BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 145. Aantal = 34.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.022
76/04

/
Arent van Treslong kanunnikkanunnik
1562-03-20
Arent van Treslong kanunnik in het St. Pancrascollege met Nicolaas van Halle als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooglandsekerkgracht.034
420/05
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaan Reyniersz mede-kanunnikmede-kanunnik
1565-10-11
heer Christiaan Reyniersz mede-kanunnik
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
26/2
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaen Reyerszoon canonick fugityvecanonick
1574
Christiaen Reyerszoon canonick fugityve, op de Hoogelantse Kerckgraft
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooglandsekerkgracht.034
341/08
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Crystiaen Reyersz eertijts canonickeertijts canonick
1581-03-21
Crystiaen Reyersz eertijts canonick
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelweg.026.1
341/07
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Crystiaen Reyersz eertijts canoninckeertijts canonick
1581-03-21
Crystiaen Reyersz eertijts canoninck
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
9/06
Dirck Gerritsz {priester}
/
Dirck Geritsz in zijn leven canonnick ten Hogelandecanonnick
1577-04-22
Claes Jansz Moyt voorsz. als zijnde curateur bij burgemeesteren ende gerechte dezer stede gecoren ende gestelt over den boedel ende onbeheerde goederen van Dirck Geritsz in zijn leven canonnick ten Hogelande
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
24/06
Dirck Gerritsz {priester}
/
Dirck Gerritsz canonick ten Hogelandecanonick
1580-02-01
Dirck Gerritsz in zijn leven canonick ten Hogelande van St. Pancraes kercke
Waarboek-67 C-1563 (belending)Raamsteeg.000.12
154/08
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Floris Hey Jansz canonnickcanonnick
1564-04-17
zeeckere ledighe erve competerende tot een vicarie daer nu possessuer of is mr Floris Hey Jansz canonnick ’t Sinte Pancraes
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
1680/1
Gerrit Claesz Gool
/16-0-0
Gerryt [Claasz] Gool heerkannunnik
1561-12
Gerryt [Claasz] Gool heer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.186
154/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz kanunnikkanunnik
1569-01-21
mr. Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk en heer Arent Tou priester beiden met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak executeurs van het testament van Ermgaard Dircksdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.021.1
104/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priester en kannunik van het St Pancrascollegekannunik
1560-08-30
mr. Gijsbrecht Jorisz priester en kannunik van het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
40/2
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Heer Christiaen Reyersz canonick fugityvecanonick
1573
Heer Christiaen Reyersz canonick fugityve opte Hoogelantse kerckgraft
TiendePenning-1561 (eigenaar)Moriaansteeg.008
1685/1
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/15-0-0
heer Cristiaen kannunnikkannunnik
1561-12
heer Cristiaen kannunnik
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
123/2
Gerrit Claesz Gool
/
heer Geryt Goel canonyck priestercanonyck, priester
1558-06-08
heer Geryt Goel canonyck priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
344/07
Gerrit Claesz Gool
/
heer Gheryt Claesz Goel canonick van Sinte Pancraeskerckecanonick
1563-05-14
heer Gheryt Claesz Goel, canonick van Sinte Pancraeskercke
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
52/1
Gerrit Claesz Gool
/15/0-30
heer Gheryt Claesz Goel canonyck provenhuyscanonyck provenhuys
1558-06-08
heer Gheryt Claesz Goel canonyck provenhuys
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.028
344/09
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraescanonick
1563-05-14
heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraes huys ende erve
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Nieuwstraat.036
48/2
Jan Willemsz {kanunnik}
/
heer Jan Willemsz canoninck fugityvecanoninck
1574
heer Jan Willemsz canoninck fugityve, upte Nieuwestraet
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.007
26/10
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
heer Steven Janss, canonick van Sincte Pancrascollegiecanonick
1562-02-06
heer Steven Janss, canonick van Sincte Pancrascollegie
Waarboek-67 A-1560 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.019
328/10
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
heer Steven Jansz medecanonickmedecanonick
1561-10-02
een huysinge ende erve toebehorende Onzer Liever Vrouwengasthuys, 'twelck in lijftochte heeft heer Steven Jansz, medecanonick der voors collegie
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.025.1
134/1
Willem Jansz {priester}
/10/0-20
Heer Willem Jansz canonyckcanonyck
1558-06-08
Heer Willem Jansz canonyck
Glippereed (bewoner)Hooigracht.005-007
104/1
Jacob Jansz {priester, kanunnik}
/
Jacop Janssen voeg... canoniccanonic
1578-07-03
Jacop Janssen voeg... canonic
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwstraat.036
501/04
Jan Willemsz {kanunnik}
/
Jan Willemsz kannunikkannunik
1566-04-08
mr. Jan Willemsz kannunik van St.-Pancrascollege
Waarboek-67 B-1562 (begunstigde)Levendaal.026
128/07
Lodewijck van Treslong III
/
Lodewijk van Treslong kanunnik van St. Pancrascollegekanunnik van St. Pancrascollege
1562-06-08
Lodewijk van Treslong kanunnik van St. Pancrascollege
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.28
29/2

/
meester Cornelies Willemsz kanonyckkanonyck
1558-06-08
meester Cornelies Willemsz kanonyck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028
51/1
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/14/0-28
meester Ghysbrech Jorysz canonyckcanonyck
1558-06-08
meester Ghysbrech Jorysz canonyck
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.023
1586/1
Cornelis Baroen {kanunnik}
/20-0-0
mr Cornelis Baroenkannunnik
1561-12
mr Cornelis Baroen
Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.021
13/2
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Mr Floris Hey canonickcanonick
1574
Mr. Floris Hey canonick, op 't Hogelantsche Kercgraft
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.009-013
118/12
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
mr Floris Heye Jansz canonickcanonick
1560-12-24
mr. Floris Heye Jansz canonick
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.021
39/2
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
Mr Florys Hey canonick fugityvecanonick
1573
Mr Florys Hey canonick fugityve opte Hooglantse kerckgraft
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.023
328/08
Cornelis Baroen {kanunnik}
/
mr. Cornelis Baroen canonick van S. Pancraescollegiecanonick
1561-10-02
mr. Cornelis Baroen canonick van S. Pancraescollegie
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Middelweg.007
431/03
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
Mr. Steven Jansz eertijts canoninck te Hogenlandecanoninck
1583-10-28
Mr Steven Jansz eertijts canoninck te Hogenlande
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Uiterstegracht.106-110
470/05

/
nagelaten weeskind van heeren Dircksz van Poelgeest kanunnik te Naaldwijkkanunnik
1578-02-27
nagelaten weeskind van heeren Dircksz van Poelgeest kanunnik te Naaldwijk
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelweg.007
350/03
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
Steven Jansz kanunnikkanunnik
1577-10-15
Steven Jansz eertijds kanunnik van St.-Pancras