BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 176. Aantal = 7.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.028-030
206/1
Aeltgen Jansdr {wasvrouw}
1/
Aeltgen Jansdr ongehuwd gaat uit schuyren ende waschenwasch- en schuyrvrouw
1581-09
Aeltgen Jansdr ongehuwet gaat uit schuyren ende wasschen
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.085-087
69/3
Aeltgen Pietersdr {wasvrouw}
0/
Aeltgen Pietersdr van Leyderdorp hier gewoont vii jaeren die gaen uit schuyren en wasschenschuyren en waschen
1581-09
Aeltgen Pietersdr van Leyderdorp hier gewoont vii jaeren die gaen uit schuyren en wasschen
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.171
93/1
Gerritgen Dircksdr {wasvrouw}
4/
Gerritgen Dircxdr Cors Govertsz weduwe gaet uyt wassen ende schuerenwasvrouw
1581-09
Gerritgen Dircxdr Cors Govertsz weduwe gaet uyt wassen ende schueren
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.085-087
69/4
Immetgen Pietersdr {wasvrouw}
0/
Immetgen Pietersdr van Leyderdorp hier gewoont vii jaeren die gaen uit schuyren en wasschenschuyren en waschen
1581-09
Immetgen Pietersdr van Leyderdorp hier gewoont vii jaeren die gaen uit schuyren en wasschen
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.030-032
89/1
Lysbeth Jansdr {wasvrouw}
2/
Lysbeth Jansdr Joost Jansz grootwerckers weduwe gaet uyt wassen ende schuerenwasvrouw
1581-09
Lysbeth Jansdr Joost Jansz grootwerckers weduwe gaet uyt wassen ende schueren
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.043
55/1
Marie Tielmansdr {hekelaar}
/16
Marytgen Tielmansdr 't waschwijff huys opten houckwaschwijff
1585
Marytgen Tielmansdochter 't waschwijfs huys opten houc, es getacxeert op 16 gulden
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
570/07
Aefgen Symonsdr {wasvrouw}
/
weeskinderen van Aefgen Symonsdr wasvrouwwasvrouw
1578-05-23
Paridom Barentsz als medevoogd van Pieter Martijnsz en Dirckgen Martijnsdr broer en zus weeskinderen van Martijn Dircksz van Delft en Aefgen Symonsdr wasvrouw (beide overleden)