BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 237. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 K-1582 (borg)Breestraat.013.1
58/06
Honesto Lopez de Haro
/
Honestus Lopes coucenbreijdercoucenbreijder
1582-11-22
Honestus Lopes coucenbreijder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.040.1
37/1
Honesto Lopez de Haro
/4
Honestus Lopes koessenbreyderkoessenbreyder
1581-12
Honestus Lopes koessenbreyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.040.1
20/1
Honesto Lopez de Haro
5/
Honestus Lopes van Leuven hosebreyder schutterhosebreyder
1581-09
Honestus Lopes van Leuven hosebreyder heeft hier gewoont derdalff jaer schutter
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
83/1
Jacob van Capellen {kousenbreier}
/4
Jacob van Coppelle hoesbreyderhoesbreyder
1581-12
Jacob van Coppelle hoesbreyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
150/1
Jacob van Capellen {kousenbreier}
5/
Jacop van den Coppell hoosbreyerhoosbreyer
1581-09
Jacop van den Coppell van Ypre hoosbreyer heeft hier gewoont vier jaren
GedwongenLening-1599 (bewoner)Warmoesmarkt.012
30/1
Pieter Verbeeck {kousenbreier}
/15/30
Pieter de Coussebreijer
Naast de Vijsel
coussebreijer
1599
Pieter de Coussebreijer
Bonboek-04A (eigenaar)Molensteeg.023
390/001

/
Pieter Jansz Carlier coussebreyer
A, 368
coussebreyer
1607 na
Pieter Jansz Carlier coussebreyer
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Rapenburg.110
7/03
Pieter Pietersz van Beveren {kousenbreier}
/
Pieter Pietersz Bevel hozebreyderhozebreyder
1584-11-14
Pieter Pietersz Bevel hozebreyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.043.4
71/1
Pieter Pietersz van Beveren {kousenbreier}
5/
Pieter Pietersz hosebreyerhosebreyer
1581-09
Pieter Pietersz Bebel van Ypre hosebreyer heeft hier gewoont omtrent vijff jaren
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Warmoesmarkt.012
8130/110Va
Pieter Verbeeck {kousenbreier}
/3,2
Pieter Verbeecke
Ieper (B.) De exacte dag in augustus is niet bekend; pro forma is 1 augustus ingevuld.
breier
1594-08-01
Pieter Verbeecke
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8319/132b

/3,2
Willem Willemszkousenbreier
1596-10-28
Willem Willemsz