BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 157. Aantal = 103.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.086
458/04
Gijsbrecht van Duvenvoorde van Obdam II
/
de erfgenamen van Jonkheer Ghijsbrecht van Duuvenvoirde, heer van Opdamjonkheer
1581-06-05
Jonkheer Ghijsbrecht van Duuvenvoirde, heer van Opdam
Grachtenboek-23 (eigenaar)Doelengracht.000.2
30/1
Pieter van Grispere
/
De wed v Joncheer Peter Grijpenjonkheer
1587-07-03
De wed v Joncheer Peter Grijpen
Vetus-1585 (overledene)Doelengracht.000.2
273/1a
Pieter van Grispere
/
De wed v Joncheer Peter van Grijsperrenjonkheer
1585
De wed v Joncheer Peter van Grijsperren
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.038-040
212/16
Jan van Oostrum {de oude}
/
de wedue van Joncheer Johan van Oostrumjoncheer
1577-03-30
de wedue van Joncheer Johan van Oostrum
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Papengracht.029.2
248/13
Wolphert Adriaensz Albout {jonkheer}
/
de weduwe van joncheer Alboutjoncheer
1582-04-27
de weduwe van joncheer Albout
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doelengracht.000.2
44/1
Guido van Meetkerken
/6-8-0
deselve Joncheer Guido van Meetkerckenjoncheer
1601
deselve Joncheer Guido van Meetkercken
Stratenboek-17 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.06
1780/1
Johan van der Does (Janus Dousa)
/
Heer van Noortwijck voorsheer tot Noortwijck
1597-07-25
Heer van Noortwijck voors
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
10/1
Christoffel van Nieuwhof
/12
in 't zelve huys Joncheer Christoffel van Nieuwhoffjoncheer
1581-12
in t' zelve huys Joncheer Christoffel van Nieuwhoff
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.029.2
491/1
Jacob van Meetkerken
/26-0-0
Jacob van Meetkercke, jkrjonkheer
1561-12
Jacob van Meetkercke, jkr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.026
52/08
Jan van Oostrum {de jonge}
/
Jan haar kinderenjoncheer
1562-02-21
Willem van Lokhorst ridder heer Vincent van Lokhorst en jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrum (bijgestaan door haar oom Olmer Rutgaert Willemsz) tevens als voogden van Jan en Marie nagelaten kinderen van Jan van Oostrum
Waarboek-67 F-1576 (koper)Pieterskerkgracht.014-016
233/07
Adriaen Cornelisz van Swieten
/
jhr Adriaen van Zwieten ambachtsheer van Zoeterwoudejonkheer
1577-05-01
Jacob Jacobsz van Endegeest ten behoeve van jhr. Adriaen van Zwieten ambachtsheer van Zoeterwoude
Ondertrouw-NH-A (getuige)Garenmarkt.000.19
160/05c
François van Lanscroon
/
Jhr Francois van Lanscroon
ondertrouw
jonkheer
1584-02-05
Jhr Francois van Lanscroon
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.050
14/26a
Hendrick van Assendelft
0/
Jhr Heyndrick van Assendelftjoncheer
1581-09
Jhr Heyndrick van Assendelft
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Molen.130
626/03
Johan van der Does (Janus Dousa)
/
Jhr Johan van der Does heer van Noordwijkheer van Noordwijk
1575-11-30
Jhr Johan van der Does heer van Noordwijk
Waarboek-67 D-1567 (koper)Papengracht.029.1
131/06
Vincent van Lockhorst
/
Jhr Vincent van Lochorstjonkheer
1568-08-24
Cornelis Teunisz dienaar van Jhr. Vincent van Lochorst
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Molen.130
625/03
Johan van der Does (Janus Dousa)
/
Johan van der Does heer van Noordwijkheer van Noordwijk
1575-11-30
Johan van der Does heer van Noordwijk
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Rapenburg.065-067
64/1
Johan van Mathenesse VII
//2-0-0
Johan van Mathenesse heere van de Riviereheere van de Riviere
1568
Johan van Mathenesse, heere van de Riviere 2 £ van pacht, staende op zijne huysinghe ende erve zuytwaert daer naest gelegen ende was verscheenen anno [15]68 - 2 £
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.050
22/1
Adriaen Dassa
/40
Joncheer Adriaen Dassa van Antwerpenjoncheer
1581-12
ten zelven huyse Joncheer Adriaen Dassa van Antwerpen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Pieterskerkgracht.014-016
251/04
Adriaen Cornelisz van Swieten
/
joncheer Adriaen tot Zweetenjoncheer
1582-04-26
Frans Reyersz cleermaker als procuratie hebbende van joncheer Adriaen heer tot Zweeten volgende zijn gemachtbrieff van date den 14 februari 1582
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.127-129
373/07
Adriaen van Naeltwijck
/
Joncheer Adriaen van Naeltwijckjoncheer
1561-12-05
Joncheer Adriaen van Naeltwijck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.000.07
11/1
Aelbrecht van Raephorst
/100
Joncheer Aelbrecht van Raephorst ende de wedue van Palensteynjoncheer
1576
Joncheer Aelbrecht van Raephorst ende de wedue van Palensteyn
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.105
147/1
Arent van Dorp
/-
Joncheer Aerent van Dorps achterhuysJoncheer
1585
Joncheer Aerent van Dorps achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.031-035
126/1
Alexander van IJselstein
2/
Joncheer Alexander v IJselsteynjoncheer
1581-09
Joncheer Alexander v Ijselsteyn heeft hier gewoont viii Jaer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.105
393/09
Arent van Dorp
/
Joncheer Arent van Dorpjoncheer
1583-09-06
Joncheer Arent van Dorp
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.105
3/1
Arent van Dorp
/60
Joncheer Arent van DorpJoncheer
1585
Joncheer Arent van Dorps huysinge, es getacxeert op 60 gulden
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Nieuwsteeg.018.8
447/03
Christoffel van Nieuwhof
/
Joncheer Christoffel van Nieuhoffjoncheer
1583-11-25
Joncheer Christoffel van Nieuhoff
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.172-174
40/1
Nicolaes de Groot
/
Joncheer Claes de Grootjoncheer
1591
Joncheer Claes de Groot
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.081-083
174/01
Cornelis van Mierop
10/
Joncheer Cornelis van Mieropjoncheer
1581-09
Joncheer Cornelis van Mierop uuyt Den Haghe omtrent vi jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
10/2
Christoffel van Nieuwhof
0/
Joncheer Cristoffel van Nyehofjoncheer
1581-09
Joncheer Cristoffel van Nyehof
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.023.12
189/06
Christoffel van Nieuwhof
/
Joncheer Cristoffel van Nyehoffjoncheer
1583-04-23
Joncheer Cristoffel van Nyehoff
Grachtenboek-20a (eigenaar)Rapenburg.021
30/1
Daniël van der Meulen
/
Joncheer Daniel van der Moelenjoncheer
1596-06-08
Joncheer Daniel van der Moelen
Grachtenboek-20a (eigenaar)Rapenburg.019
40/1
Daniël van der Meulen
/
Joncheer Daniel van der Moelenjoncheer
1596-06-08
Joncheer Daniel van der Moelen
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Papengracht.029.2
189/03
Floris Jutphaes
/
joncheer Floris Iutphaesjoncheer
1582-01-11
joncheer Floris Iutphaes als specialycken procuratie hebbende van ioncheer Guido van Meerkercken ende van joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwe, volgende zijn gemachtbrieff voor burgermesteren, schepenen ende raed van der stede van Bruggen op ten 27 november 1581
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkgracht.009
79/1
François van Lanscroon
/12-0-0
Joncheer Franchois van Lanscroonjoncheer
1601
Joncheer Franchois van Lanscroon
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.050
23/1
Gerrit Randerode van der Aa
/40
Joncheer Gerard van der Aejoncheer
1581-12
noch Joncheer Gerard van der Ae
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/17
Gerrit Randerode van der Aa
0/
Joncheer Gerardt van der Aa van Mechelenjoncheer
1581-09
Joncheer Gerardt van der Aa van Mechelen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doelengracht.000.2
43/1
Guido van Meetkerken
/6-8-0
Joncheer Guide van Meetkercken thuynjoncheer
1601
Joncheer Guide van Meetkercken thuyn
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Papengracht.029.2
189/04
Guido van Meetkerken
/
joncheer Guido van Meerkerckenjoncheer
1582-01-11
joncheer Floris Iutphaes als specialycken procuratie hebbende van ioncheer Guido van Meerkercken ende van joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwe, volgende zijn gemachtbrieff voor burgermesteren, schepenen ende raed van der stede van Bruggen op ten 27 november 1581
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.012-014
92/5
Hendrick Verdoes {jonkheer}
0/
Joncheer Henric Verdoes van Reynsburch hier omtrent x jaren gewoont hebbendejoncheer
1581-09
Joncheer Henric Verdoes van Reynsburch hier omtrent x jaren gewoont hebbende
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Breestraat.050
81/1
Hendrick van Assendelft
//2-0-6
joncheer Henrick van Assendelff drie patienjoncheer
1568
Henrick van Assendelff van de pacht van 2 £ 6 p. staende in drie partien op zijne huysinghe ende erve, gelegen op den noortwesthouc van de voors[eyde] steghe, te weten 12 sc. 3 s. 6 p. ende 25 s. ende verscheenen anno op ten houc 3 sc. 6 p. op ’t erve besijden ’t huys ende 25 sc. op een huys inne stege, verscheenen anno [15]68 en is by dese rendant niet ontfangen, mer genoten by de voors[eyde] Cornelis Meesz. ende oversulcx by hem gerespondeert in zijnen voors[eyde] laetste rekeninghe fo[lio] 32 verso, ergo hier – niet
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nonnensteeg.016-020
164/18
Hendrick van Assendelft
/
Joncheer Henrick van Assendelftjoncheer
1564-05-03
Joncheer Henrick van Assendelft
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Doelengracht.000.2
320/03
Hercules Verhoeff
/
Joncheer Hercules vander Houvejonkheer
1582-05-23
Joncheer Hercules vander Houve
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Papengracht.029.2
51/1
Jacob van Meetkerken
//0-24-9
joncheer Jacob (doorgehaald) Jan van Meetkerckenjoncheer
1568
joncheer Jacob Jan van Meetkercken, eerst 22 sc. 9 p. noch 2 sc. belopende t[ezamen] 24 sc. 9 p. ter cause van pachten staende op zijne huysinge ende erve, noortwaert naest ’t voorgaende, wesende onverscheyden aen den anderen geannexeert ende was verscheenen anno [15]68 – 24 sc. 9 p.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.042
206/1
Jacob Duym
/12-0-0
Joncheer Jacob Duymjoncheer
1601
Joncheer Jacob Duym
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.022
209/1
Jacob Taets van Amerongen
/14-14-0
Joncheer Jacob Taets van Amerongenjoncheer
1601
Joncheer Jacob Taets van Amerongen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.040
68/1
Jacob Taets van Amerongen
/1-6-0
Joncheer Jacob Taets van Amerongenjoncheer
1601
Joncheer Jacob Taets van Amerongen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Papengracht.029.2
131/08
Jacob van Meetkerken
/
Joncheer Jacob van Meerkerckejonkheer
1568-08-24
Joncheer Jacob van Meerkercke
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.047
37/1
Jacob van Wijngaerden
/22
Joncheer Jacob van Wijngaerdenjoncheer
1585
Joncheer Jacob van Wijngaerden huys, es getacxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.000.3
141/1
Jacob van Wijngaerden
/8
Joncheer Jacob van Wijngaerden staljoncheer
1585
Joncheer Jacob van Wijngaerden stal, es getacxeert op 8 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.000.3
161/1
Jacob van Wijngaerden
/2-11-0
Joncheer Jacob van Wijngaerdens staljoncheer
1601
Joncheer Jacob van Wijngaerdens stal
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.047
1160/1
Jacob van Wijngaerden
/
Joncheer Jacob van Wingaerdenjoncheer
1588
Joncheer Jacob van Wingaerden
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Langebrug.051-057
101/1
Jacob Hendricksz van der Does
/50
Joncheer Jacop van der Douz superintendentsuperintendent
1576
Joncheer Jacop van der Douz superintendent
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.07
146/03
Jan Jansz van der Does {jonkheer}
0/
Joncheer Jan (haer beyder kinderen)joncheer
1581-09
Joncheer Jan (haer beyder kinderen)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.029-031.2
187/1
Jan van der Aa
8/
Joncheer Jan van der Ajonkheer
1581-09
Joncheer Jan van der A van Antwerpen v maenden
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.029-031.2
59/1
Jan van der Aa
/40
Joncheer Jan van der Ae van Antwerpenjoncheer
1581-12
Joncheer Jan van der Ae van Antwerpen
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.050
14/01a
Jan van Themseke
0/
Joncheer Johan v Teemsyque geb v Brugge
in Vlaenderen heeft hier gewoont anderhalff jaer
jonkheer
1581-09
Joncheer Johan v Teemsyque geb v Brugge
Waarboek-67 K-1582 (belending)Garenmarkt.000.07
293/06
Johan van der Does (Janus Dousa)
/
Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwijcjoncheer
1583-06-25
Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwijc
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.07
196/1
Johan van der Does (Janus Dousa)
/60
Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwijckjoncheer
1585
Joncheer Johan van der Does, Heer tot Noortwijckx huys, es getacxeert op 60 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.06
213/1
Johan van der Does (Janus Dousa)
/-
Joncheer Johan van der Does Heer tot Noortwijck achterhuysheer tot Noortwijck
1585
Joncheer Johan van der Does, heere tot Noortwijckx achterhuys, es getacxeert met 't voorhuys, daeromme hier niet
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.07
146/01
Johan van der Does (Janus Dousa)
12/
Joncheer Johan van der Does heer van Noortwijckjoncheer
1581-09
Joncheer Johan van der Does heer van Noortwijck
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.07
86/1
Johan van der Does (Janus Dousa)
/80
Joncheer Johan van der Does heere van Noortwijckjoncheer
1581-12
Joncheer Johan van der Does heere van Noortwijck
Omslag-1583 (bewoner)Garenmarkt.000.07
89/1
Johan van der Does (Janus Dousa)
/80
Joncheer Johan van der Dues heer van NoortwycJoncheer
1583-07-14
Joncheer Johan van der Dues, heer van Noortwyc
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.042
13/05.1.3.1
Johan van Duvenvoorde II
/
Joncheer Johan van Duvenvoordejoncheer
1578-10-25
Joncheer Johan van Duvenvoorde
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Breestraat.042
46/03
Johan van Duvenvoorde II
/
Joncheer Johan van Duyvenvoorde ende Woude, Heere van Warmondtjoncheer
1584-01-17
Joncheer Johan van Duyvenvoorde ende Woude, Heere van Warmondt
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.065-067
182/1
Johan van Mathenesse VII
/70
Joncheer Johan van Matenesse des heren van de Ryvierejoncheer
1585
Joncheer Johan van Matenesse des heren van de Ryviere
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.153
70/1
Johan van Mathenesse van Wybisma
/70
Joncheer Johan van Mathenessejoncheer
1581-12
Joncheer Johan van Mathenesse
Bonboek-03A (eigenaar)Rapenburg.065-067
298/001
Johan van Mathenesse VII
/
Joncheer Johan van Mathenesse des heer van de Riviere
A, 263
joncheer
1601 na
Joncheer Johan van Mathenesse des heer van de Riviere
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.065-067
108/1
Johan van Mathenesse VII
/25-12-0
Joncheer Johan van Mathenesse des Heeren van de Revierenjoncheer
1601
Joncheer Johan van Mathenesse des Heeren van de Revieren
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.153
90/1
Johan van Mathenesse van Wybisma
5/
Joncheer Johan van Mathenesse van Uytrechtjoncheer
1581-09
Joncheer Johan van Mathenesse van Uytrecht heeft hier gewoont twee jaeren
Glippers-1576 (bewoner)Rapenburg.038-040
80/1
Jan van Oostrum {de jonge}
/
Joncheer Johan van Oosteromjoncheer
1577-02-06
Joncheer Johan van Oosterom
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.07
146/04

0/
Joncheer Joris (haer beyder kinderen)joncheer
1581-09
Joncheer Joris (haer beyder kinderen)
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.081.2
30/1
Joris Lievensz van Cats
/
Joncheer Joris van Catsjoncheer
1588
Joncheer Joris van Cats
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.004.1
82/1
Lenaert Claesz van Schouwen
/3-4-0
Joncheer Leonard van Schouwen van Endegeestjoncheer
1601
Joncheer Leonard van Schouwen van Endegeest
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.011
107/1
Lenaert Claesz van Schouwen
/5-15-0
Joncheer Leonardt van Schouwen van Endegeestjoncheer
1601
Joncheer Leonardt van Schouwen van Endegeest
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.172-174
80/1
Nicolaes de Groot
/2-11-0
Joncheer Niclaes de Grootjoncheer
1601
Joncheer Niclaes de Groot
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.172-174
82/1
Nicolaes de Groot
/12-3-0
Joncheer Niclaes de Grootjoncheer
1601
Joncheer Niclaes de Groot
Waarboek-67 J-1581 (koper)Doelengracht.000.2
319/07
Pieter van Grispere
/
Joncheer Pieter van Chrisperenjonkheer
1582-05-23
Joncheer Pieter van Chrisperen
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Doelengracht.000.2
320/04
Pieter van Grispere
/
Joncheer Pieter van Chrysperenjonkheer
1582-05-23
Joncheer Pieter van Chrysperen
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
10206/4
Pieter Jacobsz van der Does
/
joncheer Pieter van der Doesjoncheer
1590-03-23
Ende nu overgeset den 23e marcij 1590 op joncheer Pieter van der Does
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.111-113
6/1
Steven van Blitterswijck
/45
Joncheer Steffen van Blyterswyckjoncheer
1585
Joncheer Steffen van Blyterswijcx huysinge, es getacxeert op 45 gulden
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.111-113
393/08
Steven van Blitterswijck
/
Joncheer Steven van Blijterswijcjoncheer
1583-09-06
Joncheer Steven van Blijterswijc
Waarboek-67 B-1562 (executeur)OudeRijn.026
52/04
Vincent van Lockhorst
/
joncheer Vincent van Lokhorstjoncheer
1562-02-21
Willem van Lokhorst ridder heer Vincent van Lokhorst en jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrum (bijgestaan door haar oom Olmer Rutgaert Willemsz) tevens als voogden van Jan en Marie nagelaten kinderen van Jan van Oostrum
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.065-067
180/01
IJsbrant van Merode
13/
Joncheer Ysbrandt v Merodejoncheer
1581-09
Joncheer Ysbrandt van Merode heere van Soeterwoude
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.065-067
53/1
IJsbrant van Merode
/100
Joncheer Ysbrant heer van Merodejoncheer
1581-12
Joncheer Ysbrant heer van Merode
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Langebrug.095-099
181/07
Christoffel van Nieuwhof
/
joncher Christoffel van Nieuhoffjoncher
1584-06-29
joncher Christoffel van Nieuhoff als man ende voocht van joncvrouwe Maria van Wijngaerden zijn huysvrouwe
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Breestraat.042
76/03
Johan van Duvenvoorde II
/
Joncker Johan van Duuvenvoorde ende Woude heer van Warmontjoncker
1584-01-07
Joncker Johan van Duuvenvoorde ende Woude heer van Warmont
Waarboek-67 G-1578 (belending)Papengracht.029.2
356/09
Guido van Meetkerken
/
jonckheer Guido van Meetkercken huysjonckheer
1579-08-26
Steckende voor uyte Houtstraet tot after aen jonckheer Guido van Meetkercken huys
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.105
228/04
Arent van Dorp
/
Jonkheer Arnoult van Dorp heer van Teemsickejonkheer
1577-04-09
Jonkheer Arnoult van Dorp heer van Teemsicke
Grote-Bewijzen-C (voogd)Botermarkt.026
274/09
Gerard van Schoten {jonkheer}
/
Jonkheer Gerardt van Schotenjonkheer
1596-01-24
Jonkheer Gerardt van Schoten
Waarboek-67 G-1578 (koper)Papengracht.029.2
118/04
Guido van Meetkerken
/
Jonkheer Guido van Meerkerckenjonkheer
1578-12-24
Jonkheer Guido van Meerkercken (zoon van Jonkheer Jacob van Meerkercken, overleden)
Waarboek-67 G-1578 (koper)Papengracht.029.2
119/04
Guido van Meetkerken
/
Jonkheer Guido van Meerkerckenjonkheer
1578-12-24
Jonkheer Guido van Meerkercken
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nonnensteeg.016-020
628/03
Hendrick van Assendelft
/
Jonkheer Hendrick van Assendelftjonkheer
1571-11-06
Jonkheer Hendrick van Assendelft
Waarboek-67 A-1560 (koper)Papengracht.029.2
80/04
Jacob van Meetkerken
/
jonkheer Jacob van Meetkerckenjonkheer
1560-10-12
jonkheer Jacob van Meetkercken
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.042
225/05
Johan van Duvenvoorde II
/
Jonkheer Jan van Duivenvoorde heer van Warmondheer van Warmond
1577-04-19
Jonkheer Jan van Duivenvoorde heer van Warmond
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieterskerkhof.004.4.1
67/04
Vincent van Lockhorst
/
jonkheer Vincent van Lokhorst zijn broerjonkheer
1560-08-30
heer Willem van Lokhorst ridder en jonkheer Vincent van Lokhorst zijn broer
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Hooglandsekerkgracht.022
76/07

/
Lancelot van Brederodeheer van Veenhuizen
1562-03-20
Lancelot van Brederode heer van Veenhuizen als man en voogd van jkvr Adriana van Treslong
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.07
51/1
Philips van Assendelft
/35
noch aldaer Joncheer Phillips van Assendelftjoncheer
1581-12
noch aldaer Joncheer Phillips van Assendelft
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.093
10/1
Nicolaes van der Laen
/25
ten zelven huyse Joncheer Niclaes van der Laenjoncheer
1581-12
ten zelven huyse Joncheer Niclaes van der Laen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.4
957/1
Willem van Vliet
/16-0-0
van Vliet, heerheer
1561-12
van Vliet, heer
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.050
66/10
Hendrick van Assendelft
/
wedue wijlen Joncheer Henrick van Assendelftjoncheer
1582-11-03
wedue wijlen Joncheer Henrick van Assendelft
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.127-129
133/04
Adriaen van Naeltwijck
/
weduwe van Joncheer Adriaen van Naeldtwijcjoncheer
1583-02-21
weduwe van Joncheer Adriaen van Naeldtwijc
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Houtstraat.002
139/10
Wolphert Adriaensz Albout {jonkheer}
/
weduwe van Joncker Wolfert Alboutjonkheer
1576-12-30
weduwe van Joncker Wolfert Albout
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.004
345/08
David van der Houve
/
weduwe wijlen zaliger joncheer David van der Houvejoncheer
1582-05-31
joncvrouwe Catalina van Heemskerck weduwe wijlen zaliger joncheer David van der Houve mit Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecoren voocht in dese zaecke