BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 145. Aantal = 58.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.022
76/04
Arent van Treslong {kanunnik}
/
Arent van Treslong kanunnikkanunnik
1562-03-20
Arent van Treslong kanunnik in het St. Pancrascollege met Nicolaas van Halle als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooglandsekerkgracht.034
420/05
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaan Reyniersz mede-kanunnikmede-kanunnik
1565-10-11
heer Christiaan Reyniersz mede-kanunnik
Glippers-1574 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
26/2
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaen Reyerszoon canonick fugityvecanonick
1574
Christiaen Reyerszoon canonick fugityve, op de Hoogelantse Kerckgraft
Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
193/05
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Cristiaen Reyersz canonic ten Hoegelande alhiercanonic
1584-07-21
Cristiaen Reyersz canonic ten Hoegelande alhier
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hooglandsekerkgracht.034
162/05
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Cristiaen Reyersz in zijn leven canonick van Sint Pancraescollegiecanonick van Sint Pancraescollegie
1584-06-12
mr. Vredric Brunt ende Jan Gerytsz Buytewecht als testamenteurs ende executuers van de uuyterste wille van Cristiaen Reyersz in zijn leven canonick van Sint Pancraescollegie binnen dezer stede volgende zeeckere zijne testamentarie dispositie van date 2 februari 1582
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooglandsekerkgracht.034
341/08
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Crystiaen Reyersz eertijts canonickeertijts canonick
1581-03-21
Crystiaen Reyersz eertijts canonick
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.026.1
341/07
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Crystiaen Reyersz eertijts canoninckeertijts canonick
1581-03-21
Crystiaen Reyersz eertijts canoninck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Moriaansteeg.010-012
57/1a

/6/0-0
die erfgenaemen van heer Geryt Boels canonyckcanonyck
1558-06-08
die erfgenaemen van heer Geryt Boels canonyck
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
9/06
Dirck Gerritsz {kanunnik}
/
Dirck Geritsz in zijn leven canonnick ten Hogelandecanonnick
1577-04-22
Claes Jansz Moyt voorsz. als zijnde curateur bij burgemeesteren ende gerechte dezer stede gecoren ende gestelt over den boedel ende onbeheerde goederen van Dirck Geritsz in zijn leven canonnick ten Hogelande
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
24/06
Dirck Gerritsz {kanunnik}
/
Dirck Gerritsz canonick ten Hogelandecanonick
1580-02-01
Dirck Gerritsz in zijn leven canonick ten Hogelande van St. Pancraes kercke
Waarboek-67 C-1563 (belending)Raamsteeg.000.12
154/08
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Floris Hey Jansz canonnickcanonnick
1564-04-17
zeeckere ledighe erve competerende tot een vicarie daer nu possessuer of is mr Floris Hey Jansz canonnick ’t Sinte Pancraes
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
346/08
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/
Gerit Claesz Gool eertijds canoninck van Pancraes collegiumcanoninck
1579-08-12
Gerit Claesz Gool eertijds canoninck van Pancraes collegium dezer stede
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
1680/1
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/16-0-0
Gerryt Gool heerkannunnik
1561-12
Gerryt Gool heer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.186
154/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerkkanunnik
1569-01-21
mr. Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk en heer Arent Tou priester beiden met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak executeurs van het testament van Ermgaard Dircksdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.021.1
104/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priester en kannunik van het St Pancrascollegekannunik
1560-08-30
mr. Gijsbrecht Jorisz priester en kannunik van het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Burgsteeg.006
1604/1
Gijsbrecht Gerritsz Lam {kanunnik}
/15-0-0
Gysbert Gerytsz heer kannunnikkannunnik
1561-12
Gysbert Gerytsz, heer kannunnik
Glippers-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
40/2
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Heer Christiaen Reyersz canonick fugityvecanonick
1573
Heer Christiaen Reyersz canonick fugityve opte Hoogelantse kerckgraft
TiendePenning-1561 (eigenaar)Moriaansteeg.010-012
1685/1
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/15-0-0
heer Cristiaen kannunnikkannunnik
1561-12
heer Cristiaen kannunnik
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.015.1
67/1
Dirck Jansz van Swieten {kanunnik}
/
heer Dirck Jansz canonyckcanonyck
1558-06-08
heer Dirck Jansz canonyck
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.015.1
1695/1
Dirck Jansz van Swieten {kanunnik}
/9-0-0
heer Dirck Jansz van Swietenkannunnik
1561-12
heer Dirck Jansz van Swieten
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelweg.015.1
226/05
Dirck Jansz van Swieten {kanunnik}
/
heer Dirck van Zwieten kannunik in hetzelfde collegekannunik
1564-09-25
heer Gijsbert Gerritsz kannunik en heer Dirck Jansz vicaris in het St.-Pancrascollege als executeurs-testamentair van heer Dirck van Zwieten kannunik in hetzelfde college
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
86/07
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/
heer Gerit Claess Gool mede canonock van St. Pancraescollegiecanonock
1562-04-08
heer Gerit Claess Gool mede canonock van St. Pancraescollegie
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
133/06
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/
heer Gerryt Claesz Gool mede canonickcanonick
1572-08-26
heer Gerryt Claesz Gool mede canonick
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwstraat.004
1598/1
Gerrit Jansz {kanunnik}
/36-0-0
heer Gerryt Jansz kannunnik
met zijn broer jacob jansz priester tot `haer levene'
kannunnik
1561-12
Gerryt Jansz, heer kannunnik
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
123/2
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/3/0-0
heer Geryt Goel canonyck priestercanonyck, priester
1558-06-08
heer Geryt Goel canonyck priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
344/07
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/
heer Gheryt Claesz Goel canonick van Sinte Pancraeskerckecanonick
1563-05-14
heer Gheryt Claesz Goel, canonick van Sinte Pancraeskercke
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
52/1
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/15/0-30
heer Gheryt Claesz Goel canonyck provenhuyscanonyck provenhuys
1558-06-08
heer Gheryt Claesz Goel canonyck provenhuys
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.004
90/1
Gerrit Jansz {kanunnik}
/12/0-24
heer Gheryt Jansz kanonyck provenhuyskanonyck
1558-06-08
heer Gheryt Jansz kanonyck provenhuys
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.028
344/09
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraescanonick
1563-05-14
heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraes huys ende erve
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.006
96/1
Gijsbrecht Gerritsz Lam {kanunnik}
/12/0-24
heer Ghysbrecht Gerietsz kanonyckkanonyck
1558-06-08
heer Ghysbrecht Gerietsz kanonyck
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelweg.015.1
226/03
Gijsbrecht Gerritsz Lam {kanunnik}
/
heer Gijsbert Gerritsz kannunikkannunik
1564-09-25
heer Gijsbert Gerritsz kannunik en heer Dirck Jansz vicaris in het St.-Pancrascollege als executeurs-testamentair van heer Dirck van Zwieten kannunik in hetzelfde college
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.019.2
112/2

/9,5/0-19
Heer Jan Jacopsz kanonyc woonende tot Zoetermeerkanonyc
1558-06-08
Heer Jan Jacopsz kanonyc woonende tot Zoetermeer
Glippers-1574 (eigenaar)Nieuwstraat.036
48/2
Jan Willemsz {kanunnik}
/
heer Jan Willemsz canoninck fugityvecanoninck
1574
heer Jan Willemsz canoninck fugityve, upte Nieuwestraet
TiendePenning-1557 (huurder)Hooglandsekerkgracht.019
75/1
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/12/0-24
Heer Steeven kanonnyck van Sinte Pankeraskanonnyck van Sinte Pankeras
1558-06-08
Heer Steeven kanonnyck van Sinte Pankeras tot syn lief
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.007
26/11
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
heer Steven Janss, canonick van Sincte Pancrascollegiecanonick
1562-02-06
heer Steven Janss, canonick van Sincte Pancrascollegie
Waarboek-67 A-1560 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.019
328/10
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
heer Steven Jansz medecanonickmedecanonick
1561-10-02
een huysinge ende erve toebehorende Onzer Liever Vrouwengasthuys, 'twelck in lijftochte heeft heer Steven Jansz, medecanonick der voors collegie
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerkgracht.016-018
429/10
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
heer Steven Jansz priester ende canoninck van Sinte Pancraeskerckepriester ende canoninck van Sinte Pancraeskercke
1570-11-14
heer Steven Jansz priester ende canoninck van Sinte Pancraeskercke
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.025.1
134/1
Willem Jansz {kanunnik}
/10/0-20
Heer Willem Jansz canonyckcanonyck
1558-06-08
Heer Willem Jansz canonyck
Glippers-1576 (bewoner)Hooigracht.005-007
104/1
Jacob Jansz {kanunnik}
/
Jacop Janssen voeg... canoniccanonic
1578-07-03
Jacop Janssen voeg... canonic
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwstraat.036
501/04
Jan Willemsz {kanunnik}
/
Jan Willemsz kannunikkannunik
1566-04-08
mr. Jan Willemsz kannunik van St.-Pancrascollege
Waarboek-67 B-1562 (begunstigde)Levendaal.026
128/07
Lodewijck van Treslong III {kanunnik}
/
Lodewijk van Treslong kanunnik van St. Pancrascollegekanunnik van St. Pancrascollege
1562-06-08
Lodewijk van Treslong kanunnik van St. Pancrascollege
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.023
77/1
Cornelis Baroen {kanunnik}
/18/1-16
Meester Cornelies Baroen kanonyckkanonyck
1558-06-08
Meester Cornelies Baroen kanonyck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.28
29/2
Cornelis Willemsz {kanunnik}
/7,7/0-15
meester Cornelies Willemsz kanonyckkanonyck
1558-06-08
meester Cornelies Willemsz kanonyck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028
51/1
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/14/0-28
meester Ghysbrech Jorysz canonyckcanonyck
1558-06-08
meester Ghysbrech Jorysz canonyck
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.023
1586/1
Cornelis Baroen {kanunnik}
/20-0-0
mr Cornelis Baroenkannunnik
1561-12
mr Cornelis Baroen
Testament-A2 (executeur)Haarlemmerstraat.106
54/15
Cornelis Willemsz {kanunnik}
/
Mr Cornelis Willemsz canonick ten Hoeghelandecanonick ten Hoeghelande
1553-11-21
Mr Cornelis Willemsz canonick ten Hoeghelande
Glippers-1574-4563 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.021
13/2
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Mr Floris Hey canonickcanonick
1574
Mr. Floris Hey canonick, op 't Hogelantsche Kercgraft
Waarboek-67 D-1567 (curator)BuitenLeiden.000
353/09
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
mr Floris Hey canonick van Sinte Pancraes collegiecanonick
1570-05-19
mr Floris Hey canonick van Sinte Pancraes collegie
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Garenmarkt.000.15
366/10
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Mr Floris Hey Jansz kannunik van Hogelandcannunik van Hogeland
1579-08-31
Mr Floris Hey Jansz kannunik van Hogelande voor zichzelf en als vervanger van Marie Heyendr, weduwe en boedelhoudster van Garbrant Symonsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.009-013
118/12
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
mr Floris Heye Jansz canonickcanonick
1560-12-24
mr. Floris Heye Jansz canonick
Glippers-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.021
39/2
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Mr Florys Hey canonick fugityvecanonick
1573
Mr Florys Hey canonick fugityve opte Hooglantse kerckgraft
Waarboek-67 B-1562 (belending)Raamsteeg.000.12
130/07
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
mr Florys Heye Janss presbyter ende canonick van S.te Pancraescollegiepresbyter ende canonick van S.te Pancraescollegie
1562-06-13
mr Florys Heye Janss presbyter ende canonick van S.te Pancraescollegie
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.023
328/08
Cornelis Baroen {kanunnik}
/
mr. Cornelis Baroen canonick van S. Pancraescollegiecanonick
1561-10-02
mr. Cornelis Baroen canonick van S. Pancraescollegie
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Middelweg.007
431/03
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Mr. Steven Jansz eertijts canoninck te Hogenlandecanoninck
1583-10-28
Mr Steven Jansz eertijts canoninck te Hogenlande
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Uiterstegracht.118
470/05

/
nagelaten weeskind van heeren Dircksz van Poelgeest kanunnik te Naaldwijkkanunnik
1578-02-27
nagelaten weeskind van heeren Dircksz van Poelgeest kanunnik te Naaldwijk
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelweg.007
350/03
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steven Jansz eertijds kanunnik van St.-Pancraskanunnik
1577-10-15
Steven Jansz eertijds kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Middelweg.007
430/03
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steven Jansz eertijts canonick van Sinte Pancraeskerckecanonick van Sinte Pancraeskercke
1583-10-27
mr. Steven Jansz eertijts canonick van Sinte Pancraeskercke binnen deser stede
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.020
44/05
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steven Jansz priester en kanunnik in de St.-Pancraskerkpriester en kanunnik in de St.-Pancraskerk
1572-02-12
Steven Jansz priester en kanunnik in de St.-Pancraskerk met Ysbrant Jacobsz als zijn voogd in deze zaak