BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 179. Aantal = 29.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.109
9/1
Adriaen Hendricksz {bleker}
9/
Adriaen Heindricxz bleyckerbleycker
1581-09
Adriaen Heyndricxz bleycker
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.109
6/1
Adriaen Hendricksz {bleker}
/6
Adriaen Henricxz bleyckerbleycker
1581-12
Adriaen Henricxz bleycker
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.109
7/1
Adriaen Hendricksz {bleker}
/6
Adriaen Henrixz bleyckerbleycker
1583-07-14
Adriaen Henrixz, bleycker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.172
8/3
Anna Cornelisdr {bleker}
0/
Anna Cornelisdr beyde bleycstersbleekster
1581-09
Anna Cornelisdr beyde bleycsters
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.028.4
152/10

/
Anna de bleycster Cornelis Janszs weduebleycster
1564-04-15
Anna de bleycster Cornelis Janszs wedue
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.097
3/6
Cornelis Jacobsz {bleker}
0/
Cornelis Jacobsz bleyckerbleijcker
1581-09
Cornelis Jacobsz bleycker
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.055
100/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/6
Cors Dircxzoon bleyckerbleycker
1585
Cors Dircxzoon bleyckers huys es getacxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.021.1
15/1
Diewertgen Claesdr {bleker, vrouw van Jan Broersz, Cornelis Dircksz}
5/
Diewer Claesdr bleycster weduwe van Jan Broersz voerlaecenrederbleycster
1581-09
Diewer Claesdr bleycster weduwe van Jan Broerssen voerlaecenreder
GedwongenLening-1599 (bewoner)Doezastraat.034
85/1
Hendrick Woutersz {bleker}
/15/30
Henrick Woutersz, bleijckerbleijcker
1599
Henrick Woutersz, bleijcker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.034
134/1
Hendrick Woutersz {bleker}
/4-4-0
Heyndric Woutersz bleyckerbleycker
1601
Heyndric Woutersz bleycker
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.019-021
81/1
Jan Huigenz {bleker}
7/
Jan Hugensz bleyckerbleycker
1581-09
Jan Hugensz bleycker v Haemstede geb
GedwongenLening-1599 (bewoner)Doezastraat.019-021
106/1
Jan Huigenz {bleker}
/10/30
Jan Huijgen, bleijcker
gestelt op 10 gulden ende voor de verdoubleringe 20 gulden comt tsamen
bleijcker
1599
Jan Huijgen, bleijcker
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.019-021
34/1
Jan Huigenz {bleker}
/6
Jan Huygens bleycker van Haerlembleycker
1581-12
Jan Huygens bleycker van Haerlem
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.019-021
1148/1
Jan Huigenz {bleker}
/18
Jan Huygenss bleyckerbleycker
1585
Jan Huygenss bleyckers huys es getacxeert op 18 gulden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Doezastraat.019-021
7281/126a
Jan Huigenz {bleker}
/
Jan Huygensz
gratis omdat hij tijdens het beleg in de stad was.
bleker
1587-10-01
Jan Huygensz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Doezastraat.019-021
224/08
Jan Huigenz {bleker}
/
Jan Huygensz bleyckerbleycker
1580-10-24
d'ander zijde Jan Huygensz bleycker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.019-021
148/1
Jan Huigenz {bleker}
/1-12-0
Jan Huygensz bleyckerbleycker
1601
Jan Huygensz bleycker
Omslag-1583 (bewoner)Doezastraat.019-021
36/1
Jan Huigenz {bleker}
/6
Jan Huygensz bleycker van Haerlembleycker
1583-07-14
Jan Huygensz. bleycker van Haerlem
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Doezastraat.019-021
320/05
Jan Huigenz {bleker}
/
Jan Huygensz lindelaeckenbleyckerlindelaeckenbleycker
1579-07-13
Jan Huygensz lindelaeckenbleycker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Doezastraat.019-021
319/05
Jan Huigenz {bleker}
/
Jan Huygenz lindelaeckenbleyckerlindelaeckenbleycker
1579-07-13
Jan Huygenz lindelaeckenbleycker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Kolfmakersteeg.030
384/05

/
Joost Cornelisz blekerbleker
1577-12-21
Jan Pietersz linnenwever met Joost Cornelisz bleker als borg
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Rapenburg.097
457/03
Joost Cornelisz {bleker}
/
Joost Cornelisz blekerbleker
1578-02-20
Joost Cornelisz bleker (poorter van Leiden)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Rapenburg.097
10/03
Joost Cornelisz {bleker}
/
Joost Cornelisz bleyckerbleycker
1580-03-15
Joost Cornelisz bleycker voor hem selven ende als actie ende transpoort hebbende van Cornelis Geritsz bouman
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.172
8/4
Marytgen Adriaensdr {bleker}
0/
Maritgen Adriaensdr beyde bleycstersbleekster
1581-09
Maritgen Adriaensdr beyde bleycsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.068.1
78/1
Neeltgen Cornelisdr {bleekster, vrouw van Cornelis Garbrantsz}
2/
Neeltgen Corneliszdr bleyckster weduwe van Cornelis Gaerbrandtszbleijckster
1581-09
Neeltgen Cornelisdr bleyckster de weduwe van Cornelis Gaerbrandtsz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kijfgracht.020
244/2

1/0-12-0/0-15-0
Pieter de Bleyckerbleycker
1606-08
Pieter de Bleycker, bewoont bij Lamme opt aengeven van dezelve
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Kijfgracht.020
27/1

/
Pieter Jansz bleyckerbleycker
1604-07-15
Pieter Jansz bleycker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kijfgracht.020
733/1

/
Pyeter Jansz bleyckerbleycker
1601
Pyeter Jansz bleycker
Stratenboek-17 (eigenaar)Doezastraat.034
630/1

/
Reyer Jansz bleickerbleicker
1597-07-25
Reyer Jansz bleicker