BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 198. Aantal = 13.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.045-047
174/1
Jan Wickaert
/2-0-0
deselve Adriaen Erasmusz (doorgehaald); Jan Wickaert vettewariervettewarier
1601
deselve Adriaen Erasmusz (doorgehaald)
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8395/141b

/3,2
Donaes Rouwaertvettewarier
1598-01-30
Donaes Rouwaert
Bonboek-02B (eigenaar)Rapenburg.093
78/001

/
Gerrit van der Mersch vettewarier
A, 209b
vettewarier
1607 na
Gerrit van der Mersch vettewarier
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.033
37/1
Govert Hendricksz {koopman}
6/
Govert Henricxz vettewariervettewarier
1581-09
Govert Henricxz vettewarier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomonsteeg.008.1
105/1
Jan de Winter {vettewarier, biertapper}
/2-10-0
Jan de Winter vettewariervettewarier
1601
Jan de Winter, vettewarier
Bonboek-02A (eigenaar)Salomonsteeg.008.1
141/001
Jan de Winter {vettewarier, biertapper}
/
Jan de Winter vettewarier
A, 172?
vettewarier
1601 na
Jan de Winter vettewarier
Bonboek-07C (eigenaar)Haarlemmerstraat.040
57/001

/
Jan Ruetstroy vettewarier
B785
vettewarier
1607 na
Jan Ruetstroy vettewarier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.016
122/1

7/7-4-0/10-10-0
Jan Sette vettewariervettewarier
1606-08
Jan Sette vettewarier dat hij bewoont
Bonboek-09A (koper)Langegracht.041-043
386/033

/
Lambert Harmensz vettewariervettewarier
1637-05-20
Is bij Isnout Fransz de Bije als getrout hebbende Duyfgen Bartholomeesdr van Assendelft eenige dochter ende erfgenaam van Bartholomees Willemsz van Assendelft vercoft aan Lambert Harmensz vettewarier
Bonboek-03A (koper)Nonnensteeg.003.1
290/033

/
Matheus van Hamme vettewariervettewarier
1607-04-02
Es bij dr Gomarus vercoft aen Jan Paedts bouckbinder ende Matheus van Hamme vettewarier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.067
135/1

4/2-4-0/5-0-0
Pieter Adriaensz vettewariersvettewarier
1606-08
Pieter Adriaensz. vettewariers huys int poortgen dat hij gebruyct opt zeggen van zijn schoonvader, heeft
GedwongenLening-1599 (bewoner)Burgsteeg.010
105/1
Pieter Plumioen {vettewarier}
/10/30
Pieter Plumioen vettewarier
gestelt op 10 gulden ende over de verdoubleringe 20 gulden
vettewarier
1599
Pieter Plumioen, vettewarier
GedwongenLening-1599 (bewoner)Haarlemmerstraat.172-174
31/1
Roelant van Stabel {vettewarier}
/25/25
Roelant van Stapels vettewarier
gestelt op 25 gulden, mer alsoe hij hem mit eede heeft geexpurgeert es hij in der verdoubleringe vermindert op
vettewarier
1599
Roelant van Stapels, vettewarier