BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 190. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.019-021
88/1
Dirck Claesz {veenman}
/7
Dirck Claesz turfftreckerturfftrecker
1585
Dirck Claeszoon turfsteckers huysken es getacxeert op 7 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.1
83/1
Huibrecht Jansz {turftrekker}
6/
Huybrecht Jansz van Sloten bij Amsterdam slachturverslachturver
1581-09
Huybrecht Jansz van Sloten bij Amsterdam slachturver heeft hier gewoont omtrent acht jaeren
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.142-144
555/06

/
Pieter Jacobsz turfvoerderturfvoerder
1566-08-14
Pieter Jacobsz turfvoerder