BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 216. Aantal = 13.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.015
106/1
Cornelis Hendricksz {haringman}
/8
Cornelis Henricxzoon haerincmanhaerincman
1585
Cornelis Henricxzoon haerincmans huys es getaxeert op 8 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.015
116/1
Cornelis Hendricksz {haringman}
/1-6-0
Cornelis Heyndricxz haringmanharingman
1601
Cornelis Heyndricxz haringman
Waarboek-67 D-1567 (koper)JanVossensteeg.056
551/04
Cornelis Jansz {haringventer}
/
Cornelis Jansz haringmanharingman
1571-06-18
Cornelis Jansz haringman
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.005-006
84/1
Cornelis Willemsz {haringventer}
5/
Cornelis Willemsz haringman uyte Caechharingman
1581-09
Cornelis Willemsz haringman uyte Caech heeft hier gewoont acht jaren
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.022.3
141/1
Gerrit Adriaensz {haringventer}
6/
Gerrit Adriaensz harincknecht v Leydenharincknecht
1581-09
Gerrit Adriaensz harincknecht van Leyden
Vetus-1585 (eigenaar)Kolfmakersteeg.004
145/1a
Jacob Harmensz {kuiper}
/5
Jacob den harincmans weduenharincman
1585
Geertgen Jansdochter Jacob den harincmans weduen huys es getacxeert op 5 gulden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)OudeVarkenmarkt.003
46/03
Jan Dammasz {grasmaaier, de oude}
/
Jan Dammusz harinmanharinman
1581-08-12
Jan Dammusz harinman
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.003
47/03
Jan Dammasz {grasmaaier, de oude}
/
Jan Dammusz harinmanharinman
1581-08-12
Jan Dammusz harinman
Waarboek-67 J-1581 (koper)OudeVarkenmarkt.014
46/09
Jan Dammasz {grasmaaier, de oude}
/
Jan Dammusz harinmanharinman
1581-08-12
Jan Dammusz harinman
Vetus-1585 (eigenaar)Kolfmakersteeg.009
162/1
Pieter Jacobsz de Vries {schuitenvoerder}
/?
Pieter Jacobss harinckmanharinckman
1585
Pieter Jacobss harinckmans huysken es getacxeert op ?
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.132.1
160/1
Reyer Pietersz {schipper}
/
Reyer Pietersz harinckmanharinckman
1583-07-15
Reyer Pietersz harinckman
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.005
88/19
Cornelis Jansz {haringventer}
/
weduwe van Cornelis Jansz haringmanharingventer
1576-07-17
Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
Waarboek-67 M-1584 (overledene)JanVossensteeg.056
214/22
Cornelis Jansz {haringventer}
/
weduwe van Cornelis Jansz haryngmanharyngman
1585-01-07
weduwe van Cornelis Jansz haryngman