BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 180. Aantal = 7.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.048.1
10/1
Hendrick Jansz {grijnwerker}
/
Heindrick Jansz grinwerkergrinwerker
1584-07-09
Heindrick Jansz grinwerker
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.048.1
18/1
Hendrick Jansz {grijnwerker}
/10
Henrick Janss greynwevergreynwever
1585
Henrick Janss greynwevers huys opten houck es getaxeert op 10 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.048.1
19/1
Hendrick Jansz {grijnwerker}
/1-12-0
Heyndrick Jansz greynwerckergreynwercker
1601
Heyndrick Jansz greynwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.008
59/1
Jan Pietersz {grijnwerker}
/1-12-0
Jan Pietersz groffgreynwerckergroffgreynwercker
1601
Jan Pietersz, groffgreynwercker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Kaiserstraat.026-030
69/07
Lieven Carelsz {grijnwerker}
/
Lieven Caerlszoon van Gendt greijnwerckergreijnwercker
1583-05-26
Lieven Caerlszoon van Gendt greijnwercker
Waarboek-67 M-1584 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
245/10
Maljaert Schavot {baaiwerker}
/
Maillaert Schavot grogreynwerckergrogreynwercker
1585-01-15
Maillaert Schavot grogreynwercker
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.083
86/1
Wouter Cornelisz {baaiwever}
/12
Wouter Corneliss groffgreynwerckergroffgreynwercker
1585
Wouter Corneliss groffgreynwerckers huys es getaxeert op 12 gulden