BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 153. Aantal = 23.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Bierfraude-1607 (bewoner)Pieterskerkhof.004.4.2
403/1
Abraham Facquelis {tapper}
/
Abraham Facquelis in Den Robijn herbergherbergier
1607-05
Abraham Facquelis in Den Robijn op St. Pieterskerchoff
Bierfraude-1607 (bewoner)Noordeinde.028-030
408/1
Arent Fredericksz Grijp {herbergier}
/
Aernt Vrederyxz Grijp in De Witte Valc herbergherbergier
1607-05
Aernt Vrederyxz Grijp in De Witte Valc in 't Noorteynde
Bierfraude-1607 (bewoner)Noordeinde.054
412/1
Claes Mota {herbergier}
/
Claes Mota in De Drie Haringen herbergherbergier
1607-05
Claes Mota, in De Drie Haringen aen de Tonisbrugge
Bierfraude-1607 (bewoner)Hooigracht.043-045
420/1
Cornelis Bouwensz van Sempel
/
Cornelis Bouwensz van Simpol herbergherbergier
1607-05
Cornelis Bouwensz van Simpol opte Hoygraft in De Zwan
Bierfraude-1607 (bewoner)Hogewoerd.057
416/1
Cornelis Dircksz van Raemsvelt {biertapper}
/
Cornelis Dirxz van Raemsvelt herbergherbergier
1607-05
Cornelis Dirxz van Raemsvelt opte Hogewoert in 't Stadthuys van Antwerpen
Bierfraude-1607 (bewoner)Breestraat.107-109
419/1
Cornelis Jacobsz van Nieuwkoop {de jonge}
/
Cornelis Jacopsz van Nieucoop aen de Bredestraet in Den Gouden Hoorn herbergherbergier
1607-05
Cornelis Jacopsz van Nieucoop aen de Bredestraet in Den Gouden Hoorn
Bierfraude-1607 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.008
417/1
Cornelis Willemsz Cuyck
/
Cornelis Willemsz Kuyc in De Groene Papegay op St Pancraskercgraft herbergherbergier
1607-05
Cornelis Willemsz Kuyc in De Groene Papegay op St Pancraskercgraft
Bierfraude-1607 (bewoner)Noordeinde.023-025
424/1
Dirck Claesz Moy
/
Dirc Claesz Moy in De Gulden Wagen herbergherbergier
1607-05
Dirc Claesz Moy in 't Noorteynde in De Gulden Wagen
Bierfraude-1607 (bewoner)Aalmarkt.017-018
427/1
Ernst Harderwijk {biertapper}
/
Ernestus Harderwijc herbergherbergier
1607-05
Ernestus Harderwijc opten Rijn bij de Craen, in Den Boom
Bierfraude-1607 (bewoner)OudeRijn.054-056
431/1
Gerrit Reyersz {herbergier}
/
Geryt Reyersz opten Ouden Rijn aen 't veer in De Geldersche Blom herbergherbergier
1607-05
Geryt Reyersz opten Ouden Rijn, aen 't veer in De Geldersche Blom
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.026
209/01
Gijsbrecht Huibrechtsz Vermij {herbergier}
/
Ghijsbert Hubertsz herbergier tot Leiderdorp absenherbergier
1581-01-20
Ghijsbert Hubertsz herbergier tot Leiderdorp absent en Aelbert Pietersz Tromper schoemaecker tot Leiden present zijnde behuwde omen zijn tot voogden
Bierfraude-1607 (bewoner)Waardstraat.000.2
436/1
Gijsbrecht Huibrechtsz Vermij {herbergier}
/
Gijsbert Vermij Huybrechtsz in Stadsherberge buyten de Zijlpoort herbergherbergier
1607-05
Gijsbert Vermij Huybrechtsz in Stadsherberge buyten de Zijlpoort
Bonboek-03A (eigenaar)Noordeinde.033
350/001

/
Guillaume la Porte herbergier
AA, 304v
herbergier
1607 na
Guillaume la Porte herbergier
Bierfraude-1607 (bewoner)Hogewoerd.053
444/1
Hendrick Jansz Colenaer {herbergier}
/
Henric Jansz Colenaer in De Uytrechtse Schuyt herbergherbergier
1607-05
Henric Jansz Colenaer in De Uytrechtse Schuyt opte Hogewoert
Bierfraude-1607 (bewoner)OudeRijn.052
440/1
Heyman Huigenz van Vinckesteyn {herbergier}
/
Heyman Huygenz van Vinckesteyn herbergherbergier
1607-05
Heyman Huygenz van Vinckesteyn op 't veer aen den Ouden Rijn
Bierfraude-1607 (bewoner)OudeRijn.054-056
448/1
Jacob Daniƫlsz {schipper}
/
Jacop Danielsz op 't veer aen den Ouden Rijn in Haerlem herbergherbergier
1607-05
Jacop Danielsz op 't veer aen den Ouden Rijn in Haerlem
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.074
6170/40Vb
Jan Dircksz Fiolet
/
Jan Dircxz in de Fiolet herbergier in "De Fiolet"herbergier
1553-03-30
Jan Dircxz in de Fiolet
Bierfraude-1607 (bewoner)Mandenmakerssteeg.011
477/1
Jan Jansz Knotter {brouwer}
/
Jan Jansz Knotter in de Mandemaeckerstege in Den Hont in de Pot herbergherbergier
1607-05
Jan Jansz Knotter in de Mandemaeckerstege in Den Hont in de Pot
Bierfraude-1607 (bewoner)Rapenburg.119
466/1
Jan Cornelisz van Heusden
/
Jan van Heusden opten houc van de Vliet in Enchuysen herbergherbergier
1607-05
Jan van Heusden opten houc van de Vliet, in Enchuysen
Bierfraude-1607 (bewoner)Haarlemmerstraat.122-126
473/1
Jan Gerritsz van Kessel
/
Jan van Kessel in Marendorp aen den Rooden Steen in De Zwan herbergherbergier
1607-05
Jan van Kessel in Marendorp aen den Rooden Steen in De Zwan
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.122-126
414/14
Jan Gerritsz van Kessel
/
Johan van Kessel Gerritsz herbergierherbergier
1579-11-22
Johan van Kessel Gerritsz herbergier
Bierfraude-1607 (bewoner)Breestraat.127-129
508/1
Willem Cornelisz de Milde
/
Willem Cornelisz aen de Bredestraet in 't Hof van Hollandt herbergherbergier
1607-05
Willem Cornelisz aen de Bredestraet in 't Hof van Hollandt
Bierfraude-1607 (bewoner)Noordeinde.033
510/1
Willem van Tongeren
/
Willem van Tongeren in Graeff Lodewijc herbergherbergier
1607-05
Willem van Tongeren in 't Noorteynde in Graeff Lodewijc