BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 238. Aantal = 29.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Haarlemmerstraat.149
139/1a
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/3-10-0
de wedue van Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1601
de wedue van Evert Cornelisz vellecoper
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.149
112/1
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/10
Evert Corneliss vellecoopervellecooper
1585
Evert Corneliss vellecoopers huys, es getaxeert op 10 gulden
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.149
389/22
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz vellecoopers ervevellecooper
1582-07
Evert Cornelisz vellecoopers erve
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.149
283/04
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1583-06-12
Evert Cornelisz vellecoper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.149
285/04
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1583-06-12
Evert Cornelisz vellecoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.210
178/1
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
4/
Evert Corneliszn vellecoper bijde huysenvellecoper
1581-09
Evert Corneliszn vellecoper bijde huysen
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.004
91/07
Frederick Symonsz {vellenkoper}
/
Frederic Sijmonsz vellecoopervellecooper
1584-04-25
Frederic Sijmonsz vellecooper
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
15/09
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick Dircxz vellecopervellcoper
1581-07-18
Frederick Dircxz, vellecoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
16/07
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick Dircxz vellecopervellecoper
1581-07-18
Frederick Dircxz, vellecopers erve
Waarboek-67 L-1584 (belending)Steenschuur.004
86/07
Frederick Symonsz {vellenkoper}
/
Frederick Symontsz vellecoopervellecooper
1584-04-20
Frederick Symontsz vellecooper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kaiserstraat.024.1
324/10
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick vellecopervellecoper
1577-09-04
Wouter voorn ende Frederick vellecopers elcx haer schuyren
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.087.2
429/15
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederyck Dircxz vellecopervellecoper
1581-04-22
Frederyck Dircxz vellecoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)LangeMare.047
435/03
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Fredrick Dircxz vellecopervellecoper
1581-05-21
Fredrick Dircxz vellecoper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)LangeMare.047
436/03
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Fredrick Dircxz vellecopervellecoper
1581-05-21
Fredrick Dircxz vellecoper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5985/21a

/
Jan Willemsz
Alphen
vellenkoper
1542-07-21
Jan Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Caeciliastraat.018.2
97/03
Jeroen Fredericksz {warmoezenier}
/
Jeroen Fredericxz vellenkopervellenkoper
1580-05-28
Jeroen Fredericxz vellenkoper als man ende voocht van Maritgen Jansdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Caeciliastraat.018.2
98/03
Jeroen Fredericksz {warmoezenier}
/
Jeroen Fredericxz vellenkoper
man van Maritgen Jansdr
vellenkoper
1580-05-28
Jeroen Fredericxz, vellenkoper
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.027
68/1
Pieter Florisz {schoenmaker}
/4
Pieter Floriszvellecoper
1581-12
Pieter Florisz
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwsteeg.027
66/1
Pieter Florisz {schoenmaker}
/4
Pieter Florysz vellecopervellecoper
1583-07-14
Pieter Florysz, vellecoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)LangeMare.079
612/05
Rijck Joostenz {vellenkoper}
/
Rijck Joostenz vellenkopervellenkoper
1567-01-21
Rijck Joostenz vellenkoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.087.2
199/1
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/2-0-0
Vrederic de vellecopervellecoper
1601
Vrederic de vellecoper
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.004
277/1
Frederick Symonsz {vellenkoper}
/20
Vrederic Symonss vellecoopervellecooper
1585
Vrederic Symonss vellecoopers huys es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.087.2
165/1
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/6
Vrederick de vellecopervellecoper
1585
Vrederick de vellecoper
Bonboek-02B (eigenaar)Rapenburg.087.2
305/001
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Vrederick de vellecopervellecoper
1601 na
Vrederick de vellecoper
Bonboek-04B (eigenaar)Steenschuur.004
398/001
Frederick Symonsz {vellenkoper}
/
Vredrick Symonsz vellecopervellecoper
1586 na
Vredrick Symonsz vellecoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.144
126/18
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Vrerick Dircksz, vellecoper
in de Vrouwencamp
vellecoper
1579-01-05
Vrerick Dircksz, vellecoper
Volkstelling-1581 (overledene)Molensteeg.021
64/1a
Bouwen Joostenz van Dorp
0/
wed v Bouwen Joostenz vellecoper comenijster ende appelenvercoopstervellecoper
1581-09
Neeltgen Jansdr wed v Bouwen Joostenz vellecoper comenijster ende appelenvercoopster
Waarboek-67 F-1576 (overledene)LangeMare.079
96/04
Rijck Joostenz {vellenkoper}
/
weduwe van Rijck Joosten vellenkopervellenkoper
1576-08-20
Maritgen Jorisdr weduwe van Rijck Joosten vellenkoper (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.019
233/1
Willem Hendricksz {vellenkoper}
5/
Willem Heyndricksz velkoopervelkooper
1581-09
Willem Heyndricksz velkooper