BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 168. Aantal = 27.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.042
21/1
Anthonis Warnaertsz {koekebakker}
/22
Anthonis Warnaertsz coppedrayercoppedrayer
1585
Anthonis Warnaertsz coppedraeyers huys, es getacxeert op 22 gulden
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.030
596/12
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
de wedue van Warnaer Anthonisz coppedrayercoppedrayer
1576-11-01
een poort ende gange die gebruyct wert off competeert aen die huysinge van Garbrant Symonsz erfgenamen ende nu bij de voorn Adriaen Cornelisz bewoont wert ende de wedue van Warnaer Anthonisz coppedrayer
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.017
452/04
Jan Warnaertsz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
Jan Warnaertsz coppedrayercoppedrayer
1581-05
Jan Warnaertsz, coppedrayer
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.017
431/03
Jan Warnaertsz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
Jan Warnaertsz coppendrayercoppendrayer
1581-05-12
Jan Warnaertsz coppendrayer als man ende voocht van Maryten Quyrijnsdr
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.030
193/1.1.3.3
Jan Warnaertsz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
Jan Warrenaertsz coppedrayercoppedrayer
1578-04-25
Jan Warrenaertsz coppedrayer
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.079
333/10
Bartholomeus Harmensz {koppendraaier}
/
Mees Harmansz coppedrayercoppedrayer
1563-04-28
Mees Harmansz coppedrayer
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.050-052
2165/1
Bartholomeus Harmensz {koppendraaier}
/10-0-0
Mees Harmansz koppendraaierkoppendraaier
1561-12
Mees Harmansz koppendraaier
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.050-052
6/1
Bartholomeus Harmensz {koppendraaier}
/6,5/0-13
Mees Harmensz coppedayercoppedayer
1558-06-08
Mees Harmensz coppedayer
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.030
95/09
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
Waernaer Anthonisz coppedraeyercoppedraeyer
1568-04-27
een poort ende gange die gebruyct wert of competeert Garbrant Symonsz wijntapper ende Waernaer Anthonisz coppedraeyer
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.050
101/16
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
Warnaer Anthonisz coppedraeyercoppedraeyer
1568-05-07
Warnaer Anthonisz coppedraeyer
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.030
13/1
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/6
Warnaer Anthonisz, coppedrayercoppedrayer
1572-11-28
Warnaer Anthonisz, coppedrayer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.027
37/1
Warnaert Jansz {koppendraaier}
3/12-0-0/4-10-0
Warnaer Jansz coppedraeyercoppedraeyer
1606-08
Warnaer Jansz., coppedraeyer, op zijn aengeven dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.076.1
11/2
Warnaert Jansz {koppendraaier}
1//1-10-0
Warnaer Jansz coppedraeyerscoppedraeyer
1606-08
Warnaer Jansz coppedraeyers huys 'twelc noch ledich staet, heeft met kennisse
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.148.1
123/2
Warnaert Jansz {koppendraaier}
4/6-10/6
Warnar Jansz coppedraeyercoppedraeyer
1606-08
Warnar Jansz, coppedrayer huis eygen ende gebruick wert bij Faes Flameyn, op zijn aengeven
Volkstelling-1581 (overledene)NieuweRijn.030
26/1a
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
0/
wed v Warnaert coppedrayercoppedrayer
1581-09
Adriaentgen Claesdr wed v Warnaert Coppedrayer
Kerven-1581 (overledene)NieuweRijn.030
30/1a
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
weduwe van Warnaert coppendraeyercoppendraeyer
1581-12
Adriana Claesdr weduwe van Warnaert coppendraeyer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Rapenburg.123
287/03
Wouter Meesz {koppendraaier}
/
Wouter Bartelimeesz coppendrayercoppendrayer
1583-06-20
Wouter Bartelimeesz coppendrayer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Vliet.026.2
287/09
Wouter Meesz {koppendraaier}
/
Wouter Bartelimeesz coppendrayercoppendrayer
1583-06-20
Wouter Bartelimeesz coppendrayer
Waarboek-67 G-1578 (koper)Rapenburg.123
3/13
Wouter Meesz {koppendraaier}
/
Wouter Bartholomeusz koppendraaierkoppendraaier
1578-07-02
Wouter Bartholomeusz koppendraaier
Grote-Bewijzen-C (belending)Rapenburg.123
37/16
Wouter Meesz {koppendraaier}
/
Wouter Bartolomeeuszn coppedraeyercoppedraeyer
1580-11-07
Wouter Bartolomeeuszn coppedraeyer
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.026.2
1221/1
Wouter Meesz {koppendraaier}
/10
Wouter Meess coppendraeyercoppendraeyer
1585
Wouter Meess coppendraeyers huys es getacxeert op 10 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.123
14/1
Wouter Meesz {koppendraaier}
/4
Wouter Meesz coppedraeyercoppedraeyer
1581-12
Wouter Meesz coppedraeyer
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.123
15/1
Wouter Meesz {koppendraaier}
/4
Wouter Meesz coppedraeyercoppedraeyer
1583-07-14
Wouter Meesz, coppedraeyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.123
27/1
Wouter Meesz {koppendraaier}
4/
Wouter Meesz coppedrayercoppedrayer
1581-09
Wouter Meesz coppedrayer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Vliet.026.2
243/07
Wouter Meesz {koppendraaier}
/
Wouter Meesz coppedrayercoppedrayer
1585-07-22
Wouter Meesz coppedrayer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Vliet.026.2
244/07
Wouter Meesz {koppendraaier}
/
Wouter Meesz coppedrayercoppedrayer
1585-07-22
Wouter Meesz coppedrayer
Aflezingsboek-E (vermelding)Rapenburg.123
111/4.3.5.0
Wouter Meesz {koppendraaier}
/
Wouter Meeszncoppendrayer
1580-11-22
Wouter Meeszn