BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 191. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.022
250/1
Huig Dircksz {kelder}
/
Huich Dirckz celder van Warmontcelder
1583-07-15
Huich Dirckz celder van Warmont
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Papengracht.022
62/14a
Huig Dircksz {kelder}
/
Huych Dirck Kelder
ondertrouw
kelder
1577-12-14
Huych Dirck Kelder
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.022
89/1
Huig Dircksz {kelder}
4/
Huych Dircxz eertyts kelder der Barnardieten tot Warmontkelder
1581-09
Huych Dircxz eertijts kelder der Barnarditen tot Warmont hier gewoont ix jaer
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.022
53/1
Huig Dircksz {kelder}
/2
Huych Dircxz kelderkelder
1581-12
Huych Dircxz kelder
Omslag-1583 (bewoner)Papengracht.022
53/1
Huig Dircksz {kelder}
/2
Huych Dirxz kelderkelder
1583-07-14
Huych Dirxz, keldef
Vetus-1585 (overledene)Papengracht.022
109/1a
Huig Dircksz {kelder}
/
wed v Huych Dircxz kelder v Warmontkelder
1585
Immetgen Antonisdr v Coddenoort wed v Huych Dircxz kelder v Warmont