BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 151. Aantal = 14.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Houtstraat.003
248/03
Aechte Jansdr {moederoverste}
/
Aagte Jansdr mater van het convent Schagenmater
1569-10-24
Aagte Jansdr mater en Wilhelmina Thymansdr procuratrix van het convent Schagen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Houtstraat.003
247/03
Aechte Jansdr {moederoverste}
/
Aechte Jansdr mater van het St.-Catharijnenzusterhuis genaamd Schagenmater
1569-10-21
Aechte Jansdr mater en Wilhelmina Thymansdr procuratrix van het St.-Catharijnenzusterhuis genaamd Schagen in de Jan Vossensteeg
Waarboek-67 F-1576 (belending)Houtstraat.001
139/07
Agnietgen Claesdr {moederoverste}
/
Agniete Claesdr moeder van Pieter Symonss Baghijnhoffmoeder van Pieter Symonss Baghijnhoff
1576-12-30
Agniete Claesdr moeder van Pieter Symonss Baghijnhoff
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelengracht.000.1
303/3
Belytgen Willemsdr {moederoverste}
0/
Belie Willemsdr eertijts mater van de Sinte Catherijnenmater
1581-09
Belie Willemsdr eertijts mater van de Sinte Catherijnen
Glippers-1574-4563 (huurder)SintJacobsgracht.000.11
11/1

/0
Die mater van de convente van Ste Ursulen binnen Leyden
totaalbedrag 8 pond.
mater
1574
Die mater van de convente van St.e Ursulen binnen Leyden. "Hadde zij inde selve huysinghe mit zommighe conventualen seeckere tijt gewoont, dan zo zij d'selve huysinghe naer 't ontzet van Leyden vande soldaten niet vredelick en conden bewonen, ende mitz hen armoede, zijn zij mit heur ghoeden bij toelatinge van den heren Staten van Hollandt in den gasthuyse van St Elyzabeth binnen Leyden gegaen. Om welcke redenen den rendant geen betalinghe vande voors. huyr en heeft connen gecrygen"
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
265/03
Elisabeth Jacobsdr {moederoverste}
/
Elisabeth Jacobsdr indertijt moeder van Sinte Achten Susterhuysmoeder abt
1577-06-11
Elisabeth Jacobsdr indertijt moeder van Sinte Achten Susterhuys
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/01
Griete Jansdr {moederoverste}
10/
Griete Jansdr urtyts mater in den convente van Poelmater
1581-09
Griete Jansdr van der Goude eertijts mater in den convente van Poel buyten Leyden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.102
419/04
Catrijn Cornelisdr {procuratrix}
/
Katherina Cornelisdr procuratrice van het convent Abcoudemater
1570-10-16
Wendelmoet Hendricksdr mater en Katherina Cornelisdr procuratrice van het convent Abcoude
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/06
Lysbeth Claesdr {moederoverste}
0/
Lysbet Claesdochter moeder van S. Urselenmoeder van S. Urselen
1581-09
Lysbet Claesdochter moeder van S. Urselen van Leyden
Glippers-1574-4563 (huurder)Steenschuur.023.10
10/1
Marytgen Jansdr {moederoverste}
/10-0-0
Marytgen Jansdr mater van de Witte Nonnen binnen Leydenmoederoverste
1574
Marytgen Jansdr mater van de Witte Nonnen binnen Leyden
Glippers-1573 (huurder)Steenschuur.023.10
28/1
Marytgen Jansdr {moederoverste}
/10-0-0
Mater van den convente van Witte Nonnen
1573
Mater van den convente van Witte Nonnen
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
6/
Steffenine van Rossum abdisse van Reynsburgabdisse
1581-09
Steffenine van Rossum abdisse van Reynsburch
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.102
419/03
Wendelmoed Hendricksdr {moederoverste}
/
Wendelmoet Hendricksdr mater van het convent Abcoudemater
1570-10-16
Wendelmoet Hendricksdr mater en Katherina Cornelisdr procuratrice van het convent Abcoude
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
68/03
Wendelmoed Hendricksdr {moederoverste}
/
Wendelmoet Hendricksdr mater van het klooster Abcoudemater
1568-02-15
Wendelmoet Hendricksdr mater en Katrijn Cornelisdr procuratrix van het klooster Abcoude