BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 181. Aantal = 17.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/04
Aefgen Symonsdr {wasvrouw}
/
Aef Sijmonsdr 't vlaschwijf zaligervlaschwijf
1577-02-27
Martijn Dircsz van Delft gewonnen bij Aef Sijmonsdr ’t vlaschwijf beide zaliger
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.130-132
105/01
Anthonis van den Bosch
12/
Anthoni van den Bosch van Antwerpen vlaschcooper hier omtrent vier jaeren gewoont schuttervlaschcooper
1581-09
Anthoni van den Bosch van Antwerpen vlaschcooper hier omtrent vier jaeren gewoont schutter
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.130-132
31/31
Anthonis van den Bosch
/12
Anthoni van den Bosch vlaschcopervlaschcoper
1581-12
Anthoni van den Bosch vlaschcoper
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
180/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz vlasmanvlasman
1588~1597
Claes Cornelisz vlasman
Grachtenboek-62 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
30/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Vlasmanvlasman
1586-06-27
Claes Vlasman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.122-126
105/1
Cornelis Jacobsz van der Maes
/13/0-26
Cornelies Jacops vlascoepervlascoeper
1558-06-08
Cornelies Jacops vlascoeper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.031
29/29
Cornelis Hendricksz {vlaskoper}
/4
Cornelis Henricxz vlascopervlascoper
1581-12
Cornelis Henricxz vlascoper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.031
25/1
Cornelis Hendricksz {vlaskoper}
5/
Cornelis Heynricxz vlascopervlascoper
1581-09
Cornelis Heynricxz vlascoper uyt tland bij Goeda
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.122-126
2279/1
Cornelis Jacobsz van der Maes
/20-0-0
Cornelis Jacobsz [van der Mast] vlasmanvlasman, [vlaskoper]
1561-12
Cornelis Jacobsz [van der Mast] vlasman
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.122-126
242/07
Cornelis Jacobsz van der Maes
/
Cornelis Jacopsz vlascoopervlascooper
1551-07-10
Cornelis Jacopsz vlascooper
Omslag-1573 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
63/1a
Maerten Dircksz {vlaskoper}
/
Maerten Dircksz vlascoper weduwevlaskoper
1573-12-19
Maerten Dircksz
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.043
31/1
Marie Tielmansdr {hekelaar}
/6
Marytgen Tielmansdr wed v Crijn de vlascoopstervlascoopster
1585
Marytgen Tielmansdochter, weduwe van Crijn de vlascoopsters huys verhuyert, es getacxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.052
31/1
Stijntgen Anthonisdr {vlaskoper}
4/
Stintgen Thonisdr wed van Niclaes uyt t lant van Luyck vlascoopstervlascoopster
1581-09
Stintgen Thonisdr wed van Niclaes uyt t lant van Luyck vlascoopster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.020
11/1
Trijntgen Hendricksdr {vlaskoper}
3/
Trijntgen Heyndricksdr wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopstervlascoopster
1581-09
Lijntgen Heyndricksdr wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopster
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.020
11/1a

0/
wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopster
1581-09
Trijntgen Heyndricksdr wed v Pieter Jansz v Haerlem vlascoopster
Omslag-1583 (overledene)Langebrug.043
77/1a
Quirijn Jansz {snijder}
/
wedue van Cryn Jansz vlaschcopervlaschcoper
1583-07-14
wedue van Cryn Jansz, vlaschcoper
Kerven-1581 (overledene)Langebrug.043
76/76a
Quirijn Jansz {snijder}
/
weduwe van Cryn Jansz vlascopervlascoper
1581-12
Marytgen Thielmans weduwe van Cryn Jansz vlascoper