BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 218. Aantal = 71.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
479/04
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaan Dircksz gortergorter
1566-02-24
Adriaan Dircksz gorter
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.025
215/02
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaen Dircsz ghorterghorter
1581-03-01
Adriaen Dircsz ghorter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.025
1952/1
Adriaen Dircksz Gorter
/7-0-0
Adriaen Dircxz gortergorter
1561-12
Adriaen Dircxz gorter
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.025
356/06
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaen Dircxzoon gorter
Adriaen Dircsz is vader van Dirc Adriaensz
gorter
1581-04-06
Adriaen Dircxz gorter za[lige] ge[dachte]
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.025
357/05
Adriaen Dircksz Gorter
/
Adriaen Dirxz gorter
Adriaen Dirxz gorter is vader van Dirc Adriaensz
gorter
1581-04-06
Adriaen Dirxz gorter za[lige] gedachten
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.149
128/1
Adriaen Jansz {gorter}
3/4-8-0/4-10-0
Adriaen Jansz gortergorter
1606-08
Adriaen Jansz., gorter, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
TiendePenning-1561 (huurder)Noordeinde.049
826/1

/10-0-0
Aeltgen gortersgorter
1561-12
Aeltgen gorters
Volkstelling-1581 (bewoner)Bouwelouwensteeg.041-043
225/1
Adriaentgen Jansdr {gortster, vrouw van Pieter Claesz}
6/
Ariaentgen Janssdr gortster wed van Pieter Claeszn schippergortster
1581-09
Ariaentgen Janssdr gortster wed van Pieter Claeszn schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Koddesteeg.024-030
50/1

1/2-10-0/1-5-0
Arien Jansz Gortergorter
1606-08
Arien Jansz. Gorter, bewoont by Arien Ariensz. opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 H-1580 (koper)Molensteeg.023
269/07
Claes Symonsz {snijder}
/
Claes Symonsz gortergorter
1581-01-21
Claes Symonsz gorter
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Molensteeg.023
270/05
Claes Symonsz {snijder}
/
Claes Symonsz gortergorter
1581-01-21
Claes Symonsz gorter met Mees Adriaensz timmerman als borg
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.113
38/1
Cornelis Bartholomeusz {gorter}
/0-4
Cornelis Bartholomeeusz, gortergorter
1573-12-19
Cornelis Bartholomeeusz, gorter
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)
313/03

/
Cornelis Henricxz gortergorter
1568-09-17
Cornelis Henricxz gorter
Rijckhuisen (vermelding)Nieuwsteeg.002-004
76/3
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirc Jacobsz van Reygersberch gortergorter
1567-11-10
Dirc Jacobsz van Reygersberch gorter loco Mr Claes de Wilde; tr: Ermtgaert van Sonnevelt obiit 29 dec 1614 zijn in de Pieterskerk begraven zuyd-pandeling
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
55/1

6/3-4-0/9-0-0
Dirck de Gortergorter
1606-08
Dirck de Gorter, opt aengeven van dezelve zijn dochter
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/02
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacobsz Ghorter van Reijgersbergeghorter
1576-03-26
Claes de Waert grootvader Dirck Jacobsz Ghorter van Reijgersberge en Dirck Jacobsz van der Graft naaste maagtalen, voogden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
1029/1
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/36-0-0
Dirck Jacobsz gortergorter
1561-12
Dirck Jacobsz gorter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.006
965/2
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/0-0-0
Dirck Jacobsz gortergorter
1561-12
Dirck Jacobsz gorter
Volkstelling-1574 (bewoner)Nieuwsteeg.002-004
1/1
Dirck Jacobsz van Reigersberg
10/
Dirck Jacobsz gorter
Zevenhuizen
gorter
1574-08-07
Dirck Jacobsz Gorter
Omslag-1575 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
60/1
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/28/4-9-0-ob
Dirck Jacobsz gortergorter
1575-09-01
Dirck Jacobsz, gorter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.002-004
343/07
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacobsz gortergorter
1579-08-10
Belent ende belegen aen de eene zijde Dirck Jacobsz, gorter
Voogdenboek-A (voogd)Langebrug.085-087
532/01
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacobsz gorter van Reijersberch neefgorter
1589-07-19
Dirck Jacobsz Gorter van Reijersberch neef en Jan Jansz cleermaker behuwde [onleesbaar] zijn tot voogden geordonneerd
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
136/2
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/40/4-0
Dirck Jacopsz gortergorter
1558-06-08
Dirck Jacopsz gorter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.006
76/2
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/4/0-0
Dirck Jacopsz gorttergortter
1558-06-08
Dirck Jacopsz gortter
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.180-182
52/07
Heer Jansz {gorter}
/
Heer Jansz gorter vader van de verkopergorter
1542-02-06
Heer Jansz gorter vader van de verkoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.005
26/10
Jacob Jacobsz van Jutfaes
/
Jacob Jacobss gortergorter
1562-02-06
Jacob Jacobss gorter
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.084
182/04

/
Jan Roeten de Gortergorter
1549-05-06
Jan Roeten de Gorter
Omslag-1583 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.002-004
19/1
Neeltgen Pietersdr {gortster}
/10
Neeltgen Pietersdr gortstergortster
1583-07-14
Neeltgen Pietersdr, gortster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.002-004
26/6
Neeltgen Pietersdr {gortster}
0/
Neeltgen Pietersdr gortster alias minnegortster
1581-09
Neeltgen Pietersdr gortster alias minne
Stratenboek-30 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.041-043
280/1
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/
Pieter Claesz gortergorter
1588~1597
Pieter Claesz gorter
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Bouwelouwensteeg.041-043
423/18
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/
Pieter Claesz gorter weduwegorter
1582-08-11
Pieter Claesz gorter weduwe
Omslag-1583 (overledene)Bouwelouwensteeg.041-043
79/1a
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/
Pieter Claesz weduegorters
1583-07-14
Pieter Claesz, wedue
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kuipersteeg.000.3
111/10

/
poerte ende ganghe toebehorende Jan Ewoutsz gortergorter
1544-12-19
poerte ende ganghe toebehorende Jan Ewoutsz gorter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.081.1
558/06
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quirijn Dircxz gortergorter
1566-09-09
Quirijn Dircxz gorter
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.081.1
37/1
Quirijn Dircksz Gorter
/0-2-0
Quyerin de Gortergorter
1573
Quyerin de Gorter, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvooren [Middelstegraft]
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.096
627/07
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircksz gortergorter
1571-11-01
Quyrijn Dircksz gorter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.081.1
383/07
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1558-09-30
Quyrijn Dircxz gorter
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.081.1
37/05
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1560-07-31
Quyrijn Dircxz gorter
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.081.1
276/06
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1563-02-16
Quyrijn Dircxz gorter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.081.1
36/06
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1563-10-04
Quyrijn Dircxz gorter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.081.1
38/07
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1563-10-12
Quyrijn Dircxz gorter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.081.1
332/07
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1565-04-28
Quyrijn Dircxz gorter
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.081.1
548/10
Quirijn Dircksz Gorter
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1566-07-22
Quyrijn Dircxz gorters schuyre
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.081.1
1977/1
Quirijn Dircksz Gorter
/10-0-0
Quyrin Dircxz gortergorter
1561-12
Quyrin Dircxz gorter
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Middelstegracht.081.1
100/05
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Sijmon Quijrijnsz gortergorter
1584-04-27
Sijmon Quijrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Uiterstegracht.096
100/10
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Sijmon Quijrijnsz gortergorter
1584-04-27
Sijmon Quijrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (koper)Middelstegracht.081.1
99/09
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Sijmon Quirijnsz gorter haerluijder respective zwager ende broedergorter
1584-04-27
Sijmon Quirijnsz gorter haerluijder respective zwager ende broeder
Waarboek-67 L-1584 (koper)Uiterstegracht.096
99/20
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Sijmon Quirijnsz gorter haerluijder respective zwager ende broedergorter
1584-04-27
Sijmon Quirijnsz gorter haerluijder respective zwager ende broeder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Molen.030
156/05
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quierijnsz gortergorter
1582-01-28
Symon Quierijnsz gorter
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.096
250/1
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quierynckxz gortergorter
1583-07-15
Symon Quierynckxz gorter
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Middelstegracht.081.1
101/05
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz gortergorter
1584-04-27
Symon Quyrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Uiterstegracht.096
101/08
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz gortergorter
1584-04-27
Symon Quyrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Uiterstegracht.096
101/11
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz gortergorter
1584-04-27
Symon Quyrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Middelstegracht.081.1
102/04
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz gortergorter
1584-04-27
Symon Quyrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Uiterstegracht.096
102/07
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz gortergorter
1584-04-27
Symon Quyrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Uiterstegracht.096
102/09
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz gortergorter
1584-04-27
Symon Quyrijnsz gorter
Waarboek-67 L-1584 (belending)Middelstegracht.081.1
102/13
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz gortergorter
1584-04-27
Symon Quyrijnsz gorter
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.049.1-051
398/06

/
Symon Quyrinsz gortergorter
1583-09-10
Symon Quyrinsz gorter
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.002-004
22/1
Neeltgen Pietersdr {gortster}
/10
ten zelven huyse Neeltgen Pietersdr gortstergortster
1581-12
ten zelven huyse Neeltgen Pietersdr gortster
Waarboek-67 L-1584 (overledene)SintJorissteeg.011
244/04
Dirck Jansz {gorter}
/
wedue van Dirck Ians Gortergorter
1584-10
Neeltgen Pietersdr wedue van Dirck Ians Gorter mit Jan Iansz van Schulenburch haeren gecoren voocht
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Middelstegracht.081.1
161/07
Quirijn Dircksz Gorter
/
wedue van Quirijn Dircxss gortergorter
1577-02-04
Claertgen Symonsdr wedue van Quirijn Dircxss gorter
Kerven-1581 (overledene)Bouwelouwensteeg.041-043
72/1a
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/
weduwe van Pieter Claesz gortergorter
1581-12
Ariaentgen Jansdr weduwe van Pieter Claesz gorter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.041-043
237/11
Adriaentgen Jansdr {gortster, vrouw van Pieter Claesz}
/
weduwe van Pieter Claesz gortergorter
1582-08-11
weduwe van Pieter Claesz gorter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Bouwelouwensteeg.041-043
237/12
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/
weduwe van Pieter Claesz gortergorter
1582-08-11
weduwe van Pieter Claesz gorter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.041-043
238/10
Adriaentgen Jansdr {gortster, vrouw van Pieter Claesz}
/
weduwe van Pieter Claesz gortergorter
1583-05-31
weduwe van Pieter Claesz gorter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Bouwelouwensteeg.041-043
238/11
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/
weduwe van Pieter Claesz gortergorter
1583-05-31
weduwe van Pieter Claesz gorter
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.096
271/07
Quirijn Dircksz Gorter
/
weduwe van Quiryn Dircxs gortergorter
1582-04-30
weduwe van Quiryn Dircxs gorter
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.096
270/07
Quirijn Dircksz Gorter
/
weduwe van Quyryn Dircxz gortergorter
1582-04-30
weduwe van Quyryn Dircxz gorter
Waarboek-67 H-1580 (overledene)SintJorissteeg.011
193/11
Dirck Jansz {gorter}
/
wijlen Dirc Jansz gortergorter
1580-09-10
wijlen Dirc Jansz gorter
Grote-Bewijzen-C (overledene)OudeRijn.061
120/06
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/
wijlen Pieter Claeszn ghorter ende schipperghorter ende schipper
1585-06-07
kinderen van wijlen Pieter Claeszn ghorter ende schipper en Adriana Jansdochter
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeVarkenmarkt.010
54/1
Wouter Gorter
/0-10-0
Wouter de Gortergorter
1573
Wouter de Gorter, jaerlicxe pacht staende op zijn huysinge gelegen binnen Leyden op 't Sant voors.