BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 146. Aantal = 304.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)LangeMare.061
557/04
Aelbrecht Maertensz {priester}
/
Aalbrecht Maartensz priesterpriester
1566-09-05
heer Aalbrecht Maartensz priester
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwstraat.053.3
641/07
Adriaen Cornelisz {kanunnik}
/
Adriaan Cornelisz priesterpriester, kanunnik
1567-04-14
heer Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
282/03
Adriaen Cornelisz {kanunnik}
/
Adriaan Cornelisz priesterpriester en kanunnik
1570-01-12
heer Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (koper)
355/53
Adriaen Cornelisz {kanunnik}
/
Adriaan Cornelisz priesterpriester
1570-05-06
Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van St.-Pancras
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.1
525/1
Adriaen van Dam {priester}
/8-0-0
Adriaen van Dam heer priesterpriester
1561-12
Adriaen van Dam heer priester
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.010
119/06
Aelbrecht Jansz de Man
/
Aelbert Jansz priester zijn heeroompriester
1565-02-08
Aelbert Jansz priester zijn heeroom
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kloksteeg.021.4
318/03
Aelbrecht Hendricksz {priester}
/
Aelbrecht Hendricksz priesterpriester
1561-09-04
heer Aelbrecht Hendricksz priester (bijgestaan door David Egbertsz) en Maerten Havicksz drapenier (met Allart Jacobsz schilder als borg)
TiendePenning-1561 (huurder)Hooigracht.011
1924/1
Aelbrecht Jansz de Man
/9-0-0
Aelbrecht [Jansz] Kardeman mrpresbyter
1561-12
Aelbrecht [Jansz] Kardeman mr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.007
123/03
Amelis Kerstantsz van Oyen {kanunnik}
/
Amelis Kerstantsz van Oy priesterpriester
1561-09-03
mr. Amelis Kerstantsz van Oy priester kanunnik in het St. Pancrascollege en deken van Rijnland met Pieter Adriaensz Storm als zijn voogd in deze zaak (met Jan van Adrichem als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
19/03
Arent Jacobsz {priester}
/
Arent Jacobsz priesterpriester
1560-07-11
Arent Jacobsz priester wonend in Den Haag (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Gerrit Jansz Abbenbrouck als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.052
95/10
Bonaventura Gerritsz {priester}
/
Bonaventura Gerrytsz priesterpriester
1560-11-14
Bonaventura Gerrytsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.052
536/1
Bonaventura Gerritsz {priester}
/0-0-0
Bonaventura heer
sinte kathrinen gasthuis provenhuis
priester
1561-12
Bonaventura heer
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Rapenburg.052
106/2a
Bonaventura Gerritsz {priester}
//0-1-0
Bonaventura za priesterpriester
1568
heeren Jacob Meesz ende Jacob [niet vermeld], priesteren, wert hier genomen als ontfang de voorhuyr van haer huys ende erve, gelegen op Rapenburch mits den overlijden van za[liger gedachtenisse] Bonaventura ende h[eer] Dominicus, priesteren haere voorsaten, de helfte van 2 sc. daer van hier voren folio 10 verso wert geroert, hier – 1 s.
Grote-Bewijzen-B (belending)Stadsvrijdom.006
621/16
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
broeder Florys Jansz priesterpriester
1544-12-15
an die zuytzyde broeder Florys Jansz priester
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.034
133/04
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaan Reymersz priester en kanunnik van St.-Pancraskapittelpriester en kanunnik van St.-Pancraskapittel
1572-08-26
heer Christiaan Reymersz priester en kanunnik van St.-Pancraskapittel met Foy van Brouchoven als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Moriaansteeg.010-012
355/06
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaen Reyersz priesterpriester
1561-11-13
heer Christiaen Reyersz priester en medekanunnik
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.057
310/04
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Claes Cornelisz Ruyt priesterpriester
1561-08-27
heer Claes Cornelisz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.055
345/04
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Claes Ruyt priesterpriester
1561-10-27
heer Claes Ruyt priester pastoor te Hoogmade
Waarboek-67 E-1571 (gemachtigde)Caeciliastraat.022.4
19/03
Cornelis Jansz {pastoor}
/
Cornelis Jansz pastoorpastoor
1571-11-00
Cornelis Jansz pastoor van de O.L.V.-kerk in opdracht van Adriaan van der Does baljuw van Schieland (procuratie voor not. Willem van Oudevliet op 17 november 1571)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nonnenveststeeg.004
312/03
Cornelis Reyersz {priester}
/
Cornelis Reyersz priesterpriester
1561-08-22
heer Cornelis Reyersz priester (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.030
67/03
Cornelis Reyersz {priester}
/
Cornelis Reymersz priesterpriester
1572-03-15
heer Cornelis Reymersz, priester voor 1/3 deel
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.122
985/1
Cornelis Willemsz van Schiedam {priester}
/20-0-0
Cornelis Schiedam heer presbyterpresbyter
1561-12
Cornelis Schiedam heer
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.122
228/03
Cornelis Willemsz van Schiedam {priester}
/
Cornelis Willemsz priesterpriester
1562-12-17
heer Cornelis Willemsz priester volgens diens testament van 24 mei 1559
TiendePenning-1561 (huurder)Hooglandsekerkgracht.007-011
1577/1
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/15-0-0
Cristiaen, heer priester
3de deel
priester
1561-12
Cristiaen, heer priester
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Paradijssteeg.056
237/09
Cornelis Jansz van Sonnevelt {priester}
/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priesterpriester
1582-08-11
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Paradijssteeg.056
238/08
Cornelis Jansz van Sonnevelt {priester}
/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priesterpriester
1583-05-31
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Kloksteeg.017-019
152/10
Gerrit Willemsz {priester}
/
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyterpresbyter
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyter
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)OudeRijn.030-032
508/03

/
Dirck Cornelisz van Oudewater priesterpriester
1571-04-14
heer Dirck Cornelisz van Oudewater priester wonende te Utrecht
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.086
614/04
Dirck Gerritsz {kanunnik}
/
Dirck Gerritsz priester zijn zoonpriester
1567-01
Dirck en Pieter Gerritsz priesters zijn zonen
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.032
86/05
Dirck Harmensz {priester}
/
Dirck Harmansz priesterpriester
1562-04-08
heer Dirck Harmansz priester ende Jacobine Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.032
344/03
Dirck Harmensz {priester}
/
Dirck Harmansz priesterpriester
1563-05-14
heer Dirck Harmansz priester en Jacobine Jacobsdr elk met Jan van Hout als voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (huurder)Middelweg.032
1748/1
Dirck Harmensz {priester}
/6-0-0
Dirck Harmensz, heer priesterpriester
1561-12
Dirck Harmensz, heer priester
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelweg.019.1d
179/03
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Dirck Jansz priesterpriester
1569-03-30
heer Dirck Jansz priester en Margriete Dircksdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelweg.019.1d
263/03
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Dirck Jansz priesterpriester
1569-12-10
heer Dirck Jansz priester en Margriete Dircksdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.024
1677/1
Dirck Lourisz {priester}
/12-0-0
Dirck Lourysz heerpresbyter
1561-12
Dirck Lourysz heer
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.063
287/04
Dirck Lourisz {priester}
/
Dirck Louwerisz priesterpriester
1561-07-30
Thomas Jansz bakker (met Dirck Louwerisz priester als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.054
606/05
Dirck Pietersz {priester}
/
Dirck Pietersz priesterpriester
1567-01-11
heer Dirck Pietersz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Houtstraat.008
520/1
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/9-0-0
Dirck Symonsz van Houdt heer priesterpriester
1561-12
Dirck Symonsz van Houdt heer priester
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.127-135
202/07

/
d’erffgenaemen van wijlen heer Claes Coeman priester
1564-07-27
d’erffgenaemen van wijlen heer Claes Coeman, priester
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Uiterstegracht.127-135
202/08
Claes Coeman {priester}
/
d’erffgenaemen van wijlen heer Claes Coeman priesterpriester
1564-07-27
d’erffgenaemen van wijlen heer Claes Coeman, priester
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.226-228
268/08
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
erffghenaemen van z heer Pieter Volbrechtss priesterpriester
1569-09-09
bij doode ende overlijden van wijlen Lydewij Dominicusdochter, heurluyder zuster, als gheinstiueerder erffghenaemen van z. heer Pieter Volbrechtss, priester
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Paradijssteeg.046-50
423/15
Cornelis Jansz van Sonnevelt {priester}
/
erfgenamen van Cornelis Jansz priesterpriester
1582-08-11
Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Houtstraat.000.18
432/07
Pieter Claesz {priester}
/
erfgenamen van wijlen mr Pieter Claesz, priesterpriester
1570-11-19
erfgenamen van wijlen mr. Pieter Claesz, priester
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Kloksteeg.017-019
4/1a
Gerrit Willemsz {priester}
/4/0-5-3
erfgen[amen] van mr Geryt Willemsz priesterpriester
1568
Claes Franszoon franchijnmaecker cum socys erfgen[amen] van mr Geryt Willemsz priester 5 sc. 3 p. van pacht staende op haerluyder huys westwaert daer naest, wesende mede een gedeelte van de voors[eyde] 4 £ ende was verscheenen anno [15]68 - 5 sc. 3 p.
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Langebrug.025
311/26
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
erven Willem Pietersz van Zijl priesterpriester
1563-03-27
erven Willem Pietersz van Zijl priester
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.050.1
21/04
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy Pietersz van Zijl priesterpriester
1567-09-04
heer Foy Pietersz van Zijl priester pater van het St.-Ursulenklooster
Waarboek-67 A-1560 (borg)Donkersteeg.011
195/04
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy van Zijl priesterpriester
1561-03-16
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid (met Foy van Zijl priester Filips van Noorde en Adriaen Pietersz van der Heyden als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkstraat.018
323/05
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy van Zijl priesterpriester
1563-04-22
Dammas Willemsz met opdracht van het St.-Ursulaklooster binnen Leiden (met Foy van Zijl priester als borg op zijn beurt met Dammas Willemsz als voogd)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.052
19/2
Franck Ottenz de Man
0/
Frans eertijds priester zijn kinderen geteelt aan Trijn Jansdr zijn overleden huysvrouwe ouerpriester
1581-09
Vranc eertijts priester zijn kinderen geteelt aan Trijn Jansdr zijn overleden huysvrouwe ouer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.037.4-041
556/04
Frans Gerritsz {priester}
/
Frans Gerritsz priesterpriester
1566-08-04
heer Frans Gerritsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.038.1
1753/1
Frans Gerritsz {priester}
/12-0-0
Frans Gerrytsz heer presbyterpresbyter
1561-12
Frans Gerrytsz, heer presbyter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.064
1458/2
Frans Gerritsz {priester}
/5-4-0
Frans Gerrytsz heer presbyter
per week 0-2-0
presbyter
1561-12
Frans Gerrytsz heer presbyter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.048.1
1852/2
Frans Gerritsz {priester}
/2-18-7
Frans Gerrytsz heer presbyterpresbyter
1561-12
Frans Gerrytsz, heer presbyter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Korevaarstraat.032-036
1508/2
Frans Gerritsz {priester}
/4-11-0
Frans Gerrytsz heer priesterpriester
1561-12
Frans Gerrytsz, heer priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.064
1291/2
Frans Gerritsz {priester}
/0-0-0
Frans heerpriester
1561-12
Frans heer
Waarboek-67 H-1580 (koper)BuitenLeiden.000
30/10

/
Fredrick Geritsz priesterpriester
1580-04-19
Fredrick Geritsz priester
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
299/03
Gerrit Jansz {kanunnik}
/
Gerrit Jansz priesterpriester
1565-02-26
heer Gerrit Jansz priester met Jacob Gerritsz als zijn voogd in deze zaak (met Cornelis Thomasz glazenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkhof.024
466/04
Gerrit Pietersz {priester}
/
Gerrit Pietersz priesterpriester
1566-01-27
heer Gerrit Pietersz priester uit Gouda
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Langebrug.091.1
85/03
Gerrit Pietersz {priester}
/
Gerrit Pietersz van der Goude priesterpriester
1568-03-31
Gerrit Pietersz van der Goude priester met Louis Trijssens als zijn voogd in deze zaak (met mr. Anthonis Gillisz schoolmeester als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Vliet.011.2
306/03
Gerrit Pietersz {priester}
/
Gerrit Pietersz van der Goude priesterpriester
1570-02-12
heer Gerrit Pietersz van der Goude priester ten behoeven van de St.-Andrieskapelrie in de St.-Pieterskerk (collatrix Cornelia Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.019
173/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-02-15
heer Gerrit Willemsz priester (bijgestaaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.017
190/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-03-10
heer Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.015
242/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-05-30
Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.011
255/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-06-18
mr. Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)SintJorissteeg.021
158/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1562-07-29
heer Gerrit Willemsz priester met Adriaen Cornelisz als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Zegersteeg.001
190/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1564-07-10
mr. Gerrit Willemsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Zegersteeg.003
191/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1564-07-11
mr. Gerrit Willemsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.008
40/08
Gerrit Aelbrechtsz {priester}
/
Geryt Aelbrechtsz priesterpriester
1541-09-23
meester Dirck Symonsz. ende heeren Geryt Aelbrechtsz. uuyt Tessel priesteren
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelweg.007
350/05
Gijsbrecht Gerritsz Lam {kanunnik}
/
Gijsbrecht Gerritsz priesterpriester en kanunnik
1570-04-26
Gijsbrecht Gerritsz priester en kanunnik in de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.081
188/03
Gijsbrecht Gerritsz Lam {kanunnik}
/
Gijsbrecht Gerritsz priester en kannunik van Sint Pancrascollegepriester
1561-03-08
heer Gijsbrecht Gerritsz priester en kannunik van Sint Pancrascollege binnen Leiden (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met zijn moeder Hillegont Gijsbrechtsdr als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)OudeRijn.024
617/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jansz pastoorpastoor
1571-10-17
heer Gijsbrecht Jansz pastoor en kanunnik van St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.4
219/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1569-07-17
mr. Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.4
271/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1569-12-29
mr. Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.006.1
287/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1570-01-18
Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancraskerk en heer Arent Tou als executeurs van het testament van Ermgaart Dircksdr ten behoeve van haar erfgenamen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.006.2
287/07
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1570-01-18
Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancraskerk en heer Arent Tou als executeurs van het testament van Ermgaart Dircksdr ten behoeve van haar erfgenamen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
340/03

/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1570-04-17
mr. Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.032
86/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1562-04-08
heer Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St. Pancrascollege met David Egbertsz als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Moriaansteeg.010-012
209/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1564-08-07
mr. Gijsbrecht Jorisz priester kannunik en scholaster in het St.-Pancrascollege met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak (met Hendrick Engelsz eertijds bode van het kapittel)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)GeenPerceel.000
327/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1565-04-26
mr. Gijsbrecht Jorisz priester en pastoor van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
99/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1568-05-06
mr. Gijsbrecht Jorisz priester en pastoor van de St.-Pancraskerk en kanunnik
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Vrouwensteeg.005
213/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St.-Pancraspriester, kanunnik
1569-06-16
Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St.-Pancras
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Rapenburg.052
106/2b
Dominicus Gerritsz {priester}
//0-1-0
h Dominicus za priesterpriester
1568
heeren Jacob Meesz ende Jacob [niet vermeld], priesteren, wert hier genomen als ontfang de voorhuyr van haer huys ende erve, gelegen op Rapenburch mits den overlijden van za[liger gedachtenisse] Bonaventura ende h[eer] Dominicus, priesteren haere voorsaten, de helfte van 2 sc. daer van hier voren folio 10 verso wert geroert, hier – 1 s.
TiendePenning-1561 (huurder)Nonnenveststeeg.004
759/1
Adriaen Jansz Taling
/3-18-0
heer Adriaen Jansz priesterpriester
1561-12
heer Adriaen Jansz priester
TiendePenning-1543 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.1
5/1
Adriaen van Dam {priester}
/6
Heer Adriaen van Dam priesterpriester
1544
Heer Adriaen van Dam priester een huijs, siaers
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkhof.004.1
95/11
Adriaen van Dam {priester}
/
heer Adriaen van Dam priesterpriester
1560-11-14
heer Adriaen van Dam priester
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.1
11/1
Adriaen van Dam {priester}
//0-20-0
Heer Adriaen van Dam priesterpriester
1568
Heer Adriaen van Dam, priester, 20 sc. van pacht, staende op zijn huys ende erve noortwaerts naest voorgaende gelegen ende was verscheenen anno [15]68 – 20 sc.
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.072
508/08
Arent Pietersz {priester}
/
Heer Aernt Pietersz priester omenpriester
1539-12-31
Heer Aernt Pietersz priester en Cornelis Pietersz omen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.031-035
312/06
Arent Willemsz Thou
/
heer Aernt Thou Willemsz medepriesterpriester
1563-02-01
heer Aernt Thou Willemsz medepriester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.008
49/03
Arent Willemsz Thou
/
Heer Aernt Thou Willemsz priesterpriester
1560-08-09
heer Arent Willemsz Thou priester (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.031-035
441/1
Arent Willemsz Thou
/16-0-0
heer Arent Thoupriester
1561-12
heer Arent Thou
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.186
154/04
Arent Willemsz Thou
/
heer Arent Tou priesterpriester
1569-01-21
mr. Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk en heer Arent Tou priester beiden met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak executeurs van het testament van Ermgaard Dircksdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.008
75/1
Arent Willemsz Thou
/
heer Arent Willemsz priesterpriester
1558-06-08
heer Arent Willemsz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.21
43/1

/5/0-0
Heer Arien Andriesz priesterpriester
1558-06-08
Heer Arien Andriesz priester
Huwelijksevw-B2 (belending)Rapenburg.052
129/07
Bonaventura Gerritsz {priester}
/
Heer Bonaventura Gerytsz priesterpriester
1566-06-06
Heer Bonaventura Gerytsz priester
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.052
606/08
Bonaventura Gerritsz {priester}
/
heer Bonaventura priesterpriester
1567-01-11
heer Bonaventura priester
TiendePenning-1543 (eigenaar)Rapenburg.052
12/1
Bonaventura Gerritsz {priester}
/8
Heer Bonavontura priesterpriester
1544
Heer Bonavontura priester een huijs, siaers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.052
137/1
Bonaventura Gerritsz {priester}
/12/0-24
heer Bonnaventuerpriester
1558-06-08
heer Bonnaventuer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelweg.026.1
255/07
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
heer Christiaen Reyersz priester ende canoninck in Sinte Pancraskerckepriester ende canoninck in Sinte Pancraskercke
1569-11-19
heer Christiaen Reyersz priester ende canoninck in Sinte Pancraskercke
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.127-135
61/08
Claes Coeman {priester}
/
heer Claes Coeman presbyterpresbyter
1563-11-18
heer Claes Coeman presbyter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaardesteeg.025
150/2
Claes {priester}
/0/0-0
heer Claes priesterpriester
1558-06-08
heer Claes priester
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.006
155/07
Claes {priester}
/
heer Claes van Leyden priester haar oompriester
1541-11-02
heer Claes van Leyden priester haar oom
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.055
217/03
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Heer Claesz Ruyt priesterpriester
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.057
217/08
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Heer Claesz Ruyt priesterpriester
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (belending)
448/11
Cornelis Jansz van Sonnevelt {priester}
/
heer Cornelis Jansz priesterpriester
1565-12-23
heer Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)LangeMare.048.2
101/13
Cornelis Jansz van Sonnevelt {priester}
/
heer Cornelis Jansz van Zonneveltpriester
1568-05-07
tevens handelend namens heer Cornelis Jansz van Zonnevelt en Jan Jansz van Zonnevelt
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aalmarkt.025
171/03
Cornelis Jansz van Sonnevelt {priester}
/
heer Cornelis Jansz van Zonnevelt priesterpriester
1561-01-22
heer Cornelis Jansz van Zonnevelt priester
Waarboek-67 D-1567 (belending)
201/10
Cornelis Reyersz {priester}
/
heer Cornelis Reyers presbyterpresbyter
1569-05-04
heer Cornelis Reyers presbyter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.043
1591/2
Crispiaen {priester}
/5-0-0
heer Crispiaen priesterpriester
1561-12
heer Crispiaen priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.045
1592/2
Crispiaen {priester}
/12-0-0
heer Crispiaen priesterpriester
1561-12
heer Crispiaen priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.019.1d
1739/1
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/12-0-0
heer Dirck Janszpriester
1561-12
heer Dirck Jansz
Grote-Bewijzen-B (belending)Middelweg.019.1d
422/15
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
heer Dirck Jansz priesterpriester
1534-11-09
heer Dirck Jansz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.019.1d
115/1
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/7/0-14
heer Dirck Jansz priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Jansz priester
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelweg.019.1d
394/06
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Heer Dirck Jansz priesterpriester
1559-01-09
Heer Dirck Jansz priester
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelweg.015.1
226/04
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
heer Dirck Jansz vicaris in het St.-Pancrascollegevicaris in het St.-Pancrascollege
1564-09-25
heer Gijsbert Gerritsz kannunik en heer Dirck Jansz vicaris in het St.-Pancrascollege als executeurs-testamentair van heer Dirck van Zwieten kannunik in hetzelfde college
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.021.4
146/10
Dirck Lourisz {priester}
/
Heer Dirck Lourijsz priesterpriester
1568-02-22
Heer Dirck Lourijsz priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.024
76/11
Dirck Lourisz {priester}
/
heer Dirck Louriss, priester vicaris in Sincte Pieterskerckepriester vicaris
1562-03-20
heer Dirck Louriss, priester vicaris in Sincte Pieterskercke
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.122
158/09
Dirck Lourisz {priester}
/
Heer Dirck Lourisz priester haere voochtpriester
1569-04-16
Heer Dirck Lourisz priester haere voocht
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.024
49/1
Dirck Lourisz {priester}
/10/0-20
heer Dirck Louwerysz priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Louwerysz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Houtstraat.008
122/1
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/8/0-16
heer Dirck Symonsz van Houdt priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Symonsz van Houdt priester
Omslag-1573 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.024
57/1
Dirck Lourisz {priester}
/0-10
heer Dirick Lourysz priesterpriester
1573-12-19
heer Dirick Lourysz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.009-013
257/08
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
heer Florys Jansz priesterpriester
1561-06-19
heer Florys Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.025
311/03
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Foy Pietersz van Zijl (priester)priester
1563-03-27
heer Foy Pietersz van Zijl (priester) met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.038.1
1752/2
Frans Gerritsz {priester}
/6-0-0
heer Frans Gerrytszpresbyter
1561-12
heer Frans Gerrytsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.038
387/10
Frans Gerritsz {priester}
/
heer Frans Gerrytszoen priesterpriester
1561-12-24
heer Frans Gerrytszoen priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.048.1
69/2
Frans Gerritsz {priester}
/0/0-0
heer Frans Gherytsz
te weeck 1 st
heer
1558-06-08
heer Frans Gherytsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
420/08
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/
heer Gerrit Claesz Gool priesterpriester
1565-10-11
een huys ende erve behoerende tot een cappelrye daer nu besitter off is heer Gerrit Claesz Gool priester
Waarboek-67 C-1563 (koper)Langebrug.091.1
547/05
Gerrit Pietersz {priester}
/
heer Gerrit Pietersz priester uit Goudapriester
1566-07-23
heer Gerrit Pietersz priester uit Gouda
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.001
589/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
heer Gerryt priesterpriester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.007
592/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
heer Gerryt priester
eigenaar onder het clochuys
priester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.009
593/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
heer Gerryt priester
eigenaar onder het clochuys
priester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.011
594/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
heer Gerryt priester
eigenaar onder het clochuys
priester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.013
595/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
heer Gerryt priester
eigenaar onder het clochuys
priester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.015
596/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
heer Gerryt priester
eigenaar onder het clochuys
priester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.019
598/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
heer Gerryt priester
eigenaar onder het clochuys
priester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1557 (huurder)Hooglandsekerkgracht.025-027
78/1

/12/0-24
Heer Geryt Jansz uuyt Den Hagepriester
1558-06-08
Heer Geryt Jansz uuyt Den Hage
TiendePenning-1557 (huurder)Plaatsteeg.000.10
79/1
Gerrit Gerritsz van der Goude {kanunnik}
/7/0-14
Heer Geryt van der Goude priesterpriester
1558-06-08
Heer Geryt van der Goude priester
Omslag-1573 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.030-032
58/1
Gerrit Claesz Gool {kanunnik}
/0-10
heer Gherrit Gool priesterpriester
1573-12-19
heer Gherrit Gool priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.032
124/2
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/6/0-0
heer Ghysbrecht Jorysz priesterpriester
1558-06-08
heer Ghysbrecht Jorysz priester
TiendePenning-1543 (eigenaar)Langebrug.093
16/1
Hendrick Jansz Eenhoorn {priester}
/5
Heer Heijnrick Jansz priesterpriester
1544
Heer Heijnrick Jansz. priester een huijs, siaers
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaardesteeg.025
157/06
Hendrick Gijsbrechtsz {priester}
/
heer Henrick Ghijsbrechtszoon priesterpriester
1561-02-04
heer Henrick Ghijsbrechtszoon priester
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Rapenburg.050
12/1
Hendrick Pouwelsz {priester}
//0-30-0
Heer Henrick Pouwelszoon priesterpriester
1568
Heer Henrick Pouwelszoon, priester, ter 30 sc. ter cause van pacht, staende op zijn provenhuys ende erve, gelegen noortwaerts naest ’t voorgaende ende streckende van den kerckhove westwaert in Rapenburch ende was verscheenen anno [15]68 – 30 sc.
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaardesteeg.025
24/06
Hendrick Gijsbrechtsz {priester}
/
heer Heynrick Ghijsbrechtsz priesterpriester
1560-07-17
heer Heynrick Ghijsbrechtsz priester
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooglandsekerkgracht.016-018
234/07
Hendrick van Brouchoven {kanunnik}
/
heer Heynrick van Brouchoven priester ende canonick van Sinte Pancraes collegiepriester, canonick van Sinte Pancraes collegie
1551-03-27
heer Heynrick van Brouchoven priester ende canonick van Sinte Pancraes collegie
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.034
420/03
Jacob Lourisz {kanunnik}
/
heer Jacob Lourisz priester en kanunnikpriester en kanunnik
1565-10-11
heer Jacob Lourisz priester en kanunnik van St. Pancras met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Rapenburg.052
106/1
Jacob Meesz {priester}
//0-1-0
heer Jacob Meesz priesterpriester
1568
heeren Jacob Meesz ende Jacob [niet vermeld], priesteren, wert hier genomen als ontfang de voorhuyr van haer huys ende erve, gelegen op Rapenburch mits den overlijden van za[liger gedachtenisse] Bonaventura ende h[eer] Dominicus, priesteren haere voorsaten, de helfte van 2 sc. daer van hier voren folio 10 verso wert geroert, hier – 1 s.
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Rapenburg.052
24/1
Jacob Meesz {priester}
//0-2-0
Heer Jacob Meesz priester staende op zijn provenhuyspriester
1568
Heer Jacob Meesz priester 2 sc. van pacht, staende op zijn provenhuys noortwaerts daer naest ende was verscenen anno [15]68 – 2 sc.
Rijsoorde-pacht-1568 (mede-eigenaar)Rapenburg.052
106/2
Jacob Willemsz {pastoor}
//0-1-0
heer Jacob priesterpriester
1568
heeren Jacob Meesz ende Jacob [niet vermeld], priesteren, wert hier genomen als ontfang de voorhuyr van haer huys ende erve, gelegen op Rapenburch mits den overlijden van za[liger gedachtenisse] Bonaventura ende h[eer] Dominicus, priesteren haere voorsaten, de helfte van 2 sc. daer van hier voren folio 10 verso wert geroert, hier – 1 s.
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.006-008
89/1
Jacob Jansz {kanunnik}
/
Heer Jacop Jansz priester provenhuysen (doorgehaald)priester
1558-06-08
Heer Jacop Jansz priester provenhuysen (doorgehaald)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.034.2
123/09
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Aelbrechtsz priesterpriester
1560-12-30
heer Jan Aelbrechtsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.034.2
330/06
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Aelbrechtsz priesterpriester
1561-10-09
heer Jan Aelbrechtsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Houtstraat.000.04
501/1
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/12-0-0
heer Jan de Witpriester
1561-12
heer Jan de Wit
Waarboek-67 D-1567 (vermelding)Rapenburg.034.2
51/09
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Goesbrechtsz priesterpriester
1568-01-15
heer Jan Goesbrechtsz priester
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwstraat.023
24/05

/
heer Jan Jacobsz Knoetgen priesterpriester
1563-08-11
Dieuwertgen Jan Knoetgensdr weduwe van Jacob Jansz als patrones of collateres en heer Jan Jacobsz Knoetgen priester als vicaris en bezitter van een vicarie gesticht op het St.-Elisabethsaltaar in de St.-Pancraskerk in Leiden beiden met Jan van Hout als voogd
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.006
122/05
Jan Jansz {priester}
/
Heer Jan Janssen priester zijn oomepriester
1565-11-06
Heer Jan Janssen priester zijn oome
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.017-021
90/1
Jan Jansz {priester}
/20/2-0
heer Jan Janszgeestelijke
1558-06-08
heer Jan Jansz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.022
509/2
Jan Jansz {priester}
/9-0-0
heer Jan Janszpriester
1561-12
heer Jan Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Papengracht.017-021
374/05
Jan Jansz {priester}
/
heer Jan Jansz priesterpriester
1558-02-28
heer Jan Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Papengracht.017-021
132/11
Jan Jansz {priester}
/
heer Jan Jansz priesterpriester
1561-04-19
heer Jan Jansz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Schoolsteeg.010
266/08
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1561-07-12
heer Jan Pietersz priesters schuyere
Waarboek-67 A-1560 (belending)Schoolsteeg.010
307/08
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1561-08-19
heer Jan Pietersz priesters huys ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.013
226/10
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1562-12-17
heer Jan Pietersz priesters schuyere
Waarboek-67 C-1563 (belending)Schoolsteeg.010
63/13
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priester alias Zwarte Heer Janpriester
1563-11-16
heer Jan Pietersz priester alias Zwarte Heer Jan
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Schoolsteeg.010
376/03
Jan Pietersz van Hoorn
/
Heer Jan Pietersz van Hoorn priesterpriester
1565-07-19
Heer Jan Pietersz van Hoorn priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Schoolsteeg.010
457/1
Jan Pietersz van Hoorn
/7-0-0
heer Jan van Horn heer inde Schoolstegepriester
1561-12
heer Jan van Horn heer inde Schoolstege
TiendePenning-1557 (eigenaar)Schoolsteeg.010
66/1
Jan Pietersz van Hoorn
/6/0-0
heer Jan van Horne priesterpriester
1558-06-08
heer Jan van Horne priester
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwstraat.036
350/08
Jan Willemsz {kanunnik}
/
heer Jan Willemss priesters en canonicks huysingepriester en canonic
1570-04-26
heer Jan Willemss priesters en canonicks huysinge
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.035-041
81/1
Joost van Tol {priester}
/9/0-18
Heer Joest Toel priesterpriester
1558-06-08
Heer Joest Toel priester
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkhof.002
211/06
Philips Ambrosiusz {priester}
/
Heer Phillips Ambrosiusz priesterpriester
1550-05-31
Heer Phillips Ambrosiusz priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)
95/11
Pieter Goossenz {priester}
/
Heer Pieter Goessensz priester naeste magepriester
1521-04-20
Heer Pieter Goessensz priester en Willem Andriesz volre als naeste magen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.009
213/08
Pieter Jansz {priester}
/
heer Pieter Jansz van Soeterwoude priesters schuyr
1564-08-07
heer Pieter Jansz van Soeterwoude priesters schuyr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkstraat.020
386/10
Quirijn Claesz {priester}
/
Heer Quyrijn Claesz priesterpriester
1558-11-25
Heer Quyrijn Claesz priester's ledich erve, gange ende poirte
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkstraat.020
323/07
Quirijn Claesz {priester}
/
heer Quyrin Claesz priesterpriester
1563-04-22
heer Quyrin Claesz priester
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.010
220/06
Reyer Jansz {priester}
/
heer Reyer Jansz priesterpriester
1550-10-31
heer Reyer Jansz priester
Grote-Bewijzen-C (voogd)Korenbrugsteeg.002
175/05
Willem Dircksz van Tetrode {priester}
/
heer Willem Dirckszn tot Noortwyckheer
1589-02-22
Lucas Lucaszn backer oom en heer Willem Dirckszn tot Noortwyck
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.025.1
366/03
Willem Jansz {kanunnik}
/
Heer Willem Jansz priester, canonick van Sinte Pancraescollegiepriester, canonick van Sinte Pancraescollegie, kanunnik
1558-01-12
Heer Willem Jansz priester, canonick van Sinte Pancraescollegie
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.025
52/06
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Willem van Zijl Pieterszoon priesterpriester
1560-08-16
heer Willem van Zijl Pieterszoon priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
36/07
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Willem van Zijl priesterpriester
1515-04-26
heer Willem van Zijl priester
TiendePenning-1543 (eigenaar)Langebrug.025
64/1
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/10
Heer Willem van Zijl priesterpriester
1544
Heer Willem van Zijl priester een huijs, siaers
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.004
346/12
Wouter Amelisz {priester}
/
heer Wouter Melisz priesterpriester
1561-10-29
heer Wouter Melisz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.004
311/08
Wouter Amelisz {priester}
/
heer Wouter Melisz priester (achter)priester
1561-08-27
heer Wouter Melisz priester (achter)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kolfmakersteeg.004
262/10
Wouter Amelisz {priester}
/
heer Wouter Melisz priesters cameren ende ervenpriester
1565-01-02
heer Wouter Melisz priesters cameren ende erven
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
78/03
Arent Jacobsz {priester}
/
heere Aernt Jansz priester wonende inde Haegepriester
1560-10-08
heere Aernt Jansz priester wonende inde Haege (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)GeenPerceel.000
823/07
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
heere Christiaen Reyerszpriester
1562-05-14
heere Christiaen Reyersz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.015
137/04
Pieter Dircksz {priester, de jonge}
/
Heere Pieter Dircxzheere
1567-04-20
Heere Pieter Dircxz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.009
65/07
Pieter Jansz {priester}
/
heere Pieter Jansz van Zoeterwoude priesterpriester
1560-09-04
heere Pieter Jansz van Zoeterwoude priester
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooglandsekerkgracht.016-018
234/08
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Heere Steven Janszoen priester ende canonick van Sinte Pancraes Collegiepriester ende canonick van Sinte Pancraes Collegie
1551-03-27
Heere Steven Janszoen priester ende canonick van Sinte Pancraes Collegie
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
803/25
Arent Willemsz Thou
/
heeren Aernt Thouw priesterpriester
1559-04-06
heeren Aernt Thouw priester en Marie Jansdr zyn moeder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.041
162/03
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Heeren Foeye van Zijl, priester, pater van den cloesterconvente van Sinte Ursulen binnen Leyenpriester
1548-01-24
Heeren Foeye van Zijl, priester, pater van den cloesterconvente van Sinte Ursulen binnen Leyen, in den name ende als gemachtigde van denzelven convente
Testament-A1 (schuldeiser)Steenschuur.023.02
217/22

/
heeren Jacop van Lochorst priesterpriester
1541-07-12
heeren Jacop van Lochorst priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)Botermarkt.029
167/07
Franck Ewoutsz {priester}
/
heeren Vranck Ewoutsz priesterpriester
1526-11-08
Pieter Romboutsz en heeren Vranck Ewoutsz priester als oude vaders
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieterskerkhof.024
182/03
Hendrick Jansz Eenhoorn {priester}
/
Hendrick Jansz Eenhoorn priesterpriester
1561-03-01
Hendrick Jansz Eenhoorn priester (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met zijn broer Louweris Jansz Eenhoorn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (executeur)Houtstraat.000.04
159/03
Hendrick Jansz Eenhoorn {priester}
/
Hendrick Jansz in den Eenhoorn priesterpriester
1564-04-27
mr. Hendrick Jansz in den Eenhoorn priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak en Anthonis Jacobsz houtkoper als executeurs van het testament van mr. Jan Gerritsz de Wijt priester
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.123
112/06
Hendrick Jansz Eenhoorn {priester}
/
Hendrick Jansz priesterpriester
1562-05-06
Hendrick Jansz priester
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.050
20/1
Hendrick Pouwelsz {priester}
4/
Henric Pouwels eertyts priesterpriester
1581-09
Henric Pouwelsz eertyts priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.093
911/1
Hendrick Jansz Eenhoorn {priester}
/7-0-0
Heyndrick Jansz Eenhoorn heerpresbyter
1561-12
Heyndrick Jansz Eenhoorn, heer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.050
537/1
Hendrick Pouwelsz {priester}
/8-0-0
Heyndrick Pouwelsz heerpriester
1561-12
Heyndrick Pouwelsz heer
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.017
795/1
Jacob Bartholomeusz {priester}
/6-0-0
Jacob Bartholomeesz heerheer
1561-12
Jacob Bartholomeesz heer
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.007
791/1
Jacob Bartholomeusz {priester}
/0-8-0
Jacob Bartholomeesz heer tuinpriester
1561-12
Jacob Bartholomeesz heer tuin
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeVarkenmarkt.028
407/03
Jacob Bartholomeusz {priester}
/
Jacob Bartholomeusz priesterpriester
1565-09-16
heer Jacob Bartholomeusz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak; Jan Bartholomeusz verversknecht; Dirck Jansz als man van Kathrijn Bartholomeusdr en Jannetgen Bartholomeusdr eveneens met Jan van Hout als voogd; allen erfgenamen van Louris Bartholomeusz, hun broer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeVarkenmarkt.007
412/03
Jacob Bartholomeusz {priester}
/
Jacob Bartholomeusz priesterpriester
1565-09-20
heer Jacob Bartholomeusz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak; Dirck Jansz man van Katrijn Bartholomeusdr en Jannetgen Bartholomeusdr eveneens met Jan van Hout als voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.075
1278/1
Jacob Egbertsz {priester}
/9-0-0
Jacob Egbertsz heer priesterpriester
1561-12
Jacob Egbertsz, heer priester
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.113.12
345/09
Jacob Egbertsz {priester}
/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1563-05-22
heer Jacob Egbertsz priester
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
150/03
Jacob Egbertsz {priester}
/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1569-01-04
heer Jacob Egbertsz priester
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.075
182/03
Jacob Egbertsz {priester}
/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1569-03-22
heer Jacob Egbertsz priester
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Langebrug.113.12
204/03
Jacob Egbertsz {priester}
/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1569-05-11
heer Jacob Egbertsz priester met Louis Trijssens als zijn voogd in deze zaak (met Gerrit Lourisz huikenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.005-007
10/04
Jacob Jansz {kanunnik}
/
Jacob Janssen priester en kanunnik van St Pancraskerkpriester
1571-12-01
aan de regenten van het hofje (heer Raso van Treslong deken heer Jacob Janssen priester en kanunnik van St. Pancraskerk en Pouwels Willemsz van Thorenvliet)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.005-007
2/04
Jacob Jansz {kanunnik}
/
Jacob Jansz priester en kanunnik van de St-Pancraskerkpriester
1571-11-13
Raso van Treslong deken van de St.-Pancraskerk heer Jacob Jansz priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk en Pouwels Willemsz van Torenvliet als regenten van St.-Annahofje op de Hooigracht
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Vrouwensteeg.020
3/04
Jacob Jansz {kanunnik}
/
Jacob Jansz priester ende kanonickpriester ende kanonick
1571-11-13
heer Raso van Treslonge, deecken van Sinte Pancraeskercke, heere Jacob Jansz priester ende kanonick ende Pouwels van Thoornvliet Willemsz als regenten van t hoff ofte clooster van Sinte Annen
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
222/53
Jacob Lourisz {kanunnik}
/
Jacob Lourisz priesterpriester
1569-07-24
heer Jacob Lourisz priester en kannunik van St.-Pancras met Louis Trijssens als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooglandsekerkgracht.034
263/06
Jacob Lourisz {kanunnik}
/
Jacob Louwerisz priesterpriester
1561-07-03
heer Jacob Louwerisz priester en kannunik van het Sint Pancrascollege
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.092
158/03
Jacob van Endegeest {kanunnik}
/
Jacob van Endegeest priesterpriester
1561-01-02
mr. Jacob van Endegeest priester en kannunik in het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Cornelis Gerritz van Poelgeest als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwstraat.000.4
1599/1
Jacob van Endegeest {kanunnik}
/28-0-0
Jacob van Endegeest, mr priesterpriester
1561-12
Jacob van Endegeest, mr priester
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.032
86/06
Jacobmijn Jacobsdr {beddenmaakster}
/
Jacobine Jansdrpriester
1562-04-08
heer Dirck Harmansz priester ende Jacobine Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Houtstraat.000.04
187/07
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/
Jan Gerritsz de Wit priesterpriester
1561-03-07
mr. Jan Gerritsz de Wit priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.017-021
487/1
Jan Jansz {priester}
/20-0-0
Jan Jansz heer priesterpriester
1561-12
Jan Jansz heer priester
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/05
Jan Adriaensz van Adrichem {kanunnik}
/
Jan van Adrichem priester deken van St Pancrascollegiepriester deken van St Pancrascollegie
1539-01-26
Jan van Adrichem priester deken van St Pancrascollegie
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Haarlemmerstraat.186
154/05
Jan van Hout
/
Jan van Houtpriester
1569-01-21
mr. Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk en heer Arent Tou priester beiden met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak executeurs van het testament van Ermgaard Dircksdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkgracht.003
448/2
Joost Clementsz {priester}
/0-8-9
Joost Clementsz heerpriester
1561-12
Joost Clementsz heer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkgracht.000.1
363/06
Joost Clementsz {priester}
/
Joost Clementsz priesterpriester
1561-11-26
Joost Clementsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkgracht.001
363/07
Joost Clementsz {priester}
/
Joost Clementsz priesterpriester
1561-11-26
Joost Clementsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.035-041
1590/1
Joost van Tol {priester}
/10-0-0
Joost van Thol heerpriester
1561-12
Joost van Thol heer
Glippers-1576 (bewoner)Rapenburg.135.1
105/1
Louris Zachariasz {schoolmeester}
/
Louris Zachariasz priesterpriester
1578-08-29
Louris Zachariasz priester
Grote-Bewijzen-B (getuige)Breestraat.061-063
566/10
Adriaen Meesz {priester}
/
meester Adriaen Meesz priester oempriester
1542-01-19
meester Adriaen Meesz priester oem
Waarboek-67 D-1567 (curator)BuitenLeiden.000
353/08
Aelbrecht Jansz de Man
/
meester Aelbrecht Jans priesterpriester
1570-05-19
meester Aelbrecht Jans de ma priester
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.011
143/1
Aelbrecht Jansz de Man
/9/0-18
Meester Aelbrecht Jansz priesterpriester
1558-06-08
Meester Aelbrecht Jansz priester
Huwelijksevw-B2 (getuige)Botermarkt.027-028
170/06
Aelbrecht Jansz de Man
/
Meester Aelbrecht Jansz priester zijn oompriester
1570-10-15
Meester Aelbrecht Jansz priester zijn oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
223/13
Claes Pietersz Paedts {priester}
/
meester Claes Paeds priesterpriester
1528-08-20
meester Claes Paeds priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/11
Claes Pietersz Paedts {priester}
/
Meester Claes Paeds priester als naeste vrunden en magenpriester
1527-07-27
Meester Claes Paeds priester als naeste vrunden en magen
Grote-Bewijzen-B (executeur)Maarsmansteeg.008.2
752/11
Cornelis Jan Lenaertsz {priester}
/
meester Cornelis Jan Lenaertsz priester notaryspriester, notaris
1551-11-02
meester Cornelis Jan Lenaertsz priester notarys
Grote-Bewijzen-B (voogd)Nieuwstraat.028
415/09
Cornelis Pietersz Tromper {priester, linnenwever}
/
Meester Cornelis Pietersz Tromper priester naeste magepriester
1534-04-29
Meester Cornelis Pietersz Tromper priester naeste mage
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/11
Cornelis Willemsz {kanunnik}
/
meester Cornelis Willemsz priester canonick haar omenpriester canonick
1546-02-09
meester Cornelis Willemsz priester canonick van St. Pancraescollegie binnen Leiden
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.100
382/07
Cornelis Willemsz {kanunnik}
/
meester Cornelis Willemsz priester ende canonick van Sinte Pancrascollegiepriester ende canonick
1570-07-09
meester Cornelis Willemsz, priester ende canonick van Sinte Pancrascollegie alhier met sijn poorte ende gange
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vrouwenkerkkoorstraat.017
142/06
Cornelis Willemsz {kanunnik}
/
meester Cornelis Willemsz priester haer oompriester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
1540-01-24
meester Cornelis Willemsz priester canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.008
40/07
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/
meester Dirck Symonsz priesterpriester
1541-09-23
meester Dirck Symonsz. ende heeren Geryt Aelbrechtsz. uuyt Tessel priesteren
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.013-015
195/06
Floris Willemsz {priester}
/
Meester Florys Willemsz priester als broederspriester
1527-10-23
meester Florys Willemsz priester ende Willem Claesz als broeders van voors weeskint
TiendePenning-1543 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
62/1
Gerrit Willemsz {priester}
/9
Meester Gerijt Willemsz priesterpriester
1544
Meester Gerijt Willemsz. priester een huijs, siaers
Waarboek-67 A-1560 (koper)Papengracht.028
211/05
Gerrit Jacobsz Heerman {priester}
/
Meester Gerrit Jacobsz Heerman priesterpriester
1561-04-12
Meester Gerrit Jacobsz Heerman priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.013
352/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
meester Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-11-08
meester Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.009
352/08
Gerrit Willemsz {priester}
/
meester Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-11-08
meester Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.007
352/10
Gerrit Willemsz {priester}
/
meester Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-11-08
meester Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.003
353/03
Gerrit Willemsz {priester}
/
meester Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-11-10
meester Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zegersteeg.005
353/06
Gerrit Willemsz {priester}
/
meester Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-11-10
meester Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Grote-Bewijzen-B (voogd)Middelstegracht.044.3
695/12
Gerrit Jacobsz Heerman {priester}
/
Meester Geryt Heerman priesterpriester
1548-01-30
Meester Geryt Heerman priester en Heynrick Jansz an den groenen dyck naeste maghen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
130/1
Gerrit Willemsz {priester}
/12/0-24
meester Geryt priesterpriester
1558-06-08
meester Geryt priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Moriaansteeg.010-012
355/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
meester Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1561-11-13
meester Gijsbrecht Jorisz priester kanunnik en scholaster van het Sint Pancrascollege in Leiden priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Hendrick Engelsz bode van het kapittel als borg)
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Garenmarkt.008
132/15

/
meester Gijsbrecht Sas priester haar oudoom
1539-01-26
meester Gijsbrecht Sas priester haar oudoom
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.008
101/07
Jan Adriaensz van Adrichem {kanunnik}
/
Meester Jan van Adrichum priester licentaet canoniek als omenpriester licentaet canoniek
1522-03-10
Meester Jan van Adrichum priester licentaet in den Rechten canoniek van Sinte Pancras collegium binnen Leyden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/06

/
meester Michiel Menninck priester tot Gorckum zijn oompriester
1537-01-13
meester Michiel Menninck priester tot Gorckum zijn oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)GeenPerceel.000
26/12
Pieter Dircksz {priester, de oude}
/
Meester Pieter Dircxz priester als naeste magenpriester
1514-09-28
Meester Pieter Dircxz priester en Willem Willemsz als naeste magen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/08
Pieter Gerritsz Heye {kanunnik}
/
meester Pieter Heye priester canonick van St Pancrascollegie omepriester canonick van St Pancrascollegie
1539-01-26
meester Pieter Heye priester canonick van St Pancrascollegie te Leiden ome
Grote-Bewijzen-B (getuige)NieuweRijn.005-006
347/12
Pieter Gerritsz Heye {kanunnik}
/
meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden omepriester, canoniek
1531-08-09
meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden ende meester Heynrick Wittensz als omen
Grote-Bewijzen-B (voogd)SintJacobsgracht.000.10
445/07
Pieter Gerritsz Heye {kanunnik}
/
meester Pieter Heye priester ende canoniek van Sinte Pancreas collegiumpriester, canoniek
1535-12-17
meester Pieter Heye priester ende canoniek van Sinte Pancreas collegium
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/11
Pouwels van Oyen {priester}
/
meester Pouwels van Oy priester licentaetpriester licentaet
1541-10-11
meester Pouwels van Oy priester licentaet in de rechten en canonick van het St. Pancrascollegie in Leiden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/10
Willem Symonsz van Oyen
/
meester Willem van Oy priester doctor in de rechten haar vaderpriester doctor in de rechten
1541-10-11
meester Willem van Oy priester doctor in de rechten haar vader
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.122
228/04
Aelbrecht Jansz de Man
/
mr Aalbrecht Jansz priesterpriester
1562-12-17
mr. Aalbrecht Jansz priester
Waarboek-67 A-1560 (executeur)Groenesteeg.005.1
223/03
Aelbrecht Jansz de Man
/
mr Aelbrecht Jansz de Man priesterpriester
1561-04-22
mr. Aelbrecht Jansz de Man priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.005
20/03
Amelis Kerstantsz van Oyen {kanunnik}
/
Mr Amelis Kerstantsz van Oy priesterpriester
1560-07-12
Mr. Amelis Kerstantsz van Oy priester en kannunik van het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.023
344/06
Cornelis Baroen {kanunnik}
/
mr Cornelis Baroen priester ende canonick van Sinte Pancraescollegiepriester ende canonick
1561-10-29
mr Cornelis Baroen priester ende canonick van Sinte Pancraescollegie
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.122
228/05
Dirck Adriaensz {priester}
/
mr Dirck Adriaansz priester en pater van de Falide Bagijnenpriester
1562-12-17
mr. Dirck Adriaansz priester en pater van de Falide Bagijnen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.004.3
47/07
Floris Willemsz {priester}
/
Mr Florys Willemsz priester pater van de falyde baghijnenpriester
1542-01-14
Mr Florys Willemsz priester pater van de falyde baghijnen binnen Leyden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Zegersteeg.005
568/06
Gerrit Willemsz {priester}
/
mr Gerrit Willemsz priesterpriester
1566-09-20
mr Gerrit Willemsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
1023/1
Gerrit Willemsz {priester}
/14-0-0
mr Gerryt Willemsz presbyterpresbyter
1561-12
mr Gerryt Willemsz presbyter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Zegersteeg.001
299/08
Gerrit Willemsz {priester}
/
mr Gerryt Willemsz priesterpriester
1561-08-08
mr. Gerryt Willemsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.021
1362/2
Gerrit Willemsz {priester}
/3-5-0
mr Gerryt Willemsz priesterpriester
1561-12
mr Gerryt Willemsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kloksteeg.017-019
321/05
Gerrit Willemsz {priester}
/
mr Geryt Willemsz priesterpriester
1561-09-18
mr. Geryt Willemsz priester
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kloksteeg.017-019
265/06
Gerrit Willemsz {priester}
/
mr Geryt Willemsz priesterpriester
1565-01-04
mr. Geryt Willemsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.004.3
28/05
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
mr Ghijsbrecht Jorysz priester ende canonickpriester ende canonick
1560-07-19
mr. Ghijsbrecht Jorysz, priester ende canonick van Sinte Pancraescollegie alhier binnen Leyden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/09
Hendrick Wittenz {priester}
/
mr Heynrick Witten priester omepriester
1539-01-26
mr Heynrick Witten priester ome
Waarboek-67 A-1560 (belending)Houtstraat.000.04
184/08
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/
mr Jan Gerrytsz priesterpriester
1561-03-05
mr. Jan Gerrytsz priester
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Papengracht.017-021
54/1
Jan Jansz {priester}
//0-19-6
mr Jan Janzoon priesterpriester
1568
mr. Jan Janzoon, priester, 19 sc. 6 p. van pacht, staende op zijn huysinghe ende erve, noortswaerts naest ’t voorgaende gelegen ende es de helfte van 39 schellinghen verscheenen anno [15]68 – 19 sc. 6 p.
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/10
Pieter Gerritsz Heye {kanunnik}
/
mr Pieter Heye Gerytsz priester en canonick van St. Pancrascollegiepriester, canonick
1545-11-28
mr Pieter Heye Gerytsz priester en canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden haar oom
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.005-006
139/04
Pieter Gerritsz Heye {kanunnik}
/
mr Pieter Heye priester canonick van Sinte Pancraes collegye broeder van de verkoperpriester canonick
1546-10-16
mr Pieter Heye priester canonick van Sinte Pancraes collegye binnen Leyen broeder van de verkoper mit N.N. zijn gecoren voocht in dese zaecke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooglandsekerkgracht.022
234/09
Raso van Treslong {kanunnik}
/
mr Raes van Treslongue priester mede canonickpriester mede canonick
1551-03-27
mr Raes van Treslongue priester mede canonick
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/05
Willem Radboudsz {priester}
/
mr Willem Rabbout priester pater van St Michielsconvent zijn naaste magenpriester, pater
1540-08-16
mr Willem Rabbout priester pater van St Michielsconvent binnen Leiden
TiendePenning-1543 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.3
4/1

/10
Mr. Florijs Gijsbrechtsz priesterpriester
1544
Mr. Florijs Gijsbrechtsz. priester, pater van die falijde bagijnen een huijs, siaers
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.009-013
58/12
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
mr. Floris Hey Jansz priesterpriester
1563-11-13
mr. Floris Hey Jansz priester
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintJorissteeg.021
116/06
Gerrit Willemsz {priester}
/
mr. Gerit Willemsz priesterpriester
1564-02-16
mr. Gerit Willemsz priester
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Rapenburg.050
25/1
Hendrick Pouwelsz {priester}
//0-30-0
mr. Henrick Pouwelszoon priesterpriester
1568
mr. Henrick Pouwelszoon, priesters huys ende erve, noortwaerts naest ’t voorgaende – es hier voren fo[lio] 6 gerespondeert – ergo niet
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Houtstraat.000.18
187/07
Pieter Claesz {priester}
/
mr. Pieter priester wonende tot Reynsburchpriester
1562-10-03
mr. Pieter priester wonende tot Reynsburch
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.024
12/1
Rombout Willemsz Busschart
/10
noch aldaer Rombout Willemsz uyten Haech eertijts priestereertijts priester
1581-12
noch aldaer Rombout Willemsz uyten Haech eertijts priester
TiendePenning-1561 (huurder)Weddesteeg.013-017
862/1

/6-0-0
Philips heren dienaerheren dienaer
1561-12
Philips heren dienaer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
449/03

/
Pieter Aartsz priesterpriester
1570-12-16
heer Pieter Aartsz priester en pater van het convent Rodenburg buiten Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
455/03

/
Pieter Aartsz priesterpriester
1570-12-16
heer Pieter Aartsz priester en pater van het convent Rodenburg buiten Leiden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.086
614/05
Pieter Gerritsz {priester}
/
Pieter Gerritsz priester zijn zoonpriester
1567-01
Dirck en Pieter Gerritsz priesters zijn zonen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.009
346/03
Pieter Jansz {priester}
/
Pieter Jansz priesterpriester
1561-10-29
heer Pieter Jansz priester thans kapelaan te Voorschoten (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met zijn broer Jan Jansz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.141
205/07
Pieter Jansz {priester}
/
Pieter Jansz priesterpriester
1564-07-29
heer Pieter Jansz priester van Zoeterwoude
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.037-039
241/03
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
Pieter Volbrechtsz priesterpriester
1562-12-05
Pieter Volbrechtsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak; en Arent Gijsbrechtsz als man van Meesgen Volbrechtsdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.226-228
274/15
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
Pieter Volbrechtsz priesterpriester
1563-02-17
mr. Pieter Volbrechtsz priester
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.037-039
316/03
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
Pieter Volbrechtsz priesterpriester
1563-03-09
Pieter Volbrechtsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
14/53
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
Pieter Volpertsz priesterpriester
1567-08-11
heer Pieter Volpertsz priester met Louis Trijsens als zijn voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkstraat.020
406/1
Quirijn Claesz {priester}
/10-0-0
Quyrin Claesz heer priesterpriester
1561-12
Quyrin Claesz heer priester
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/07
Raso van Treslong {kanunnik}
/
Raes van Treslong priester canonick van St. Pancrascollegie zijn neefpriester canonick van St. Pancrascollegie
1541-10-11
meester Raes van Treslong, priester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
Waarboek-67 A-1560 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.019
344/08
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steffen Jansz de Colenaer oock priester ende canonickpriester ende canonick
1561-10-29
Onser Liever Vrouwengasthuys binnen deser stede, mit een huys ende erve dat Steffen Jansz de Colenaer oock priester ende canonick
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.007
123/06
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steven Jansz priesterpriester
1561-09-03
heer Steven Jansz priester en kanunnik in dat college
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelweg.007
350/03
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steven Jansz priesterpriester en kanunnik
1570-04-26
Steven Jansz priester en kanunnik in de St.-Pancraskerk met Ysbrant Jacobsz als zijn voogd
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
380/04
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steven Jansz priesterpriester en kanunnik
1570-06-17
Steven Jansz priester en kanunnik in St.-Pancraskerk met Foy van Brouchoven als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
375/53
Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}
/
Steven Jansz priesterpriester
1570-06-24
Steven Jansz priester en kanunnik van het St.-Pancraskapittel met Foy van Brouchoven als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.009
346/06
Toucheyn {zangmeester}
/
Tousain priester en zangmeesterpriester, zangmeester
1561-10-29
heer Tousain priester en zangmeester in de St.-Pieterskerk
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vliet.011.2
306/05

/
weduwe van Frans Corneliszpriester
1570-02-12
heer Gerrit Pietersz van der Goude priester ten behoeven van de St.-Andrieskapelrie in de St.-Pieterskerk (collatrix Cornelia Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz)
Grote-Bewijzen-B (overledene)Warmoesmarkt.024
831/05
Aelbrecht Willemsz {priester}
/
wijlen heer Aelbrecht Willemsz priesterpriester
1563-03-01
kinderen van wijlen heer Aelbrecht Willemsz priester en Lijsbeth Adriaensdr vuytdraechster nu gehuwd met Claes Jacopsz tinnegieter
Grote-Bewijzen-B (overledene)GeenPerceel.000
823/04
Willem Reyersz {priester}
/
wijlen heer Willem Reyersz priester comanduer tot Catwijckpriester
1562-05-14
kind van wijlen heer Willem Reyersz priester comanduer tot Catwijck opten Rijn en Ide Jansdr nu gehuwd met Cornelis Jansz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.025
312/05
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
Willem van Zijl priesterpriester
1563-02-01
Willem van Zijl priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.025
443/1
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/18-0-0
Willem van Zyl heerpriester
1561-12
Willem van Zyl heer
TiendePenning-1561 (huurder)Kolfmakersteeg.004
573/1

/5-12-0
Willem, heer priesterpriester
1561-12
Willem, heer priester