BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 200. Aantal = 196.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.090
130/05
Aelbrecht Dircksz {waard}
/
Aalbrecht Dircksz biertapperbiertapper
1561 voor
Aalbrecht Dircksz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Breestraat.101-103
402/1
Abraham Diamant {tapper}
/
Abraham Diamant achter de Pensmarct tavernebiertapper
1607-05
Abraham Diamant achter de Pensmarct
Bonboek-06C (eigenaar)LangeMare.064-066
18/001
Abraham Willemsz {tapper}
/
Abraham Willemsz biertapperbiertapper
1601
Abraham Willemsz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)LangeMare.064-066
401/1
Abraham Willemsz {tapper}
/
Abraham Willemsz in De 3 Kievitten tavernebiertapper
1607-05
Abraham Willemsz in De 3 Kievitten opte Maern
Bierfraude-1607 (bewoner)StilleRijn.008-011
404/1
Geertgen Cornelisdr {vrouw van Adriaen Adriaensz}
/
Adriaen Adriaensz's weduwe pinttebierpinttebier
1607-05
Adriaen Adriaensz's weduwe in Marendorp opten houc van Barreveltssteech
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Caeciliastraat.022.3
197/1
Adriaen Ewoutsz {biertapper}
/
Adriaen Eewoutsz biertapperbiertapper
1601
Adriaen Eewoutsz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Caeciliastraat.022.3
405/1
Adriaen Ewoutsz {biertapper}
/
Adriaen Eewoutsz tavernebiertapper
1607-05
Adriaen Eewoutsz in de Vrouwencamp
Volkstelling-1581 (teller)Hooglandsekerkgracht.046-048
0/0f
Adriaen Jansz {biertapper}
/
Adriaen Jansz biertapper (bonmeesteren)biertapper
1581-09
Adriaen Jansz biertapper (bonmeesteren)
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.038
146/1
Adriaen Jansz {biertapper}
3/
Adriaen Jansz biertapper in 't Hulckgen bonmrbiertapper
1581-09
Adriaen Jansz biertapper in 't Hulckgen bonmr
Bierfraude-1607 (bewoner)Hogewoerd.081-083
406/1
Adriaen Jansz {hoefsmid}
/
Adriaen Jansz houfsmit tavernebiertapper
1607-05
Adriaen Jansz, houfsmit, opte Hogewoert in De Bonte Rhee
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwstraat.038
105/05
Adriaen Jansz {biertapper}
/
Adriaen Janszoon biertapperbiertapper
1578-11-20
een zijde deurgaende Adriaen Jans zoon,biertapper in den Gulden Rogge
Bierfraude-1607 (bewoner)Vliet.034
403/1
Aefgen Govertsdr {biertapper, vrouw van Willem Cornelisz}
/
Aeff Goverts van Duffelen pinttebierpinttebier
1607-05
Aeff Goverts van Duffelen opte Vliet opten houc van de Moelensteech
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6025/24a

/
Andries Jansz
Benningbroek
biertapper
1542-07-23
Andries Jansz
Waarboek-67 D-1567 (voogd)5eBinnenvestgracht.000.24
203/03
Arent Clementsz {biertapper}
/
Arent Clementsz biertapperbiertapper
1569-05-05
Arent Clementsz biertapper en Bouwen Pietersz als voogden en Cornelis Gerritsz lijmzieder als oom van Aaltgen weeskind van Dirck Gerritsz
Omslag-1573 (bewoner)Nieuwstraat.038
6/1
Adriaen Jansz {biertapper}
/0-10
Arent Jansz biertapperbiertapper
1573-12-19
Arent Jansz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Kijfgracht.001
409/1
Bartholomeus Corsz {stoeldraaier}
/
Bartelmees Korssen biertapperbiertapper
1607-05
Bartelmees Korssen
Bierfraude-1607 (bewoner)Clarensteeg.006
604/1
Bastiaen Cortyl
/
Bastiaen Cortyl cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Bastiaen Cortyl
Bonboek-01C (eigenaar)Pieterskerkhof.022
15/001
Bouwen Pietersz Vergeyl {biertapper}
/
Boudewijn Pietersz Vergeyl biertapperbiertapper
1601 na
Boudewijn Pietersz Vergeyl biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Pieterskerkhof.022
410/1
Bouwen Pietersz Vergeyl {biertapper}
/
Bouwen Vergeyl in De Blaeuwe Clock pinttebierpinttebier
1607-05
Bouwen Vergeyl in De Blaeuwe Clock op St. Pieterskerchoff
Bierfraude-1607 (bewoner)Molensteeg.012
605/1
Carel de Schachter
/
Caerl de Schachter backer in de Molensteech cleynbierbakker, kleinbiertapper
1607-05
Caerl de Schachter, backer, in de Molensteech
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Korevaarstraat.028.2
105/04
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claas Florisz biertapperbiertapper
1568-05-21
Pieter Jansz voller (met Claas Florisz biertapper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Levendaal.035
299/53
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claas Pouwelsz biertapperbiertapper
1574-02-25
Claas Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Levendaal.035
300/16
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claas Pouwelsz biertapperbiertapper
1574-02-26
Claas Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Uiterstegracht.087
470/04
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claas Pouwelsz biertapperbiertapper
1575-03-28
Cornelis Jacobsz Bien en Claas Pouwelsz biertapper als voogden over Willem Cornelisz onmondig weeskind van Cornelis Garbrantsz
Bierfraude-1607 (bewoner)Breestraat.157
411/1
Claes Claesz {tinnegieter, Leeuwarden}
/
Claes Claesz in De Bonte Zwan tavernebiertapper
1607-05
Claes Claesz, in De Bonte Zwan in de Nobelstraet
Bonboek-01C (eigenaar)Pieterskerkhof.008.1
221/001
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouelsz biertapper
Vet, 80
biertapper
1601 na
Claes Pouelsz biertapper
Bonboek-01C (eigenaar)Pieterskerkhof.008.2
224/001
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouelsz biertappers huys
Vet, 80
biertapper
1601 na
Claes Pouelsz biertappers huys
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.2
259/07
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Poulsz biertapperbiertapper
1580-04-24
’t huysken eertijts behoort hebbende Dirck Claesz Cruyckeblat nu toecomende Claes Poulsz, biertapper
Vetus-1585 (eigenaar)Gerecht.001.1
207/1
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/-
Claes Poulsz biertappers huysbiertapper
1585
Claes Poulsz biertappers huys
Waarboek-67 G-1578 (koper)Zegersteeg.021
333/04
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwels biertapperbiertapper
1579-07-27
Claes Pouwels biertapper, poorter
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Zegersteeg.021
225/03
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwels biertapperbiertapper
1583-05-12
Claes Pouwels biertapper
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Zegersteeg.021
226/03
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwels biertapperbiertapper
1583-05-12
Claes Pouwels biertapper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)5eBinnenvestgracht.009-011
225/09
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwels biertapperbiertapper
1583-05-12
Claes Pouwels biertapper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
278/13
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelszbiertapper
1579-05-25
Claes Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.054.1
73/03
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1576-07-09
Claes Pouwelsz biertapper (met Frans Jansz van Berendrecht als borg)
Waarboek-67 L-1584 (borg)Papengracht.029.4
18/05
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1583-08-30
Claes Pouwelsz biertapper ook schuldenaer
Waarboek-67 M-1584 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
100/08
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1585-03-11
Claes Pouwelsz biertapper ende zijne erven
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Papengracht.029.4
138/03
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1585-04-20
Claes Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Houtstraat.008
150/03
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1585-04-25
Claes Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 M-1584 (koper)Pieterskerkhof.008.2
170/04
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1585-04-27
Claes Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkhof.008.2
227/06
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1585-06-18
de wederhelfte van de poorte ofte gange mette huyzinge gecoft bij Claes Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Pieterskerkhof.008.2
234/04
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1585-06-23
Claes Pouwelsz biertapper
Poorterboeken-D-1532 (borg)Houtstraat.008
7307/128Vb
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1588-04-20
Claes Pouwelsz
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.002
319/01
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapper grootvader tot Leidenbiertapper
1584-01-27
Claes Pouwelsz biertapper grootvader tot Leiden en Dirck Claesz oom wonende tot Delft zijn over dezelve tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Hogewoerd.002
319/12
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapper grootvader tot Leidenbiertapper
1595-01-22
Claes Pouwelsz biertapper grootvader tot Leiden en Dirck Claesz oom wonende tot Delft zijn over dezelve tot voogden geordonneerd
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6030/24b

/
Claes Willemszbiertapper
1542-07-23
Claes Willemsz
Bierfraude-1607 (bewoner)JanVossensteeg.041-045
414/1
Coen Joriaensz {biertapper}
/
Coen Joriaenszoon, opte Beestemarct in Den Hoywagen tavernebiertapper
1607-05
Coen Joriaenszoon, opte Beestemarct in Den Hoywagen
Bierfraude-1607 (bewoner)Hogewoerd.005
413/1
NN {vrouw van Colaert de Cuyper}
/
Colaert de Cuypers weduwe in De Lantman opte Hogewoert tavernebiertapper
1607-05
Colaert de Cuypers weduwe in De Lantman opte Hogewoert
Waarboek-67 D-1567 (borg)Kaiserstraat.029
107/06
Cornelis Aelbrechtsz {biertapper}
/
Cornelis Aalbrechtsz biertapperbiertapper
1568-05-26
Cornelis Cornelisz linnenwever en Cornelis Aalbrechtsz biertapper als borg
Waarboek-67 C-1563 (koper)
108/53

/
Cornelis Anthonisz biertapperbiertapper
1564-02-07
Cornelis Anthonisz biertapper
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.043-045
75/1
Cornelis Bouwensz van Sempel
/3
Cornelis Bouwensz biertapperbiertapper
1583-07-14
Cornelis Bouwensz, biertapper
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Papengracht.036
361/03
Cornelis Bouwensz van Sempel
/
Cornelis Bouwensz biertapper poorterbiertapper
1579-09-02
Cornelis Bouwensz biertapper poorter
Grote-Bewijzen-C (belending)Hooigracht.043-045
190/11
Cornelis Bouwensz van Sempel
/
Cornelis Bouwenszn Sempel biertapperbiertapper
1590-06-27
Cornelis Bouwenszn Sempel biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Uiterstegracht.091-093
418/1
Cornelis Symonsz {snijder}
/
Cornelis Symonsz den Ronden tavernebiertapper
1607-05
Cornelis Symonsz den Ronden opte Uyterstegraft
Bierfraude-1607 (bewoner)Noordeinde.036-038
421/1
Cors Lourisz {biertapper}
/
Cors Lourysz legt zeech te bedt in De Kaetsbaen tavernebiertapper
1607-05
Cors Lourysz, legt zeech[=ziek] te bedt in 't Noorteynde in De Kaetsbaen
Bierfraude-1607 (bewoner)Uiterstegracht.016.1
422/1
Daniël Amelisz {biertapper}
/
Daniel Melisz tavernebiertapper
1607-05
Daniel Melisz, woonende opte Uyterstegraft
Bierfraude-1607 (bewoner)Kolfmakersteeg.016
423/1
Dionys van Hondegem {schoenmaker}
/
Dionys van Hondegom pinttebierpinttebier
1607-05
Dionys van Hondegom in de Colfmakerstege
Bierfraude-1607 (bewoner)VanDerWerffstraat.076
425/1
Dirck Claesz {zeemtouwersknecht, bierdrager}
/
Dirc Claesz bierdrager biertapperbiertapper
1607-05
Dirc Claesz, bierdrager, opte Achtergraft bij 't Mierennest
Bierfraude-1607 (bewoner)Haarlemmerstraat.230
426/1
Dirck Mourijnsz {biertapper}
/
Dirc Mourijnsz in 't Vliegende Vendel tavernebiertapper
1607-05
Dirc Mourijnsz in 't Vliegende Vendel bij de Zijlpoort
Bierfraude-1607 (bewoner)Hogewoerd.103
614/1
Dirck Philipsz {boomgaardenier}
/
Dirc Philipsz in De Groene Papegay bij de Hoochwoertspoort cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Dirc Philipsz in De Groene Papegay bij de Hoochwoertspoort
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Rapenburg.121
165/04
Dirck Gerritsz {biertapper}
/
Dirck Gerritsz biertapperbiertapper
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Bierfraude-1607 (bewoner)Clarensteeg.014-016
429/1
François de Winter {biertapper}
/
Franchoys de Winter pinttebierpinttebier
1607-05
Franchoys de Winter, woonende in de Claessteech
Bierfraude-1607 (bewoner)Schoolsteeg.006.2
428/1
Frans Bartholomeusz {Schoolsteeg}
/
Frans Bartelmeesz pinttebierpinttebier
1607-05
Frans Bartelmeesz in de Schoolsteech woonende
Waarboek-67 B-1562 (borg)Doezastraat.041
218/04
Frederick Arentsz {wagenaar, biertapper}
/
Frederick Adriaensz biertapperbiertapper
1562-12-03
Cornelis Augustijnsz glasmaker (met Frederick Adriaensz biertapper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.040.4
296/05

/
Frederick Adriaensz biertapperbiertapper
1563-03-10
Frederick Adriaensz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Breestraat.013
434/1
Gerrit Cornelisz den Drijver
/
Geryt Cornelisz den Drijver bij 't Noorteyndt in 't Metalen Serpent pinttebierpinttebier
1607-05
Geryt Cornelisz den Drijver bij 't Noorteyndt in 't Metalen Serpent
Bierfraude-1607 (bewoner)JanVossensteeg.013
432/1
Gerrit den Vrecken {biertapper}
/
Geryt den Vrecken in De Naecte Man tavernebiertapper
1607-05
Geryt den Vrecken in Jan Vossensteech in De Naecte Man
Bierfraude-1607 (bewoner)Haarlemmerstraat.011
430/1
Gerrit Dircksz {koopman}
/
Geryt Dircxz coman tavernebiertapper
1607-05
Geryt Dircxz, coman bij de Rijnsburgerpoort in Marendorp
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.114
5922/16Va
Gerrit Dircksz van Kessel
/
Geryt Dircxz van Kessel
Kessel ?
biertapper
1542-07-13
Geryt Dircxz van Kessel
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.114
5963/19Vb
Gerrit Dircksz van Kessel
/
Geryt Dircxz van Kesselebiertapper
1542-07-19
Geryt Dircxz van Kessele
Bierfraude-1607 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.24
622/1
Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Gerrit Mattheusz}
/
Geryt Tollenaers wedue cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Geryt Tollenaers wedue
Bierfraude-1607 (bewoner)Pieterskerkgracht.000.1
433/1
Marytgen Aelbrechtsdr {biertapper, vrouw van Gerrit Woutersz}
/
Geryt Woutersz's weduwe aen St Pieterskercgraft opten houc van de Volresgraft tavernebiertapper
1607-05
Geryt Woutersz's weduwe aen St Pieterskercgraft opten houc van de Volresgraft
Bierfraude-1607 (bewoner)Middelweg.015.1
435/1
Gijsbrecht Pietersz {biertapper}
/
Gijsbert Pietersz op 't Hoochlants Kerchof in Den Oraengien Appel tavernebiertapper
1607-05
Gijsbert Pietersz op 't Hoochlants Kerchof in Den Oraengien Appel
Bierfraude-1607 (bewoner)JanVossensteeg.047-051
437/1
NN {vrouw van Gilles Bril}
/
Gillis Bril's wedue opt Beestenmarct tavernebiertapper
1607-05
Gillis Bril's wedue opt Beestenmarct woonende
Bierfraude-1607 (bewoner)LangeMare.054
623/1
Josina Jansdr {vrouw van Guillaume de Bij}
/
Guillaume de Byen huysvrouwe cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Guillaume de Byen huysvrouwe
Bierfraude-1607 (bewoner)Doezastraat.002-004
441/1
Hendrick Claesz van Eyck {apotheker}
/
Henric Claesz van Eyck in De Gouden Cater tavernebiertapper
1607-05
Henric Claesz van Eyck in De Gouden Cater opte Coepoortsgraft
Bierfraude-1607 (bewoner)Noordeinde.026
442/1
Wijntgen Jacobsdr {t Kind}
/
Henric Gerytsz Kint van Haerlem's weduwe tavernebiertapster
1607-05
Henric Gerytsz Kint van Haerlem's weduwe in 't Noorteynde
Bierfraude-1607 (bewoner)Haarlemmerstraat.085-087
443/1
Hendrick Lucasz {schoenmaker}
/
Henric Lucasz tavernebiertapper
1607-05
Henric Lucasz aen de Vrouwenkerc in Marendorp
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8650/168a

/3,2
Henrick Cornelisz
Alkmaar
biertapper
1601-08-31
Henrick Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Levendaal.066
305/05
Harper Dircksz {bierdrager}
/
Herper Dircxz biertapperbiertapper
1582-05
Herper Dircxz biertapper
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.025
1360/2
Hendrick Cornelisz Dulpaert
/5-10-0
Heyndrick Cornelisz biertapperbiertapper
1561-12
Heyndrick Cornelisz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
445/1
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huych Claesz waert in Den Voortsten Doelen tavernewaert, biertapper
1607-05
Huych Claesz, waert in Den Voortsten Doelen
Bierfraude-1607 (bewoner)Haarlemmerstraat.268
446/1
Huig Lijcken {molenaar}
/
Huych Lycken molenaer in Marendorp aen de Zijlpoort tavernemolenaer, biertapper
1607-05
Huych Lycken, molenaer, in Marendorp aen de Zijlpoort
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.013
36/04
Jacob Fransz {tollenaar}
/
Jacob Fransz biertapperbiertapper
1576-05-05
Jacob Fransz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Middelstegracht.050
450/1
Jacob Hendricksz {herbergier}
/
Jacob Henrixz brouwersknecht opte Middelstegraft bij de Vleersteech pinttebierbrouwersknecht, pinttebier
1607-05
Jacob Henrixz, brouwersknecht, opte Middelstegraft bij de Vleersteech
Bierfraude-1607 (bewoner)Hogewoerd.022
628/1
Jacob Paling {bakker}
/
Jacob Paling in 't Open Hart cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Jacob Paling in 't Open Hart
Bierfraude-1607 (bewoner)Paradijssteeg.020-036
447/1
Jacob Jansz {biertapper}
/
Jacop Jansz in de Hoochlants Kersteech in 't Nieu Paradijs tavernebiertapper
1607-05
Jacop Jansz in de Hoochlants Kersteech in 't Nieu Paradijs
Bierfraude-1607 (bewoner)Uiterstegracht.054.2
451/1
Jacob Jansz {landman, brouwersknecht}
/
Jacop Jansz, brouwersknecht in De Roode Zee pinttebierpinttebier
1607-05
Jacop Jansz, brouwersknecht, opte Uyterstegraft in De Roode Zee
Bierfraude-1607 (bewoner)Groenhazengracht.016
449/1
Geertruid Jansdr {vrouw van Jacob Pouwelsz}
/
Jacop Pouwelsz's wedue in den Achtersten Doelen tavernebiertapper
1607-05
Jacop Pouwelsz's wedue in den Achtersten Doelen
Bierfraude-1607 (bewoner)Haarlemmerstraat.214
467/1
Jan Vincentenz {biertapper}
/
Jan Centen in Marendorp in De Drie Lammeren pinttebierpinttebier
1607-05
Jan Centen in Marendorp in De Drie Lammeren
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)SintJacobsgracht.000.09
277/05
Jan Claesz van Immerzeel {tapper}
/
Jan Claesz biertapperbiertapper
1581-01-21
Jan Claesz biertapper (met Jan Jan Simonsz van Leiderdorp nu in Leiden wonend als borg)
Waarboek-67 H-1580 (koper)SintJacobsgracht.000.09
278/06
Jan Claesz van Immerzeel {tapper}
/
Jan Claesz biertapperbiertapper
1581-01-21
Jan Claesz biertapper
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.09
62/1
Jan Claesz van Immerzeel {tapper}
/4
Jan Claesz biertapperbiertapper
1581-12
Jan Claesz biertapper
Omslag-1583 (bewoner)SintJacobsgracht.000.09
65/1
Jan Claesz van Immerzeel {tapper}
/6
Jan Claesz biertapperbiertapper
1583-07-14
Jan Claesz, biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)SintJacobsgracht.000.09
470/1
Jan Claesz van Immerzeel {tapper}
/
Jan Claesz van Immerzeel op Sinct Jacobgraft in De Kaetsbaen tavernebiertapper
1607-05
Jan Claesz van Immerzeel op Sinct Jacobgraft in De Kaetsbaen
Bierfraude-1607 (bewoner)Raamsteeg.000.18
474/1
Jan de Vrijer {garentwijnder}
/
Jan de Vrijer in de Raemsteech in het Twijnhuys pinttebierpinttebier
1607-05
Jan de Vrijer in de Raemsteech in het Twijnhuys
Bierfraude-1607 (bewoner)Langebrug.045
641/1
Jan de Winter {vettewarier, biertapper}
/
Jan de Winter in de Diefsteech opten houc van de Volresgraft cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Jan de Winter in de Diefsteech opten houc van de Volresgraft
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5952/18Va

/
Jan Dircxz biertapper
Zoeterwoude
biertapper
1542-07-15
Jan Dircxz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Houtstraat.000.02
249/03
Jan Ewoutsz {biertapper, koopman}
/
Jan Ewoutsz biertapper waard in 'Den Afterbrouck'biertapper
1577-05-17
Jan Ewoutsz biertapper waard in 'Den Afterbrouck'
Bierfraude-1607 (bewoner)Mandenmakerssteeg.007
458/1
Jan Gerritsz de Goede
/
Jan Gerytsz de Goede in de Mandemakersteech in De Waechschael tavernebiertapper
1607-05
Jan Gerytsz de Goede in de Mandemakersteech in De Waechschael
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.119
304/05
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucass biertapperbiertapper
1570-02-16
Jan Lucass biertapper
Crim-Vonnisboek-01 (overledene)Rapenburg.119
525/03
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz
zie Cornelis Willemsz Buys
biertapper
1578-04-16
(delict/overledene) Gestorven aan de verwondingen hem toegebracht door Cornelis Willemszn. Buys (eis) (vonnis)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Molensteeg.019
473/03
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1571-02
Jan Lucasz biertapper in Leiden (met Bouwen Joostensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Rapenburg.119
168/05
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1572-05-06
Jan Lucasz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)WillemDanielsteeg.000.06
98/03
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1572-05-07
Jan Lucasz biertapper (met Adriaan Harmansz metselaar als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)WillemDanielsteeg.000.06
97/03
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1572-05-09
Jan Lucasz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)WillemDanielsteeg.000.08
286/03
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1574-01-16
Jan Lucasz biertapper (met Adriaan Harmansz metselaar als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.119
301/05
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1574-03-01
Jan Lucasz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (belending)WillemDanielsteeg.000.06
443/08
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1575-01-31
Jan Lucasz biertapper
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Rapenburg.014
156/03
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1577-02-01
Jan Lucasz biertapper als man en voogd van Agatha Claesdr (met Anthonis Meesz bouwman wonende in Leiden als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)5eBinnenvestgracht.015-016
464/05
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1578-02-21
Cornelis Pietersz schuitvoerder (met Jan Lucasz biertapper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Kaiserstraat.003
542/08
Jan Lucasz {biertapper}
/
Jan Lucasz biertapperbiertapper
1578-04-23
Jan Lucasz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Paradijssteeg.018
295/06
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz biertapperbiertapper
1574-02-06
Jan Pietersz biertapper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Paradijssteeg.018
364/06
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz biertapperbiertapper
1577-10-31
Jan Pietersz biertapper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.018
142/06
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz biertapperbiertapper
1583-03-09
Jan Pietersz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Vliet.003
468/1
Jan Pietersz Onderwater
/
Jan Pietersz van Onderwater opte Vliet in De Gecroonde Zwan tavernebiertapper
1607-05
Jan Pietersz van Onderwater opte Vliet in De Gecroonde Zwan
Bierfraude-1607 (bewoner)Groenesteeg.022-024
637/1
Jan Matthijsz van Tol {biertapper}
/
Jan Tijsz van Tol in de Groensteech cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Jan Tijsz van Tol in de Groensteech
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.131
64/1
Jannetgen Cornelisdr {tapper}
/2
Jannetgen Cornelisdr biertapsterbiertapster
1581-12
Jannetgen Cornelisdr biertapster
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.131
72/1
Jannetgen Cornelisdr {tapper}
/2
Jannetgen Cornelisdr biertapsterbiertapster
1583-07-14
Jannetgen Cornelisdr, biertapster
Waarboek-67 D-1567 (belending)Paradijssteeg.018
210/05
Jasper Pietersz Bols
/
Jasper Pietersz biertapperbiertapper
1566-11-01
Jasper Pietersz biertapper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.040.4
386/03
Jacob Jacobsz {Zwaentgen}
/
Jonge Jacob Jacobsz biertapperbiertapper
1561-12-23
Jonge Jacob Jacobsz biertapper (met Lodewijck Lodewijcksz snijder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.043-045
24/04
Jacob Jacobsz {Zwaentgen}
/
Jonge Jacob Jacobsz biertapperbiertapper
1562-01-31
Jonge Jacob Jacobsz biertapper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.043-045
51/04
Jacob Jacobsz {Zwaentgen}
/
Jonge Jacob Jacobsz biertapperbiertapper
1562-02-23
Jonge Jacob Jacobsz biertapper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.002
1/1
Joris Claesz Focker
8/
Joris Claesz Focker biertapper schutterbiertapper
1581-09
Joris Claesz Focker biertapper schutter
Bierfraude-1607 (bewoner)Breestraat.010
648/1
Annetgen Adriaensdr {vrouw van Joris Robrechtsz}
/
Jorys Robrechtsz's wedue in De Palsgraef bij de Tonisbrugge cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Jorys Robrechtsz's wedue in De Palsgraef bij de Tonisbrugge
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
82/1
Lambrecht Claesz {tapper}
6/
Lambert Claesz biertapperbiertapper
1581-09
Lambert Claesz biertapper
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.057
60/1
Lambrecht Claesz {tapper}
/6
Lambert Claesz biertapperbiertapper
1583-07-14
Lambert Claesz, biertapper
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hooigracht.075
7310/129b
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambert Janszbiertapper
1588-04-28
Lambert Jansz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.164
138/08
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambert Jansz biertapperbiertapper
1579-01-23
Lambert Jansz biertapper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.164
139/08
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambert Jansz biertapperbiertapper
1579-01-23
Lambert Jansz biertapper
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Middelstegracht.050
116/03
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambert Jansz biertapperbiertapper
1584-05-09
Lambert Jansz biertapper, Zijtgen Jorisdr is zijn moeder
Bierfraude-1607 (bewoner)Hooigracht.075
483/1

/
Lambert Jansz's wedue opte Hoygraft in De Vergulden Gans tavernebiertapper
1607-05
Lambert Jansz's wedue opte Hoygraft in De Vergulden Gans
GedwongenLening-1599 (bewoner)Hooigracht.075
39/1
Lambrecht Jansz {tapper}
/30/30
Lambert Jansz, biertapper
eerst gestelt op 30 gulden, mer op zijn gedaenen eedt vermindert op 15 gulden comt
biertapper
1599
Lambert Jansz, biertapper
Grote-Bewijzen-C (belending)Haarlemmerstraat.164
93/12
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambert Janszn biertapperbiertapper
1584-01-02
Lambert Janszn biertapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.057
62/06
Lambrecht Claesz {tapper}
/
Lambrecht Claesz biertapperbiertapper
1580-05-07
Lambrecht Claesz biertapper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.057
199/06
Lambrecht Claesz {tapper}
/
Lambrecht Claesz biertapperbiertapper
1580-09-10
Lambrecht Claesz biertapper
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
57/1
Lambrecht Claesz {tapper}
/6
Lambrecht Claesz biertapperbiertapper
1581-12
Lambrecht Claesz biertapper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.044.2
193/04
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambrecht Janszbiertapper
1579-03-26
Lambrecht Jansz biertapper poorter dese stede
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.044.2
194/04
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambrecht Janszbiertapper
1579-03-26
Lambrecht Jansz biertapper mede poorter onzes stede
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelstegracht.044.1
18/03
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambrecht Janszbiertapper
1581-07-12
Lambrecht Jansz, biertapper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.044.2
18/08
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambrecht Janszbiertapper
1581-07-12
Lambrechts Jansz, biertapper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.075
186/04
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambrecht Jansz biertaperbiertaper
1580-09-02
Lambrecht Jansz biertaper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.044
184/03
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambrecht Jansz biertapperbiertapper
1580-09-02
Lambrecht Jansz biertapper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hooigracht.075
185/06
Lambrecht Jansz {tapper}
/
Lambrecht Jansz biertapperbiertapper
1580-09-02
Lambrecht Jansz biertapper
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8719/175b

/3,2
Lammert Janszbiertapper
1602-08-30
Lammert Jansz
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakersteeg.011
143/1
Lysbeth Jacobsdr {biertapper}
1/
Lysbeth Jacobsdr alias meut biertapsterbiertapster
1581-09
Lysbeth Jacobsdr alias Meut biertapster
Waarboek-67 M-1584 (koper)Rapenburg.135.3
29/09
Maerten Joostenz van Rossum {tapper}
/
Maert Joostensz van Rossum biertapperbiertapper
1581-06-13
Maert Joostensz van Rossum biertapper woenende in deser stadt Leyden op Rapenburch in 't bon van 't Nieuwelant
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.135.3
24/1
Maerten Joostenz van Rossum {tapper}
/6
Maerten van Rossen biertapperbiertapper
1583-07-14
Maerten van Rossen, biertapper
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.135.3
22/1
Maerten Joostenz van Rossum {tapper}
/6
Maerten van Rossum biertapperbiertapper
1581-12
Maerten van Rossum biertapper
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Doezastraat.001.05
29/14
Maerten Joostenz van Rossum {tapper}
/
Maerten van Rossum biertapperbiertapper
1584-12-16
Maerten van Rossum zijn stalinge opte Coepoortsgraft
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.135.3
1180/1
Maerten Joostenz van Rossum {tapper}
/20
Maerten van Rossum biertapperbiertapper
1585
Maerten van Rossum biertappers huys verhuyert es getacxeert op 20 gulden
Bierfraude-1607 (bewoner)Rapenburg.135.3
487/1
Neeltgen Adriaensdr {vrouw van Jasper Dircksz, Maerten van Rossum}
/
Maerten van Rossums wedue op 't Steenschuyr in Delff tavernebiertapper
1607-05
Maerten van Rossums wedue op 't Steenschuyr in Delff
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Rapenburg.135.3
29/04
Maerten Joostenz van Rossum {tapper}
/
Maerts Joostensz van Rossum biertapperbiertapper
1584-12-16
Maerts Joostensz van Rossum biertapper woenende in deser stadt Leyden op Rapenburch in 't bon van 't Nieuwelant
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Rapenburg.135.3
29/05

/
Magdalena Pietersdr biertapster weduwe van Cornelis Willemsz't Zwijnbiertapster
1584-12-16
Magdalena Pietersdr biertapster weduwe van Cornelis Willemsz't Zwijn haer erven ende nacomelingen woenende in de voors. Ambachte van Zueterwoude
Waarboek-67 F-1576 (belending)Mandenmakerssteeg.000.4
360/05
Marcelis Jansz {biertapper}
/
Marchelis Jansz biertapperbiertapper
1577-10-28
Marchelis Jansz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Garenmarkt.000.17
656/1
Mattheus van Hamme
/
Matheus van Hamme cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Matheus van Hamme, opte Oosterlingplaets
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.043-045
65/1
Cornelis Bouwensz van Sempel
/3
Mr Cornelis Bouwenszbiertapper
1581-12
Mr Cornelis Bouwensz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.090
6367/64a
Aelbrecht Dircksz {waard}
/
oude Aelbrecht Dirckenbiertapper
1567-01-09
oude Aelbrecht Dircken
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Korevaarstraat.030.2
436/04
Ozier Maertensz {landman, biertapper}
/
Ozier Maartensz biertapperbiertapper
1575-01-22
Ozier Maartensz biertapper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Korevaarstraat.030.2
476/03
Ozier Maertensz {landman, biertapper}
/
Ozier Maertensz biertapperbiertapper
1580-02-01
Ozier Maertensz biertapper
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.058
151/1
Pieter Ewoutsz Hoflant
4/
Pieter Ewoutsz Hoflandt biertapperbiertapper
1581-09
Pieter Ewoutsz Hoflandt biertapper
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8621/165b

/3,2
Pieter Gomberbiertapper of herbergier
1601-05-01
Pieter Gomber
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.080-082
172/06
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Henrycksz biertapperbiertapper
1569-03-20
Pieter Henrycksz biertapper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwstraat.038
136/13
Pieter Meesz {biertapper}
/
Pieter Mees Garbrantsz biertapperbiertapper
1560-12-13
Pieter Mees Garbrantsz biertapper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwstraat.038
501/06
Pieter Meesz {biertapper}
/
Pieter Mees Garbrantsz biertapperbiertapper
1566-04-08
Pieter Mees Garbrantsz biertapper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwstraat.038
573/07
Pieter Meesz {biertapper}
/
Pieter Mees Grabrantsz biertapperbiertapper
1566-10-07
Pieter Mees Grabrantsz biertapper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwstraat.038
324/07
Pieter Meesz {biertapper}
/
Pieter Meesz biertappers ervebiertapper
1561-09-19
Pieter Meesz biertappers erve
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6026/24a

/
Pieter Thymansz
Rijnsaterwoude
biertapper
1542-07-23
Pieter Thymansz
Waarboek-67 A-1560 (borg)Uiterstegracht.062
341/04
Pieter Thimansz {biertapper}
/
Pieter Thymansz biertapperbiertapper
1561-10-22
Jan Pietersz wolwever (met Pieter Thymansz biertapper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)5eBinnenvestgracht.000.32
490/04
Pieter Thimansz {biertapper}
/
Pieter Thymansz biertapperbiertapper
1566-03-16
Pieter Thymansz biertapper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)5eBinnenvestgracht.000.32
27/03
Pieter Thimansz {biertapper}
/
Pieter Thymansz biertapperbiertapper
1567-10-13
Pieter Thymansz biertapper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Aalmarkt.027-028.1
170/04
Pieter Werboutsz {schout}
/
Pieter Warboutsz biertapperbiertapper
1577-02-21
Pieter Warboutsz biertapper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.033
164/07
Pieter Thimansz {biertapper}
/
Pyeter Thymansz biertapperbiertapper
1569-03-06
Pyeter Thymansz biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)OudeVarkenmarkt.005
499/1
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claesz woonende op 't Zandt tavernebiertapper
1607-05
Rochus Claesz, woonende op 't Zandt in de [niet ingevuld]
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.040.1
499/04
Roelof Mourijnsz {biertapper}
/
Roelof Mouweringsz biertapperbiertapper
1566-03-24
Roelof Mouweringsz biertapper
GedwongenLening-1599 (bewoner)Barbarasteeg.001
57/1
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
/10/30
Sijmon Jacobsz, biertapper
gestelt op 10 gulden, mit de verdoubleringe van 20 gulden comt tsamen, Opten 21 marti 1601 comparerende heeft hem bezwaert gevonden eedt te doen dat zyn goeden geen 2,000 waerdich zyn
biertapper
1599
Sijmon Jacobsz, biertapper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)5eBinnenvestgracht.000.04
443/04
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
/
Symon Jacobsz biertapperbiertapper
1583-11-19
Symon Jacobsz biertapper verkoopt een vierde deel van het huis voor 60 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Barbarasteeg.001
238/1
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
6/
Symon Jacobsz biertapper ende smidbiertapper ende smit
1581-09
Symon Jacobsz biertapper ende smid
Kerven-1581 (bewoner)Barbarasteeg.001
112/1
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
/4
Symon Jacopsz biertapperbiertapper
1581-12
Symon Jacopsz biertapper
Omslag-1583 (bewoner)Barbarasteeg.001
112/1
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
/4
Symon Jacopsz biertapperbiertapper
1583-07-14
Symon Jacopsz, biertapper
Bierfraude-1607 (bewoner)Langebrug.009-011
662/1
Symon Jansz {speldenmaker}
/
Symon Jansz spellemaecker opte Volresgraft cleynbierspellemaecker, kleinbiertapper
1607-05
Symon Jansz, spellemaecker, opte Volresgraft
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Doezastraat.012-016
53/04
Symon Pietersz Bom {bouwman}
/
Symon Pietersz Bombiertapper
1585-01-18
Symon Pietersz Bom
Bierfraude-1607 (bewoner)Kalvermarkt.004
663/1
Symon Maertensz van Haerlem
/
Symon van Haerlem in de Waertstraet buyten de Zijlpoort cleynbierkleinbiertapper
1607-05
Symon van Haerlem in de Waertstraet buyten de Zijlpoort
Volkstelling-1581 (overledene)Pieterskerkgracht.000.1
100/1a
Aelbrecht Anthonisz {schipper}
0/
wed v Aelbert Thonisz biertapperbiertapper
1581-09
Ael Ghijsbertsdr anders genaemd Ael de heeckelster wed v Aelbert Thonisz biertapper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
90/04
Jan Lucasz {biertapper}
/
wedue van Jan Lucasz biertapperbiertapper
1578-10-23
Agatha Claesdr wedue van Jan Lucasz biertapper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Noordeinde.028-030
247/1a
Frederick Arentsz {wagenaar, biertapper}
/
wedue wijlen Fredrick Aerntsz biermanbierman
1601
Machtelt Geryt Vinckendr wedue wijlen Fredrick Aerntsz bierman
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
11/06
Jan Lucasz {biertapper}
/
weduwe van Jan Lucasz biertapperbiertapper
1578-07-17
Agatha Claesdr, weduwe van Jan Lucasz, biertapper (bijgestaan door haar zwager Claes Claesz van Bodegraven)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
89/04
Jan Lucasz {biertapper}
/
weduwe van Jan Lucasz biertapperbiertapper
1578-10-23
Agatha Claesdr weduwe van Jan Lucasz biertapper (bijgestaan door Louris Cornelisz Schenaert haar voogd)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)FaliedeBegijnhof.022
383/04
Jan Lucasz {biertapper}
/
weduwe van Jan Lucasz biertapper in sijn levenbiertapper
1579-09-29
Aechte Claesdr weduwe van Jan Lucasz biertapper in sijn leven als erfgenaem van Geertgen Claesdr haer za. zuster mit Louris Cornelisz Schenaert haer gecoren voocht
Bierfraude-1607 (bewoner)Noordeinde.013
507/1
Willem Claesz Mast
/
Willem Claesz coperslager in 't Noorteynde pinttebiercoperslager, pinttebier
1607-05
Willem Claesz, coperslager, in 't Noorteynde
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.179
501/09
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz biertapperbiertapper
1571-03-25
Willem Gerritsz biertapper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.002
1/8
Willem Gerritsz van Ouwetering
0/
Willem Gerritsz van de Ouwetering zijn wijfs broeder een jaer mit hem gewoont schutterbiertapper
1581-09
Willem Gerritsz van de Ouwetering zijn wijfs broeder een jaer mit hem gewoont schutter
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5948/18Va

/
Willem Pietersz
Kampen
biertapper
1542-07-15
Willem Pietersz
Bierfraude-1607 (bewoner)Paradijssteeg.020-036
511/1
Willem Willemsz den Engelsman {biertapper}
/
Willem Willemsz den Engelsman in 't Paradijs tavernebiertapper
1607-05
Willem Willemsz den Engelsman, in de Hoochlants Kercsteech in 't Paradijs
Omslag-1583 (bewoner)Middelweg.015.1
96/1
Wouter Jansz {biertapper, zeepzieder}
/4
Wouter Jansz biertapperbiertapper
1583-07-14
Wouter Jansz, biertapper
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.015.1
156/1
Wouter Jansz {biertapper, zeepzieder}
5/
Wouter Jansz biertapper en de seepsiedersknechtbiertapper ende seepsiedersknecht
1581-09
Wouter Janssen biertapper ende seepsierdersknecht