BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 146. Aantal = 217.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)
557/53

/
Aalbrecht Maartensz priesterpriester
1566-09-05
heer Aalbrecht Maartensz priester
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwstraat.053.2
641/07
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Adriaan Cornelisz priesterpriester, kanunnik
1567-04-14
heer Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
282/03
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Adriaan Cornelisz priesterpriester en kanunnik
1570-01-12
heer Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (koper)
355/53

/
Adriaan Cornelisz priesterpriester
1570-05-06
Adriaan Cornelisz priester en kanunnik van St.-Pancras
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.1
525/1
Adriaen van Dam {priester}
/8-0-0
Adriaen van Dam heer priesterpriester
1561-12
Adriaen van Dam heer priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kloksteeg.021.4
318/03
Aelbrecht Hendricksz {priester}
/
Aelbrecht Hendricksz priesterpriester
1561-09-04
heer Aelbrecht Hendricksz priester (bijgestaan door David Egbertsz) en Maerten Havicksz drapenier (met Allart Jacobsz schilder als borg)
TiendePenning-1561 (huurder)Hooigracht.011
1924/1
Aelbrecht Jansz de Man
/9-0-0
Aelbrecht [Jansz] Kardeman mrpresbyter
1561-12
Aelbrecht [Jansz] Kardeman mr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.007
123/03
Amelis Kerstantsz van Oy
/
Amelis Kerstantsz van Oy priesterpriester
1561-09-03
mr. Amelis Kerstantsz van Oy priester kanunnik in het St. Pancrascollege en deken van Rijnland met Pieter Adriaensz Storm als zijn voogd in deze zaak (met Jan van Adrichem als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
19/03
Arent Jacobsz {priester}
/
Arent Jacobsz priesterpriester
1560-07-11
Arent Jacobsz priester wonend in Den Haag (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Gerrit Jansz Abbenbrouck als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.052
95/10
Bonaventura Gerritsz
/
Bonaventura Gerrytsz priesterpriester
1560-11-14
Bonaventura Gerrytsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.052
536/1
Bonaventura Gerritsz
/0-0-0
Bonaventura heer
sinte kathrinen gasthuis provenhuis
priester
1561-12
Bonaventura heer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
133/53

/
Christiaan Reymersz priesterpriester
1572-08-26
heer Christiaan Reymersz priester en kanunnik van St.-Pancraskapittel met Foy van Brouchoven als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Moriaansteeg.008
355/06
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaen Reyersz priesterpriester
1561-11-13
heer Christiaen Reyersz priester en medekanunnik
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.057
310/04
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Claes Cornelisz Ruyt priesterpriester
1561-08-27
heer Claes Cornelisz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade
Waarboek-67 A-1560 (koper)JanVossensteeg.055
345/04
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Claes Ruyt priesterpriester
1561-10-27
heer Claes Ruyt priester pastoor te Hoogmade
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeVest.043.2-045
19/03
Cornelis Jansz {pastoor}
/
Cornelis Jansz pastoorpastoor
1571-11-00
Cornelis Jansz pastoor van de O.L.V.-kerk in opdracht van Adriaan van der Does baljuw van Schieland (procuratie voor not. Willem van Oudevliet op 17 november 1571)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
312/03

/
Cornelis Reyersz priesterpriester
1561-08-22
heer Cornelis Reyersz priester (bijgestaan door David Egbertsz)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.030
67/03

/
Cornelis Reymersz priesterpriester
1572-03-15
heer Cornelis Reymersz, priester; Maritgen Reymersdr met Claas Dircksz van Montfoort (hun beider neef) als voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.122
985/1
Cornelis Willemsz van Schiedam {priester}
/20-0-0
Cornelis Schiedam heer presbyterpresbyter
1561-12
Cornelis Schiedam heer
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.122
228/03
Cornelis Willemsz van Schiedam {priester}
/
Cornelis Willemsz priesterpriester
1562-12-17
heer Cornelis Willemsz priester volgens diens testament van 24 mei 1559
Waarboek-67 K-1582 (overledene)
237/09

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priesterpriester
1582-08-11
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 K-1582 (overledene)
238/08

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priesterpriester
1583-05-31
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Kloksteeg.017-019
152/10
Gerrit Willemsz {priester}
/
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyterpresbyter
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyter
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)OudeRijn.030-032
508/03

/
Dirck Cornelisz van Oudewater priesterpriester
1571-04-14
heer Dirck Cornelisz van Oudewater priester wonende te Utrecht
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.086
614/04
Dirck Gerritsz {priester}
/
Dirck Gerritsz priester zijn zoonpriester
1567-01
Dirck en Pieter Gerritsz priesters zijn zonen
Waarboek-67 B-1562 (koper)
86/53

/
Dirck Harmansz priesterpriester
1562-04-08
heer Dirck Harmansz priester ende Jacobine Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.028
344/03
Dirck Harmensz {priester}
/
Dirck Harmansz priesterpriester
1563-05-14
heer Dirck Harmansz priester en Jacobine Jacobsdr elk met Jan van Hout als voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (huurder)Hooglandsekerkgracht.028
1748/1

/6-0-0
Dirck Harmensz, heer priesterpriester
1561-12
Dirck Harmensz, heer priester
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelweg.019.1d
179/03
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Dirck Jansz priesterpriester
1569-03-30
heer Dirck Jansz priester en Margriete Dircksdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelweg.019.1d
263/03
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Dirck Jansz priesterpriester
1569-12-10
heer Dirck Jansz priester en Margriete Dircksdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.024
1677/1
Dirck Lourisz {priester}
/12-0-0
Dirck Lourysz heerpresbyter
1561-12
Dirck Lourysz heer
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.063
287/04
Dirck Lourisz {priester}
/
Dirck Louwerisz priesterpriester
1561-07-30
Thomas Jansz bakker (met Dirck Louwerisz priester als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
606/53

/
Dirck Pietersz priesterpriester
1567-01-11
heer Dirck Pietersz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Houtstraat.007
520/1
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/9-0-0
Dirck Symonsz van Houdt heer priesterpriester
1561-12
Dirck Symonsz van Houdt heer priester
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.226-228
268/08
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
erffghenaemen van z heer Pieter Volbrechtss priesterpriester
1569-09-09
bij doode ende overlijden van wijlen Lydewij Dominicusdochter, heurluyder zuster, als gheinstiueerder erffghenaemen van z. heer Pieter Volbrechtss, priester
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Houtstraat.000.9
432/07
Pieter Claesz {priester}
/
erfgenamen van wijlen mr Pieter Claesz, priesterpriester
1570-11-19
erfgenamen van wijlen mr. Pieter Claesz, priester
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Langebrug.025
311/26
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
erven Willem Pietersz van Zijl priesterpriester
1563-03-27
erven Willem Pietersz van Zijl priester
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.050.1
21/04
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy Pietersz van Zijl priesterpriester
1567-09-04
heer Foy Pietersz van Zijl priester pater van het St.-Ursulenklooster
Waarboek-67 A-1560 (borg)Donkersteeg.011
195/04
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy van Zijl priesterpriester
1561-03-16
Cornelis Woutersz van Zanten goudsmid (met Foy van Zijl priester Filips van Noorde en Adriaen Pietersz van der Heyden als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkstraat.018
323/05
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy van Zijl priesterpriester
1563-04-22
Dammas Willemsz met opdracht van het St.-Ursulaklooster binnen Leiden (met Foy van Zijl priester als borg op zijn beurt met Dammas Willemsz als voogd)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.052
19/2
Franck Ottenz de Man
0/
Frans eertijds priester zijn kinderen geteelt aan Trijn Jansdr zijn overleden huysvrouwe ouerpriester
1581-09
Vranc eertijts priester zijn kinderen geteelt aan Trijn Jansdr zijn overleden huysvrouwe ouer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.037.4-041
556/04
Frans Gerritsz {priester}
/
Frans Gerritsz priesterpriester
1566-08-04
heer Frans Gerritsz priester
Waarboek-67 H-1580 (koper)BuitenLeiden.000
30/10

/
Fredrick Geritsz priesterpriester
1580-04-19
Fredrick Geritsz priester
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
299/03

/
Gerrit Jansz priesterpriester
1565-02-26
heer Gerrit Jansz priester met Jacob Gerritsz als zijn voogd in deze zaak (met Cornelis Thomasz glazenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkhof.024
466/04
Gerrit Pietersz {priester}
/
Gerrit Pietersz priesterpriester
1566-01-27
heer Gerrit Pietersz priester uit Gouda
Waarboek-67 C-1563 (koper)
547/53

/
Gerrit Pietersz priesterpriester
1566-07-23
heer Gerrit Pietersz priester uit Gouda
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
85/03

/
Gerrit Pietersz van der Goude priesterpriester
1568-03-31
Gerrit Pietersz van der Goude priester met Louis Trijssens als zijn voogd in deze zaak (met mr. Anthonis Gillisz schoolmeester als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Vliet.011.2
306/03
Gerrit Pietersz {priester}
/
Gerrit Pietersz van der Goude priesterpriester
1570-02-12
heer Gerrit Pietersz van der Goude priester ten behoeven van de St.-Andrieskapelrie in de St.-Pieterskerk (collatrix Cornelia Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
173/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-02-15
heer Gerrit Willemsz priester (bijgestaaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
190/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-03-10
heer Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
242/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-05-30
Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
255/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1561-06-18
mr. Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
158/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1562-07-29
heer Gerrit Willemsz priester met Adriaen Cornelisz als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
190/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1564-07-10
mr. Gerrit Willemsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
191/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1564-07-11
mr. Gerrit Willemsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.007
40/08
Gerrit Aelbrechtsz {priester}
/
Geryt Aelbrechtsz priesterpriester
1541-09-23
meester Dirck Symonsz. ende heeren Geryt Aelbrechtsz. uuyt Tessel priesteren
Waarboek-67 D-1567 (koper)
350/53

/
Gijsbrecht Gerritsz priesterpriester
1570-04-26
Gijsbrecht Gerritsz priester en kanunnik in de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.081
188/03
Gijsbrecht Gerritsz {priester}
/
Gijsbrecht Gerritsz priester en kannunik van Sint Pancrascollegepriester
1561-03-08
heer Gijsbrecht Gerritsz priester en kannunik van Sint Pancrascollege binnen Leiden (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met zijn moeder Hillegont Gijsbrechtsdr als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
617/03

/
Gijsbrecht Jansz pastoorpastoor
1571-10-17
heer Gijsbrecht Jansz pastoor en kanunnik van St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.4
219/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1569-07-17
mr. Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.4
271/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1569-12-29
mr. Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.006
287/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1570-01-18
Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancraskerk en heer Arent Tou als executeurs van het testament van Ermgaart Dircksdr ten behoeve van haar erfgenamen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
340/03

/
Gijsbrecht Jorisz pastoorpastoor
1570-04-17
mr. Gijsbrecht Jorisz pastoor en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
86/03

/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1562-04-08
heer Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St. Pancrascollege met David Egbertsz als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Moriaansteeg.008
209/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1564-08-07
mr. Gijsbrecht Jorisz priester kannunik en scholaster in het St.-Pancrascollege met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak (met Hendrick Engelsz eertijds bode van het kapittel)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
327/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1565-04-26
mr. Gijsbrecht Jorisz priester en pastoor van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
99/03

/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1568-05-06
mr. Gijsbrecht Jorisz priester en pastoor van de St.-Pancraskerk en kanunnik
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Vrouwensteeg.005
213/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St.-Pancraspriester, kanunnik
1569-06-16
Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St.-Pancras
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkhof.004.1
95/11
Adriaen van Dam {priester}
/
heer Adriaen van Dam priesterpriester
1560-11-14
heer Adriaen van Dam priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.031-035
312/06
Arent Willemsz Thou
/
heer Aernt Thou Willemsz medepriesterpriester
1563-02-01
heer Aernt Thou Willemsz medepriester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.008
49/03
Arent Willemsz Thou
/
Heer Aernt Thou Willemsz priesterpriester
1560-08-09
heer Arent Willemsz Thou priester (bijgestaan door David Egbertsz voorspraak)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.031-035
441/1
Arent Willemsz Thou
/16-0-0
heer Arent Thoupriester
1561-12
heer Arent Thou
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.186
154/04
Arent Willemsz Thou
/
heer Arent Tou priesterpriester
1569-01-21
mr. Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk en heer Arent Tou priester beiden met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak executeurs van het testament van Ermgaard Dircksdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.008
75/1
Arent Willemsz Thou
/
heer Arent Willemsz priesterpriester
1558-06-08
heer Arent Willemsz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.052
137/1
Bonaventura Gerritsz
/12/0-24
heer Bonnaventuerpriester
1558-06-08
heer Bonnaventuer
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.006
155/07
Claes {priester}
/
heer Claes van Leyden priester haar oompriester
1541-11-02
heer Claes van Leyden priester haar oom
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.055
217/03
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Heer Claesz Ruyt priesterpriester
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.057
217/08
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Heer Claesz Ruyt priesterpriester
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (belending)
448/11
Cornelis Jansz van Sonnevelt
/
heer Cornelis Jansz priesterpriester
1565-12-23
heer Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aalmarkt.025
171/03
Cornelis Jansz van Sonnevelt
/
heer Cornelis Jansz van Zonnevelt priesterpriester
1561-01-22
heer Cornelis Jansz van Zonnevelt priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.019.1d
1739/1
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/12-0-0
heer Dirck Janszpriester
1561-12
heer Dirck Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.019.1d
115/1
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/7/0-14
heer Dirck Jansz priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Jansz priester
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelweg.019.1d
393/06
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Heer Dirck Jansz priesterpriester
1559-01-09
Heer Dirck Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.024
76/11
Dirck Lourisz {priester}
/
heer Dirck Louriss, priester vicaris in Sincte Pieterskerckepriester vicaris
1562-03-20
heer Dirck Louriss, priester vicaris in Sincte Pieterskercke
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.024
49/1
Dirck Lourisz {priester}
/10/0-20
heer Dirck Louwerysz priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Louwerysz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Houtstraat.007
122/1
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/8/0-16
heer Dirck Symonsz van Houdt priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Symonsz van Houdt priester
Omslag-1573 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.024
57/1
Dirck Lourisz {priester}
/0-10
heer Dirick Lourysz priesterpriester
1573-12-19
heer Dirick Lourysz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.009-013
257/08
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
heer Florys Jansz priesterpriester
1561-06-19
heer Florys Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.025
311/03
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Foy Pietersz van Zijl (priester)priester
1563-03-27
heer Foy Pietersz van Zijl (priester) met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.038.1
1752/2
Frans Gerritsz {priester}
/
heer Frans Gerrytszpresbyter
1561-12
heer Frans Gerrytsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelweg.038
387/10
Frans Gerritsz {priester}
/
heer Frans Gerrytszoen priesterpriester
1561-12-24
heer Frans Gerrytszoen priester
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
420/08
Gerrit Claesz Gool
/
heer Gerrit Claesz Gool priesterpriester
1565-10-11
een huys ende erve behoerende tot een cappelrye daer nu besitter off is heer Gerrit Claesz Gool priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Zegersteeg.001-015
589/2

/
heer Gerryt priesterpriester
1561-12
heer Gerryt priester
TiendePenning-1557 (huurder)Plaatsteeg.000.10
79/1

/7/0-14
Heer Geryt van der Goude priesterpriester
1558-06-08
Heer Geryt van der Goude priester
Omslag-1573 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.030-032
58/1
Gerrit Claesz Gool
/0-10
heer Gherrit Gool priesterpriester
1573-12-19
heer Gherrit Gool priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028
124/2
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
heer Ghysbrecht Jorysz priesterpriester
1558-06-08
heer Ghysbrecht Jorysz priester
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.034
420/03
Jacob Lourisz {priester}
/
heer Jacob Lourisz priester en kanunnikpriester en kanunnik
1565-10-11
heer Jacob Lourisz priester en kanunnik van St. Pancras met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.034.2
123/09
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Aelbrechtsz priesterpriester
1560-12-30
heer Jan Aelbrechtsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.034.2
330/06
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Aelbrechtsz priesterpriester
1561-10-09
heer Jan Aelbrechtsz priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Houtstraat.000.2
501/1
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/12-0-0
heer Jan de Witpriester
1561-12
heer Jan de Wit
Waarboek-67 D-1567 (vermelding)Rapenburg.034.2
51/09
Jan Aelbrechtsz {priester}
/
heer Jan Goesbrechtsz priesterpriester
1568-01-15
heer Jan Goesbrechtsz priester
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwstraat.023
24/05

/
heer Jan Jacobsz Knoetgen priesterpriester
1563-08-11
Dieuwertgen Jan Knoetgensdr weduwe van Jacob Jansz als patrones of collateres en heer Jan Jacobsz Knoetgen priester als vicaris en bezitter van een vicarie gesticht op het St.-Elisabethsaltaar in de St.-Pancraskerk in Leiden beiden met Jan van Hout als voogd
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.017-021
90/1
Jan Jansz {priester}
/20/2-0
heer Jan Janszgeestelijke
1558-06-08
heer Jan Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Papengracht.017-021
373/05
Jan Jansz {priester}
/
heer Jan Jansz priesterpriester
1558-02-28
heer Jan Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Papengracht.017-021
132/11
Jan Jansz {priester}
/
heer Jan Jansz priesterpriester
1561-04-19
heer Jan Jansz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Schoolsteeg.010
266/08
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1561-07-12
heer Jan Pietersz priesters schuyere
Waarboek-67 A-1560 (belending)Schoolsteeg.010
307/08
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1561-08-19
heer Jan Pietersz priesters huys ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.013
226/10
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1562-12-17
heer Jan Pietersz priesters schuyere
Waarboek-67 C-1563 (belending)Schoolsteeg.010
63/13
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priester alias Zwarte Heer Janpriester
1563-11-16
heer Jan Pietersz priester alias Zwarte Heer Jan
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Schoolsteeg.010
376/03
Jan Pietersz van Hoorn
/
Heer Jan Pietersz van Hoorn priesterpriester
1565-07-19
Heer Jan Pietersz van Hoorn priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Schoolsteeg.010
66/1
Jan Pietersz van Hoorn
/6/0-0
heer Jan van Horne priesterpriester
1558-06-08
heer Jan van Horne priester
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkhof.002
210/06
Philips Ambrosiusz {priester}
/
Heer Phillips Ambrosiusz priesterpriester
1550-05-31
Heer Phillips Ambrosiusz priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)
95/11
Pieter Goossenz {priester}
/
Heer Pieter Goessensz priester naeste magepriester
1521-04-20
Heer Pieter Goessensz priester en Willem Andriesz volre als naeste magen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.009
213/08
Pieter Jansz {priester}
/
heer Pieter Jansz van Soeterwoude priesters schuyr
1564-08-07
heer Pieter Jansz van Soeterwoude priesters schuyr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkstraat.020
385/10
Quirijn Claesz {priester}
/
Heer Quyrijn Claesz priesterpriester
1558-11-25
Heer Quyrijn Claesz priester's ledich erve, gange ende poirte
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkstraat.020
323/07
Quirijn Claesz {priester}
/
heer Quyrin Claesz priesterpriester
1563-04-22
heer Quyrin Claesz priester
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.010
219/06

/
heer Reyer Jansz priesterpriester
1550-10-31
heer Reyer Jansz priester
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.025.1
365/03
Willem Jansz {priester}
/
Heer Willem Jansz priester, canonick van Sinte Pancraescollegiepriester, canonick van Sinte Pancraescollegie, kanunnik
1558-01-12
Heer Willem Jansz priester, canonick van Sinte Pancraescollegie
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.025
52/06
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Willem van Zijl Pieterszoon priesterpriester
1560-08-16
heer Willem van Zijl Pieterszoon priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
36/07
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Willem van Zijl priesterpriester
1515-04-26
heer Willem van Zijl priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.004
346/12
Wouter Amelisz {priester}
/
heer Wouter Melisz priesterpriester
1561-10-29
heer Wouter Melisz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.004
311/08
Wouter Amelisz {priester}
/
heer Wouter Melisz priester (achter)priester
1561-08-27
heer Wouter Melisz priester (achter)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
78/03
Arent Jacobsz {priester}
/
heere Aernt Jansz priester wonende inde Haegepriester
1560-10-08
heere Aernt Jansz priester wonende inde Haege (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.009
65/07
Pieter Jansz {priester}
/
heere Pieter Jansz van Zoeterwoude priesterpriester
1560-09-04
heere Pieter Jansz van Zoeterwoude priester
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
803/25
Arent Willemsz Thou
/
heeren Aernt Thouw priesterpriester
1559-04-06
heeren Aernt Thouw priester en Marie Jansdr zyn moeder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.041
161/03
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Heeren Foeye van Zijl, priester, pater van den cloesterconvente van Sinte Ursulen binnen Leyenpriester
1548-01-24
Heeren Foeye van Zijl, priester, pater van den cloesterconvente van Sinte Ursulen binnen Leyen, in den name ende als gemachtigde van denzelven convente
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieterskerkhof.024
182/03
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
Hendrick Jansz Eenhoorn priesterpriester
1561-03-01
Hendrick Jansz Eenhoorn priester (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met zijn broer Louweris Jansz Eenhoorn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (executeur)Houtstraat.000.2
159/03
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
Hendrick Jansz in den Eenhoorn priesterpriester
1564-04-27
mr. Hendrick Jansz in den Eenhoorn priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak en Anthonis Jacobsz houtkoper als executeurs van het testament van mr. Jan Gerritsz de Wijt priester
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.123
112/06
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
Hendrick Jansz priesterpriester
1562-05-06
Hendrick Jansz priester
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.050
20/1
Hendrick Pouwelsz {priester}
4/
Henric Pouwels eertyts priesterpriester
1581-09
Henric Pouwelsz eertyts priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.093
911/1
Hendrick Jansz Eenhoorn
/7-0-0
Heyndrick Jansz Eenhoorn, heerpresbyter
1561-12
Heyndrick Jansz Eenhoorn, heer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.050
537/1
Hendrick Pouwelsz {priester}
/8-0-0
Heyndrick Pouwelsz heerpriester
1561-12
Heyndrick Pouwelsz heer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.021
407/03
Jacob Bartholomeusz {priester}
/
Jacob Bartholomeusz priesterpriester
1565-09-16
heer Jacob Bartholomeusz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak; Jan Bartholomeusz verversknecht; Dirck Jansz als man van Kathrijn Bartholomeusdr en Jannetgen Bartholomeusdr eveneens met Jan van Hout als voogd; allen erfgenamen van Louris Bartholomeusz, hun broer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
412/03
Jacob Bartholomeusz {priester}
/
Jacob Bartholomeusz priesterpriester
1565-09-20
heer Jacob Bartholomeusz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak; Dirck Jansz man van Katrijn Bartholomeusdr en Jannetgen Bartholomeusdr eveneens met Jan van Hout als voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.113.12
345/09
Jacob Egbertsz {priester}
/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1563-05-22
heer Jacob Egbertsz priester
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
150/03

/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1569-01-04
heer Jacob Egbertsz priester
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.075
182/03

/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1569-03-22
heer Jacob Egbertsz priester
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
204/03

/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1569-05-11
heer Jacob Egbertsz priester met Louis Trijssens als zijn voogd in deze zaak (met Gerrit Lourisz huikenmaker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.075
1278/1

/9-0-0
Jacob Egbertsz, heer priesterpriester
1561-12
Jacob Egbertsz, heer priester
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.005-007
10/04
Jacob Jansz {priester, kanunnik}
/
Jacob Janssen priester en kanunnik van St Pancraskerkpriester
1571-12-01
aan de regenten van het hofje (heer Raso van Treslong deken heer Jacob Janssen priester en kanunnik van St. Pancraskerk en Pouwels Willemsz van Thorenvliet)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.005-007
2/04

/
Jacob Jansz priester en kanunnik van de St-Pancraskerkpriester
1571-11-13
Raso van Treslong deken van de St.-Pancraskerk heer Jacob Jansz priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk en Pouwels Willemsz van Torenvliet als regenten van St.-Annahofje op de Hooigracht
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Vrouwensteeg.020
3/04
Jacob Jansz {priester, kanunnik}
/
Jacob Jansz priester ende kanonickpriester ende kanonick
1571-11-13
heer Raso van Treslonge, deecken van Sinte Pancraeskercke, heere Jacob Jansz priester ende kanonick ende Pouwels van Thoornvliet Willemsz als regenten van t hoff ofte clooster van Sinte Annen
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
222/53

/
Jacob Lourisz priesterpriester
1569-07-24
heer Jacob Lourisz priester en kannunik van St.-Pancras met Louis Trijssens als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooglandsekerkgracht.034
263/06
Jacob Lourisz {priester}
/
Jacob Louwerisz priesterpriester
1561-07-03
heer Jacob Louwerisz priester en kannunik van het Sint Pancrascollege
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.092
158/03

/
Jacob van Endegeest priesterpriester
1561-01-02
mr. Jacob van Endegeest priester en kannunik in het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Cornelis Gerritz van Poelgeest als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Houtstraat.000.2
187/07
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/
Jan Gerritsz de Wit priesterpriester
1561-03-07
mr. Jan Gerritsz de Wit priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.017-021
487/1
Jan Jansz {priester}
/20-0-0
Jan Jansz heer priesterpriester
1561-12
Jan Jansz heer priester
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/05
Jan Adriaensz van Adrichem
/
Jan van Adrichem priester deken van St Pancrascollegiepriester deken van St Pancrascollegie
1539-01-26
Jan van Adrichem priester deken van St Pancrascollegie
TiendePenning-1561 (eigenaar)Schoolsteeg.010
457/1
Jan Pietersz van Hoorn
/7-0-0
Jan van Horn heerpriester
1561-12
Jan van Horn heer
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Haarlemmerstraat.186
154/05
Jan van Hout
/
Jan van Houtpriester
1569-01-21
mr. Gijsbrecht Jorisz kanunnik van St.-Pancras en pastoor van die kerk en heer Arent Tou priester beiden met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak executeurs van het testament van Ermgaard Dircksdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkgracht.003
448/2

/-
Joost Clementsz heerpriester
1561-12
Joost Clementsz heer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkgracht.000.1
363/06

/
Joost Clementsz priesterpriester
1561-11-26
Joost Clementsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkgracht.001
363/07

/
Joost Clementsz priesterpriester
1561-11-26
Joost Clementsz priester
Glippereed (bewoner)Rapenburg.135.1
105/1
Louris Zachariasz {schoolmeester}
/
Louris Zachariasz priesterpriester
1578-08-29
Louris Zachariasz priester
Grote-Bewijzen-B (getuige)Breestraat.061-063
566/10
Adriaen Meesz {priester}
/
meester Adriaen Meesz priester oempriester
1542-01-19
meester Adriaen Meesz priester oem
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.011
143/1
Aelbrecht Jansz de Man
/9/0-18
Meester Aelbrecht Jansz priesterpriester
1558-06-08
Meester Aelbrecht Jansz priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
223/13
Claes Pietersz Paedts {priester}
/
meester Claes Paeds priesterpriester
1528-08-20
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/11
Claes Pietersz Paedts {priester}
/
Meester Claes Paeds priester als naeste vrunden en magenpriester
1527-07-27
Meester Claes Paeds priester als naeste vrunden en magen
Grote-Bewijzen-B (executeur)Maarsmansteeg.008.2
752/11
Cornelis Jan Lenaertsz {priester}
/
meester Cornelis Jan Lenaertsz priester notaryspriester, notaris
1551-11-02
meester Cornelis Jan Lenaertsz priester notarys
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/11
Cornelis Willemsz {priester}
/
meester Cornelis Willemsz priester canonick haar omenpriester canonick
1546-02-09
meester Cornelis Willemsz priester canonick van St. Pancraescollegie binnen Leiden
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.100
382/07
Cornelis Willemsz {priester}
/
meester Cornelis Willemsz priester ende canonick van Sinte Pancrascollegiepriester ende canonick
1570-07-09
meester Cornelis Willemsz, priester ende canonick van Sinte Pancrascollegie alhier met sijn poorte ende gange
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vrouwenkerkkoorstraat.017
142/06
Cornelis Willemsz {priester}
/
meester Cornelis Willemsz priester haer oompriester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
1540-01-24
meester Cornelis Willemsz priester canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.007
40/07
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/
meester Dirck Symonsz priesterpriester
1541-09-23
meester Dirck Symonsz. ende heeren Geryt Aelbrechtsz. uuyt Tessel priesteren
Waarboek-67 A-1560 (koper)Papengracht.028
211/05
Gerrit Jacobsz Heerman {priester}
/
Meester Gerrit Jacobsz Heerman priesterpriester
1561-04-12
Meester Gerrit Jacobsz Heerman priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
130/1
Gerrit Willemsz {priester}
/12/0-24
meester Geryt priesterpriester
1558-06-08
meester Geryt priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Moriaansteeg.008
355/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
meester Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1561-11-13
meester Gijsbrecht Jorisz priester kanunnik en scholaster van het Sint Pancrascollege in Leiden priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Hendrick Engelsz bode van het kapittel als borg)
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Garenmarkt.008
132/15

/
meester Gijsbrecht Sas priester haar oudoom
1539-01-26
meester Gijsbrecht Sas priester haar oudoom
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.008
101/07
Jan Adriaensz van Adrichem
/
Meester Jan van Adrichum priester licentaet canoniek als omenpriester licentaet canoniek
1522-03-10
Meester Jan van Adrichum priester licentaet in den Rechten canoniek van Sinte Pancras collegium binnen Leyden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/06

/
meester Michiel Menninck priester tot Gorckum zijn oompriester
1537-01-13
meester Michiel Menninck priester tot Gorckum zijn oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)
26/12
Pieter Dircksz {priester}
/
Meester Pieter Dircxz priester als naeste magenpriester
1514-09-28
Meester Pieter Dircxz priester en Willem Willemsz als naeste magen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/08
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
meester Pieter Heye priester canonick van St Pancrascollegie omepriester canonick van St Pancrascollegie
1539-01-26
meester Pieter Heye priester canonick van St Pancrascollegie te Leiden ome
Grote-Bewijzen-B (getuige)NieuweRijn.005-006
347/12
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden omepriester, canoniek
1531-08-09
meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden ende meester Heynrick Wittensz als omen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/11
Pouwels van Oyen {priester}
/
meester Pouwels van Oy priester licentaetpriester licentaet
1541-10-11
meester Pouwels van Oy priester licentaet in de rechten en canonick van het St. Pancrascollegie in Leiden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/10
Willem Symonsz van Oyen
/
meester Willem van Oy priester doctor in de rechten haar vaderpriester doctor in de rechten
1541-10-11
meester Willem van Oy priester doctor in de rechten haar vader
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.122
228/04
Aelbrecht Jansz de Man
/
mr Aalbrecht Jansz priesterpriester
1562-12-17
mr. Aalbrecht Jansz priester
Waarboek-67 A-1560 (executeur)Groenesteeg.005.1
223/03
Aelbrecht Jansz de Man
/
mr Aelbrecht Jansz de Man priesterpriester
1561-04-22
mr. Aelbrecht Jansz de Man priester
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.005
20/03
Amelis Kerstantsz van Oy
/
Mr Amelis Kerstantsz van Oy priesterpriester
1560-07-12
Mr. Amelis Kerstantsz van Oy priester en kannunik van het St. Pancrascollege (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.023
344/06
Cornelis Baroen {kanunnik}
/
mr Cornelis Baroen priester ende canonick van Sinte Pancraescollegiepriester ende canonick
1561-10-29
mr Cornelis Baroen priester ende canonick van Sinte Pancraescollegie
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.122
228/05
Dirck Adriaensz {priester}
/
mr Dirck Adriaansz priester en pater van de Falide Bagijnenpriester
1562-12-17
mr. Dirck Adriaansz priester en pater van de Falide Bagijnen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
1023/1
Gerrit Willemsz {priester}
/14-0-0
mr Gerryt Willemsz presbyterpresbyter
1561-12
mr Gerryt Willemsz presbyter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Zegersteeg.001-015
299/08

/
mr Gerryt Willemsz priesterpriester
1561-08-08
mr. Gerryt Willemsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kloksteeg.017-019
321/05
Gerrit Willemsz {priester}
/
mr Geryt Willemsz priesterpriester
1561-09-18
mr. Geryt Willemsz priester
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kloksteeg.017-019
265/06
Gerrit Willemsz {priester}
/
mr Geryt Willemsz priesterpriester
1565-01-04
mr. Geryt Willemsz priester
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.004.3
28/05
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
mr Ghijsbrecht Jorysz priester ende canonickpriester ende canonick
1560-07-19
mr. Ghijsbrecht Jorysz, priester ende canonick van Sinte Pancraescollegie alhier binnen Leyden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/09
Hendrick Wittenz {priester}
/
mr Heynrick Witten priester omepriester
1539-01-26
mr Heynrick Witten priester ome
Waarboek-67 A-1560 (belending)Houtstraat.000.2
184/08
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/
mr Jan Gerrytsz priesterpriester
1561-03-05
mr. Jan Gerrytsz priester
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/10
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
mr Pieter Heye Gerytsz priester en canonick van St. Pancrascollegiepriester, canonick
1545-11-28
mr Pieter Heye Gerytsz priester en canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden haar oom
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.005-006
138/04
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
mr Pieter Heye priester canonick van Sinte Pancraes collegye broeder van de verkoperpriester canonick
1546-10-16
mr Pieter Heye priester canonick van Sinte Pancraes collegye binnen Leyen broeder van de verkoper mit N.N. zijn gecoren voocht in dese zaecke
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/05
Willem Radboudsz {priester}
/
mr Willem Rabbout priester pater van St Michielsconvent zijn naaste magenpriester, pater
1540-08-16
mr Willem Rabbout priester pater van St Michielsconvent binnen Leiden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelweg.009-013
58/12
Floris Jansz Hey {kanunnik}
/
mr. Floris Hey Jansz priesterpriester
1563-11-13
mr. Floris Hey Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Houtstraat.000.9
187/07
Pieter Claesz {priester}
/
mr. Pieter priester wonende tot Reynsburchpriester
1562-10-03
mr. Pieter priester wonende tot Reynsburch
TiendePenning-1561 (huurder)Weddesteeg.013-027
862/1

/6-0-0
Philips heren dienaerheren dienaer
1561-12
Philips heren dienaer
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
449/03

/
Pieter Aartsz priesterpriester
1570-12-16
heer Pieter Aartsz priester en pater van het convent Rodenburg buiten Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
455/03

/
Pieter Aartsz priesterpriester
1570-12-16
heer Pieter Aartsz priester en pater van het convent Rodenburg buiten Leiden
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Garenmarkt.000.19
4/1

/0
Pieter Cornelissen dienaer des godlicken woorts tot Leyden
totaalbedrag 9 pond. "Was middelre tijt den dienaren des godlicken woorts vrije huyshuyr verghundt, in der vougen dat de rendant van de selve 9 pond niet en heeft ontfangen."
dienaer des godlicken woorts
1574
Pieter Cornelissen dienaer des godlicken woorts tot Leyden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.086
614/05
Pieter Gerritsz {priester}
/
Pieter Gerritsz priester zijn zoonpriester
1567-01
Dirck en Pieter Gerritsz priesters zijn zonen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Kaiserstraat.009
346/03
Pieter Jansz {priester}
/
Pieter Jansz priesterpriester
1561-10-29
heer Pieter Jansz priester thans kapelaan te Voorschoten (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met zijn broer Jan Jansz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.141
205/06
Pieter Jansz {priester}
/
Pieter Jansz priesterpriester
1564-07-29
heer Pieter Jansz priester van Zoeterwoude
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.037-039
241/03
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
Pieter Volbrechtsz priesterpriester
1562-12-05
Pieter Volbrechtsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak; en Arent Gijsbrechtsz als man van Meesgen Volbrechtsdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.226-228
274/15
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
Pieter Volbrechtsz priesterpriester
1563-02-17
mr. Pieter Volbrechtsz priester
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.037-039
316/03
Pieter Volbrechtsz {priester}
/
Pieter Volbrechtsz priesterpriester
1563-03-09
Pieter Volbrechtsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
14/53

/
Pieter Volpertsz priesterpriester
1567-08-11
heer Pieter Volpertsz priester met Louis Trijsens als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
352/03

/
priesterpriester
1561-11-08
meester Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
353/03

/
priesterpriester
1561-11-10
meester Gerrit Willemsz priester (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkstraat.020
406/1
Quirijn Claesz {priester}
/10-0-0
Quyrin Claesz heer priesterpriester
1561-12
Quyrin Claesz heer priester
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/07
Raso van Treslong
/
Raes van Treslong priester canonick van St. Pancrascollegie zijn neefpriester canonick van St. Pancrascollegie
1541-10-11
meester Raes van Treslong, priester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
Waarboek-67 A-1560 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.019
344/08
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
Steffen Jansz de Colenaer oock priester ende canonickpriester ende canonick
1561-10-29
Onser Liever Vrouwengasthuys binnen deser stede, mit een huys ende erve dat Steffen Jansz de Colenaer oock priester ende canonick
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.007
123/06
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
Steven Jansz priesterpriester
1561-09-03
heer Steven Jansz priester en kanunnik in dat college
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
350/03

/
Steven Jansz priesterpriester
1570-04-26
Steven Jansz priester en kanunnik in de St.-Pancraskerk met Ysbrant Jacobsz als zijn voogd
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
380/53
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
Steven Jansz priesterpriester en kanunnik
1570-06-17
Steven Jansz priester en kanunnik in St.-Pancraskerk met Foy van Brouchoven als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
375/53

/
Steven Jansz priesterpriester
1570-06-24
Steven Jansz priester en kanunnik van het St.-Pancraskapittel met Foy van Brouchoven als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
44/53

/
Steven Jansz priesterpriester
1572-02-12
Steven Jansz priester en kanunnik in de St.-Pancraskerk met Ysbrant Jacobsz als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.009
346/06
Toucheyn {zangmeester}
/
Tousain priester en zangmeesterpriester, zangmeester
1561-10-29
heer Tousain priester en zangmeester in de St.-Pieterskerk
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vliet.011.2
306/05

/
weduwe van Frans Corneliszpriester
1570-02-12
heer Gerrit Pietersz van der Goude priester ten behoeven van de St.-Andrieskapelrie in de St.-Pieterskerk (collatrix Cornelia Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.025
312/05
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
Willem van Zijl priesterpriester
1563-02-01
Willem van Zijl priester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.025
443/1
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/18-0-0
Willem van Zyl heerpriester
1561-12
Willem van Zyl heer
TiendePenning-1561 (huurder)Kolfmakersteeg.004
573/1

/5-12-0
Willem, heer priesterpriester
1561-12
Willem, heer priester