0
Willem Willemsz kuyperkuyper
1601
Willem Willemsz kuyper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.019.7
566/05
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wolbrant Cornelisz cuypercuyper
1566-09-19
Wolbrant Cornelisz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.052
100/1
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/12/0-24
Wollebrant Corneliesz cuypercuyper
1558-06-08
Wollebrant Corneliesz cuyper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.019.7
118/07
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrant Cornelisz cupercuper
1562-05-25
Wollebrant Cornelisz cuper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.019.7
102/07
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrant Cornelisz cuypercuyper
1564-01-31
Wollebrant Cornelisz cuyper
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hooigracht.056-058
523/04
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrant Cornelisz cuypercuyper
1571-04-15
Claas Adriaansz Mast en Wollebrant Cornelisz cuyper voogden over Gerrit Meesz kramer en Adriana Meesdr onmondige weeskinderen van Jonge Mees Garbrantsz en Aagte Fransdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.054
170/07
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrant Cornelisz cuypercuyper
1572-12-11
Wollebrant Cornelisz cuyper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.062
934/06
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrant Cornelisz cuypercuyper
1573-05-17
Wollebrant Cornelisz en Jan Claesz cuypers voogden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.052
1727/1
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/12-0-0
Wollebrant Cornelisz kuiperkuiper
1561-12
Wollebrant Cornelisz kuiper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.056-058
656/03
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrant Cornelisz kuiperkuiper
1567-05-22
Wollebrant Cornelisz kuiper (met zijn vader Cornelis Hendricksz als borg)
Waarboek-67 E-1571 (executeur)Middelstegracht.051
35/03
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrant Cornelisz kuiperkuiper
1572-01-23
Wollebrant Cornelisz kuiper administrateur van de goederen van Simon Pietersz schoenmaker en Jannetgen Pietersdr onmondige weeskinderen van Pieter Meeus Garbrantsz volgens testament van 10 mei 1567 (met Adriaan Jansz waard in 'De Vergulde Kogge' als borg)
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
1039/09
Jan Pietersz Verdonck {kuiper}
/
wylen Jan Pietersz van der Deur cupercuper
1577-05-03
kinderen van wylen Jan Pietersz van der Deur cuper en Aefgen Rembrantsdr
Voogdenboek-A (overledene)Hogewoerd.028
185/03
Arent Claesz {kuiper}
/
zaliger Aernt Claesz cupercuper
1580-03-14
zaliger Aernt Claesz cuper en Maria Jansdr