BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 193. Aantal = 14.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 M-1584 (belending)Papengracht.024
218/09
Bartholomeus Adriaensz {tapijtwerker}
/
Bartholomees Bartholomeesz tapijtsiertapijtsier
1585-05-28
Bartholomees Bartholomeesz tapijtsier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Papengracht.024
456/06
Bartholomeus Adriaensz {tapijtwerker}
/
Bartholomees Meesz
een legwerker is een tapijtwerker
legwercker
1581-05-28
Bartholomees Meesz, legwerker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Papengracht.024
372/09
Bartholomeus Adriaensz {tapijtwerker}
/
Bartholomeeus Adriaensz tapijtsiertapijtsier
1582-06-23
Sebastiaen Jansz mandemaecker ende Bartholomeeus Adriaensz tapijtsier innewonende poorteren deser stadt
Waarboek-67 M-1584 (belending)Papengracht.024
219/08
Bartholomeus Adriaensz {tapijtwerker}
/
Bartolomees Bartolomeesz tapijtsiertapijtsier
1585-05-28
Bartolomees Bartolomeesz tapijtsier
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.024
240/1
Bartholomeus Adriaensz {tapijtwerker}
/
Bertolomeus Adriaensz tampeserywerckertampeserywercker
1583-07-15
Bertolomeus Adriaensz tampeserywercker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.011
266/03
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
/
Willem Andriesz de Raet tapissiertapissier
1563-02-04
Willem Andriesz de Raet tapissier
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Papengracht.002.1
277/04
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
/
Willem Andriesz de Raet tapissiertapijtwerker
1570-01-06
Willem Andriesz de Raet tapissier en legwerker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Breestraat.013
277/09
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
/
Willem Andriesz de Raet tapissiertapijtwerker
1570-01-06
Willem Andriesz de Raet tapissier en legwerker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.013
650/05
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
/
Willem Andriesz de Raet tapissiertapissier
1576-01-15
Willem Andriesz de Raet tapissier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.013
372/1
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
/24-0-0
Willem Andriesz Raidttapijtsier
1561-12
Willem Andriesz Raidt
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.011
554/03
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
/
Willem Andriesz tapijtwevertapijtwerker
1566-08-14
Willem Andriesz tapijtwever (met zijn zwager Bartholomeus Adriaansz tapijtwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
279/53

/
Willem Andriesz tapissiertapissier
1570-01-08
Willem Andriesz tapissier
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Breestraat.013
91/1
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
//0-31-0
Willem Andrieszoon de Raet tapytscertapytscer
1568
Willem Andrieszoon de Raet, tapytscer 31 sc. van pacht, staende op zijn huysinghe ende erve gelegen op den noortwesten houc van Sincte Barberen Susterenconventssteghe ende was verscheenen anno [15]68 – 31 sc.
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.013
372/1
Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}
/24-0/2-8
Willem Raidt Andriesztapijtsier
1564
Willem Raidt Andriesz