BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 238. Aantal = 21.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Haarlemmerstraat.149
139/1a
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/3-10-0
de wedue van Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1601
de wedue van Evert Cornelisz vellecoper
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.149
112/1
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/10
Evert Corneliss vellecoopervellecooper
1585
Evert Corneliss vellecoopers huys, es getaxeert op 10 gulden
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.149
283/04
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1583-06-12
Evert Cornelisz vellecoper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.149
285/04
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1583-06-12
Evert Cornelisz vellecoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.210
178/1
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
4/
Evert Corneliszn vellecoper bijde huysenvellecoper
1581-09
Evert Corneliszn vellecoper bijde huysen
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
15/09
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick Dircxz vellecopervellcoper
1581-07-18
Frederick Dircxz, vellecoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
16/07
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick Dircxz vellecopervellecoper
1581-07-18
Frederick Dircxz, vellecopers erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kaiserstraat.024.1
324/10
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick vellecopervellecoper
1577-09-04
Wouter voorn ende Frederick vellecopers elcx haer schuyren
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5985/21a

/
Jan Willemsz
Alphen
vellenkoper
1542-07-21
Jan Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)OudeVest.033.2
97/03
Jeroen Fredericksz {warmoezenier}
/
Jeroen Fredericxz vellenkopervellenkoper
1580-05-28
Jeroen Fredericxz vellenkoper als man ende voocht van Maritgen Jansdr
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeVest.033.2
98/03
Jeroen Fredericksz {warmoezenier}
/
Jeroen Fredericxz vellenkoper
man van Maritgen Jansdr
vellenkoper
1580-05-28
Jeroen Fredericxz, vellenkoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
96/03

/
Maritgen Jorisdr vellenkopervellenkoper
1576-08-20
Maritgen Jorisdr weduwe van Rijck Joosten vellenkoper (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.027
68/68
Pieter Florisz {schoenmaker}
/4
Pieter Floriszvellecoper
1581-12
Pieter Florisz
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwsteeg.027
66/1
Pieter Florisz {schoenmaker}
/4
Pieter Florysz vellecopervellecoper
1583-07-14
Pieter Florysz, vellecoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)LangeMare.079
612/05

/
Rijck Joostenz vellenkopervellenkoper
1567-01-21
Rijck Joostenz vellenkoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.087.2
199/1
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/2-0-0
Vrederic de vellecopervellecoper
1601
Vrederic de vellecoper
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.004
277/1
Frederick Symonsz {vellenkoper}
/20
Vrederic Symonss vellecoopervellecooper
1585
Vrederic Symonss vellecoopers huys es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.087.2
165/1
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/6
Vrederick de vellecopervellecoper
1585
Vrederick de vellecoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.144
126/18
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Vrerick Dircksz, vellecoper
in de Vrouwencamp
vellecoper
1579-01-05
Vrerick Dircksz, vellecoper
Volkstelling-1581 (overledene)Molensteeg.021
64/1a
Bouwen Joostenz van Dorp
0/
wed v Bouwen Joostenz vellecoper comenijster ende appelenvercoopstervellecoper
1581-09
Neeltgen Jansdr wed v Bouwen Joostenz vellecoper comenijster ende appelenvercoopster
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.019
233/1
Willem Hendricksz {vellenkoper}
5/
Willem Heyndricksz velkoopervelkooper
1581-09
Willem Heyndricksz velkooper