BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 183. Aantal = 4.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.081.1
20/1
Jeroen de Meyster {zwaardveger}
5/7-15-0/7-10-0
Jeroen de Meyster zwartveegerzwaardveger
1606-08
Jeroen de Meyster zwartveeger huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.081.1
20/1
Jeroen de Meyster {zwaardveger}
/6-4-0
Jeroen Naesaet van Passchier van Tyegen zwaertvegerzwaardveger
1601
Jeroen Naesaet van Passchier van Tyegen zwaertveger
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.075-077
34/1

1/3-4-0/1-10-0
Mathijs de Neefs swartveegersswartveeger
1606-08
Mathijs de Neefs swartveegers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.075-077
33/1

/2-11-0
Mathijs Neeff swaertvegerswaertveger
1601
Mathijs Neeff swaertveger