BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 17. Aantal = 50.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
322/03

/
Claas Pietersz juwelierjuwelier
1570-03-20
Claas Pietersz juwelier zijn vader
Omslag-1573 (overledene)Warmoesmarkt.016
20/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pieterjolierder
1573-12-19
Claes Pieter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
29/1
Claes Pietersz {juwelier}
/25/2-10
Claes Pieters joelierderjoelierder
1558-06-08
Claes Pieters joelierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
150/1
Claes Pietersz {juwelier}
/28-0-0
Claes Pieterszjuwelier
1561-12
Claes Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Warmoesmarkt.016
273/09
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz die jouelierderjouelierder
1561-07-21
Claes Pietersz die jouelierder
Grote-Bewijzen-B (belending)Warmoesmarkt.016
691/17
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierderjolierder
1547-08-17
Claes Pietersz jolierder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Weddesteeg.023-027
184/05
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierderjolierder
1549-06-22
Claes Pietersz jolierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.016
387/07
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierderjolierder
1558-12-05
Claes Pietersz jolierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nonnenveststeeg.004
90/10
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierders ervejolierder
1560-11-04
Claes Pietersz jolierders erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nonnenveststeeg.004
56/11
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jouwelierderjouwelierder
1563-11-08
Claes Pietersz jouwelierders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nonnenveststeeg.004
301/09
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jouwelierders ervejouwelierder
1561-08-11
Claes Pietersz jouwelierders erve
TiendePenning-1543 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
21/1
Claes Pietersz {juwelier}
/18
Claes Pietersz julierderjulierder
1544
Claes Pietersz. julierder een huijs, siaers
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.3
748/2
Claes Pietersz {juwelier}
/6-10-0
Claes Pietersz juwelierderjuwelierder
1561-12
Claes Pietersz juwelierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nonnenveststeeg.004
760/2
Claes Pietersz {juwelier}
/0-0-0
Claes Pietersz juwelierderjuwelierder
1561-12
Claes Pietersz juwelierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nonnenveststeeg.004
759/2
Claes Pietersz {juwelier}
/3-18-0
Claes Pietersz juwelierderjuwelierder
1561-12
Claes Pietersz juwelierder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.107
127/04
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz juwelierder zijn vaderjuwelierder
1566-04-18
Claes Pietersz juwelierder zijn vader
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kolfmakerveststeeg.000.7
18/08
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz juwelierders ervejuwelierder
1563-08-05
Claes Pietersz juwelierders erve
Omslag-1583 (overledene)FaliedeBegijnhof.018
112/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/0
Claes Pietersz juweliers weduejuwelier
1583-07-14
Claes Pietersz, juweliers wedue
Omslag-1574 (overledene)Donkersteeg.011
44/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz, juwelierderjuwelierder
1574-06-18
Claes Pietersz, juwelierder
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.013
12/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
5/
Cryn Janz polyer
Gasthuis
polyer
1574-08-07
Cryn Janz polyer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Nonnenveststeeg.004
510/09
Claes Pietersz {juwelier}
0/
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierderjuwelierder
1571-04-20
de weduwe van wijlen Claes Pieterss juwelierders erve
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Vismarkt.005
624/05
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz joelierderjoelierder
1544-11-04
Geryt en Aefgen kinderen van Huych Willemsz joelierder en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Raamlanden.003
624/13
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz joelierderjoelierder
1544-11-04
Huych Willemsz joelierder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.056-058
172/03
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz joelierderjoelierder
1548-07-23
Huych Willemsz joelierder in den name ende als vader ende voecht van zijn twee weeskinderen als Geryt ende Aefgen gewonnen bij Geertruyt Gerytsdochter zijn eerste huysvrouwe was zaliger gedachtenis
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.002
162/10
Grietgen Hendricksdr {vrouw van Dirck Ripperts}
/
Margriete Dirck Rippersz jolierderjolierder
1561-02-07
Margriete Dirck Rippersz jolierder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.049
45/1
Claes de Witte {juwelier}
/14-0-0
Niclaes de Witte juwelierjuwelier
1601
Niclaes de Witte juwelier
Bonboek-03A (eigenaar)Noordeinde.052.2
628/001
Nicolaes de Witte
/
Niclaes de Witte juwelier
A, 282v
juwelier
1601 na
Niclaes de Witte juwelier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Rapenburg.107
296/05
Pieter Pietersz Boeytgen {de jonge}
/
Pieter Pietersz Boytgen juwelierjuwelier
1574-02-08
Pieter Pietersz Boytgen juwelier
Waarboek-67 K-1582 (borg)Nieuwstraat.009
355/05
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quierijn Jansz juwelierderjuwelierder
1583-08-02
Quierijn Jansz juwelierder
Waarboek-67 E-1571 (borg)
372/05

/
Quirijn Jansz juwelierjuwelier
1574-06-10
Quirijn Jansz juwelier
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
158/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/22
Quirijn Jansz juwelierjuwelier
1585
Quyrijn Janszoon juweliers huys, es getacxeert op 22 gulden
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Maarsmansteeg.013
65/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/0-5-7
Quyerin Janssen juwelierderjuwelierder
1573
Quyerin Janssen juwelierder, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gelegen binnen Leyden inde Maersmansteech
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.013
259/06
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1552-01-13
Quyrijn Jansz jolierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
112/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/16/0-32
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1558-06-08
Quyrijn Jansz jolierder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.013
584/09
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1575-08-16
Quyrijn Jansz jolierder
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Maarsmansteeg.013
198/06
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1580-09-17
Quyrijn Jansz jolierder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Maarsmansteeg.013
300/04
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz juwelier met zijn zoon Willem Quirijnszjuwelier
1570-02-08
Quyrijn Jansz juwelier met zijn zoon Willem Quirijnsz
Waarboek-67 E-1571 (borg)Levendaal.041-045
212/09
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz juwelierderjuwelierder
1573-05-14
Hendrick Willemsz wonende binnen deser stede (met Quyrijn Jansz juwelierder als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
119/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/20-0-0
Quyrin Janszjuwelier
1561-12
Quyrin Jansz
Huwelijksevw-B2 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.004
33/09
Rippert Gerritsz {juwelier}
/
Rippert de jolierder's weduejolierder
1555-07-27
Rippert de jolierder's wedue
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)SintJacobsgracht.000.23
330/10
Rippert Gerritsz {juwelier}
/
Rippert Gerytsz jolierders weduwejolierder
1555-11-27
erfgenamen van Lijsbeth Dircxdr Rippert Gerytsz jolierders weduwe haerluyder grootemoeder zaliger gedachtenis
Volkstelling-1581 (overledene)FaliedeBegijnhof.018
123/1a
Claes Pietersz {juwelier}
0/
wed v Claes Pietersz juwelierderjuwelierder
1581-09
wed v Claes Pietersz juwelierder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Warmoesmarkt.016
515/04
Claes Pietersz {juwelier}
/
wed van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1575-05-20
wed van Claas Pietersz juwelier
Huwelijksevw-B2 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.004
33/05
Dirck Rippertsz {juwelier}
/
wedue wijlen Dirck Rippertsz joelierderjoelierder
1555-07-27
wedue wijlen Dirck Rippertsz joelierder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Warmoesmarkt.016
50/04
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1572-02-28
weduwe van Claas Pietersz juwelier
Waarboek-67 E-1571 (overledene)LangeMare.048.2
115/05
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1572-06-02
Floris Jansz van Zonneveld poorter van Leiden (met Aartgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier als borg met haar zoon Huych Claasz waard in de Kloveniersdoelen als haar voogd in deze zaak)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)GeenPerceel.000
304/05
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1574-03-06
Evertgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier met Mathijs Dircksz als haar voogd
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Warmoesmarkt.016
513/04
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claas Pietersz juwelierjuwelier
1575-05-20
Evertgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier zijn schoonmoeder
Kerven-1581 (overledene)FaliedeBegijnhof.018
115/1a
Claes Pietersz {juwelier}
/
weduwe van Claes Pieterszjuwelierder
1581-12
Evertgen Huygendr weduwe van Claes Pietersz
Maanboek-HGW-1560 (vorig-eigenaar)Breestraat.004
11/4

/
Willem Jolierjolier
1560-12
Habet Trijn v Bonchorst
Habet Maerten Jansz vader van de leprosen
Aernt Willemsz alias den Ridders huus in die steghe an de straet dat Willem Joliers was ende Barwout Willemsz daer op besprac 16/xvi sc mitte houde