BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 19. Aantal = 17.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.085-087
963/06
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Commertgen Ghommertsdrlandtmeter
1575-06-29
kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.032
468/1

/7-0-0
Jacob, mr landmeterlandmeter
1561-12
Jacob, mr landmeter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.113.04
42/1

2/3-5-0/3-0-0
Jan Lantmeterlantmeter
1606-08
Deselve zijn huys en in huyere gebruyct wert bij Jan Lantmeter, op zijn aengeven
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.085-087
55/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/0-33-9
Lucas Aerntsz lantmeterlantmeter
1573
Lucas Aerntsz lantmeter, jaerlicxe pacht staende op zijn huysinge gelegen bij de Vrouwenkerc binnen Leyden
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.085-087
9/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/0-10
Lucas Arent, landtmeterlandtmeter
1573-12-19
Lucas Arent, landtmeter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.085-087
9/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/4
Lucas Arentsz, lantmeterlantmeter
1572-11-28
Lucas Arentsz, lantmeter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.032
77/1

/5/0-0
meester Jacop lantmeeterlantmeeter
1558-06-08
meester Jacop lantmeeter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.050
27/1
Arent Gerlofsz {wolwever}
/12
Mr Aernt lantmeterlantmeter
1576
Mr Aernt lantmeter
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.091
8/1
Symon Fransz van Merwen
6/
Mr Symon Fransz van Merwen lantmeterlantmeter
1581-09
Mr Symon Fransz van Merwen lantmeter Vroetschap
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kloksteeg.008
210/09
Pieter Willemsz Sluyter
/
Pieter Sluyter die lantmeterlantmeter
1550-05-31
Pieter Sluyter die lantmeters huys ende erve
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.024
111/1
Symon Arentsz {landmeter}
/20
Symon Adriaensz Rinckel v Bruyningen lantmeterlantmeter
1585
Symon Adriaenszoon Rinckel van Bruyningen huys, es getacxeert op 20 gulden
Grachtenboek-01 (eigenaar)Boommarkt.024
250/1
Symon Arentsz {landmeter}
/
Symon Arentsz lantmeeterlantmeeter
1583-06-17
Symon Arentsz lantmeeter
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
469/13
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeterlantmeter
1578-02-27
Commertgen Gommersdochter wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
477/13
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeterlantmeter
1578-03-04
Commertgen Gommersdr wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
197/08
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
weduwe Lucas Arentsz lantmeterlantmeter
1583-05-02
weduwe Lucas Arentsz lantmeter
GedwongenLening-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
8/1a
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/8
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeterlantmeter
1576
weduwe van Lucas Aerntsz lantmeter
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
963/05
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeterlandtmeter
1575-06-29
kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr