BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 198. Aantal = 4.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.045-047
174/1

/2-0-0
deselve Adriaen Erasmusz (doorgehaald); Jan Wickaert vettewariervettewarier
1601
deselve Adriaen Erasmusz (doorgehaald)
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.033
37/1
Govert Hendricksz {koopman}
6/
Govert Henricxz vettewariervettewarier
1581-09
Govert Henricxz vettewarier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.016
122/1

7/7-4-0/10-10-0
Jan Sette vettewariervettewarier
1606-08
Jan Sette vettewarier dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.067
135/1

4/2-4-0/5-0-0
Pieter Adriaensz vettewariersvettewarier
1606-08
Pieter Adriaensz. vettewariers huys int poortgen dat hij gebruyct opt zeggen van zijn schoonvader, heeft