BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 19. Aantal = 28.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.085-087
963/06
Commertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Commertgen Ghommertsdrlandtmeter
1575-06-29
kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.032
468/1
Jacob {landmeter}
/7-0-0
Jacob mr landmeterlandmeter
1561-12
Jacob, mr landmeter
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeSingel.120
72/3

/
Jan Claesz van Leeuwen moolenaerlantmeter
1632-04-30
Jan Claesz van Leeuwen moolenaer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.113.04
42/1

2/3-5-0/3-0-0
Jan Lantmeterlantmeter
1606-08
Deselve zijn huys en in huyere gebruyct wert bij Jan Lantmeter, op zijn aengeven
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.085-087
55/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/0-33-9
Lucas Aerntsz lantmeterlantmeter
1573
Lucas Aerntsz lantmeter, jaerlicxe pacht staende op zijn huysinge gelegen bij de Vrouwenkerc binnen Leyden
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.085-087
9/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/0-10
Lucas Arent, landtmeterlandtmeter
1573-12-19
Lucas Arent, landtmeter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.085-087
9/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/4
Lucas Arentsz, lantmeterlantmeter
1572-11-28
Lucas Arentsz, lantmeter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.032
77/1
Jacob {landmeter}
/5/0-0
meester Jacop lantmeeterlantmeeter
1558-06-08
meester Jacop lantmeeter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.023
27/1
Arent Gerlofsz {wolwever}
/12
Mr Aernt lantmeterlantmeter
1576
Mr Aernt lantmeter
Bonboek-05A (koper)Nieuwstraat.012
160/022
Jan Pietersz Dou
/
mr Jan Pietersz Dou lantmeterlantmeter
1611-04-28
Es bij Cecilia Claesdr wedue van mr Jan Meesz vercoft aen mr Jan Pietersz Dou lantmeter
Bonboek-05A (koper)Nieuwstraat.003
189/042
Jan Pietersz Dou
/
mr Jan Pietersz Douw lantmeterlantmeter
1605-04-21
Es bij Willem Pietersz backer vercoft aen mr Jan Pietersz Douw lantmeter
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.028
38/1
Salomon Davidsz van Dulmanhorst
/24/48
Mr Salomon van Dulmanhorst Davidsz lantmeterlantmeter
1599
Mr Salomon van Dulmanhorst Davidsz lantmeter
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.091
8/1
Symon Fransz van Merwen
6/
Mr Symon Fransz van Merwen lantmeterlantmeter
1581-09
Mr Symon Fransz van Merwen lantmeter Vroetschap
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeSingel.120
72/2
Pieter Hendricksz van Bilderbeeck
/
Nu Pieter Henrixz van Bilderbeeck lantmeterlantmeter
1623-02-02 na
Nu Pieter Henrixz van Bilderbeeck lantmeter
Oud-belastingboek-C2 (eigenaar)OudeSingel.120
75/9
Pieter Hendricksz van Bilderbeeck
/
Pieter Henrixz van Bilderbeeck gesworen lantmeterlantmeter
1623-02-02
Pieter Henrixz van Bilderbeeck gesworen lantmeter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kloksteeg.008
211/09
Pieter Willemsz Sluyter
/
Pieter Sluyter die lantmeterlantmeter
1550-05-31
Pieter Sluyter die lantmeters huys ende erve
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.024
111/1
Symon Arentsz van Bruyningen {landmeter}
/20
Symon Adriaensz Rinckel v Bruyningen lantmeterlantmeter
1585
Symon Adriaenszoon Rinckel van Bruyningen huys, es getacxeert op 20 gulden
Waarboek-67 J-1581 (procureur)Sliksteeg.003
112/04
Symon Arentsz van Bruyningen {landmeter}
/
Symon Aerntsz lantmeterlantmeter
1581-12-20
Govert Adriaensz van Brandenburch zeepzieder en Symon Aerntsz lantmeter als procuratie hebbende van Aechte Symonsdr woonende tot Noortwyck zijne moeder
Waarboek-67 K-1582 (koper)Boommarkt.024
169/04
Symon Arentsz van Bruyningen {landmeter}
/
Symon Aerntsz lantmeter van Rijnlandtlantmeter van Rijnlandt
1583-04-23
Symon Aerntsz lantmeter van Rijnlandt
Grachtenboek-01 (eigenaar)Boommarkt.024
250/1
Symon Arentsz van Bruyningen {landmeter}
/
Symon Arentsz lantmeeterlantmeeter
1583-06-17
Symon Arentsz lantmeeter
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Boommarkt.024
171/04
Symon Arentsz van Bruyningen {landmeter}
/
Symon Arentsz van Bruyningen lantmeeterlantmeeter
1583-04-27
Symon Arentsz van Bruyningen lantmeeter poorter deser stede
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Boommarkt.024
208/05a
Symon Arentsz van Bruyningen {landmeter}
/
Symon Arentsz van Bruyningen wed. Geertgen Dircxdr
ondertrouw; Vrouwensteeg hoek Boommarkt
landmeter
1585-07-20
Symon Arentsz van Bruyningen wed. Geertgen Dircxdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
469/13
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeterlantmeter
1578-02-27
Commertgen Gommersdochter wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
477/13
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeterlantmeter
1578-03-04
Commertgen Gommersdr wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
197/08
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
weduwe Lucas Arentsz lantmeterlantmeter
1583-05-02
weduwe Lucas Arentsz lantmeter
GedwongenLening-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
8/1a
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/8
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeterlantmeter
1576
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
202/06
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
weduwe van Lucas Arentsz lantmeeterlantmeeter
1583-05-03
weduwe van Lucas Arentsz lantmeeter
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
963/05
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeterlandtmeter
1575-06-29
kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr