BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 148. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.001.1
17/1
Cornelis Claesz {olieslagersknecht}
2/
Cornelis Claesz van Woerdenolyyslaegersknecht
1581-09
Cors Claeszoon van Woerden olyslagersknecht hier gewoont 6 jaren
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.012
56/1
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
/6
Gerrit Gerritsz olyslagersknegtolyslagersknegt
1581-12
Gerrit Gerritsz olyslagersknegt
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.012
57/1
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
/6
Geryt Gerytsz olieslagersknechtolieslagersknecht
1583-07-14
Geryt Gerytsz, olieslagersknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.012
33/1
Gerrit Gerritsz {olieslager, koopman}
4/
Geryt Gerytsz olyslagersknechtolyslagersknecht
1581-09
Geryt Gerytsz olyslagersknecht van Notersom heeft hier gewoont xxv jaeren
Bonboek-02B (eigenaar)Kaiserstraat.057.6
194/001
Jan Jansz {olieslager, de jonge}
/
Jan Jansz olyslagers knecht (ende is van 't voorgaende gesplist ende siet van de lasten aldaer)
AA, 227v
olyslagersknecht
1617 na
Jan Jansz olyslagers knecht (ende is van 't voorgaende gesplist ende siet van de lasten aldaer)
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.015-017
20/2
Willem Dircksz Tellepeper
0/
Willem Dircsz den Tel olislagersknechtolieslagersknecht
1581-09
Willem Dircsz den Tel olislagersknecht