BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 196. Aantal = 51.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.052
346/04

/
Adriaen Pietersz glaescrijverglaescrijver
1556-08-12
Adriaen Pietersz glaescrijver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.049.2
460/08
Arent Jansz Coster
/
Aernt Jansz glaesschrijverglaesschrijver
1571-01-14
Aernt Jansz glaesschrijver
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.025
231/15
Carel Dominicusz
/
Carel Dominicusz glaesschrijverglaesschrijver
1577-04-26
Carel Dominicusz glaesschrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.036-038
252/1

/9-12-0
Claes Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Claes Anthonisz glaesschrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.004
132/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/17-17-0
Corn Cornelisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Corn Cornelisz glaesschrijver
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.000.2
297/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/5
Cornelis Anthoniss glaesschrijverglaesschrijver
1585
Cornelis Anthoniss glaesschrijvers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Volkstelling-1574 (bewoner)Steenschuur.000.2
203/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
21/
Cornelis Anthonissen glaesscrijver
Hogewoerd
glaesscrijver
1574-08-07
Cornelis Anthonissen glaesscrijver
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.004
123/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/8
Cornelis Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1585
Cornelis Anthoniss glaesschrijvers huys, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.000.2
274/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/9-12-0
Cornelis Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Cornelis Anthonisz, glaesschrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.000.2
297/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/1-12-0
Cornelis Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Cornelis Anthonisz, glaesschrijver
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.000.2
21/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/6
Cornelis Anthonisz glaesscryverglaesscryver
1576
Cornelis Anthonisz glaesscryver
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.000.2
190/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glasescriverglasescriver
1587-07-03
Cornelis Anthonisz glasescriver
Stratenboek-18 (eigenaar)Steenschuur.000.2
760/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glasescriverglasescriver
1588
Cornelis Anthonisz glasescriver
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.000.2
14/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/6
Cornelis Anthonisz, glaesscryverglaesscryver
1572-11-28
Cornelis Anthonisz, glaesscryver
Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.000.2
71/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/0-12
Cornelis Anthonisz, glasescryverglasescryver
1573-12-19
Cornelis Anthonisz, glasescryver
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.006-008
573/08
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
Cornelis Augustijnsz glaesschrijverglasschilder
1566-10-07
Cornelis Augustijnsz glaesschrijver
TiendePenning-1561 (huurder)Steenschuur.022.11
1179/1
Cornelis Pietersz {glasmaker}
/9-10-0
Cornelis Pieterszglaasschrijver
1561-12
Cornelis Pietersz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
26/2

1/3-4-0/1-10-0
Cornelis Quiringsz glaesschrijversglaesschrijver
1606-08
Cornelis Quiringsz glaesschrijvers huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Gijsbrecht van Coloven, op Cornelis Quirings aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
27/1

2/3-4-0/3-0-0
Cornelis Quiringsz glaesschrijversglaesschrijver
1606-08
deselve zijn huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
26/1

/2-11-0
Cornelis Quyrijnsz glaesscrijverglaesscryver
1601
Cornelis Quyrijnsz glaesscrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
27/1

/2-11-0
Cornelis Quyrijnsz glaesscrijverglaesscryver
1601
Corn Quyrynsz glaesscryver
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.000.2
274/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/30
Cornelis Thoniss glaesschrijverglaesschrijver
1585
Cornelis Thoniss glaesschrijvers huys opten houc es getacxeert op 30 gulden
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Breestraat.079
333/06

/
Cornelis Willemsz glaseschriverglaseschriver
1563-04-28
Cornelis Willemsz glaseschriver
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.055
92/05
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircsz glaeschrijverglaeschrijver
1578-10-27
Dirck Dircsz glaeschrijver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.131
165/10
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dyrck Jel glaesschrijverglaesschrijver
1569-03-00
Dyrck Jel glaesschrijver
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.024.1
62/05
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
erffgename van Heynrick Geritsz glasschrijverglasschrijver
1581-10-05
Cornelis Cornelisz Sprong wonende tot Rottedam als man ende voocht van Jannetgen Heynricxdr erffgename van Heynrick Geritsz glasschrijver
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.024.1
639/12
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
erffgenamen van Heynrick Gerrits glaesschrijverglasschilder
1576-01-27
erffgenamen van Heynrick Gerrits glaesschrijver
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Rapenburg.101
576/04
Ewout Pietersz {glasmaker}
/
Ewout Pietersz glasschrijverglasschrijver
1578-06-10
Jan Fran├žois kramer en Ewout Pietersz glasschrijver als voogden en ten behoeve van Jan Willem Jacomine en Neeltgen weeskinderen van Gijsbrecht Jansz Kijff glasschrijver en Jacomine Willemsdr (beide overleden)
Aflezingsboek-E (vermelding)Groenesteeg.022-024
106/1.2.7.1
Foy Claesz van Noorde {glasmaker}
/
Foey Claeszglaessschrijver
1580-11-22
Foey Claesz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.024.1
118/05
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
Henrick Gerrytsz glaesscrijverglaesscrijver
1560-12-24
Henrick Gerrytsz glaesscrijver
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.024.1
340/06
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
Heyndrick Gerrytsz glaeschrijverglaeschrijver
1561-10-21
Heyndrick Gerrytsz glaeschrijver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.024.1
446/11
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
Heynrick Gerytsz glaesscriverglaesscriver
1570-11-29
Heynrick Gerytsz glaesscriver
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.051
203/06
Jan Pietersz van Dam
/
Jan Pietersz van Dam glaesscriverglaesscriver
1550-02-13
Jan Pietersz van Dam glaesscriver
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.025
440/06
Carel Dominicusz
/
Kaerl Dominicusz glaesscrijverglaesscrijver
1565-11-26
Kaerl Dominicusz glaesscrijver
Waarboek-67 J-1581 (belending)VanDerWerffstraat.025.3
322/05
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambert Dammaszglaesschryver
1582-05-26
Belegen hebbende aen beyde zyden de voors. Lambert Dammasz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Paradijssteeg.051
322/06
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambert Dammaszglaesschryver
1582-05-26
de voors. Lambert Dammasz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Paradijssteeg.049
322/03
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambert Dammasz glaesschryverglaesschryver
1582-05-26
Lambert Dammasz glaesschryver
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.176-178
57/09
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambrecht Dammas glaseschriver
Lombardsteeg.007-019
glaseschriver
1581-09-16
Lambrecht Dammas glaseschriver
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Paradijssteeg.049
323/03
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambrecht Dammasz glaescryverglaescryver
1582-05-26
Lambrecht Dammasz glaescryver
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Watersteeg.000.1
16/1
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
3/9-8-0/4-10-0
Lambrecht Dammaszn glaesschrijverglasschilder
1606-08
Lambrecht Dammaszn glaesschrijver dat hij bewoont
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.180-182
48/08
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambrecht Dammisz glaesseschilderglaesseschilder
1581-08-23
Lambrecht Dammisz glaesseschilder
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.240.1
191/1a
Louris Adriaensz {glasschilder}
0/
Louris Adriaenszn van Delft glaeschrijverglaeschrijver
1581-09
Louris Adriaenszn van Delft glaeschrijver
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.067-069
483/05
Michiel Gerritsz {glasmaker}
/
Michiel Gerrytss glaesschrijverglaesschrijver
1571-02-20
Michiel Gerrytss glaesschrijver
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Breestraat.081.1
333/13
Pieter Gerritsz van Eyck
/
Pieter Geritsz glaseschrivers weduweglaseschrivers
1563-04-28
Alijtgen Jan Roon dochter Pieter Geritsz glaseschrivers weduwe
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.081.1
13/1
Pieter Gerritsz van Eyck
/12/0-24
Pieter Gherytsz glaesescryverglaesescryver
1558-06-08
Pieter Gherytsz glaesescryver
Inbrengboek-1540-1559 (gemachtigde)Haarlemmerstraat.088-090
352/03
Pieter Gerritsz van Eyck
/
Pieter Gherytsz glaesscrijverglaesscrijver
1557-01-02
Pieter Gherytsz glaesscrijver als gemachtigde van Reyer Broersz poirter ende wonachtich tot Alcmaer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Houtstraat.000.2
68/05
Pieter Michielsz {glasmaker, de oude}
/
Pieter Michielsz glaesschrijverglaesschrijver
1543-01-09
Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hogewoerd.042
1024/10
Pieter Michielsz {glasmaker, de jonge}
/
Pieter Michielsz glaesschrijverglaesschrijver
1577-01-01
kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.028
41/1
Salomon Davidsz van Dulmanhorst
/20
Salomon van Dulmanhorst glaesscryverglaesscryver
1585
Salomon van Dulmanhorst glaesscrijvers huys, es getacxeert op 20 gulden
Waarboek-67 C-1563 (overledene)
362/04

/
weduwe van Pieter Gerritsz glazenierglazenier
1565-05-21
Alijt Jansdr weduwe van Pieter Gerritsz glazenier (glasschrijver)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.101
576/09
Gijsbrecht Jansz Kijf {glasschilder}
/
weeskinderen van Gijsbrecht Jansz Kijff glasschrijverglasschrijver
1578-06-10
weeskinderen van Gijsbrecht Jansz Kijff glasschrijver en Jacomine Willemsdr (beide overleden)