BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 24. Aantal = 26.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.007-018
16/1
Julius Beyma (Jucke)
/0
aldaer mede Doctor Julius Beyma
notam
professor juris
1581-12
aldaer mede Doctor Julius Beyma
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.055-056
8/1
Bonaventura Vulcanius
/0
Bonaventura Vulcanus professor
notam
professor
1581-12
Bonaventura Vulcanus professor
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.055-056
7/1
Bonaventura Vulcanius
4/
Boonaventuro Vulcanius professeur uyt Westfalenprofesseur
1581-09
Boonaventuro Vulcanius professeur uyt Westfalen
Ondertrouw-NH-E (bruidegom)Breestraat.024
32/01a
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg {hoogleraar}
/
Cornelius van Swanenburch
ondertrouw
professor in de rechten aan de universiteit
1602-12-17
Cornelius van Swanenburch
Waarboek-67-02G-1606 (belending)Rapenburg.069.2
141/05
Cornelis Pijnacker {hoogleraar}
/
D Cornelis Pijnacker proffessorproffessor
1606-05-03
de huisinge hem comparant toebehoorende die bij D Cornelis Pijnacker proffessor wert bewoont
GedwongenLening-1599 (bewoner)Kloksteeg.023-029
63/1
Pieter Pauw {hoogleraar}
/niet
D. Petrus Pauw professor ende sulcx hierprofessor
1599
D. Petrus Pauw, professor. ende sulcx hier
Oud-belastingboek-1601 (huurder)Pieterskerkhof.004.3
227/1
Everard Bronckhorst {Everhard}
/0-0-0
Des stadts huysinge die D Bronckhorst professor bewoontprofessor
1601
Des stadts huysinge die D. Bronckhorst professor bewoont
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.055
34/1
Justus Lipsius
/0
Doctor Lipsius professor
notam
professor
1581-12
Doctor Lipsius professor
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Kloksteeg.021.4
260/04
Petrus Tiara (Petreius)
/
doctor Peter Tyara professor der Griexsen spraecke in de universiteyt deser voors. stedeprofessor der Griexsen spraecke
1583-06-04
doctor Peter Tyara professor der Griexsen spraecke in de universiteyt deser voors. stede
Waarboek-67 K-1582 (koper)Kloksteeg.021.4
258/04
Petrus Tiara (Petreius)
/
doctor Peterus Tyara professor der Griexer taleprofessor der Griexer tale
1583-06-04
doctor Peterus Tyara professor der Griexer tale in de universiteyt der stadt Leyden
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.007-018
15/1
Petrus Tiara (Petreius)
/0
Doctor Petreius Tiara
notam
professor
1581-12
Doctor Petreius Tiara
Bonboek-03A (koper)Rapenburg.063
299/052
Anthonis Trifius
/
dr Anthonius Trifius professor theologieprofessor theologie
1628-04-16
Es bij dr Marnuchet vercoft aen dr Anthonius Trifius professor theologie
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Nonnensteeg.005.1
951/1
Pieter Pauw {hoogleraar}
/
Dr Pieter Paauw professor medicinaprofessor medicina
1617 na
Dr Pieter Paauw professor medicina
Bonboek-03A (eigenaar)Rapenburg.023.1
323/001

/
Dr. Andreas Rivetus proffessor
AA, 265
proffessor
1626 na
Dr. Andreas Rivetus proffessor
Waarboek-67 K-1582 (koper)Garenmarkt.000.03
246/21
Johannes Holmannus
/
hoochgeleerden heere Doctor Johannes Holmannus Gerundus Godmaris proffesor theologieproffesor theologie
1583-06-03
hoochgeleerden heere Doctor Johannes Holmannus Gerundus Godmaris proffesor theologie
Waarboek-67 M-1584 (belending)Garenmarkt.000.03
50/09
Johannes Holmannus
/
Johannes Holmaenus Secundus profesorprofesor
1585-01-23
Johannes Holmaenus Secundus profesor
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Garenmarkt.000.03
252/19
Johannes Holmannus
/
Johannes Holmannus proffesorproffesor
1583-06-03
den edele ende hoochgheleerden heere doctor Johannes Holmannus secundus ordinaris proffesor theologie Universitatis Lugdunensis
Grote-Bewijzen-C (belending)Langebrug.079-083
125/15
Rudolph Snel van Royen (Snellius)
/
meester Rodolphus Snellius professorprofessor
1586-05-02
meester Rodolphus Snellius professor
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.043-045
42/1
Gerrit de Bont
/0
Mr Geryt Bont proffessor medicinen
notam
proffessor medicinen
1581-12
Mr Geryt Bont proffessor medicinen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.105
7/1
Hugo Donellus
/0
Mr Hugo Donellus professor jurist
notam
professor jurist
1581-12
Mr Hugo Donellus professor jurist
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.159
45/1
Johannes Drusius
/0
Mr Jan Drusius professor
notam
professor
1581-12
Mr Jan Drusius professor
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.040
139/1
Rudolph Snel van Royen (Snellius)
/0
Mr Rodolphus Snellius
notam
professor
1581-12
Mr Rodolphus Snellius
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.040
158/01
Rudolph Snel van Royen (Snellius)
28/
Mr Rudolphus Snellius professor mathemprofessor mathem
1581-09
Mr Rudolphus Snellius professor mathematique
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Rapenburg.063
962/3
Anthonis Trifius
/
Nu Dr Anthonius Trifius professor theologieprofessor theologie
1628-04-16
Nu Dr Anthonius Trifius professor theologie
Volkstelling-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.007-018
13/1
Petrus Tiara (Petreius)
4/
Petrus Tiara profesor grecusprofesor grecus
1581-09
Petrus Tiara professor grecus
Grafsteen-PTR (overledene)Pieterskerkhof.040
145/1
Willeboort Snel van Royen (Snellius)
/
Willebrordus Snellius in syn leven professor matheseosprofessor matheseos
1626-10-30
WILLEBRORDUS/SNELLIUS IN SYN LEVEN/PROFESSOR MATHESEOS