BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 17. Aantal = 33.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
322/03

/
Claas Pietersz juwelierjuwelier
1570-03-20
Claas Pietersz juwelier zijn vader
Omslag-1573 (overledene)Warmoesmarkt.016
20/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pieterjolierder
1573-12-19
Claes Pieter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
29/1
Claes Pietersz {juwelier}
/25/2-10
Claes Pieters joelierderjoelierder
1558-06-08
Claes Pieters joelierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
150/1
Claes Pietersz {juwelier}
/28-0-0
Claes Pieterszjuwelier
1561-12
Claes Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Warmoesmarkt.016
273/09
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz die jouelierderjouelierder
1561-07-21
Claes Pietersz die jouelierder
Grote-Bewijzen-B (belending)Warmoesmarkt.016
691/17
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierderjolierder
1547-08-17
Claes Pietersz jolierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.016
386/07
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierderjolierder
1558-12-05
Claes Pietersz jolierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nonnenveststeeg.002
301/09
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jouwelierders ervejouwelierder
1561-08-11
Claes Pietersz jouwelierders erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.3
748/2
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz juwelierderjuwelierder
1561-12
Claes Pietersz juwelierder
Omslag-1583 (overledene)FaliedeBegijnhof.018
112/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/0
Claes Pietersz juweliers weduejuwelier
1583-07-14
Claes Pietersz, juweliers wedue
Omslag-1574 (overledene)Donkersteeg.011
44/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz, juwelierderjuwelierder
1574-06-18
Claes Pietersz, juwelierder
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.013
12/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
5/
Cryn Janz polyer
Gasthuis
polyer
1574-08-07
Cryn Janz polyer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Nonnenveststeeg.002
510/08
Claes Pietersz {juwelier}
0/
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierderjuwelierder
1571-04-20
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.002
162/10
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/
Margriete Dirck Rippersz jolierderjolierder
1561-02-07
Margriete Dirck Rippersz jolierder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.049
45/1
Claes de Witte {juwelier}
/14-0-0
Niclaes de Witte juwelierjuwelier
1601
Niclaes de Witte juwelier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Rapenburg.107
296/05
Pieter Pietersz Boeytgen
/
Pieter Pietersz Boytgen juwelierjuwelier
1574-02-08
Pieter Pietersz Boytgen juwelier
Waarboek-67 E-1571 (borg)
372/05

/
Quirijn Jansz juwelierjuwelier
1574-06-10
Quirijn Jansz juwelier
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
158/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/22
Quirijn Jansz juwelierjuwelier
1585
Quyrijn Janszoon juweliers huys, es getacxeert op 22 gulden
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Maarsmansteeg.013
65/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/0-5-7
Quyerin Janssen juwelierderjuwelierder
1573
Quyerin Janssen juwelierder, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gelegen binnen Leyden inde Maersmansteech
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.013
258/06
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1552-01-13
Quyrijn Jansz jolierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
112/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/16/0-32
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1558-06-08
Quyrijn Jansz jolierder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.013
584/09
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1575-08-16
Quyrijn Jansz jolierder
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Maarsmansteeg.013
198/06
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1580-09-17
Quyrijn Jansz jolierder
Waarboek-67 E-1571 (borg)Levendaal.041-045
212/05
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz juwelierjuwelier
1573-05-14
Hendrick Crom (met Quyrijn Jansz juwelier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Maarsmansteeg.013
300/04
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz juwelier met zijn zoon Willem Quirijnszjuwelier
1570-02-08
Quyrijn Jansz juwelier met zijn zoon Willem Quirijnsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
119/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/20-0-0
Quyrin Janszjuwelier
1561-12
Quyrin Jansz
Volkstelling-1581 (overledene)FaliedeBegijnhof.018
123/1a
Claes Pietersz {juwelier}
0/
wed v Claes Pietersz juwelierderjuwelierder
1581-09
wed v Claes Pietersz juwelierder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Warmoesmarkt.016
515/04
Claes Pietersz {juwelier}
/
wed van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1575-05-20
wed van Claas Pietersz juwelier
Huwelijksevw-B2 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.004
33/05
Dirck Rippertsz
/
wedue wijlen Dirck Rippertsz joelierderjoelierder
1555-07-27
wedue wijlen Dirck Rippertsz joelierder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Warmoesmarkt.016
50/04
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1572-02-28
weduwe van Claas Pietersz juwelier
Waarboek-67 E-1571 (overledene)GeenPerceel.000
304/05
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1574-03-06
Evertgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier met Mathijs Dircksz als haar voogd
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Warmoesmarkt.016
513/04
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1575-05-20
Evertgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier zijn schoonmoeder
Kerven-1581 (overledene)FaliedeBegijnhof.018
115/115a
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claes Pieterszjuwelierder
1581-12
Evertgen Huygendr weduwe van Claes Pietersz