BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 181. Aantal = 27.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/04
Aefgen Symonsdr {wasvrouw}
/
Aef Sijmonsdr 't vlaschwijf zaligervlaschwijf
1577-02-27
Martijn Dircsz van Delft gewonnen bij Aef Sijmonsdr ’t vlaschwijf beide zaliger
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.130-132
105/01
Anthonis van den Bosch
12/
Anthoni van den Bosch van Antwerpen vlaschcooper hier omtrent vier jaeren gewoont schuttervlaschcooper
1581-09
Anthoni van den Bosch van Antwerpen vlaschcooper hier omtrent vier jaeren gewoont schutter
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.130-132
31/1
Anthonis van den Bosch
/12
Anthoni van den Bosch vlaschcopervlaschcoper
1581-12
Anthoni van den Bosch vlaschcoper
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.130-132
31/1
Anthonis van den Bosch
/12
Antoni van den Bosch vlascopervlascoper
1583-07-14
Antoni van den Bosch, vlascoper
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
180/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz vlasmanvlasman
1588~1597
Claes Cornelisz vlasman
Grachtenboek-62 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
30/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Vlasmanvlasman
1586-06-27
Claes Vlasman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.122-126
105/1
Cornelis Jacobsz van der Maes
/13/0-26
Cornelies Jacops vlascoepervlascoeper
1558-06-08
Cornelies Jacops vlascoeper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.031
29/1
Cornelis Hendricksz {vlaskoper}
/4
Cornelis Henricxz vlascopervlascoper
1581-12
Cornelis Henricxz vlascoper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.031
33/1
Cornelis Hendricksz {vlaskoper}
/4
Cornelis Henrixz vlascopervlascoper
1583-07-14
Cornelis Henrixz, vlascoper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.031
25/1
Cornelis Hendricksz {vlaskoper}
5/
Cornelis Heynricxz vlascopervlascoper
1581-09
Cornelis Heynricxz vlascoper uyt tland bij Goeda
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.122-126
373/14

/
Cornelis Jacobsz van der Maze vlasmanvlasman
1579-08-22
kinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz van der Maze vlasman
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.122-126
968/08
Cornelis Jacobsz van der Maes
/
Cornelis Jacobsz vlaschman van der Masevlaschman
1575-07-08
1⁄6 van een huys ende erve met ledige erve daer besyden gecomen van Cornelis Jacobsz vlaschman van der Mase des kinds grote vader
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.122-126
2279/1
Cornelis Jacobsz van der Maes
/20-0-0
Cornelis Jacobsz [van der Mast] vlasmanvlasman, [vlaskoper]
1561-12
Cornelis Jacobsz [van der Mast] vlasman
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.122-126
21/1
Cornelis Jacobsz van der Maes
/5/0
Cornelis Jacobsz, vlaschmanvlaschman
1574-06-18
Cornelis Jacobsz, vlaschman
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.122-126
24/1
Cornelis Jacobsz van der Maes
/0-12
Cornelis Jacoebsz, vlasmanvlasman
1573-12-19
Cornelis Jacoebsz, vlasman
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.122-126
243/07
Cornelis Jacobsz van der Maes
/
Cornelis Jacopsz vlascoopervlascooper
1551-07-10
Cornelis Jacopsz vlascooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.141
22/1
Haesgen Cornelisdr {hekelaarster}
/5,5/0-0
Haasgen Corneliesdr die vlaestervlaester
1558-06-08
Haasgen Corneliesdr die vlaester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.141
2448/1
Haesgen Cornelisdr {hekelaarster}
/6-0-0
Haesgen Cornelisdr vlaestervlaester
1561-12
Haesgen Cornelisdr vlaester
Omslag-1573 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
63/1a
Maerten Dircksz {vlaskoper}
/
Maerten Dircksz vlascoper weduwevlaskoper
1573-12-19
Maerten Dircksz
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.043
31/1
Marie Tielmansdr {hekelaarster}
/6
Marytgen Tielmansdr wed v Crijn de vlascoopstervlascoopster
1585
Marytgen Tielmansdochter, weduwe van Crijn de vlascoopsters huys verhuyert, es getacxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.052
31/1
Stijntgen Anthonisdr {vlaskoper}
4/
Stintgen Thonisdr wed van Niclaes uyt t lant van Luyck vlascoopstervlascoopster
1581-09
Stintgen Thonisdr wed van Niclaes uyt t lant van Luyck vlascoopster
Bonboek-06C (eigenaar)Haarlemmerstraat.112
263/001

/
Symon Jansz vlascooper
B 669v
vlascooper
1601 na
Symon Jansz vlascooper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.020
11/1
Trijntgen Hendricksdr {vlaskoper}
3/
Trijntgen Heyndricksdr wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopstervlascoopster
1581-09
Lijntgen Heyndricksdr wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopster
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.020
11/1a
Pieter Jansz {van Haarlem}
0/
wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopster
1581-09
Trijntgen Heyndricksdr wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopster
Omslag-1583 (overledene)Langebrug.043
77/1a
Quirijn Jansz {snijder}
/
wedue van Cryn Jansz vlaschcopervlaschcoper
1583-07-14
wedue van Cryn Jansz, vlaschcoper
Kerven-1581 (overledene)Langebrug.043
76/1a
Quirijn Jansz {snijder}
/
weduwe van Cryn Jansz vlascopervlascoper
1581-12
Marytgen Thielmans weduwe van Cryn Jansz vlascoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.122-126
414/13
Cornelis Jacobsz van der Maes
/
weeskinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz van de Maeze vlaschmanvlaschman
1579-11-22
weeskinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz van de Maeze vlaschman