BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 211. Aantal = 5.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.008
33/1
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
4/
Claes Pouwelsz acchyssenaer bonmracchyssenaer
1581-09
Claes Pouwelsz acchyssenaer bonmr
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.008
26/1
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/4
Claes Pouwelsz exchysmeesterexchysmeester
1581-12
Claes Pouwelsz exchysmeester
Omslag-1583 (bewoner)Houtstraat.008
27/1
Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}
/4
Claes Pouwelsz exchysmeesterexchysmeester
1583-07-14
Claes Pouwelsz, exchysmeester
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.125
3/1
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/200
Gertyt Boeckelsz Buytewech mitten kinderen
[ niet betaald]

1572-11-28
Gertyt Boeckelsz Buytewech mitten kinderen
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hooigracht.095
6183/42b
Jan Pietersz van Delft
/
Jan Pietersz van Delftaccijnsinner (exchijsbewaerder)
1554-05-10
Jan Pietersz van Delft