BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 16. Aantal = 240.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.126
492/03
Adriaen Pietersz van der Heyde {chirurgijn}
/
Adriaan Pietersz chirurgijnchirurgijn
1566-03-18
mr. Adriaan Pietersz chirurgijn (met zijn broer Jan Pietersz apotheker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.135.1
83/05
Adriaen Pietersz van der Heyde {chirurgijn}
/
Adriaan Pietersz van der Heyden chirurgijnchirurgijn
1568-02-27
mr. Adriaan Pietersz van der Heyden chirurgijn
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.088-090
77/09a
Bouwen Jacobsz {chirurgijn}
/
Bouwen Jacobszchirurgijn
1579-04-04
Bouwen Jacobsz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.088-090
181/03
Bouwen Jacobsz {chirurgijn}
/
Bouwen Jacopsz chirurgijnchirurgijn
1583-04-29
Bouwen Jacopsz chirurgijn
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.088-090
185/03
Bouwen Jacobsz {chirurgijn}
/
Bouwen Jacopsz chirurgijnchirurgijn
1583-04-29
Bouwen Jacopsz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
419/03

/
Burchgen Cornelisdr chirurgijnchirurgijn
1574-11-20
Burchgen Cornelisdr weduwe van mr. Cornelis Evertsz chirurgijn met haar zoon Evert Cornelisz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.004
122/03
Claes Gerritsz {chirurgijn}
/
Claes Gerritsz chirurgijnchirurgijn
1560-12-30
mr. Claes Gerritsz chirurgijn (met als borg zijn zwager Karel Gillisz timmerman)
Poorterboeken-E-1588 (borg)
9031/18Vb

/3,2
Claes Jansz Hieckchirurgijn
1606-04-28
Claes Jansz Hieck
Waarboek-67 A-1560 (vermelding)Haarlemmerstraat.094
117/04
Cornelis Dircksz {chirurgijn}
/
Cornelis Dircksz chirurgijn haar manchirurgijn
1560-12-23
Catherina Gerritsdr huisvrouw van mr. Cornelis Dircksz chirurgijn als gemachtigde van haar man (met Dirck Aertsz chirurgijn de vader van Cornelis Dircksz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)StilleRijn.016.2
66/08
Cornelis Evertsz {barbier}
/
Cornelis Eec Evertsz chirurgijnchirurgijn
1560-09-06
Cornelis Eec Evertsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
601/03

/
Cornelis Gerritsz stadschirurgijnstadschirurgijn
1567-01-03
mr. Cornelis Gerritsz stadschirurgijn van Dordrecht
GedwongenLening-1576 (overledene)Maarsmansteeg.010
4/1a
Pieter Jansz {chirurgijn}
/15
d' erfgenamen van Mr Pieter Jansz chirurgynchirurgyn
1576
d' erfgenamen van Mr Pieter Jansz chirurgyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.044
140/1

/4-10-0
d'erffgenamen van mr Ghijsbrecht Willemsz chirurgijnchirurgijn
1601
d'erffgenamen van mr. Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooigracht.044
140/1a
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/4-10-0
d'erffgenamen van mr Ghijsbrecht Willemsz chirurgijnchirurgijn
1601
d'erffgenamen van mr. Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.126
543/10
Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}
/
die wedue van mr Cornelis Pietersz chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
die wedue van mr Cornelis Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
456/53

/
Dirck Aartsz chirurgijnchirurgijn
1570-10-10
Dirck Aartsz chirurgijn poorter van Leiden (met Pieter Jansz bakker en poorter van Leiden als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.094
117/05
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck Aertsz chirurgijn diens vaderchirurgijn
1560-12-23
Catherina Gerritsdr huisvrouw van mr. Cornelis Dircksz chirurgijn als gemachtigde van haar man (met Dirck Aertsz chirurgijn de vader van Cornelis Dircksz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Doezastraat.000.12
210/03
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck Arentsz chirurgijnchirurgijn
1561-04-11
mr. Dirck Arentsz chirurgijn (met zijn zoon Harman Dircksz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
282/03

/
Dirck Arentsz chirurgijnchirurgijn
1561-07-24
mr. Dirck Arentsz chirurgijn (met Dirck Jacobsz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Molensteeg.014
203/04
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck Arentsz chirurgijnchirurgijn
1573-04-20
mr. Dirck Arentsz chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.024
1209/1
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/12-0-0
Dirck [Aerntsz], mr chirurgijnchirurgijn
1561-12
Dirck [Aerntsz], mr chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.026
1210/2
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck, mr chirurgijnchirurgijn
1561-12
Dirck, mr chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Watersteeg.000.4
1207/2
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck, mr chirurgynchirurgyn
1561-12
Dirck, mr chirurgyn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Watersteeg.000.6
1208/2
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck, mr chirurgynchirurgyn
1561-12
Dirck, mr chirurgyn
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.173
558/06
Louris Dircksz {chirurgijn}
/
dochter van mr Louris Dircksz chirurgijn en Trijn Jacobsdr (beiden †)
1575-06-30
Ermpgen (12) dochter van mr. Louris Dircksz chirurgijn en Trijn Jacobsdr (beiden †)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.075-077
35/05

/
d’erffgenaemen van wijlen mr Henrick chirurgijnchirurgijn
1563-10-04
d’erffgenaemen van wijlen mr. Henrick chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.001
207/11
Gerrit Hendricksz {chirurgijn}
/
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijn
1564-07-31
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Barbarasteeg.001
207/12
Gerrit Hendricksz {chirurgijn}
/
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijnchirurgijn
1564-07-31
d’erfgenaemen van mr Geryt Henricxz chirurgijn
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Watersteeg.000.6
362/06
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
erfgenaam van Mr Dirc Aerntsz chirurgijnchirurgijn
1581-04-13
erfgenaam van Mr. Dirc Aerntsz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.112
338/03
Jan Jacobsz Verbeeck {chirurgijn}
/
erfgenamen van mr Jan Jacobsz Verbeeck chirurgijnchirurgijn
1577-08-02
erfgenamen van mr. Jan Jacobsz Verbeeck chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (overledene)JanVossensteeg.071
426/09
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
erfgenamen van mr Jan Meynertsz chirurgijnchirurgijn
1570-11-15
erfgenamen van mr Jan Meynertsz chirurgijn
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.163
299/04
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Ghijsbrecht Willemsz chirurgijnchirurgijn
1582-05-02
Mr Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
237/13
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn's thuynchirurgijn
1582-08-11
Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn's thuyn
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Nieuwsteeg.039
366/03

/
Harman Florisz chirurgijnchirurgijn
1563-06-23
mr. Harman Florisz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.061
28/05
Huig Dircksz {barbier}
/
Huych Dircksz chirurgijnchirurgijn
1562-02-06
mr. Huych Dircksz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koenesteeg.000.05
1/06
Huig Dircksz {barbier}
/
Huych Dircksz chirurgijnchirurgijn
1563-07-08
mr. Huych Dircksz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
319/03

/
Huych Dircksz chirurgijnchirurgijn
1565-04-10
mr. Huych Dircksz chirurgijn (met zijn vader mr. Dirck Arentsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
320/53

/
Huych Dircksz chirurgijnchirurgijn
1565-04-10
mr. Huych Dircksz chirurgijn
Poorterboeken-E-1588 (borg)
9023/17Vb

/3,2
Jacob Heychirurgijn
1606-04-14
Jacob Hey
Waarboek-67 G-1578 (koper)
240/53

/
Jacob Roeloffsz chirurgijnchirurgijn
1579-05-07
Jacob Roeloffsz chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (koper)
102/53

/
Jacob Roelofsz chirurgijnchirurgijn
1578-11-08
Jacob Roelofsz chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
103/53

/
Jacob Roelofsz chirurgijnchirurgijn
1578-11-08
Jacob Roelofsz chirurgijn (bijgestaan door Adriaen Dircxsz eertijts coman borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.112
47/05
Jan Jacobsz Verbeeck {chirurgijn}
/
Jan Jacobss chyrurgijnchyrurgijn
1572-02-18
Jan Jacobss chyrurgijn
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.044
194/2.4.1.0
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Mees chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
Jan Mees chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (belending)Doezastraat.013-017
319/06
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meeszchirurgijn
1579-07-13
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (belending)Doezastraat.013-017
320/06
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meeszchirurgijn
1579-07-13
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.150-154
30/09
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meeszchirurgijn
1581-07-30
Jan Meesz chirurgijn's muyr
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.044
553/06
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1566-08-14
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.035
164/05
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1569-03-06
mr. Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.013-017
224/06
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1569-07-20
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
439/04
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1570-11-30
Jan Meesz chirurgijn poorter van Leiden (met zijn broer Oude Jacob Meesz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.044
557/06
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1571-07-06
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.013-017
140/06
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1572-09-09
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.150-154
297/03
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1577-07-30
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.150-154
304/03
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1577-08-12
mr. Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.4
153/05
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1579-02-15
Belent ende belegen aen die eene zijde Jan Meesz, chirurgijn
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.044
16/16
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/18
Jan Meesz chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Jan Meesz chyrurgyn
Grachtenboek-05 (eigenaar)NieuweRijn.044
250/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz cierurgijncierurgijn
1584-07-09
Jan Meesz cierurgijn
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.044
14/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
6/
Jan Meesz sirurgijn schuttersirurgijn
1581-09
Jan Meesz sirurgijn schutter
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.044
37/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/0-20
Jan Meesz Surgynsurgyn
1573-12-19
Jan Meesz Surgyn
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.4
154/05
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz, chirurgijnchirurgijn
1579-02-15
Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (koper)
203/53
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
Jan Meynaartsz chirurgijnchirurgijn
1562-10-31
mr. Jan Meynaartsz chirurgijn
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)OudeRijn.152-156
25/03
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
Jan Meynertsz chirurgijnchirurgijn
1560-07-17
mr. Jan Meynertsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
5/03

/
Jan Meynertsz chirurgijnchirurgijn
1563-07-10
mr. Jan Meynertsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.140
223/03
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
Jan Meynertsz chirurgijnchirurgijn
1564-09-18
mr. Jan Meynertsz chirurgijn (met mr. Reyer Jansz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.024-026
619/05
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/
Jan Simonsz chirurgijnchirurgijn
1575-11-01
Jan Simonsz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.024-026
618/06
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/
Jan Simonsz chirurgijnchirurgijn
1575-11-18
Jan Simonsz chirurgijn als schuldenaar (met zijn vader mr. Simon Pietersz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.020
359/03
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/
Jan Symonsz chirurghynchirurgijn
1581-04-12
Mr. Jan Symonsz der voors. stadts chirurghyn als man en voocht
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.049
914/04
Cornelis Gijsbrechtsz {chirurgijn}
/
kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijnchirurgijn
1571-05-01
Otto 18 jaar, Ariens 16 jaar, Ghijsbrecht 10 jaar, kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn en Aechgen Ottendr
Waarboek-67 B-1562 (koper)
5/53
Louris Dircksz {chirurgijn}
/
Laurens Dircksz chirurgijnchirurgijn
1562-01-10
mr. Laurens Dircksz chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.173
255/1
Louris Dircksz {chirurgijn}
/10-0-0
Laurysz mrchirurgijn
1561-12
Laurysz mr
Waarboek-67 C-1563 (koper)
316/53
Louris Dircksz {chirurgijn}
/
Louris Dircksz chirurgijnchirurgijn
1565-04-04
mr. Louris Dircksz chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.158
104/07
Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}
/
Meester Cornelis Pietersz van der Donc, chirurgijnchirurgijn
1578-11-18
weduwe van Meester Cornelis Pietersz van der Donc, chirurgijn
Volkstelling-1574 (bewoner)
25/1

7/
meester Gerijt cirurgyn
Hogewoerd
cirurgyn
1574-08-07
meester Gerijt cirurgyn
Grote-Bewijzen-B (belending)Barbarasteeg.001
428/13
Gerrit Hendricksz {chirurgijn}
/
meester Geryt Heyndricxz chirurgijnchirurgijn
1534-03-31
meester Geryt Heyndricxz chirurgijn
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.044
140/1
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/14
Meester Ghijsbrecht Willemss chirurgijnchirurgijn
1585
Meester Ghijsbrecht Willemss chirurgijns huys es getacxeert op 14 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.044
383/05
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Meester Ghijsbrecht Willemsz chirurgijnchirurgijn
1581-04-26
Meester Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.044
382/06
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Meester Ghijsbrechts Willemsz chirurgijnchirurgijn
1581-04-26
Meester Ghijsbrechts Willemsz chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.012
129/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/3-0-0
meester Jacob Meesz chirurgijnchirurgijn
1601
meester Jacob Meesz chirurgijn
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.012-014
377/1
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/8
Meester Jacop Roeloffszoon chirurgijnchirurgijn
1585
Meester Jacop Roeloffszoon chirurgijns huysken verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.010
199/1
Jan Adriaensz {chirurgijn}
/12
Meester Jan Adriaenss chirurgijnchirurgijn
1585
Meester Jan Adriaenss chirurgijns huys es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.028.4
251/03
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Meester Jan Meesszchirurgijn
1579-05-08
Meester Jan Meeuws chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.044
19/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/12-0-0
Meester Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1601
Meester Jan Meesz chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.013-017
150/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/2-11-0
meester Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1601
meester Jan Meesz chirurgijn
Grachtenboek-01 (eigenaar)Breestraat.024-026
90/1
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/
Meester Jan Symonsz Cirurgijncirurgijn
1583-06-17
Meester Jan Symonsz Cirurgijn
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.024-026
44/1
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/20
Meester Jan Symonsz Hiec chirurgijnchirurgijn
1585
Meester Jan Symonszoon Hiec chirurgijns huys, es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.013-017
150/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/8
Meester Johan Meess chyrurgijnchyrurgijn
1585
Meester Johan Meess chyrurgijns huys verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.044
19/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/23
Meester Johan Meesz chirurgijnchirurgijn
1585
Meester Johan Meess chirurgijns huys, es getacxeert op 23 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.024-026
64/10

/
meester Johan Symonsz chirurgijnchirurgijn
1576-07-10
meester Johan Symonsz chirurgijn
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.138
25/1
Meynaert Jansz {chirurgijn}
/0-3
Meester Meynert Jansz surgynsurgyn
1573-12-19
Meester Meynert Jansz surgyn
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.017
266/1
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/14
Meester Pieter Adriaenss chirurgijnchirurgijn
1585
Meester Pieter Adriaenss chirurgijns huys es getacxeert op 14 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.017
266/1
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/4-10-0
meester Pieter Adriaensz chirurgijnchirurgijn
1601
meester Pieter Adriaensz, chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.017
263/1
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/0-0-0
meester Pieter Adriaensz chirurgijns achterhuyschirurgijn
1601
meester Pieter Adriaensz chirurgijns achterhuys
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.017
263/1
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/-
Meester Pieters Adriaenss chirurgijnchirurgijn
1585
Meester Pieters Adriaenss chirurgijns achterhuys met 't voorhuys getacxeert zijnde daeromme hier niet
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
9023/17Va

/3,2
meester Servaes Claesz
Haarlem de getuige stelde zich ook borg
chirurgijn
1606-04-14
meester Servaes Claesz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.014
529/03
Symon Jansz van der Mije
/
Meester Simon Jansz chirurgijnchirurgijn
1578-04-18
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.097
6/1
Symon Jansz van der Mije
/23
Meester Symon Jansz chijrurgijnchijrurgijn
1585
Meester Symon Janszoon chirurgijns huys, es getacxeert op 23 gulden
Waarboek-67 H-1580 (koper)Houtstraat.000.3
384/06
Symon Jansz van der Mije
/
Meester Symon Jansz chirurgijn, haer broederchirurgijn
1581-04-06
Meester Symon Jansz chirurgijn, haer broeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/08
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz chirurgynchirurgyn
1553-02-25
Marytge Dircksdr en meester Symon Jansz chirurgyn naeste vrunden ende magen
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.011
29/1
Symon Pietersz {chirurgijn}
/0-6
Meester Symon Pietersz surgynsurgyn
1573-12-19
Meester Symon Pietersz surgyn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.112
424/06
Wouter Cornelisz {chirurgijn}
/
meester Wouter Cornelisz chirurgijnchirurgijn
1565-10-22
meester Wouter Cornelisz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.112
485/07
Wouter Cornelisz {chirurgijn}
/
meester Wouter Corneliszoen chirurgijnchirurgijn
1575-04-18
meester Wouter Corneliszoen chirurgijn
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8705/173Va

/3,2
meestermeester Guillaem Jacobsz van Neste
Kortrijk (B.)
chirurgijn
1602-06-14
meestermeester Guillaem Jacobsz van Neste
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.238
412/07
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/
Mester Jan Symonsz stadtschyrurgijnstadtschyrurgijn
1581-04-28
Mester Jan Symonsz stadtschyrurgijn
Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Warmoesmarkt.019
60/13
Symon Jansz van der Mije
/
Mester Symon Jansz chirurgijn poorterchirurgijn
1582-12-08
Mester Symon Jansz chirurgijn poorter
Waarboek-67 D-1567 (koper)JanVossensteeg.071
426/10
Meynaert Jansz {chirurgijn}
/
Meynert Jansz chirurgijnchirurgijn
1570-11-15
mr. Meynert Jansz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.135.4
403/04
Adriaen Pietersz van der Heyde {chirurgijn}
/
mr Adriaan van der Heyden chirurgijnchirurgijn
1565-09
Engebrecht Joostensz backer (met mr. Adriaan van der Heyden chirurgijn en Harman Dircksz schuitvoerder als borgen); op 17 oktober stelt ook Dirck Dircksz Steen olieslager zich nog borg (zie fol. 228v)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.005
72/10
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr Adriaen Adamsz cherurgijncherurgijn
1563-12-03
mr. Adriaen Adamsz cherurgijn
Waarboek-67 A-1560 (belending)Burgsteeg.005
98/08
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1560-11-16
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.005
318/08
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1565-04-10
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.005
378/07
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1565-07-24
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.005
392/07
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1565-08-26
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
Glipperhuur-1573 (huurder)Hooglandsekerkgracht.034
40/1
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/24-0-0
Mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1573
Mr Adriaen Adamsz chirurgijn
Glipperhuur-1574 (huurder)Hooglandsekerkgracht.034
26/1
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/20-0-0
Mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1574
Mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (belending)Burgsteeg.005
71/09
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1578-09-13
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Burgsteeg.005
170/06
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr Adriaen chirurgijnchirurgijn
1564-05-17
mr. Adriaen chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hogewoerd.057
13/04
Barent Lucasz {chirurgijn}
/
mr Barent Lucasz chirurgijnchirurgijn
1563-07-31
Willem Gerritsz kolfmaker (met mr. Barent Lucasz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.100
238/03
Barent Lucasz {chirurgijn}
/
mr Barent Lucasz chirurgijnchirurgijn
1569-09-28
mr. Barent Lucasz chirurgijn
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.088-090
70/1
Bouwen Jacobsz {chirurgijn}
3/
Mr Bouwen Jacobsz van Leiden schutterchirurgijn
1581-09
Mr Bouwen Jacobsz chirurgijn van Leyden
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.088-090
28/28
Bouwen Jacobsz {chirurgijn}
/6
Mr Bouwen Jacopsz chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Mr Bouwen Jacopsz chyrurgyn
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.029
55/03

/
mr Claas Gerritsz chirurgijnchirurgijn
1562-02-26
mr. Claas Gerritsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.029
194/05

/
mr Claas Gerritsz chirurgijnchirurgijn
1564-07-13
mr. Claas Gerritsz chirurgijn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.038-040
212/1

3/5-0-0/4-10-0
Mr Claes chirurgynschirurgyn
1606-08
Mr. Claes chirurgyns huys eygen en zelver bewoont heeft op zijn aengeven
Omslag-1575 (overledene)Breestraat.158
66/2a
Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}
/
Mr Cornelis chirurgijn, wedchirurgijn
1575-09-01
Mr Cornelis chirurgijn, wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.008-011
57/1
Cornelis Dircksz {chirurgijn}
/6-0-0
mr Cornelis Dircxz chirurgijnchirurgijn
1601
mr. Cornelis Dircxz chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koddesteeg.024-030
56/1
Cornelis Dircksz {chirurgijn}
/2-11-0
mr Cornelis Dircxz chirurgijn (doorgehaald)chirurgijn
1601
mr. Cornelis Dircxz chirurgijn (doorgehaald)
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
56/1
Cornelis Dircksz {chirurgijn}
6/7-10-0/9-0-0
Mr Cornelis Dircxz Vougen chirurgijnchirurgijn
1606-08
Mr. Cornelis Dircxz. Vougen, chirurgijn, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.122-126
242/03
Cornelis Evertsz {barbier}
/
Mr Cornelis Evertsz cyrurgijncyrurgijn
1551-07-10
Mr Cornelis Evertsz cyrurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.049
627/08
Cornelis Gijsbrechtsz {chirurgijn}
/
mr Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijnchirurgijn
1567-02-26
mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.049
200/06
Cornelis Gijsbrechtsz {chirurgijn}
/
mr Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn
1573-04-14
mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelstegracht.052.2
200/05
Cornelis Gijsbrechtsz {chirurgijn}
/
mr Cornelis Gijsbrechtsz chirurgijnchirurgijn
1562-10-29
mr. Cornelis Gijsbrechtsz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (borg)Groenesteeg.004-008
627/06
Cornelis Gijsbrechtsz {chirurgijn}
/
mr Cornelis Gijsbrechtsz chirurgijnchirurgijn
1567-02-26
Fijtgen Anthonisdr weduwe van Gijsbrecht Jansz voller met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met mr. Cornelis Gijsbrechtsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.126
138/06
Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}
/
mr Cornelis Pietersz chirurgijnchirurgijn
1568-10-08
mr. Cornelis Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.100
238/04
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
mr Dirck Arentsz chirurgijnchirurgijn
1569-09-28
mr. Dirck Arentsz chirurgijn
Waarboek-67 A-1560 (borg)Rapenburg.115-117
306/04
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
mr Dirck Arentsz chirurgijn zijn vaderchirurgijn
1561-08-18
Harman Dircksz schuitvoerder (met zijn vader mr. Dirck Arentsz chirurgijn als borg)
Omslag-1575 (eigenaar)Hogewoerd.026
15/2

/
Mr Dirck, chirurgijn erfgenamenchirurgijn
1575-09-01
Mr Dirck, chirurgijn erfgenamen
Omslag-1575 (overledene)Hogewoerd.024
14/2a
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Mr Dirck, chirurgijn, erfgenamenchirurgijn
1575-09-01
Mr Dirck, chirurgijn, erfgenamen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.044
19/07

/
mr Ghijsbert chirurgijnchirurgijn
1576-03-19
mr Ghijsbert chirurgijn
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.044
43/3.3.3.4
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Ghijsbert chirurgijnchirurgijn
1579-05-25
Mr. Ghijsbert chirurgijn
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.044
107/1.3.2.4
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Ghijsbert chirurgijnchirurgijn
1580-11-22
Mr. Ghijsbert chirurgijn
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.044
125/1
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
4/
Mr Ghijsbert surigin schuttersurigin
1581-09
Mr Ghijsbert Surigin schutter
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.044
195/3.3.3.3
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Ghijsbrecht chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
Mr. Ghijsbrecht chirurgijn
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.044
6/3.3.3.4
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Ghijsbrecht chirurgijnchirurgijn
1578-09-29
Mr. Ghijsbrecht chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.044
279/09
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
mr Ghijsbrecht Willems chirurgijnchirurgijn
1577-07-05
mr. Ghijsbrecht Willems chirurgijns huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
299/07
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Ghijsbrecht Willemsz chirurgynchirurgyn
1579-06-16
Mr Ghijsbrecht Willemsz chirurgyn
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.025.1
225/08
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Gijsbrecht Willemsz chyrurgijnchyrurgijn
1581-12-18
Mr Gijsbrecht Willemsz chyrurgijn
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.044
85/85
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/8
Mr Gysbrecht chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Mr Gysbrecht chyrurgyn
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.017
391/07
Harmen Florisz {chirurgijn}
/
Mr Harman Florysz chirurgijn
hebben we nog geen perceel voor
chirurgijn
1558-12-30
Mr Harman Florysz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)
200/08
Huig Dircksz {barbier}
/
mr Huych Dircxz chirurgijnchirurgijn
1564-07-21
mr. Huych Dircxz chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.016
270/1

/3-17-0
Mr Jacob Hey chirurgijnchirurgijn
1601
Mr Jacob Hey chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vismarkt.005
612/04

/
mr Jacob Jacobsz stadschirurgijn van Amsterdamstadschirurgijn
1571-10-03
mr. Jacob Jacobsz stadschirurgijn van Amsterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.016
227/1
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
5/
Mr Jacob Roeloffsz v Overijssel chirurgijnchirurgijn
1581-09
Mr Jacob Roeloffsz van Overijssel chirurgijn omtrent ii jaer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.016
253/07
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/
mr Jacob Roeloffsz, chirurgijnchirurgijn
1579-05-14
Belend aen d'een zijde mr Jacob Roeloffsz, chirurgijn
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.016
79/79
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/4
Mr Jacop Roelofsz chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Mr Jacop Roelofsz chyrurgyn
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.005.1
60/60
Jan Arentsz Broeder (Exalto)
/6
Mr Jan Adriaensz Broeders chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Mr Jan Adriaensz Broeders chyrurgyn
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkgracht.005.1
79/1
Jan Arentsz Broeder (Exalto)
/18
Mr Jan Aerntsz Broederchirurgijn
1585
meester Jan Arentszoon Broeders huys, es getacxeert op 18 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.005.1
103/1
Jan Arentsz Broeder (Exalto)
7/
Mr Jan Aerntsz Broeder chirurgijn schutterchirurgijn
1581-09
Mr Jan Aerntsz Broeder chirurgijn schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.010
21/1
Jan Adriaensz {chirurgijn}
2/
Mr Jan Aerntsz chyrurgijnchirurgijn
1581-09
Mr Jan Aerntsz chyrurgijn geb tot Rotterdam
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.010
9/9
Jan Adriaensz {chirurgijn}
/2
Mr Jan Aerntsz chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Mr Jan Aerntsz chyrurgyn
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkgracht.005.1
61/1
Jan Arentsz Broeder (Exalto)
/6
Mr Jan Aertsz Broeders chirurgynchirurgyn
1583-07-14
Mr Jan Aertsz Broeders, chirurgyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.150-154
277/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/5-0-0
mr Jan Meesz chirurgijnchirurgijn
1601
mr. Jan Meesz chirurgijn
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)NieuweRijn.065
261/04
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
mr Jan Meesz chirurgyn poorteren der voors stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broederchirurgyn
1582-04-28
mr Jan Meesz chirurgyn poorteren der voors. stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.138
550/07
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
mr Jan Meynaertszoon chirurgijnchirurgijn
1566-08-02
mr. Jan Meynaertszoon chirurgijn
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.071
61/07
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
mr Jan Meynertsz chirurgijnchirurgijn
1560-09-02
mr Jan Meynertsz chirurgijn
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.024-026
27/1
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
8/
Mr Jan Symonsz chirurgijnchirurgijn
1581-09
Mr Jan Symonsz chirurgijn
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.024-026
14/1
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/6
Mr Jan Symonsz chiruyrgijnchiruyrgijn
1576
Mr Jan Symonsz chiruyrgijn
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.024-026
45/45
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/8
Mr Jan Symonsz chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Mr Jan Symonsz chyrurgyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.024-026
47/1
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/6-10-0
Mr Jan Symonsz Hieck chirurgijnchirurgijn
1601
mr. Jan Symonsz Hueck, chirurgijn
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.024-026
45/1
Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}
/8
Mr Jan Symonsz stadschirurgynstadschirurgyn
1583-07-14
Mr Jan Symonsz, stadschirurgyn
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.138
176/05
Meynaert Jansz {chirurgijn}
/
mr Meynaert Jansz chyrurgijnchirurgijn
1569-03-26
mr Meynaert Jansz chyrurgijn
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.017
195/3.4.3.0
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Adriaensz chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
Mr Pieter Adriaensz chirurgijn
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.017
700/1
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Adriaensz surgijnsurgijn
1588
Mr. Pieter Adriaensz surgijn
Omslag-1573 (bewoner)Maarsmansteeg.010
5/1
Pieter Jansz {chirurgijn}
/20
Mr Pieter chyrurgynchyrurgyn
1573-12-19
Mr Pieter chyrurgyn
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.017
258/08
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
mr Pieter Dircxz chirurgijnchirurgijn
1563-02-03
mr. Pieter Dircxz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.001
207/10
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
mr Pieter Dircxz chirurgijnchirurgijn
1564-07-31
mr Pieter Dircxz chirurgijn
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.102
368/12
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Dircxz churgijn opte Hoegewoertchurgijn
1558-01-19
Mr. Pieter Dircxz churgijn opte Hoegewoert
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.102
383/08
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Dircxz churgijns huys ende erve genaemt Den Helmchurgijn
1558-10-07
Mr. Pieter Dircxz. churgijns huys ende erve, genaemt Den Helm
Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbarasteeg.001
39/10
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
mr Pieter Dircxz cirurgijncirurgijn
1562-02-13
mr Pieter Dircxz cirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (belending)
200/09
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
mr Pieter Dircxz mede-chirurgijnmede-chirurgijn
1564-07-21
mr. Pieter Dircxz mede-chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.010
303/07
Pieter Jansz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Jansz chirurgijnchirurgijn
1577-08-10
Mr Pieter Jansz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.053
347/03
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
mr Reyer Jansz chirurgijnchirurgijn
1563-07-10
mr. Reyer Jansz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.140
223/04
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
mr Reyer Jansz chirurgijnchirurgijn
1564-09-18
mr. Jan Meynertsz chirurgijn (met mr. Reyer Jansz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.058
469/05
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
mr Reyer Jansz chirurgijnchirurgijn
1566-02-01
mr. Reyer Jansz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Aalmarkt.019-020
32/05
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
mr Reyer Jansz chirurgijnchirurgijn
1567-11-08
mr. Reyer Jansz chirurgijn
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.023.02
80/02
Symon Jansz van der Mije
/
mr Sijmon Jansz chirurgijnchirurgijn
1576-07-20
Adriaen Jansz Knotter en mr Sijmon Jansz chirurgijn voogden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.025
241/03
Symon Jansz van der Mije
/
mr Simon Jansz chirurgijnchirurgijn
1577-05-09
mr. Simon Jansz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.247
189/03
Symon Jansz van der Mije
/
Mr Simon Jansz chirurgijn broederchirurgijn
1573-03-11
als curateurs van de nagelaten boedel van Pieter Jansz houtcoper heurluider broeder en zwager
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)NieuweRijn.044
553/03
Symon Pietersz {chirurgijn}
/
mr Simon Pietersz chirurgijnchirurgijn
1566-08-14
mr. Simon Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.010
397/04
Symon Pietersz {chirurgijn}
/
mr Simon Pietersz chirurgijnchirurgijn
1570-08-18
Gerrit Pietersz timmerman (met mr. Simon Pietersz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 E-1571 (borg)Breestraat.024-026
618/07
Symon Pietersz {chirurgijn}
/
mr Simon Pietersz chirurgijn zijn vaderchirurgijn
1575-11-18
Jan Simonsz chirurgijn als schuldenaar (met zijn vader mr. Simon Pietersz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.097
125/05
Symon Jansz van der Mije
/
mr Symon Jansz chirurgijnchirurgijn
1572-06
mr Symon Jansz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.097
124/05
Symon Jansz van der Mije
/
mr Symon Jansz chirurgijnchirurgijn
1572-06-19
mr. Symon Jansz chirurgijn
Waarboek-67 G-1578 (borg)Pieterskerkhof.036-038
96/07
Symon Jansz van der Mije
/
Mr Symon Jansz chirurgijnchirurgijn
1578-10-29
Yde Claesdr wed. van Adriaen IJsbrantsz (bijgestaan door Steffen Dircxz haar voogd en Mr Symon Jansz chirurgijn als borg).
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.097
5/1
Symon Jansz van der Mije
2/
Mr Symon Jansz chirurgijnchirurgijn
1581-09
Mr Symon Jansz chirurgijn Veertig
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.026-027
114/08
Symon Jansz van der Mije
/
Mr Symon Jansz chirurgijn haere zwagerchirurgijn
1564-06-30
Mr Symon Jansz chirurgijn haere zwager
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.309
0/0d
Symon Jansz van der Mije
/
Mr Symon Jansz chirurgijn veertichchirurgijn
1581-09
Mr Symon Jansz chirurgijn veertich
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.097
6/1
Symon Jansz van der Mije
/25
Mr Symon Jansz chirurgynchirurgyn
1583-07-14
Mr Symon Jansz, chirurgyn
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.097
6/6
Symon Jansz van der Mije
/25
Mr Symon Jansz chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Mr Symon Jansz chyrurgyn
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.097
84/2
Symon Jansz van der Mije
/
Mr Symon Jansz van der Mije chirurgijnchirurgijn
1573-05-01
Mr Symon Jansz van der Mije chirurgijn loco Cornelis van Veen
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.044
56/07
Symon Pietersz {chirurgijn}
/
mr Symon Pieterss chirurgijnchirurgijn
1562-02-24
mr. Symon Pieterss chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.011
650/07
Symon Pietersz {chirurgijn}
/
mr Symon Pieterss chyrurgijnchyrurgijn
1576-01-15
mr. Symon Pieterss chyrurgijn
Glipperhuur-1573 (huurder)NieuweRijn.005-006
5/1
Symon Jansz van der Mije
/22-0-0
Mr Symons Jansz chirurgijnchirurgijn
1573
Mr Symons Jansz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (borg)Hogewoerd.084
65/04
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
mr. Adriaan Adamsz chirurgijnchirurgijn
1572-03-14
Pouwels Adriaansz bakker (met mr. Adriaan Adamsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vliet.042-044
189/04
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
mr. Dirck Arentsz chirurgijn zijn schoonvaderchirurgijn
1564-07-06
Dirck Jacobsz scheepmaker (met zijn schoonvader mr. Dirck Arentsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Hogewoerd.088.2
95/05
Huig Dircksz {barbier}
/
mr. Huych Dircksz chirurgijnchirurgijn
1564-01-04
Maritgen Gerritsdr weduwe van Vranck Gerritsz van Dorp met mr. Huych Dircksz chirurgijn als haar voogd in deze zaak (met Adriaan Dircksz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.017
448/15
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/
Mr. Pieter Adriaensz chirurgijn
woont naast de spinsters Engeltgen en Jannetgen
chirurgijn
1583-11-25
Mr. Pieter Adriaensz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (borg)Gangetje.002
242/04
Symon Jansz van der Mije
/
mr. Simon Jansz chirurgijn zijn zwagerchirurgijn
1577-05-09
Gijsbrecht Dircksz Gool poorter van Leiden (met zijn zwager mr. Simon Jansz chirurgijn als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.097
326/07
Symon Jansz van der Mije
/
Mr. Symon Jansz churgijnchurgijn
1555-10-22
Mr. Symon Jansz churgijn
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
238/12
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr.Ghijsbert Willemsz chirurgijnchirurgijn
1583-05-31
Mr. Ghijsbert Willemsz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Breestraat.079
333/08
Hendrick Hendricksz {chirurgijn}
/
onmondige weeskint van wijlen mr Heynrick Heynricxz chirurgijnchirurgijn
1563-04-28
Aernt Heyndricxz onmondige weeskint van wijlen mr Heynrick Heynricxz chirurgijn en Hillegont Aerntsdochter beyde za.ge.
Waarboek-67 A-1560 (borg)Zonneveldstraat.007-018
164/04
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
Pieter Dircksz chirurgijn Pieter Dircksz chirurgijnchirurgijn
1561-02-05
Pieter Dircksz chirurgijn Pieter Dircksz chirurgijn
Waarboek-67 A-1560 (koper)
295/53

/
Pieter Dircksz chirurgijnchirurgijn
1561-08-05
mr. Pieter Dircksz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (koper)
485/53

/
Pieter Dircksz chirurgijnchirurgijn
1566-03-10
mr. Pieter Dircksz chirurgijn
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.023-031
110/1

/
Pieter Gijsbrecht chirurgijnchirurgijn
1586-06-26
Pieter Gijsbrecht chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.010
131/1
Pieter Jansz {chirurgijn}
/26-0-0
Pieter mrchirurgijn, [barbier]
1561-12
Pieter mr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.058
143/06
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
Reyer Jansz chirurgijnchirurgijn
1561-01-27
mr. Reyer Jansz chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
2759/1
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/11-0-0
Reyer Jansz, mrchirurgijn
1561-12
Reyer Jansz, mr
Waarboek-67 F-1576 (koper)
305/53

/
Robert Gordijn chirurgijnchirurgijn
1577-08-14
mr. Robert Gordijn chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
188/03

/
Simon Jansz chirurgijnchirurgijn
1573-01-01
mr. Simon Jansz chirurgijn Bartholomeus Jansz en Simon Dirck Hobbenz als curateurs van de nagelaten boedel van Pieter Jansz houthandelaar
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
101/53

/
Simon Jansz chirurgijnchirurgijn
1576-08-30
mr. Simon Jansz chirurgijn (poorter van Leiden)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
312/53

/
Simon Pietersz chirurgijnchirurgijn
1561-08-22
mr. Simon Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
5/03

/
Simon Pietersz chirurgijnchirurgijn
1562-01-10
mr. Simon Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.011
554/05
Symon Pietersz {chirurgijn}
/
Simon Pietersz chirurgijnchirurgijn
1566-08-14
mr. Simon Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.009
41/06
Symon Pietersz {chirurgijn}
/
Simon Pietersz chirurgijnchirurgijn
1567-12-17
mr. Simon Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
152/03

/
Simon Pietersz chirurgijnchirurgijn
1577-01-29
mr. Simon Pietersz chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.097
325/1
Symon Jansz van der Mije
/18-0-0
Symon Jansz [van der Mije] mrchirurgijn
1561-12
Symon Jansz [van der Mije] mr
Volkstelling-1581 (overledene)Ketelboetersteeg.021
24/3a
Willem Adriaensz {chirurgijn}
0/
voordochter geteelt bij Willem Ariensz chirurgijn tot Amsterdam
1581-09
Grietgen Willemsdochter Elysabeths voordochter geteelt bij Willem Arienszn chirurgijn tot Oudewater
Volkstelling-1581 (overledene)NieuweRijn.019
35/1a
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
0/
wed v Mr Adriaen sierurgijnsierurgijn
1581-09
Geertgen Woutersdr weduwe van mr Adriaen sirurgijn
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.138
108/1a
Meynaert Jansz {chirurgijn}
0/
wed van Mr Meymert Chyrurgynchyrurgyn
1581-09
Jannetgen Quyrynsdr wed van Mr Meymert Chyrurgyn
Volkstelling-1581 (overledene)Maarsmansteeg.010
8/1a
Pieter Jansz {chirurgijn}
0/
wed van Mr Pieter chirurgijnchirurgijn
1581-09
Geertgen Jansdr wed van Mr Pieter chirurgijn
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Koenesteeg.000.05
138/1a
Pieter Jansz {chirurgijn}
/
wedue van mr Pieter chirurgijnchirurgijn
1601
Grietgen Pietersdr wedue van mr. Pieter chirurgijn
Vetus-1585 (overledene)Koenesteeg.000.05
138/1a
Pieter Jansz {chirurgijn}
/
wedue wijlen mr Pieter chirurgijnchirurgijn
1585
Grietgen Pietersdr wedue wijlen mr. Pieter chirurgijn een huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Burgsteeg.005
551/04
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
weduwe van Adriaan Adamsz chirurgijnchirurgijn
1575-06-20
Geertgen Woutersdr weduwe van Adriaan Adamsz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwsteeg.021-023
231/10

/
weduwe van Mathijs Jansz chirurgijnchirurgijn
1577-04-26
Annetgen Evertsdr weduwe van Mathijs Jansz chirurgijn tesamen erfgenerfgenamen van hun zuster Yda Evertsdr, weduwe van mr. Albrecht Cornelisz Verbeeck, schoolmeester te Leiden (met Jacob Barentsz, kleermaker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Barbarasteeg.006
241/11
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
weduwe van Meester Pieter Dircxz chirurgijnchirurgijn
1579-05-06
Margriete Pietersdochter weduwe van Meester Pieter Dircxz, chirurgijn in zijn leven
Kerven-1581 (overledene)NieuweRijn.019
44/44a
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/
weduwe van Mr Adriaen chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Geertgen Woutersdr weduwe van Mr Adriaen chyrurgyn
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Middelweg.040.3
47/04
Claes {chirurgijn}
/
weduwe van mr Claes chirurgijnchirurgijn
1562-02-18
Alijdt Govertsdr weduwe van mr. Claes chirurgijn (bijgestaan door Cornelis Thymansz)
Kerven-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.138
37/37a
Meynaert Jansz {chirurgijn}
/
weduwe van Mr Meynert chyrurgynchyrurgyn
1581-12
Jannetgen Quyrynsdr weduwe van Mr Meynert chyrurgyn
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Barbarasteeg.011
89/08
Pieter Jansz {chirurgijn}
/
weduwe van mr Pieter chirurgijnchirurgijn
1576-08-01
weduwe van mr. Pieter chirurgijn
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.019
324/09
Cornelis Jansz {chirurgijn}
/
weeskind van mr Cornelis Jansz chirurgijnchirurgijn
1565-04-17
het onmondige weeskind van mr. Cornelis Jansz, chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr, beiden overleden, als mede erfgenamen van Neeltgen Jorisdr, weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde